Adresaci działań PDF Print E-mail


Kto, oprócz partnerów, będzie zaangażowany w realizację przedsięwzięcia?

Społeczności szkolne z gmin Bodzanów i Słubice (dzieci, młodzież, nauczyciele), rodzice, rady sołeckie, radni gminni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, księża z Parafii Bodzanów i Słubice, Związki Emerytów i Rencistów, koło Gospodyń Wiejskich ze Słubic.
Społeczności lokalne Gmin: Bodzanów i Słubice, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowego.
Starostwo Powiatowe w Płocku, które jest organizatorem Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach. Nasze Partnerstwo będzie współorganizatorem Powiatowego Dnia Ziemi. Wspólna inicjatywa ze Starostwem spowoduje, iż efekty projektu będą pokazana na szerokim forum, gdyż w Obchodach Powiatowego Dnia Ziemi uczestniczą przedstawiciele wszystkim gmin z terenu powiatu płockiego.


Kto będzie ostatecznym odbiorcą przedsięwzięcia?


Mieszkańcy gmin: Bodzanów oraz Słubice (Centrum działań) oraz wszyscy, którzy wezmą udział w imprezie promującej projekt podczas Festiwalu Kultur we IX 2010 oraz podsumowującej projekt w kwietniu 2011 roku. 
Ponadto instytucje, organizacje i mieszkańcy - innych gmin, uczestniczący w warsztatach plenerowych min. Wianki, Sprzątanie Wisły, a także specjalnie wyodrębnione grupy adresatów istotne dla realizacji przedsięwzięcia oraz turyści. 

PAWF    ARF

LP PAWF

Projekt finansowany ze środków Programu "Lokalne Partnerstwa PAFW" Polsko - Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce