Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Audyt energetyczny budynków PDF Print E-mail

Warsztaty dla przedstawicieli samorządów, szkół, domów pomocy społecznej, przedstawicieli biznesu nt. "Audyt energetyczny budynków", które są elementem projektu pn. "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej" finansowanego ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

Termin: 6 marca 2012r.
Miejsce: RCEE w Płocku ul. Stary Rynek 20.

Tematyka:
- Opracowanie podstawowych danych dot. budynku, w tym bilansu cieplnego, wielkości energii niezbędnej na potrzeby ogrzewania budynku, przygotowania ciepłej wody, energii dla wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia.
- Wskazanie możliwych usprawnień dla obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną, elektryczną.
- Jak praktycznie przeprowadzić audyt energetyczny budynku.
- Kształtowanie wśród pracowników, społeczności szkolnej, lokalnej postaw sprzyjających trosce o ochronę klimatu, racjonalne gospodarowanie energią.

Cel warsztatów: przygotowanie zarządzających budynkami do zabiegów oszczędzania energii.

Prowadzący:
- mgr inż. Łukasz Sikora - Krajowa Agencja Poszanowania Energii.
- mgr Janina Kawałczewska - RCEE w Płocku.

Warsztaty przebiegły zgodnie z założonym programem.

Prowadzący - Łukasz Sikora z Krajowej Agencji Poszanowania Energii omówił następujące problemy:
- postanowienia ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz związane z ustawą rozporządzenia wykonawcze, zwracając szczególną uwagę na wyjaśnienie pojęć: termomodernizacja, przedsięwzięcia remontowe, audyt energetyczny, audyt remontowy, premia termomodernizacyjna, remontowa, kredyt remontowy, premia kompensacyjna,
- szczegółowo omówił, co powinien zawierać audyt energetyczny,

Następnie uczestnicy pracowali w grupach nad założeniami do audytu energetycznego konkretnych budynków, prezentując następnie efekty prac w grupach:
- co powinien zawierać audyt remontowy, jak wygląda audyt efektywności energetycznej,
- badania termowizyjne, po co się je przeprowadza, jak i co one dają? Przykłady efektów tych badań,
- certyfikacja budynków, świadectwo charakterystyki energetycznej - pobierz pdf ...
- możliwości poprawy standardu energetycznego budynków - konkretne rozwiązania termomodernizacyjne - pobierz pdf ...

Ostatnią część warsztatów prowadziła J. Kawałczewska omawiając problematykę kształtowania wśród pracowników, społeczności lokalnej postaw sprzyjających trosce o ochronę klimatu, racjonalne gospodarowanie energią: - pobierz pdf ...
- w 4 grupach uczestnicy wypracowali różne formy i metody edukacji pracowników, uczniów, rodziców, społeczności lokalnej (w tym władze gminy, sołtysów, organizacje społeczne). Wypracowane wnioski prezentowali liderzy grup. Najciekawsze były propozycje pracy z uczniami i rodzicami.

Na zakończenie prowadząca omówiła regulamin konkursu "Audyt energetyczny szkoły". Uczestnicy zadawali wiele pytań dot. sposobu udokumentowania zadań konkursu.

Galeria zdjęćNFOSiGW

Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Nasi partnerzy

NFOSiGW