Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Energia słoneczna, pompy ciepła PDF Print E-mail

Warsztaty pn. "Energia słoneczna, pompy ciepła"

Termin: IV kwartał 2011r., I kwartał 2012r.

Miejsce: Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku Zielona Szkoła w Sendeniu, Sendeń Mały 2/2, 09-520 Łąck, Urząd Miasta w Siedlcach.

Organizator: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

Współorganizatorzy: Starosta Płocki, Wójt Gminy Łąck, Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Biuro Terenowe w Siedlcach, Prezydent Miasta Siedlce.

Uczestnicy: przedstawiciele urzędów miast, miast i gmin, starostw powiatowych, WFOŚiGW oddział Siedlce, organizacji społecznych, nauczyciele, sołtysi, osoby prywatne zainteresowane budową kolektora słonecznego metodą "Zrób to sam".

W warsztatach uczestniczyli również przedstawiciele mediów; prasy, radia i telewizji (TVP INFO, telewizja internetowa) a także przedstawiciel firmy BMT - Technika Solarna w Gostyninie zajmująca się wykonywaniem instalacji solarnych, mający duże doświadczenie w projektowaniu, montażu, eksploatacji instalacji.

Każdy z uczestników warsztatów otrzymał Poradnik pn. "Jak zbudować własnymi siłami kolektor słoneczny", zawierający instrukcję wykonania kolektora metodą "Zrób to sam" oraz informator "Oszczędzamy energię w domu, szkole i w firmie" i poradnik pn. "Poradnik młodego ekologa".

Cel warsztatów:
- poznanie możliwości skorzystania z energii słonecznej w domu, szkole, zakładzie pracy, instytucji w warunkach Mazowsza,
- poznanie budowy i zasad działania instalacji solarnej,
- praktyczne zaprojektowanie instalacji solarnej w domu, miejscu pracy, a także wykonanie instalacji własnymi siłami, kupując potrzebne materiały, urządzenia do wykonania instalacji solarnej,
- poznania źródeł finansowania instalacji solarnych
- zapoznanie się z obsługą i konserwacją instalacji solarnej.

Program:
1) Wprowadzenie - energia słoneczna: pompy ciepła, kolektory słoneczne.  - pobierz ...
Materiały teoretyczne dotyczące:
- podstaw energii słonecznej na Mazowszu koniecznych do projektowania kolektorów słonecznych,
- budowy i zasad funkcjonowania instalacji solarnych,
- zasad doboru kolektorów słonecznych dla domu, szkoły, domu pomocy społecznej, basenu, suszenia zboża, zakładu pracy itp. (podgrzewania ciepłej wody użytkowej, dogrzewania domu, ogrzewania wody w basenie, itp.)
- projektowanie instalacji solarnych:
* dobór i obliczanie instalacji,
* zasady montażu instalacji,
* koszty instalacji, źródła finansowania.
- obsługa i konserwacja instalacji.

2) Sięgnij po słońce - czyli jak własnymi siłami zbudować kolektor słoneczny - zajęcia praktyczne. - pobierz ...
Budowa kolektora słonecznego "metodą zrób to sam"
- wybór i zakup materiałów na instalację,
- organizacja środowiska pracy, niezbędne narzędzia,
- prace montażowe kolektora i całej instalacji,
- próby ciśnieniowe,
- montaż całej instalacji,
- bezpieczeństwo pracy.

Podczas warsztatów omówiono temat: "Energia słoneczna: pompy ciepła, kolektory słoneczne". Następnie odbyła się dyskusja uczestników dot. zmian klimatu i jego skutków dla gospodarki, środowiska i ludzi, priorytetów Rządu Polski i Unii europejskiej dot. ochrony klimatu, problemów związanych z lokalizacją elektrowni wodnych, wiatrowych, z uzyskaniem zgody Energi S.A. na odebranie energii elektrycznej i kłopotów z dofinansowaniem instalacji ze źródeł odnawialnych. Zwrócono uwagę na trudności z uzyskaniem kredytów, brak informacji o kredytach z BOŚ, NFOŚiGW i WFOŚiGW w Warszawie.

Następnie odbyły się warsztaty praktyczne dot. budowy kolektora słonecznego "metodą zrób to sam". Omówiono:
- podstawy projektowania kolektorów słonecznych,
- budowę i zasady funkcjonowania instalacji solarnych,
- zasady doboru kolektorów do różnych zastosowań,
- sposób budowy kolektora, sposoby jego montażu i instalowania na budynkach, na Ziemi,
- zasady działania instalacji kolektora dogrzewania ciepłej wody użytkowej, dogrzewania budynków, wody w basenie,
- koszty instalacji (wykonanej przez profesjonalną firmę, a także wykonania kolektora własnymi siłami i zakupu niezbędnych urządzeń, materiałów do montażu instalacji),
- sposób obsługi instalacja i konserwacji jej,
- niezbędne materiały i narzędzia do wykonania kolektora własnymi siłami.

Następnie wykonano kolektor słoneczny (warsztaty w Sendeniu):
- obudowę z drewna, zabezpieczono przed rozkładem specjalną farbą,
- zmontowano absorber z blachy miedzianej, przylutowano rurkę miedzianą specjalnie wygiętą, pomalowano absorber na czarno specjalną farbą (blacha grubości 15 mm, rurka miedziana o średnicy 12 mm, zbiorcze rurki o średnicy 15 mm, odległość między rurkami 130 mm),
- na skrzynię drewnianą obudowy kolektora ułożono 5 cm warstwę wełny mineralnej, na to absorber, który przykryto płytą z przeźroczystego poliwęglanu, zamontowano listwy przytrzymujące.

Dwa kolektory powstałe podczas warsztatów w Sendeniu domontowano do istniejących kolektorów na dachu Zielonej Szkoły w Sendeniu.
Pokazano uczestnikom istniejące już kolektory słoneczne w Zielonej Szkole, instalację doprowadzającą czynnik grzewczy /glikol/ do zbiornika z wodą /wymiennika ciepła/ i analizowano sposób podłączenia wykonanych kolektorów do istniejącej instalacji ogrzewania wody.

Po warsztatach było wiele pytań dotyczących: zakupu materiałów, wykonania kolektorów, zasilania ich płynem, wykorzystania do ogrzewania domu, obsługi instalacji.


Linki:

http://powiat-plock.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/32592/zbudujcie_z_nami_kolektor_sloneczny

http://plock.gazeta.pl/plock/1,35710,10737572,Slonce_do_roboty_czyli_jak_oszczedzic_na_cieplej_wodzie.html

http://czasplocka.pl/artykul/warsztaty_z_budowania_kolektora_slonecznego,6848.html

http://malawies.eu/node/132

 

Galeria zdjęć:

Warsztaty pt. "Energia słoneczna, pompy ciepła" w ramach projektu "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej".

NFOSiGW

Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Nasi partnerzy

NFOSiGW