Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa PDF Print E-mail

"Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa na rzecz dzieci i modziey".

Dziaania:

1. Prowadzenie warsztatw stacjonarnych i terenowych.

Myl przewodni projektu jest budowanie wiadomoci ekologicznej oraz osobistej odpowiedzialnoci za rodowisko dzieci i modziey w warunkach szkolnych i pozaszkolnych.

Przeprowadzenie 50 godz. zaj z dziemi i modzie z terenu Pocka oraz powiatu pockiego, sierpeckiego.

2. Warsztaty artystyczno - energetyczne, 7- dniowe.

Termin: 18 - 24 lipca 2011 roku
Miejsce: Zielona Szkoa w Sendeniu, powiat pocki, Sende May 2/2, 09 - 520 ck.
Liczba warsztatw: 14.
Uczestnicy: modzie szkolna z terenu Mazowsza.

Cel: poczenie aktywnego wypoczynku modziey z poznaniem dziaa na rzecz racjonalnego gospodarowania energi.

Program warsztatw (warsztaty prowadzone byy w dwch grupach - trenerzy pracowali zamiennie).

I dzie - 18 lipca 2011r
1. Energia soca i jej wykorzystanie w praktyce - wprowadzenie - zajcia merytoryczne.
2. Posad drzewa, bdzie chodniej - zajcia merytoryczne.

II dzie - 19 lipca 2011r
1. Wykonanie modelu kolektora sonecznego.
2. Audyt energetyczny szkoy, mojego domu - zajcia merytoryczne.

III dzie - 20 lipca 2011r
1. Wykonanie audytw: Zielonej Szkoy w Sendeniu, Domu Nauczyciela w Sendeniu, sklepu spoywczego w Sendeniu (opracowanie oraz przedstawienie wynikw) - zajcia terenowe.
2. Planujemy zadrzewienia w naszej wsi, miecie - warsztaty plastyczne.

IV dzie - 21 lipca 2011r
1.Plakat "Czowiek - energia - rodowisko" - warsztaty plastyczne.

V dzie - 22 lipca 2011r
1.Efekt cieplarniany, jego przyczyny i skutki - warsztaty malarskie.
2.Energia soca - warsztaty malarskie.

VI dzie - 23 lipca 2011r
1. Miejsca lokalizacji elektrowni wodnych i wiatrowych. Zajcia w terenie - zwiad terenowy (Skrwa Lewa).
2. Transport przyjazny klimatowi - Rajd rowerowy po GWPK.

VII dzie - 24 lipca 2011r
1. Odnawialne rda energii - przygotowywanie mapy OZE, zajcia z aparatem fotograficznym i GPS.
2. Badanie wiadomoci ekologicznej mieszkacw.

3. Warsztaty pn. "Nasza Planeta - Mj Dom".

Miejsce: Pock, Plac Starego Rynku
Termin: 9 maja 2011 roku.
Czas trwania warsztatw: 5 godzin.

Uczestnicy:

- bezporedni -cznie okoo 1000 osb.

- poredni - dzieci, modzie i doroli - (ok. 2000 osb).

Organizatorami happeningu byo Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku we wsppracy z Gimnazjum Nr 6 w Pocku.

Wg. zgosze telefonicznych w imprezie plenerowej wzio udzia ok. 1000 osb, byli to przedstawiciele szk i przedszkoli z terenu Pocka oraz Regionu Pockiego oraz spoeczno lokalna.

Celem happeningu bya prezentacja; sposobw oszczdnego gospodarowania energi w domu, w szkole, w firmie, odnawialnych rde energii, jakie s jej rda i zasoby oraz prezentacja efektw konkursu grantowego pn. "Szkoa/przedszkole przyjazna klimatowi".

W programie:

Powitanie uczestnikw, przedstawienie celw happeningu - wiceprezes RCEE w Pocku, dyrektor gimnazjum Nr 6 w Pocku.

- prezentacje szk, przedszkoli (na scenie) - laureatw konkursu "Szkoa/przedszkole przyjazna klimatowi", nt. przeciwdziaania zmianom klimatu, gospodarowania odpadami,
- Gimnazjum Nr 6 w Pocku - przygotowali konkursy, piosenki, inscenizacje nt. "Nasza planeta - mj dom"
- Miejskie Przedszkole Nr 35 w Pocku - przedstawio piosenk ekologiczn pt. "Wycz wiato - chro Ziemi"
- Miejskie Przedszkole Nr 21 w Pocku - przedstawio piosenk ekologiczn pt."Moja planeta",
- Miejskie Przedszkole Nr 27 w Pocku - przygotowao przedstawienie "Pamitajmy o klimacie",
- Miejskie przedszkole nr 13 w Pocku - przedstawio piosenk ekologiczn pt. "kolorowy wiat"
- Miejskie Przedszkole nr 11 w Pocku - przedstawio piosenk ekologiczn pt."Moja planeta"
- Szkoa Podstawowa Nr 17 w Pocku - przedstawia piosenki pn. "Cis Jagiey", oraz "Ziemia pena soca"
- Niepubliczne Przedszkole Promyczek w Pocku - przedstawio piosenk ekologiczn pt. "Chromy Ziemi, planet"
- Miejskie Przedszkole Nr 37 w Pocku - przygotowao przedstawienie pt. "Zielona Dolina".
- Miejskie Przedszkole Nr 4 w Pocku - przedstawio piosenk ekologiczn pt. "Ziemia w Twoich rkach"
- Zesp Szk Nr 2 w Pocku - przedstawio happening "O co drzewo prosi czowieka?".
- Specjalny Orodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Pocku,
- III Liceum Oglnoksztacce w Pocku - "Jak dba o drzewo?", "Jak zachowanie czowieka wpywa na las?"
- Liceum Oglnoksztacce SOP w Pocku - przygotowao konkursy plastyczne i wiedzy,
- Szkoa Podstawowa w Cieszewie gm. Drobin - przedstawio inscenizacj pn. "Mniej mwmy - wicej rbmy".
- Szkoa Podstawowa w Rogotwrsku - przedstawio inscenizacj nt. "Szkodliwoci spalania tworzyw sztucznych w kotowniach domowych"
- Zesp Szk - Publiczne Gimnazjum w Drobinie - przedstawio inscenizacj artystyczn nt. "Eko Express Drobina"
- Gimnazjum w Susku, gm. Sierpc - zaprezentowao PIOSENK "DZIWNY JEST TEN WIAT".

Ponadto:

- konkursy ekologiczne - plastyczne i wiedzy przygotowane przez trenerw Centrum, nt. "Coraz cieplej na Ziemi", "Zmiany klimatyczne".
- wystawy powicone ochronie klimatu, ochronie lasw,
- zbirka zuytego sprztu elektronicznego i elektrycznego w zamian za torb ekologiczn prowadzona przez Firm REMONDIS Sp. z o.o. Oddzia Pock.
- prezentacj dziaalnoci Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Pocku, przedstawienie maego ogrodu zoologicznego - MINI ZOO,
- prezentacja dziaalnoci Nadlenictwa Pock.
- prezentacja dziaalnoci Firmy Klima Hit w Pocku prezentujca najnowoczeniejsze energooszczdne technikami: grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne.
- prezentacja dziaalnoci Firmy Orlen Eko Sp. zoo w Pocku.
- prezentacja roweru wykonanego z recyklingu projektu pana Jerzego elaziskiego.

Podczas happeningu mona byo si dowiedzie m.in. jak naley oszczdza energi w domu, szkole w miejscu pracy, jak przeciwdziaa zmianom klimatu oraz waciwie gospodarowa odpadami.

4. Kampania "Sprztanie wiata 2011" - warsztaty.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku we wsppracy ze Starost Pockim, Nadlenictwami z Pocka, cka, Gostynina, Wojewdzkim Zarzdem Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie O/Pock, organizacjami spoecznymi: (PZW, OSP i Fundacj "Modzi Razem"), firmami gospodarujcymi odpadami, zakadami pracy, gminami Pockiego Regionu Gospodarowania Odpadami, w ktrych mieszka ponad 505 tys. mieszkacw w okresie lipiec-padziernik 2011 przeprowadzio Kampani Sprztanie wiata 2011 pn. "Lasy to ycie - chromy je".

Patronat objli: Marszaek Woj. Mazowieckiego, Prezes Fundacji "Nasza Ziemia".

Celami Kampanii byy:

- Podwyszenie wiadomoci spoeczestwa dot. unikania wytwarzania odpadw, racjonalnej gospodarki odpadami wytworzonymi, nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z nowelizacj ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach,
- wczenie spoeczestwa do dziaa na rzecz ochrony rodowiska, a zwaszcza identyfikacji rde zagroe rodowiska odpadami i likwidacja tych rde, sprztanie terenw zamieconych, w tym gownie lasw.

W ramach 18 edycji Kampanii "Sprztanie wiata 2011r." przeprowadzilimy warsztaty dla nauczycieli szk i przedszkoli, ktre odbyy si:

14 wrzenia 2011r. dla nauczycieli z terenu powiatw: pockiego, sochaczewskiego, sierpeckiego, poskiego, gostyniskiego,
Uczestnicy: 50 osb

15 wrzenia 2011r. dla nauczycieli z terenu Miasta Pocka.
Uczestnicy: 54 osoby
Miejsce: sala konferencyjna RCEE w Pocku, ul. Stary Rynek 20.
Celem warsztatw byo przygotowanie do organizacji Kampanii "Sprztanie wiata 2011r.".

Tematyka:

- Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach - zadania gmin, mieszkacw, firm - kontrola gospodarki odpadami.
- Jak wykorzysta relacj: modzie - nauczyciel - gmina - do usprawnienia gospodarowania odpadami komunalnymi.
- Metodyka organizacji Kampanii "Sprztanie wiata" w szkole, gminie,
- Metodyka przeprowadzania zaj z dziemi i modzie, zwiadu ekologicznego,
- Zasady bezpieczestwa podczas sprztania terenw.
- Regulaminy konkursw: "Czyste Mazowsze", "Jestem przyjacielem Ziemi - chroni rodowisko".
- Jak przygotowa sprawozdania z Kampanii "Sprztanie wiata - 2011"

Przygotowania do Kampanii dot.:

- przygotowania Programu Kampanii, w tym 2 konkursw dla dzieci i modziey pn. "Czyste Mazowsze", "Jestem przyjacielem Ziemi - chroni rodowisko",
- rozmw ze wsporganizatorami, mediami,
- poszukiwania rde finansowania,
- przeprowadzenia cyklu warsztatw dla wsporganizatorw, nauczycieli, przedstawicieli organizacji spoecznych, Policji, Stray Miejskiej,
- przeprowadzenia Kampanii w okresie od 8.09. do 19.09.2011r. RCEE bezporednio zorganizowao sprztanie terenw cennych przyrodniczo (Brudzeskiego Parku Krajobrazowego, obszarw Natura 2000 - Sikrz, Dolina rodkowej Wisy, Kampinoska Dolina Wisy, rekultywowanych jezior w zlewni Wielkiej Strugi - Zdworskiego, jezior ckich, Ciechomickiego, Grskiego i Jeziora Soczewka) oraz miasta Pocka. W akcji tej wziy udzia: Koa Wdkarskie PZW, OSP, firmy, Levis S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. w Pocku, Orodki Wypoczynkowe RELAX w Zdworzu, Zacisze BIS w Koszelwce, szkoy z m. Pocka, Gbina, gminy Brudze Duy, ck.

W Kampanii wzio udzia:

1/ na terenie miasta Pocka 11497 dzieci i modziey oraz opiekunowie dla ktrych zakupilimy 10 tys. workw oraz 7 tys. rkawic .

Zostaa przekazana take informacja dla firm zajmujcych si gospodark odpadami - EKO - MAZ, Remondis, o miejscach pozostawienia przez uczestnikw zwiadw ekologicznych workw wraz z odpadami. Firmy te zobowizay si do bezpatnego odbioru oraz transportu workw z odpadami i dostarczenia ich do Zakadu Utylizacji Odpadw Komunalnych w Kobiernikach. Zakad Utylizacji Odpadw w Kobiernikach przyj odpady bezpatnie.

2/ na terenie powiatw: powiatw: pockiego, sochaczewskiego, sierpeckiego, poskiego i gostyniskiego - 8500 dzieci i modziey wraz z opiekunami. Worki i rkawice dla firm zabezpieczay gminy.

Poza sprztaniem wyznaczonych terenw, dzieci i modzie prowadzia zwiady ekologiczne.
W ramach XVIII edycji "Sprztania wiata" Zakad Utylizacji Odpadw Komunalnych w Kobiernikach przyj cznie 30,48 ton (w roku 2010 zebrano 34, 46 ton, co oznacza, e "edukacja nie idzie w las") niesegregowanych odpadw zebranych z terenu Miasta Pocka oraz Powiatu Pockiego.
cznie 19997 osb, ktre zebray 30,48 Mg, przewiezionych przez Eko - Maz Sp., Remondis w Pocku do ZUOK Kobierniki w celu ich zagospodarowania.
Inne gminy Pockiego Regionu Gospodarowania Odpadami organizoway akcj na swoim terenie.
Warsztaty, oprcz spraw zwizanych z metodyk przeprowadzenia Kampanii, zawieray take informacje o nowych zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi, ktre bd obowizyway od 1 stycznia 2012 r mieszkacw, samorzdy gmin.
Okres 19-29.09 - to czas sumowania dziaa w szkoach, gminach, ktre do RCEE nadsyay informacje o efektach dziaa, uczestniczc w konkursach.
29.09 - komisja konkursowa dokonaa podsumowania efektw konkursw. Na konkurs "Czyste Mazowsze" - nadesano 33 prace, z czego nagrodzono 13, wyrniono 20.
Na konkurs "Jestem przyjacielem Ziemi - chroni rodowisko" nadesano 465 prac, spord ktrych nagrodzono 16.
Podsumowanie Kampanii dokonano 6.10.2011 r z udziaem m.in. senatora RP P. Michaa Boszko, Dyrektora Departamentu rodowiska Urzdu Marszakowskiego Woj. Mazowieckiego. Przedstawiono uzyskane efekty rzeczowe i ekologiczne, podzikowano wsporganizatorom i finansujcym Kampani, wrczono nagrody laureatom konkursw i wyrnionym.
Dyrektor Departamentu rodowiska zaapelowa do uczestnikw o aktywne wczenie si w informacje spoeczestwa, gmin nt. nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi.
Dzikujc za udzia wszystkim, mamy nadziej, i w 2012 r, z racji nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, odetchn nasz lasy, cieki wodne, ki od dzikich wysypisk.

Tereny, ktre objlimy akcj to:

- 56 placwek dydaktycznych z terenu miasta Pocka - przedszkola, szkoy podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, orodki szkolno - wychowawcze i wietlice rodowiskowe objty sprztaniem miasto Pock. np. III LO ul. ukasiewicza 11 sprztao tereny: od Politechniki - ul. ukasiewicza w kierunku Zglenickiego (ORLEN); teren od Politechniki wzdu ul. Gaczyskiego po stronie supermarketu; od Gwardii Ludowej do ul. Przemysowej; teren wok III LO, Gimnazjum Nr 4 ul. Miodowa 18 sprztao osiedle Miodowa.

- wok Jeziora Zdworskiego i Wielkiej Strugi - sprztajcy Gimnazjum nr 6 w Pocku, we wsppracy z Nadlenictwem ck, Wojewdzkim Zarzdem Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie O/Pock.
- Brudzeski Park Krajobrazowy - pereki przyrodniczej Mazowsza, znajdujcych si tam trzech rezerwatw przyrody, w tym jednego Obszaru Natura 2000 - sprztajcy wolontariusze Fundacji "Modzi Razem" oraz Fabryki Levis
- Wok Jeziora Soczewka - sprztajcy: pracownicy Basell Orlen Polyolefins Sp.z o.o. w Pocku i Nadlenictwo ck,
- Wschodnia cz Jeziora ckiego Duego - sprztajcy: Koo Miejskie PZW Nr 1 w Pocku
- Jezioro Grskie - sprztajcy: Koo Wdkarskie "Mazowsze" Pockiej Spdzielni Mieszkaniowej,
- Jezioro Ciechomickie - sprztajcy: Koo Wdkarskie "Wdkarz" Pockiej Spdzielni Mieszkaniowej.
- tereny powiatw: pockiego, sochaczewskiego, sierpeckiego, poskiego i gostyniskiego.

Efekty Kampanii:

- 2 warsztaty przygotowujce do Kampanii, w ktrych wziy udzia 104 osoby:
- koordynowalimy sprztanie terenw: Skrwy Prawej, Brudzeskiego Parku Krajobrazowego, Miasta Pocka, Jezior: Zdworskiego, ckich, Grskiego, Ciechomickiego i Wisy. Miasta Pocka. Wzio w nim udzia: 19997 uczestnikw, w tym firmy: Basell Orlen Polyolefins Sp. zo.o., Levis w Pocku, pracownicy Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku, Wojewdzkiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie O/Pock, cztery koa wdkarskie: Nr 1 w Pocku, Wdkarz, Mazowsze, koo z Gbina, 139 szk i przedszkoli,
- udzia w kacji 19997 osb,
- zebrano 30,48 Mg odpadw przewiezionych przez EKO - MAZ Sp. z o.o., REMONDIS do Zakadu Utylizacji Odpadw Komunalnych w Kobiernikach,
- przeprowadzilimy konkursy:
* "Jestem przyjacielem Ziemi - chroni rodowisko" - na konkurs wpyno 465 prac,
* "Czyste Mazowsze" - prace nadesay 33 przedszkola i szkoy, wikszo prac bya bardzo ciekawa. Zostay nagrodzone.

5. Konkurs Ekologiczny pn. "Czyste Mazowsze" dla szk podstawowych, gimnazjalnych iponadgimnazjalnych

Cel oglny:
Przygotowanie i przeprowadzenie przez uczestnikw Konkursu lokalnych aktywnoci adresowanych do spoeczestwa, szczeglnie w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami.

Cele szczegowe:

- Popularyzacja wiedzy o ochrony rodowiska i zrwnowaonym rozwoju - w szczeglnoci dotyczcy odpadw, segregacji ich, odzysku i unieszkodliwiania,
- Ochrona zasobw przyrodniczych Ziemi, uzmysowienie potrzeby oszczdzania zasobw Ziemi.
- Podniesienie wiadomoci ekologicznej mieszkacw Ziemi Pockiej.
- Wczenie mieszkacw w dziaania na rzecz minimalizacji wytwarzania odpadw, selektywnej zbirki odpadw, w tym odpadw niebezpiecznych, problemowych.

Uczestnicy konkursu - dzieci z przedszkoli oraz uczniowie reprezentujcy szkoy podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenw powiatw: pockiego, sierpeckiego, gostyniskiego, sochaczewskiego, poskiego oraz miasta Pocka.

Warunki uczestnictwa:

Szkoy maj przygotowa i przeprowadzi w swoich lokalnych rodowiskach Kampani "Sprztanie wiata 2011" adresowan do osb fizycznych, przedsibiorcw, dzieci i modziey. Mog to by happeningi, warsztaty, spotkania, z administracj, sub zdrowia, firmami demontujcymi wyroby azbestowe, zbierajcymi odpady, inwentaryzacja dzikich wysypisk mieci, informacja (ulotki) o wpywie odpadw, w tym niebezpiecznych, nastan rodowiska i zdrowie ludzi.

Przykady dziaa:

- inwentaryzacja przez uczniw dzikich wysypisk, wystawa prac w szkole i urzdzie gminy,
- konkurs na plakat akcji lub folder edukacyjny informujcy o wpywie odpadw, w tym niebezpiecznych, nastan rodowiska i zdrowie ludzi - wydrukowanie i dystrybucja najlepszego projektu,
- konkurs na ekologiczny raport z gminy, przedstawienie jego plonu wadzom lokalnym,
- edukacja mieszkacw poprzez bezporedni kontakt, ulotki, plakaty i lokalne media,
- objcie przez uczniw opiek jednego lub kilku miejsc zamieconych - ustawienie tablic informacyjnych, uporzdkowanie, ew. zagospodarowanie miejsc,
- badania stanu wiedzy mieszkacw nt. gospodarowania odpadami,
- wystawa efektw w/w prac.

Laureaci Konkursu - czytaj ...

6. Konkurs plastyczny - ekologiczny "Jestem przyjacielem Ziemi - chroni rodowisko" dla dzieci z przedszkoli i szk podstawowych

Cel konkursu:

- uwiadomienie dzieciom skali problemu oraz zagroe wynikajcych dla rodowiska z nieprawidowego postpowania z odpadami,
- promowanie dziaa zmierzajcych do selektywnej zbirki odpadw
- ukazanie nowych propozycji wykorzystania odpadw w yciu codziennym: wdomu, w szkole, w przedszkolu.
- uwraliwi najmodsze pokolenie na problemy ochrony rodowiska.
- podniesienie wiadomoci ekologicznej spoeczestwa Regionu Pockiego.

Uczestnicy Konkursu - dzieci z przedszkoli oraz uczniowie szk podstawowych, placwek wychowania pozaszkolnego i wietlic z terenu powiatu: pockiego, sierpeckiego, gostyniskiego, sochaczewskiego, poskiego i miasta Pocka.

Uczestnicy:

Dzieci z przedszkoli oraz uczniowie szk podstawowych, placwek wychowania pozaszkolnego i wietlic z terenu powiatu: pockiego, sierpeckiego, gostyniskiego, sochaczewskiego, poskiego i miasta Pocka.
Kady z uczniw mg zoy w konkursie maksymalnie 1 prac, wykonan samodzielnie i indywidualnie.
Organizatorzy pozostawili dowolno w interpretacji tematu konkursu.

Prace oceniane byy w dwch grupach wiekowych:

- dzieci z przedszkoli i szk podstawowych- klasy I - III
- dzieci i modzie szk podstawowych - klasy IV - VI.

Na konkurs wpyno 465 prac (lista prac w zaczeniu).

Wszystkie zostay ocenione pod wzgldem wartoci merytorycznych, zaangaowania.
Komisja po analizie prac postanowia przyzna nagrody oraz wyrnienia 12 uczestnikom konkursu.

LaureaciKonkursu - czytaj ...

Finansujcy nagrody: Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarski Wodnej w Warszawie.

7. Poradnik pn. "Poradnik modego ekologa".

Nakad: 1000 egzemplarzy

- format - A5 (14 x 19,5)

- peen kolor

- objto - 48 stron.

- oznaczenia: wydawca, rda finansowania.

Termin druku: wrzesie 2011.

Odbiorcy: uczestnicy projektu, urzdy miast, miast i gmin, gmin, starostwa powiatowe, urzdy marszakowskie, RDO, WIO, przedsibiorstwa, centra edukacji ekologicznej, nauczyciele, dzieci i modzie z terenu 3 wojewdztw: mazowieckiego, kujawsko - pomorskiego, dzkiego

8. Wzbogacenie ksigozbioru.

Zakup ksiek o tematyce ekologicznej i przyrodniczej oraz gier i pomocy dydaktycznych, filmw, do biblioteki ekologicznej.

Zakup ksiek naukowych, pomocy dydaktycznych .

W okresie sprawozdawczym zakupiono 29 pozycji ksikowych na czn kwot 800,00 z z dotacji WFOiGW.

Galeria zdj:

"Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa na rzecz dzieci i modziey" dofinansowana przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl w kwocie 25.000,00 zNasi partnerzy

NFOSiGW