O projekcie PDF Print E-mail
MEDIA O NAS   zobacz ...

 W projekcie pn. "Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi" realizowanym przez partnerstwo pragniemy przypomnieć bogatą, wielokulturową przeszłość naszego regionu, a przez to zadbać o dziedzictwo historyczne ziemi płockiej, budując postawy tolerancji i poszanowania różnic etnicznych oraz kulturowych.

Chcemy, aby bogata przeszłość była wykorzystana do działań wspólnych, by obie gminy wspólnie podejmowały działania turystyczne, edukacyjne i promocyjne, wykorzystując zasoby gmin. Poprzez projekt chcemy dać społecznościom lokalnym z naciskiem na młodych ludzi, wkraczających w dorosłe życie "narzędzie", jakim jest wiedza o przeszłości regionu do podejmowania własnych inicjatyw gospodarczych, np. w turystyce.

Ponadto powstaną: wydawnictwo pn. Zeszyty Historyczne i tablice informacyjne mające charakter edukacyjny, na stałe wpisane w krajobraz obu gmin, poświęcone tematyce wielokulturowej przeszłości gminy Bodzanów i Słubice.

 

PAWF    ARF

LP PAWF

Projekt finansowany ze środków Programu "Lokalne Partnerstwa PAFW" Polsko - Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce