Strona Główna
O nas
Programy
Inicjatywy obywatelskie
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Konkursy
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Biblioteka
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
Polityka Prywatności

Strona Główna PDF Print E-mail

Biuro Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

w dniu 31 października 2016r. (poniedziałek)

będzie nieczynne

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem: "Dbamy o środowisko - Eko - plakat"

Termin dostarczenia prac do 28 października 2016r. do godz. 15tej.
Prace mogą być dostarczone osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data dostarczenia).

  • I kategoria - przedszkolaki i uczniowie szkół podstwowych kl. I - III,
  • II kategoria - uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI,
  • III kategoria - uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Regulamin konkursupobierz

Projekt SPALANIE ODPADÓW i WYPALANIE TRAW ZAGRAŻA ŚRODOWISKU i LUDZIOM współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Kampania odpadowa pn. "Żyj EKO, śmiecenie odpada" - współpraca z placówkami oświatowymi - lokalne aktywności

Termin dostarczenia prac do 28 października 2016r. do godz. 15tej.
Prace mogą być dostarczone osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data dostarczenia).

Cele konkursu:

- podniesienie świadomości mieszkańców Regionu Płockiego w zakresie zagrożeń dla środowiska
i zdrowia człowieka, wynikających ze spalania odpadów w nieprzystosowanych
do tego celu paleniskach domowych, na powierzchni ziemi oraz wypalania traw,

- promowanie działań zmierzających do ograniczania spalania odpadów w piecach,
a tym samym zmniejszania emisji zanieczyszczeń organicznych (TZO) do atmosfery,
co w efekcie przyniesie poprawę jakości powietrza w regionie,

- promowanie selektywnej zbiórki odpadów,
w opozycji do spalania odpadów w paleniskach domowych, na powierzchni ziemi,

- dążenie do ukształtowania wśród mieszkańców postawy tzw. "samokontroli sąsiedzkiej",
a tym samym budowa poczucia odpowiedzialności za środowisko,

- wyeksponowanie problemu prawidłowej gospodarki odpadami wśród mieszkańców
jako ważnego działania na rzecz ochrony środowiska,

- inicjowanie działań zmierzających do organizowania wspólnych lokalnych przedsięwzięć
i kampanii społecznych przeciwko wypalaniu traw i spalania odpadów.

Regulamin konkursupobierz

Projekt SPALANIE ODPADÓW i WYPALANIE TRAW ZAGRAŻA ŚRODOWISKU i LUDZIOM współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Konkurs pt. "Szkoła/przedszkole dla poprawy jakości powietrza"

Termin dostarczenia prac do 28 października 2016r. do godz. 15tej.
Prace mogą być dostarczone osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data dostarczenia).

Cele konkursu:

- lepsza informacja, skuteczniejsza edukacja społeczeństwa Mazowsza na temat zanieczyszczeń powietrza, wpływu ich na zdrowie ludzi i możliwości ograniczenia zanieczyszczeń
przez społeczeństwo, na wdrażanie w życie zrównoważonej konsumpcji,

- podniesienie świadomości mieszkańców Regionu Płockiego w zakresie zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka, wynikających ze spalania odpadów w nieprzystosowanych
do tego celu paleniskach domowych,

- promowanie działań zmierzających do ograniczania spalania odpadów w piecach,
a tym samym zmniejszania emisji zanieczyszczeń organicznych (TZO) do atmosfery,
co w efekcie przyniesie poprawę jakości powietrza w regionie,

- promowanie selektywnej zbiórki odpadów, w opozycji do spalania odpadów
w paleniskach domowych, na powierzchni ziemi,

- wyeksponowanie problemu prawidłowej gospodarki odpadami wśród mieszkańców
jako ważnego działania na rzecz ochrony środowiska,

- inicjowanie działań zmierzających do organizowania wspólnych lokalnych przedsięwzięć
i kampanii społecznych przeciwko "niskiej emisji".


Regulamin konkursupobierz

Projekt "NIE - DLA NISKIEJ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA"
współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Kampania Sprzątanie Świata 2016

Do pobrania:

Wzór sprawozdania - pobierz ...

Termin dostarczenia do 28 października 2016r.


Organizatorzy:

 

Wsparcie finansowe przez Orlen EKO Sp. z o.o.
działań i akcji Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku 
a w szczególności "Obchodów Światowego Dnia Ziemi i Ochrony Środowiska 
oraz "Kampanii Sprzątanie Świata 2016"


O projekcie "Ku zrównoważonej przyszłości społeczności lokalnych Mazowsza i Kujaw" dofinansowanym ze środków NFOŚiGW ---> http://www.rceeplock.pl/inicjatywy


PARTNERSTWO z  Fabryką  Levi  Strauss  Poland Sp. z o.o. w Płocku
W ramach współpracy z Fabryką Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku
realizujemy projekt pn. "Wolontariat pracowniczy". Uczestnikami akcji są wolontariusze z Fabryki Levi Strauss Poland Sp. z o.o. - Płock oraz Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku - (od 2014r.).

Biblioteka:

Zapraszamy do odwiedzenia naszej biblioteki i skorzystania z fachowej literatury zarówno z ochrony środowiska, ekologii, jak również edukacji ekologicznej. "Od poniedziałku do piątku 8.00 - 15.00"czytaj ...

STYPENDIA POMOSTOWE - program realizowany przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" we współpracy z FEP w Łodzi - więcej o programie na stronie www.mlodzirazem.pl


Nasi partnerzy

NFOSiGW