Aktualności


21.04.2017r.

Szanowni Państwo, z przyjemnością ogłaszamy wyniki Konkursu Grantowego
"Żyj ekologicznie - to naprawdę się opłaca"W ramach Konkursu Grantowego "Żyj ekologicznie - to naprawdę się opłaca"
dofinansowanie otrzymało 20 projektów.

Wyniki - pobierz...

Gratulujemy!

Zapraszamy celem podpisania umowy w dniu 27 kwietnia 2017 roku (czwartek) do biura RCEE w Płocku
ul. 1 Maja 7b, 09-402 Płock w godz. 10.00-14.00.


W dniu 30 marca 2017r. odbyły się warsztaty inaugurujące projekt "Aktywny, ekologiczny mieszkaniec Regionu Płockiego". Przedstawiono m.in. informację o projekcie, jego celach oraz ogłoszono konkurs grantowy "Żyj ekologicznie, to naprawdę się opłaca".


30.03.2017r.

Konkurs grantowy "ŻYJ EKOLOGICZNIE - TO NAPRAWDĘ SIĘ OPŁACA"

Przedmiotem konkursu jest projekt działań na rzecz zrównoważonego stylu życia oraz propozycji podjętych działań w tej dziedzinie.

Grupa realizująca projekt musi składać się min. z 4 osób
(w przypadku młodzieżowej grupy inicjatywnej choć jedna z osób musi być pełnoletnia, będzie ona pełniła rolę koordynatora, opiekuna grupy).

Grupy inicjatywne, aby ubiegać się o dotacje będą musiały nawiązać współpracę z instytucją posiadającą osobowość prawną (np. jednostką oświatową), która obejmie patronat nad projektem.

Konkurs skierowany do ludzi aktywnych społecznie z terenu miasta Płocka oraz powiatów: płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego.

Cele konkursu: propagowanie zrównoważonego stylu życia, angażowanie się w działania wspierające edukację ekologiczną, dbałość o ochronę środowiska, prezentacja projektów dla ogółu społeczeństwa podczas happeningu pn. "Dzień czystego powietrza" na Placu Starego Rynku w Płocku.

Termin: do 14 kwietnia 2017r. - dostarczenie projektów konkursowych do biura RCEE w Płocku, ul. 1 Maja 7b, 09-402 Płock - do godz. 15-tej. - decyduje data doręczenia.

Do pobrania:

 Regulamin konkursu - pobierz ...

 Wniosek - pobierz ...

 Sprawozdanie merytoryczne - pobierz ...

 Sprawozdanie finansowe - pobierz ...


30.03.2017r.

Konkurs na działania edukacyjne "SZKOŁA/PRZEDSZKOLE KSZTAŁCĄCA EKOKONSUMENTÓW"

Termin: do 14 kwietnia 2017r. - złożenie deklaracji udziału w konkursie przez szkoły/przedszkola.

Konkurs adresowany jest do szkół/przedszkoli z terenu miasta Płocka oraz powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych dla całej społeczności szkolnej/lokalnej.
Działania powinny swoim zasięgiem objąć uczniów, rodziców/opiekunów, nauczycieli, pracowników administracji i być prowadzone przez okres co najmniej 3 miesięcy, a zakończyć się do 30.10.2017r.

Do pobrania:

 Regulamin konkursu - pobierz ...