Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Ankieta "Wiedza ekologiczna społeczeństwa" PDF Print E-mail

ANKIETA SPRAWDZAJĄCA WIEDZĘ EKOLOGICZNĄ SPOŁECZEŃSTWA

Cel:
- sprawdzian wiedzy społeczeństwa dotyczący ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzenie badania i analiza wyników pozwalająca zaprojektować programy edukacji ekologicznej,
- zainteresowania uczestników tematyką ochrony środowiska.
- kształcenie umiejętności poszukiwania informacji o środowisku przyrodniczym, jego ochronie i zrównoważonym rozwoju,
- zainteresowanie społeczeństwa, uczniów rozwojem zrównoważonym lokalnych środowisk.

W maju 2011r. zamieszczono ankietę na stronie internetowej Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. W ankiecie można było wziąć udział do końca lutego 2012r. W marcu 2012r. nastąpiła jej analiza.
Ankieta znajdowała się na stronie głównej www.rceeplock.pl. Informacje o ankiecie były przekazane wszystkim uczestnikom działań prowadzonych przez RCEE w Płocku tj. podczas szkoleń, warsztatów, konferencji. Ponadto zwracaliśmy się ze szczególną prośbą o wypełnienie ankiety do szkół i przekazanie informacji o ankiecie rodzicom. Ankieta skierowana była do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dorosłych z województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego. Ankieta polega na odpowiedzi na pytania znajdujące się na stronie internetowej RCEE, oraz wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

WNIOSKI Z ANKIETY

Respondenci ankiety to głównie mieszkańcy Mazowsza - 68% (kujawsko-pomorskie - 16%, łódzkie - 13%, małopolskie - 2%). Najwyższą aktywnością w kategorii wiekowej okazała się młodzież gimnazjalna i studenci (po 18%), następnie dorośli w przedziale wiekowym do 30 lat - 15%. Również znaczną aktywnością wykazali się uczniowie szkół podstawowych i dorośli w przedziale wiekowym od 30 do 40 lat - po 12%, w dalszej kolejności dorośli w przedziale wiekowym od 40 do 50 lat - 10%, uczniowie szkół gimnazjalnych - 9%, dorośli w przedziale wiekowym od 50 do 60 lat i dorośli w przedziale wiekowym od 60 do 70 lat - po 4%. Są to głównie mieszkańcy wsi - 39% lub dużych miast (powyżej 100 000) - 33%, pozostali respondenci to mieszkańcy mniejszych miast i miasteczek (miasto od 50 000 - 100000 mieszkańców - 9%; miasto od 10 000 do 50 000 mieszkańców - 10%, miasto do 10 000 mieszkańców - 10%).

Podsumowując - respondenci ankiety w znaczącej przewadze to osoby młode, zamieszkujące w dużych miastach lub na wsi.
Wg wskazanych odpowiedzi można stwierdzić iż, za zrównoważony rozwój odpowiada władza rządowa i samorządowa - 61% odpowiedzi (wójt - 35%, prezydent miasta - 32%, rząd - 21%, sejm - 14%, burmistrz - 13%), a nie społeczeństwo (39%). 55% respondentów uważa stan środowiska za zły, 29% za dobry, a 20% - nie wie. Za trzy największe zagrożenia cywilizacyjne Polski respondenci wskazali - zanieczyszczenia środowiska, wyczerpanie się zasobów i alkoholizm (odpowiednio - 64%, 49%, 47%). Na uwagę zasługuje fakt, iż zanieczyszczenie środowiska i wyczerpanie się zasobów zdecydowanie wyprzedziło choroby cywilizacyjne - 25% . Z powyższego można wysunąć wniosek, iż respondenci dostrzegli, że zanieczyszczone środowisko jest jednym z przyczyn chorób cywilizacyjnych. Za trzy największe globalne zagrożenia respondenci wskazali zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenia wód i globalne ocieplenie (odpowiednio - 61%, 54%, 45%), jednakże pozostałe wskazane zagrożenia globalne takie jak: ginięcie gatunków (37%), zły system gospodarowania odpadami (27%), dziura ozonowa (24%), wyczerpanie się surowców (22%) nie pozostają obojętne dla respondentów ankiety. Działania na rzecz poprawy stanu środowiska powinny być podejmowane przez mieszkańców (57% odpowiedzi), władze lokalne (samorządu województwa - 33% i samorządu gminnego 26%) i organizacje ekologiczne (30%) a nie przez władze rządowe (18%).

Polityka energetyczna w Polsce winna opierać się na oszczędzaniu energii (66%) i na stawianiu w odnawialne źródła energii (52%). Na uwagę zasługuje fakt, iż 31% respondentów uważa, że należy zbudować elektrownie jądrowe.

Uciążliwości komunikacyjne można ograniczyć poprzez rozwinięcie transportu zbiorowego (62%) i budowie obwodnic wokół miast (40%).
Za trzy największe konflikty ekologiczne w regionie respondenci wskazali: brak właściwych rozwiązań komunikacyjnych, zbyt dużo obszarów cennych przyrodniczo, nieracjonalną gospodarkę odpadami (odpowiednio: 65%, 62%, 48%).

Wg respondentów, aby przeciwdziałać zmianom klimatu, należy podjąć działania na rzecz oszczędzania energii, budować odnawialne źródła energii i budować świadomość ekologiczną społeczeństwa na rzecz ochrony klimatu (odpowiednio 77%, 68%, 57%).
Co do obszarów Natura 2000 zdania respondentów są bardzo odmienne. 52% osób które wypełniły ankietę uważa, że są to obszary które przyczyniają się do rozwoju turystyki (52%), a 48% uważa, że utrudniają rozwój gospodarczy.

Jednakże budowle ekologiczne, a w szczególności ich lokalizacja nie są obojętne dla osób które wypełniały ankietę. Wyniki ankiety obalają mit, który do tej pory panował, iż każdy uważał, "że należy budować składowiska odpadów, ale nie w moim sąsiedztwie". A więc czas negowania i protestowania upłynął (tylko 31% respondentów wzięła by udział w demonstracji, gdyby składowisko chciano pobudować w ich regionie; 69% pójdzie na zebranie mieszkańców i dowie się, jak najwięcej za nim podejmie decyzję) co świadczy o tym, iż świadomość ekologiczna społeczeństwa wzrosła.

Najwięcej o problemach środowiska informuje wg respondentów telewizja (46%), następnie radio (39%) i prasa (32%). Niestety respondenci nie sięgają do czasopism specjalistycznych, co świadczy, że nie mają potrzeby dogłębnego poznania problemów.

Respondenci są najbardziej zainteresowani udziałem w warsztatach (41%), na których przede wszystkim chcieliby poznać formy ochrony przyrody (39%) i poznać zasady właściwego gospodarowania odpadami (38%).


NFOSiGW

Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Nasi partnerzy

NFOSiGW