Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Strona Główna PDF Print E-mail

UWAGA!!! ZMIANA ADRESU E-MAIL
Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
Bardzo prosimy o wysyłanie wiadomości na adres:

15.09.2020r.

Konkurs dla szkół  i przedszkoli z terenu miasta Płocka na lokalną kampanię edukacyjno-informacyjną pn. "Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję"

W imieniu Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku oraz Szkoły Podstawowej Nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku i Miasta Płock zapraszamy do udziału w konkursie dla przedszkoli i szkół z terenu miasta Płocka na lokalną kampanię edukacyjno-informacyjną pn. "Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję" w ramach Kampanii Sprzątania Świata 2020.

Cele konkursu:
-podjęcie działań na terenie przedszkola/szkoły/osiedla na rzecz edukacji ekologicznej ukierunkowanych na problematykę odpadów z tworzyw sztucznych, ich poprawną segregację oraz recykling zgodnie z hasłem Kampanii Sprzątanie Świata "Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję";
-zwiększenie świadomości ekologicznej ogółu społeczeństwa w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów plastikowych oraz stosowania alternatyw dla używania plastiku w życiu codziennym;
-pogłębianie i utrwalanie wiedzy na temat segregacji odpadów w szczególności odpadów wykonanych z plastiku.

Uczestnicy: przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu miasta Płocka.

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie relacji/reportażu w dowolnej formie np. film, prezentacja multimedialna, opis wraz ze zdjęciami z przeprowadzonej kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. "Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję" przez klasę, grupę lub placówkę oświatową tj. przedszkole lub szkołę;

Do pobrania:
-Regulamin konkursu
- pobierz docx ...


Harmonogram konkursu:
- ogłoszenie konkursu - wrzesień 2020r.
- dostarczenie prac konkursowych - 16 października 2020r.
- obrady jury - 30 października 2020 rok,
- wręczenie nagród - listopad 2020r.

Nagrody:
Jury konkursowe wybierze po trzech laureatów w trzech kategoriach:
- I kategoria: przedszkola - 3 nagrody;
- II kategoria - szkoły podstawowe - 3 nagrody;
- III kategoria - szkoły ponadpodstawowe - 3 nagrody.

Nagrody w Konkursie finansowane będą ze środków: Miasta Płock - Szkoły Podstawowej Nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku, ul. Jachowicza 20

Prace konkursowe należy wysłać drogą elektroniczną na adres: lub złożyć w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku ul. 1 Maja 7B, 09-402 Płock.
W razie pytań lub wątpliwości czekamy na Wasze e-maile- ,  zapytania na facebooku lub tel. 514 263 249 .

05.09.2020r.


Prezentujemy film,
który powstał w ramach projektu
pn. "Miasta i wsie chore od smogu - czy tak musi być?"
realizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.


Partnerami projektu są: Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku, Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku, Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka.

Podstawowym celem filmu jest przekazanie wiedzy w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem. Prezentuje on zagadnienia dotyczące aktualnego stanu powietrza i przyczyny powstawania zanieczyszczeń, ze szczególnym naciskiem na emisję zanieczyszczeń z kominów domów opalanych węglem i drewnem przy użyciu starych kotłów oraz źródeł hałasu.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

29.08.2020r.
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku zaprasza dzieci i młodzież z terenu miasta Płocka oraz powiatów płockiego i sierpeckiego do udziału w konkursie realizowanym w ramach projektu pn. "Miasta i wsie chore od smogu  - czy tak musi być".

Partnerzy projektu:
- Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku,
- Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku,
- Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka.


Cele konkursu:
-edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie szkodliwości zanieczyszczeń, hałasu komunikacyjnego i zbyt dużego natężenia ruchu wynikającego z nadużywania samochodu jako indywidualnego środka transportu w mieście;
- zachęcenie do korzystania z innych niż samochód sposobów przemieszczania się,

- popularyzacja kampanii "Dzień bez samochodu".

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką w formacie A-4 lub A-3 zgodnej z celami konkursu tzn. praca powinna dotyczyć problematyki zanieczyszczeń powietrza, hasłu komunikacyjnego oraz wskazanie argumentów za korzystaniem z komunikacji zbiorowej oraz promującej jazdę na rowerze.

Regulamin konkursu - pobierz ...

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

"Czyste powietrze w moim mieście" - wyniki konkursów

Informujemy, że komisja konkursowa dokonała oceny 2 konkursów tj. plastycznego i literackiego pn. "Czyste powietrze w moim mieście".

Celem konkursów było
zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń, sposobów zapobiegania emisji zanieczyszczeń oraz ich wpływu na środowisko a także promocja alternatywnych środków transportu.

Dziękujemy dzieciom za udział w konkursie, a nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
Laureaci i dzieci wyróżnione prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu
i miejscu wręczenia dyplomów i nagród
(e-mail: , tel. 514 263 249)

LISTA LAUREATÓW i WYRÓŻNIONYCH
w Konkursie plastyczny pn. "Czyste powietrze w moim mieście"

I kategoria: przedszkolaki:  3 nagrody i 3 wyróżnienia;
Laureaci konkursu:

1.    Maria_Matusiewicz - Miejskie Przedszkole Nr 8 w Płocku
2.    Zofia_Matusiewicz - Miejskie Przedszkole Nr 34 w Płocku
3.    Julian Rękawiecki  - Miejskie Przedszkole Nr 21 w Płocku
Wyróżnieni w konkursie:
1.    Barbara Zgłobicka - Miejskie Przedszkole Nr 11 w Płocku
2.    Nikola Kruszewska - Miejskie Przedszkole Nr 37 w Płocku
3.    Nina Grabowska - Przedszkole Małolatek w Płocku

II kategoria - uczniowie szkół podstawowych? 3 nagrody i 5 wyróżnień,

Laureaci konkursu:

1.    Bartosz Wisniewski - Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku
2.    Michał Wierzchowski - Szkoła Podstawowa  nr 14 im. prof Władysława Szafera w Płocku
3.    Gabriela Lewandowska - Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku
Wyróżnieni w konkursie:
1.    Lena Karcz - Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku
2.    Zuzanna Kowalska - Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku
3.    Filip Zapaśnik - Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku
4.    Frane Rosuł - Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku
5.    Lena Adamkiewicz - Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku

III kategoria - uczniowie szkół ponadpodstawowych - 3 nagrody i 1 wyróżnienie.

Laureaci konkursu

1.    Katarzyna Kolanko - LO im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku
2.    Maciej Bohdan - Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
3.    Kacper Bodal - Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
Wyróżnieni w konkursie
1.    Joanna Bohdan Zespół Szkół Centrum Edukacji w Płocku

LISTA LAUREATÓW i WYRÓŻNIONYCH
w Konkursie literackim "Czyste powietrze w moim mieście" - dzieci i młodzież listy piszą.

Laureaci konkursu
1.    Bartłomiej Gontarek - Szkoła podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku
2.    Eryk Cholewiński - Szkoła Podstawowa  nr 14 im. prof Władysława Szafera w Płocku
3.    Joanna Bohdan - Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku
Wyróżnieni w konkursie
1.    Antonina Konarska - Szkoła podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku
2.    Anna Chmielewska - Szkoła Podstawowa  nr 14 im. prof Władysława Szafera w Płocku
3.    Wiktoria Chojnacka -  Szkoła Podstawowa 22 im. Janusza Korczaka w Płocku

Konkurs realizowany był w ramach projektu pn. "Czyste powietrze w moim mieście", który sfinansowano ze środków Miasta Płock

24.07.2020
Tytuł projektu:
"Czas na aktywność i wspólne działanie" - czytaj więcej ...

Głównym celem projektu "Czas na aktywność i wspólne działanie" jest poprawa jakości i poziomu życia 140 osób starszych (60+) z terenu powiatu sierpeckiego poprzez rozwijanie i stworzenie warunków do realizacji aktywności społecznej seniorów, poprzez promowanie wolontariatu oraz integracja wewnątrz i międzypokoleniowa przez 7 m-cy realizacji projektu, jak również po jego zakończeniu.

Teren realizacji projektu: powiat sierpecki (Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, miasto Sierpc, gmina Sierpc, Szczutowo, Zawidz).

Zapraszamy do udziału:
Sierpeckie krajobrazy - konkurs fotograficzn
y

Konkurs adresowany jest do uczestników warsztatów fotograficznych.
Celem konkursu jest budzenie zainteresowań przyrodą własnego regionu, miejscami cennymi pod względem historycznym, kulturowym i przyrodniczym, integracja międzypokoleniowa, rozwijanie wrażliwości artystycznej, prezentacja twórczości młodzieży i seniorów w dziedzinie fotografii, rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

- Regulamin - pobierz


Realizator: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Sierpcu, Dzienny Dom Seniora + w SzczutowieProjekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.


31.05.2020r.
Czyste powietrze w moim mieście

Projekt pn. "Czyste powietrze w moim mieście" polega na opracowaniu materiałów edukacyjnych m.in. prezentacji multimedialnych, scenariuszy warsztatów wraz z kartami pracy służących do prowadzenia warsztatów online i przeprowadzenie konkursów oraz uruchomienie platformy edukacyjnej, której celem jest propagowanie postaw ekologicznych, zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń, sposobów zapobiegania emisji zanieczyszczeń oraz ich wpływie na środowisko.

"Czyste powietrze w moim mieście" - pakiety edukacyjne

1. "Czyste powietrze w moi mieście"
- pakiet edukacyjny wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.

Powietrze - pakiet edukacyjny - pobierz.docx

Powietrze - pakiet edukacyjny - pobierz.pdf

Powietrze - prezentacja - pobierz.pptx

Powietrze - prezentacja - pobierz.pdf


2. "Czyste powietrze w moim mieście"
- pakiet edukacyjny Szkoła Podstawowa klasy IV - VIII

Powietrze - pakiet edukacyjny - pobierz.docx

Powietrze - pakiet edukacyjny - pobierz.pdf

Powietrze - prezentacja - pobierz.pptx

Powietrze - prezentacja - pobierz.pdf

3. "Czyste powietrze w moim mieście"
- pakiet edukacyjny Szkoły Ponadpodstawowe

Powietrze - pakiet edukacyjny - pobierz.docx

Powietrze - pakiet edukacyjny - pobierz.pdf

Powietrze - prezentacja - pobierz.pptx

Powietrze - prezentacja - pobierz.pdf

 

25.05.2020r.
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku zaprasza dzieci i młodzież z terenu miasta Płocka do udziału w konkursach realizowanych w ramach projektu pn. "Czyste powietrze w moim mieście".

1. Konkurs plastyczny pn. "Czyste powietrze w moim mieście"
Regulamin konkursu plastycznego - pobierz docx ...

2. Konkurs literacki "Czyste powietrze w moim mieście" - dzieci i młodzież listy piszą.
Regulamin konkursu literackiego
- pobierz docx ...

Celem konkursów jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń, sposobów zapobiegania emisji zanieczyszczeń oraz ich wpływu na środowisko a także promocję alternatywnych środków transportu.

Więcej o programie "Czyste powietrze w moim mieście" - czytaj ...

Zapraszamy do udziału

KOMUNIKAT !!!


Szanowni Państwo, czas, w którym się znaleźliśmy
wymaga mądrych i odpowiedzialnych decyzji.

Zatem biuro RCEE w Płocku od dnia 16 marca 2020r. będzie zamknięte.

Od tego dnia pracujemy zdalnie.

Zachęcam do kontaktu drogą telefoniczną
- pod nr 606 330 733, Facebook, Messenger,

mailową:

Z poważaniem,
Iwona Marczak - Członek Zarządu RCEE w Płocku

17.09.2019r.

"Tak dla czystego powietrza" - spot edukacyjny na telebimach reklamowych LED

SPOT edukacyjny - pobierz mp4 ...

Płock - Nowy Rynek

SPOT LED Nowy Rynek  - pobierz mp4 ...

Płock - Galeria Wisła

SPOT LED Galeria Wisła  - pobierz mp4 ...

19.08.2019r.

"Przygoda to przyroda - wakacyjne spotkanie z ekologią" to ciekawa i atrakcyjna forma wypoczynku w postaci warsztatów, podczas których dzieci i młodzież nie tylko nabyli nowe umiejętności ale przede wszystkim w atrakcyjny sposób spędziły wakacje - był to wypoczynek połączony z elementami edukacji.
W trakcie tematycznych warsztatów w interesujący sposób przybliżyliśmy uczestnikom szacunek do przyrody, środowiska.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

08.08.2019r.


W VI edycji programu "Decydujesz, pomagamy" RCEE w Płocku otrzymało grant na cele statutowe.
Program "Decydujesz, Pomagamy" realizowany jest przez Tesco Polska we współpracy z Fundacją Tesco oraz Pracownią Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.

Dziękujemy za zaufanie i wsparcie Tesco Polska, Fundacji Tesco oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia oraz wszystkim głosującym !!!!


12.03.2019r.


Dziękujemy firmie Tesco Polska oraz Fundacji Tesco i Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, która jest Partnerem Strategicznym programu za zaufanie oraz grant dla Stowarzyszenia.


Czy wiecie, że jeszcze po wojnie płockie śmieci były wywożone na okoliczne pola? 
Albo zaraz koło starego mostu? A w średniowieczu zapychano nimi studnie na Starym Rynku? 
Czy wiecie, że za kilkaset lat w Kobiernikach rozkopią stare kwatery składowiskowe i zakrzykną: "Hura! Mamy tu sporo paliwa!"?

--> Tajemnicze wzgórza w Kobiernikach - czytaj ...
--> Reportaż multimedialny - czytaj ...

Gazeta Wyborcza - Płock

PARTNERSTWO z Fabryką Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku
W ramach współpracy z Fabryką Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku
realizujemy projekt pn. "Wolontariat pracowniczy".
Uczestnikami akcji są wolontariusze z Fabryki Levi Strauss Poland Sp. z o.o. - Płock
oraz Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku - (od 2014r.).

STYPENDIA POMOSTOWE - program realizowany przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" we współpracy z FEP w Łodzi - więcej o programie na stronie www.mlodzirazem.pl


Nasi partnerzy

NFOSiGW