Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
Polityka Prywatności

Konkurs "Opowiedz..." 2011 PDF Print E-mail

Konkurs "Opowiedz..." 2011

W dniu 4.04.2012r. w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku podsumowano Konkurs Opowiedz... 2011. Nagrodzono 6 prac konkursowych. Wręczono dyplomy i wspaniałe nagrody. Jeszcze raz gratulujemy laureatom.

Konkurs "Opowiedz..." miał na celu zachęcenie grantobiorców Ośrodków Działaj Lokalnie/Lokalnych Organizacji Grantowych (ODL/LOG) do poszukiwania atrakcyjnych sposobów komunikowania o własnych działaniach i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu "Działaj Lokalnie", a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego.

Prace powstałe w ramach konkursu "Opowiedz..." spełniały funkcje komunikacyjno - promocyjne, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie i nieograniczone zasoby ludzkiej pomysłowości.

W tej edycji chcieliśmy, aby autorzy prac jeszcze bardziej niż w latach poprzednich skupili się zarówno na formie, jak i na treści prac.

Konkurs adresowany był do 9 grantobiorców Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku uczestniczących w Programie "Działaj Lokalnie VII - II Edycja", realizujących lokalne konkursy grantowe w 2010 roku.

Komisja w dniu 20 lutego 2012 roku dokonała oceny prac konkursowych.

Nagrodziła 6 prac w I Etapie - zobacz ...

Wytypowała 3 prace do ogólnopolskiego konkursu:

Kategoria 1 - CZŁOWIEK

Nieformalna Grupa Zróbmy to... Cieszewo
Autor: Tomasz Jackowski
Tytuł pracy: 4 minuty
krótki film

Prezentowany przez nas film ukazuje przyrost wiedzy i umiejętności nabytych podczas realizacji projektu I kręcić trzeba umieć? .

Na zasadzie kontrastu zestawiliśmy wyjątki z pierwszych samodzielnie nagranych różnych form filmowych z efektami uzyskanymi po zakończeniu projektu.

Wskazujemy w szczególności na duży postęp w posługiwaniu się kamerą, w doborze tematu, scenerii, kąta filmowania i oświetlenia.

Zauważamy również, iż uczestnicy projektu o wiele swobodniej stosują zbliżenie i kadrowanie obrazu, zachowują ciągłość nagrywanego epizodu, a sfilmowany materiał ma właściwą stabilizację.

Kategoria 2 - MIEJSCE

2. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej  
Autor: Tomasz Kowalski
- Nieformalna grupa Historyczna ULTIMA THULE  w Sierpcu
Tytuł pracy: "W Osówce poraz trzeci" - pobierz ...
reportaż multimedialny

Projekt był kontynuacją poprzednich dwóch projektów. Tegoroczny projekt "W Osówce po raz trzeci" pomógł odkryć mieszkańcom własną tożsamość i korzenie. Projekt w założeniu miał udokumentować dzieje wsi, nieodłącznie związane ze społecznością ewangelicką, która od XIX wieku wspólnie z ludnością wyznania katolickiego tworzyła dorobek kulturowy.

Kategoria 3 - MOTYW

3. Grupa Odnowy Wsi Zglenice Duże
Autor: Agata Warczachowska
- Grupa Odnowy wsi Zglenice Duże przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Mochowie
Tytuł pracy: "Ogrom ludzi - wspólny cel"
fotoreportaż

Grupa Odnowy Wsi Zglenice Duże postanowiła w miejsce zniszczonej figury Jana Nepomucena postawić nową. Dzięki dotacji w ramach programu "Działaj lokalnie" wykonano rzeźbę słupową wraz z polichromią. Podsumowaniem projektu było spotkanie integracyjne mieszkańców Zglenic Dużych oraz zaproszonych gości. Uroczystość rozpoczęto od poświęcenia nowej figury.  Wygłoszono liczne podziękowania dla osób zaangażowanych w prace projektowe. Współpracowały wszystkie pokolenia - najmłodsza uczestniczka projektu miała 2,5 roku, najstarsza 93 lata.

GRATULUJEMY !!!

"Działaj Lokalnie" to program Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.


 

 


Nasi partnerzy

NFOSiGW