Realizator projektu:

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

ul. 1 Maja 7B

09 - 402 Płock

tel./fax 24 268 37 74

www.rceeplock.pl

www.rceeplock.pl/blizejsmieci

e-mail: rceeplock@eko.org.pl


 

Odpady - to bardzo ważne zadania dla władzy parlamentarnej, rządowej, samorządowej, przedsiębiorców i mieszkańców - nas wszystkich.
Wszyscy je wytwarzamy, a one stwarzają powszechną, największą uciążliwość dla środowiska.
Musimy podjąć aktywne i skuteczne działania, aby wytwarzać ich jak najmniej. Jeśli już powstaną - to gospodarować nimi w sposób przyjazny środowisku.
Do nawyków mieszkańców powinna należeć selektywna zbiórka odpadów, która chroni środowisko i przynosi oszczędności w budżetach domowych.
Chcąc zachować środowisko w stanie jak najlepszym, niezmienionym dla naszych następców, musimy gospodarować odpadami właściwie.
Segregacja, odzysk odpadów , właściwe ich magazynowanie w domu, szkole, instytucji, na ulicy - to przejaw naszej dbałości o środowisko, o przyszłość naszych następców.


Napisz do nas

Pola (x) są wymagane
 
 
 

Maszpozostało znaków.
 

Wpisz kod ochronny:
...