Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Konkurs "Opowiedz..." 2011 PDF Print E-mail

Konkurs "Opowiedz..." 2011

W dniu 4.04.2012r. w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku podsumowano Konkurs Opowiedz... 2011. Nagrodzono 6 prac konkursowych. Wręczono dyplomy i wspaniałe nagrody. Jeszcze raz gratulujemy laureatom.

Konkurs "Opowiedz..." miał na celu zachęcenie grantobiorców Ośrodków Działaj Lokalnie/Lokalnych Organizacji Grantowych (ODL/LOG) do poszukiwania atrakcyjnych sposobów komunikowania o własnych działaniach i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu "Działaj Lokalnie", a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego.

Prace powstałe w ramach konkursu "Opowiedz..." spełniały funkcje komunikacyjno - promocyjne, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie i nieograniczone zasoby ludzkiej pomysłowości.

W tej edycji chcieliśmy, aby autorzy prac jeszcze bardziej niż w latach poprzednich skupili się zarówno na formie, jak i na treści prac.

Konkurs adresowany był do 9 grantobiorców Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku uczestniczących w Programie "Działaj Lokalnie VII - II Edycja", realizujących lokalne konkursy grantowe w 2010 roku.

Komisja w dniu 20 lutego 2012 roku dokonała oceny prac konkursowych.

Nagrodziła 6 prac w I Etapie - zobacz ...

Wytypowała 3 prace do ogólnopolskiego konkursu:

Kategoria 1 - CZŁOWIEK

Nieformalna Grupa Zróbmy to... Cieszewo
Autor: Tomasz Jackowski
Tytuł pracy: 4 minuty
krótki film

Prezentowany przez nas film ukazuje przyrost wiedzy i umiejętności nabytych podczas realizacji projektu I kręcić trzeba umieć? .

Na zasadzie kontrastu zestawiliśmy wyjątki z pierwszych samodzielnie nagranych różnych form filmowych z efektami uzyskanymi po zakończeniu projektu.

Wskazujemy w szczególności na duży postęp w posługiwaniu się kamerą, w doborze tematu, scenerii, kąta filmowania i oświetlenia.

Zauważamy również, iż uczestnicy projektu o wiele swobodniej stosują zbliżenie i kadrowanie obrazu, zachowują ciągłość nagrywanego epizodu, a sfilmowany materiał ma właściwą stabilizację.

Kategoria 2 - MIEJSCE

2. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej  
Autor: Tomasz Kowalski
- Nieformalna grupa Historyczna ULTIMA THULE  w Sierpcu
Tytuł pracy: "W Osówce poraz trzeci" - pobierz ...
reportaż multimedialny

Projekt był kontynuacją poprzednich dwóch projektów. Tegoroczny projekt "W Osówce po raz trzeci" pomógł odkryć mieszkańcom własną tożsamość i korzenie. Projekt w założeniu miał udokumentować dzieje wsi, nieodłącznie związane ze społecznością ewangelicką, która od XIX wieku wspólnie z ludnością wyznania katolickiego tworzyła dorobek kulturowy.

Kategoria 3 - MOTYW

3. Grupa Odnowy Wsi Zglenice Duże
Autor: Agata Warczachowska
- Grupa Odnowy wsi Zglenice Duże przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Mochowie
Tytuł pracy: "Ogrom ludzi - wspólny cel"
fotoreportaż

Grupa Odnowy Wsi Zglenice Duże postanowiła w miejsce zniszczonej figury Jana Nepomucena postawić nową. Dzięki dotacji w ramach programu "Działaj lokalnie" wykonano rzeźbę słupową wraz z polichromią. Podsumowaniem projektu było spotkanie integracyjne mieszkańców Zglenic Dużych oraz zaproszonych gości. Uroczystość rozpoczęto od poświęcenia nowej figury.  Wygłoszono liczne podziękowania dla osób zaangażowanych w prace projektowe. Współpracowały wszystkie pokolenia - najmłodsza uczestniczka projektu miała 2,5 roku, najstarsza 93 lata.

GRATULUJEMY !!!

"Działaj Lokalnie" to program Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.


 

 


Nasi partnerzy

NFOSiGW