Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa PDF Print E-mail

"Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa na rzecz dzieci i młodzieży".

Działania:

1. Prowadzenie warsztatów stacjonarnych i terenowych.

Myślą przewodnią projektu jest budowanie świadomości ekologicznej oraz osobistej odpowiedzialności za środowisko dzieci i młodzieży w warunkach szkolnych i pozaszkolnych.

Przeprowadzenie 50 godz. zajęć z dziećmi i młodzieżą z terenu Płocka oraz powiatu płockiego, sierpeckiego.

2. Warsztaty artystyczno - energetyczne, 7- dniowe.

Termin: 18 - 24 lipca 2011 roku
Miejsce: Zielona Szkoła w Sendeniu, powiat płocki, Sendeń Mały 2/2, 09 - 520 Łąck.
Liczba warsztatów: 14.
Uczestnicy: młodzież szkolna z terenu Mazowsza.

Cel: połączenie aktywnego wypoczynku młodzieży z poznaniem działań na rzecz racjonalnego gospodarowania energią.

Program warsztatów (warsztaty prowadzone były w dwóch grupach - trenerzy pracowali zamiennie).

I dzień - 18 lipca 2011r
1. Energia słońca i jej wykorzystanie w praktyce - wprowadzenie - zajęcia merytoryczne.
2. Posadź drzewa, będzie chłodniej - zajęcia merytoryczne.

II dzień - 19 lipca 2011r
1. Wykonanie modelu kolektora słonecznego.
2. Audyt energetyczny szkoły, mojego domu - zajęcia merytoryczne.

III dzień - 20 lipca 2011r
1. Wykonanie audytów: Zielonej Szkoły w Sendeniu, Domu Nauczyciela w Sendeniu, sklepu spożywczego w Sendeniu (opracowanie oraz przedstawienie wyników) - zajęcia terenowe.
2. Planujemy zadrzewienia w naszej wsi, mieście - warsztaty plastyczne.

IV dzień - 21 lipca 2011r
1.Plakat "Człowiek - energia - środowisko" - warsztaty plastyczne.

V dzień - 22 lipca 2011r
1.Efekt cieplarniany, jego przyczyny i skutki - warsztaty malarskie.
2.Energia słońca - warsztaty malarskie.

VI dzień - 23 lipca 2011r
1. Miejsca lokalizacji elektrowni wodnych i wiatrowych. Zajęcia w terenie - zwiad terenowy (Skrwa Lewa).
2. Transport przyjazny klimatowi - Rajd rowerowy po GWPK.

VII dzień - 24 lipca 2011r
1. Odnawialne źródła energii - przygotowywanie mapy OZE, zajęcia z aparatem fotograficznym i GPS.
2. Badanie świadomości ekologicznej mieszkańców.

3. Warsztaty pn. "Nasza Planeta - Mój Dom".

Miejsce: Płock, Plac Starego Rynku
Termin: 9 maja 2011 roku.
Czas trwania warsztatów: 5 godzin.

Uczestnicy:

- bezpośredni - łącznie około 1000 osób.

- pośredni - dzieci, młodzież i dorośli - (ok. 2000 osób).

Organizatorami happeningu było Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku we współpracy z Gimnazjum Nr 6 w Płocku.

Wg. zgłoszeń telefonicznych w imprezie plenerowej wzięło udział ok. 1000 osób, byli to przedstawiciele szkół i przedszkoli z terenu Płocka oraz Regionu Płockiego oraz społeczność lokalna.

Celem happeningu była prezentacja; sposobów oszczędnego gospodarowania energią w domu, w szkole, w firmie, odnawialnych źródeł energii, jakie są jej źródła i zasoby oraz prezentacja efektów konkursu grantowego pn. "Szkoła/przedszkole przyjazna klimatowi".

W programie:

Powitanie uczestników, przedstawienie celów happeningu - wiceprezes RCEE w Płocku, dyrektor gimnazjum Nr 6 w Płocku.

- prezentacje szkół, przedszkoli (na scenie) - laureatów konkursu "Szkoła/przedszkole przyjazna klimatowi", nt. przeciwdziałania zmianom klimatu, gospodarowania odpadami,
- Gimnazjum Nr 6 w Płocku - przygotowali konkursy, piosenki, inscenizacje nt. "Nasza planeta - mój dom"
- Miejskie Przedszkole Nr 35 w Płocku - przedstawiło  piosenkę ekologiczną pt. "Wyłącz światło - chroń Ziemię"
- Miejskie Przedszkole Nr 21 w Płocku - przedstawiło piosenkę ekologiczną pt."Moja planeta",
- Miejskie Przedszkole Nr 27 w Płocku - przygotowało przedstawienie "Pamiętajmy o klimacie",
- Miejskie przedszkole nr 13 w Płocku - przedstawiło piosenkę ekologiczną pt. "kolorowy świat"
- Miejskie Przedszkole nr 11 w Płocku - przedstawiło piosenkę ekologiczną pt."Moja planeta"
- Szkoła Podstawowa Nr 17 w Płocku - przedstawiła piosenki pn. "Cis Jagiełły", oraz "Ziemia pełna słońca"
- Niepubliczne Przedszkole Promyczek w Płocku - przedstawiło piosenkę ekologiczną pt. "Chrońmy Ziemię, planetę"
- Miejskie Przedszkole Nr 37 w Płocku - przygotowało  przedstawienie pt. "Zielona Dolina".
- Miejskie Przedszkole Nr 4 w Płocku - przedstawiło piosenkę ekologiczną pt. "Ziemia w Twoich rękach"
- Zespół Szkół Nr 2 w Płocku - przedstawiło happening "O co drzewo prosi człowieka?".
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Płocku,
- III Liceum Ogólnokształcące w Płocku - "Jak dbać o drzewo?", "Jak zachowanie człowieka wpływa na las?"
- Liceum Ogólnokształcące SOP  w Płocku - przygotowało konkursy plastyczne i wiedzy,
- Szkoła Podstawowa w Cieszewie gm. Drobin - przedstawiło inscenizację pn. "Mniej mówmy - więcej róbmy".
- Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku - przedstawiło inscenizację nt. "Szkodliwości spalania tworzyw sztucznych w kotłowniach domowych"
- Zespół Szkół - Publiczne Gimnazjum w Drobinie - przedstawiło inscenizację artystyczną nt. "Eko Express Drobina"
- Gimnazjum w Susku, gm. Sierpc - zaprezentowało PIOSENKĘ "DZIWNY JEST TEN ŚWIAT".

Ponadto:

- konkursy ekologiczne - plastyczne i wiedzy przygotowane przez trenerów Centrum, nt. "Coraz cieplej na Ziemi", "Zmiany klimatyczne".
- wystawy poświęcone ochronie klimatu, ochronie lasów,
- zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w zamian za torbę ekologiczną prowadzona przez Firmę REMONDIS Sp. z o.o. Oddział Płock.
- prezentację działalności Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku, przedstawienie małego ogrodu zoologicznego - MINI ZOO,
- prezentacja działalności Nadleśnictwa Płock.
- prezentacja działalności Firmy Klima Hit w Płocku prezentująca najnowocześniejsze energooszczędne  technikami: grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne.
- prezentacja działalności Firmy Orlen Eko Sp. zoo w Płocku.
- prezentacja roweru wykonanego z recyklingu projektu pana Jerzego Żelazińskiego.

Podczas happeningu można było się dowiedzieć m.in. jak należy oszczędzać energię w domu, szkole w miejscu pracy, jak przeciwdziałać zmianom klimatu oraz właściwie gospodarować odpadami.

4. Kampania "Sprzątanie Świata 2011" - warsztaty.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku we współpracy ze Starostą Płockim, Nadleśnictwami z Płocka, Łącka, Gostynina, Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie O/Płock, organizacjami społecznymi: (PZW, OSP i Fundacją "Młodzi Razem"), firmami gospodarującymi odpadami, zakładami pracy, gminami Płockiego Regionu Gospodarowania Odpadami, w których mieszka ponad 505 tys. mieszkańców w okresie lipiec-październik 2011 przeprowadziło Kampanię Sprzątanie Świata 2011 pn. "Lasy to życie - chrońmy je".

Patronat objęli: Marszałek Woj. Mazowieckiego, Prezes Fundacji "Nasza Ziemia".

Celami Kampanii były:

- Podwyższenie świadomości społeczeństwa dot. unikania wytwarzania odpadów, racjonalnej gospodarki odpadami wytworzonymi, nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach,
- włączenie społeczeństwa do działań na rzecz ochrony środowiska, a zwłaszcza identyfikacji źródeł zagrożeń środowiska odpadami i likwidacja tych źródeł, sprzątanie terenów zaśmieconych, w tym głownie lasów.

W ramach 18 edycji Kampanii "Sprzątanie Świata 2011r." przeprowadziliśmy warsztaty  dla nauczycieli szkół i przedszkoli, które odbyły się:

14 września 2011r. dla nauczycieli z terenu powiatów: płockiego, sochaczewskiego, sierpeckiego, płońskiego, gostynińskiego,
Uczestnicy: 50 osób

15 września 2011r. dla nauczycieli z terenu Miasta Płocka.
Uczestnicy: 54 osoby
Miejsce: sala konferencyjna RCEE w Płocku, ul. Stary Rynek 20.
Celem warsztatów było przygotowanie do organizacji Kampanii "Sprzątanie Świata 2011r.".

Tematyka:

- Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach - zadania gmin, mieszkańców, firm - kontrola gospodarki odpadami.
- Jak wykorzystać relację: młodzież - nauczyciel - gmina - do usprawnienia gospodarowania odpadami komunalnymi.
- Metodyka organizacji Kampanii "Sprzątanie Świata" w szkole, gminie,
- Metodyka przeprowadzania zajęć z dziećmi i młodzieżą, zwiadu ekologicznego,
- Zasady bezpieczeństwa podczas sprzątania terenów.
- Regulaminy konkursów: "Czyste Mazowsze", "Jestem przyjacielem Ziemi - chronię środowisko".
- Jak przygotować sprawozdania z Kampanii "Sprzątanie Świata - 2011"

Przygotowania do Kampanii dot.:

- przygotowania Programu Kampanii, w tym 2 konkursów dla dzieci i młodzieży pn. "Czyste Mazowsze", "Jestem przyjacielem Ziemi - chronię środowisko",
- rozmów ze współorganizatorami, mediami,
- poszukiwania źródeł finansowania,
- przeprowadzenia cyklu warsztatów dla współorganizatorów, nauczycieli, przedstawicieli organizacji społecznych, Policji, Straży Miejskiej,
- przeprowadzenia Kampanii w okresie od 8.09. do 19.09.2011r. RCEE bezpośrednio zorganizowało sprzątanie terenów cennych przyrodniczo (Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, obszarów Natura 2000 - Sikórz, Dolina Środkowej Wisły, Kampinoska Dolina Wisły, rekultywowanych jezior w zlewni Wielkiej Strugi - Zdworskiego, jezior łąckich, Ciechomickiego, Górskiego i Jeziora Soczewka) oraz miasta Płocka. W akcji tej wzięły udział: Koła Wędkarskie PZW, OSP, firmy, Levis S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. w Płocku, Ośrodki Wypoczynkowe RELAX w Zdworzu, Zacisze BIS w Koszelówce, szkoły z m. Płocka, Gąbina, gminy Brudzeń Duży, Łąck.

W Kampanii wzięło udział:

1/ na terenie miasta Płocka 11 497 dzieci i młodzieży oraz opiekunowie dla których zakupiliśmy 10 tys. worków oraz 7 tys. rękawic .

Została przekazana także informacja dla firm zajmujących się gospodarką odpadami - EKO - MAZ, Remondis, o miejscach pozostawienia przez uczestników zwiadów ekologicznych worków wraz z odpadami. Firmy te zobowiązały się do bezpłatnego odbioru oraz transportu worków z odpadami i dostarczenia ich do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach. Zakład Utylizacji Odpadów w Kobiernikach przyjął odpady bezpłatnie.

2/ na terenie powiatów: powiatów: płockiego, sochaczewskiego, sierpeckiego, płońskiego i gostynińskiego - 8500 dzieci i młodzieży  wraz z opiekunami. Worki i rękawice dla firm zabezpieczały gminy.

Poza sprzątaniem wyznaczonych terenów, dzieci i młodzież prowadziła zwiady ekologiczne.
W ramach XVIII edycji "Sprzątania Świata" Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach przyjął łącznie 30,48 ton (w roku 2010 zebrano 34, 46 ton, co oznacza, że "edukacja nie idzie w las") niesegregowanych odpadów zebranych z terenu Miasta Płocka oraz Powiatu Płockiego.
Łącznie 19997 osób, które zebrały 30,48 Mg, przewiezionych przez Eko - Maz Sp., Remondis w Płocku do ZUOK Kobierniki w celu ich zagospodarowania.
Inne gminy Płockiego Regionu Gospodarowania Odpadami organizowały akcję na swoim terenie.
Warsztaty, oprócz spraw związanych z metodyką przeprowadzenia Kampanii, zawierały także informacje o nowych zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2012 r mieszkańców, samorządy gmin.
Okres 19-29.09 - to czas sumowania działań w szkołach, gminach, które do RCEE nadsyłały informacje o efektach działań, uczestnicząc w konkursach.
29.09 - komisja konkursowa dokonała podsumowania efektów konkursów. Na konkurs "Czyste Mazowsze" - nadesłano 33 prace, z czego nagrodzono 13, wyróżniono 20.
Na konkurs "Jestem przyjacielem Ziemi - chronię środowisko" nadesłano 465 prac, spośród których nagrodzono 16.
Podsumowanie Kampanii dokonano 6.10.2011 r z udziałem m.in. senatora RP P. Michała Boszko, Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego. Przedstawiono uzyskane efekty rzeczowe i ekologiczne, podziękowano współorganizatorom i finansującym Kampanię, wręczono nagrody laureatom konkursów i wyróżnionym.
Dyrektor Departamentu Środowiska zaapelował do uczestników o aktywne włączenie się w informacje społeczeństwa, gmin nt. nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi.
Dziękując za udział wszystkim, mamy nadzieję, iż w 2012 r, z racji nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, odetchną nasz lasy, cieki wodne, łąki od dzikich wysypisk.

Tereny, które objęliśmy akcją to:

- 56 placówek dydaktycznych z terenu miasta Płocka - przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, ośrodki szkolno - wychowawcze i świetlice środowiskowe objęty sprzątaniem miasto Płock. np. III LO ul. Łukasiewicza 11 sprzątało tereny: od Politechniki - ul. Łukasiewicza w kierunku Zglenickiego (ORLEN); teren od Politechniki wzdłuż ul. Gałczyńskiego po stronie supermarketu; od Gwardii Ludowej do ul. Przemysłowej; teren wokół III LO,  Gimnazjum Nr 4  ul. Miodowa 18 sprzątało osiedle Miodowa.

- wokół Jeziora Zdworskiego i Wielkiej Strugi - sprzątający Gimnazjum nr 6 w Płocku, we współpracy z Nadleśnictwem Łąck, Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie O/Płock.
- Brudzeński Park Krajobrazowy - perełki przyrodniczej Mazowsza, znajdujących się tam trzech rezerwatów przyrody, w tym jednego Obszaru Natura 2000 - sprzątający wolontariusze Fundacji "Młodzi Razem" oraz Fabryki Levis
- Wokół Jeziora Soczewka - sprzątający: pracownicy Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. w Płocku i Nadleśnictwo Łąck,
- Wschodnia część Jeziora Łąckiego Dużego - sprzątający: Koło Miejskie PZW Nr 1 w Płocku
- Jezioro Górskie - sprzątający: Koło Wędkarskie "Mazowsze" Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
- Jezioro Ciechomickie - sprzątający: Koło Wędkarskie "Wędkarz" Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
- tereny powiatów: płockiego, sochaczewskiego, sierpeckiego, płońskiego i gostynińskiego.

Efekty Kampanii:

- 2 warsztaty przygotowujące do Kampanii, w których wzięły udział 104 osoby:
- koordynowaliśmy sprzątanie terenów: Skrwy Prawej, Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, Miasta Płocka, Jezior: Zdworskiego, Łąckich, Górskiego, Ciechomickiego i Wisły. Miasta Płocka.  Wzięło w nim udział: 19997 uczestników, w tym firmy: Basell Orlen Polyolefins Sp. zo.o., Levis w Płocku, pracownicy Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie O/Płock, cztery koła wędkarskie: Nr 1 w Płocku, Wędkarz, Mazowsze, koło z Gąbina, 139 szkół i przedszkoli,
- udział w kacji 19997 osób,
- zebrano 30,48 Mg odpadów przewiezionych przez EKO - MAZ Sp. z o.o., REMONDIS do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach,
- przeprowadziliśmy konkursy:
* "Jestem przyjacielem Ziemi - chronię środowisko" - na konkurs wpłynęło 465 prac,
* "Czyste Mazowsze" - prace nadesłały 33 przedszkola i szkoły, większość prac była bardzo ciekawa. Zostały nagrodzone.

5. Konkurs Ekologiczny pn. "Czyste Mazowsze" dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Cel ogólny:
Przygotowanie i przeprowadzenie przez uczestników Konkursu lokalnych aktywności adresowanych do społeczeństwa, szczególnie w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami.

Cele szczegółowe:

- Popularyzacja wiedzy o ochrony środowiska i zrównoważonym rozwoju - w szczególności dotyczący odpadów, segregacji ich, odzysku i unieszkodliwiania,
- Ochrona zasobów przyrodniczych Ziemi, uzmysłowienie potrzeby oszczędzania zasobów Ziemi.
- Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Ziemi Płockiej.
- Włączenie mieszkańców w działania na rzecz minimalizacji wytwarzania odpadów, selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, problemowych.

Uczestnicy konkursu - dzieci z przedszkoli oraz uczniowie reprezentujący szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenów powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego, sochaczewskiego, płońskiego oraz miasta Płocka.

Warunki uczestnictwa:

Szkoły mają przygotować i przeprowadzić w swoich lokalnych środowiskach Kampanię "Sprzątanie Świata 2011" adresowaną do osób fizycznych, przedsiębiorców, dzieci i młodzieży. Mogą to być happeningi, warsztaty, spotkania, z administracją, służbą zdrowia, firmami demontującymi wyroby azbestowe, zbierającymi odpady, inwentaryzacja dzikich wysypisk śmieci, informacja (ulotki) o wpływie odpadów, w tym niebezpiecznych, na stan środowiska i zdrowie ludzi.

Przykłady działań:

- inwentaryzacja przez uczniów dzikich wysypisk, wystawa prac w szkole i urzędzie gminy,
- konkurs na plakat akcji lub folder edukacyjny informujący o wpływie odpadów, w tym niebezpiecznych, na stan środowiska i zdrowie ludzi - wydrukowanie i dystrybucja najlepszego projektu,
- konkurs na ekologiczny raport z gminy, przedstawienie jego plonu władzom lokalnym,
- edukacja mieszkańców poprzez bezpośredni kontakt, ulotki, plakaty i lokalne media,
- objęcie przez uczniów opieką jednego lub kilku miejsc zaśmieconych - ustawienie tablic informacyjnych, uporządkowanie, ew. zagospodarowanie miejsc,
- badania stanu wiedzy mieszkańców nt. gospodarowania odpadami,
- wystawa efektów w/w prac.

Laureaci Konkursu - czytaj ...

6. Konkurs plastyczny - ekologiczny "Jestem przyjacielem Ziemi - chronię środowisko" dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych

Cel konkursu:

- uświadomienie dzieciom skali problemu oraz zagrożeń wynikających dla środowiska z nieprawidłowego postępowania z odpadami,
- promowanie działań zmierzających do selektywnej zbiórki odpadów
- ukazanie nowych propozycji wykorzystania odpadów w życiu codziennym: w domu, w szkole, w przedszkolu.
- uwrażliwić najmłodsze pokolenie na problemy ochrony środowiska.
- podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa Regionu Płockiego.

Uczestnicy Konkursu - dzieci z przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego i świetlic z terenu powiatu: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego, sochaczewskiego, płońskiego i miasta Płocka.

Uczestnicy:

Dzieci z przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego i świetlic z terenu powiatu: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego, sochaczewskiego, płońskiego i miasta Płocka.
Każdy z uczniów mógł złożyć w konkursie maksymalnie 1 pracę, wykonaną samodzielnie i indywidualnie.
Organizatorzy pozostawili dowolność w interpretacji tematu konkursu.

Prace oceniane były w dwóch grupach wiekowych:

- dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych- klasy I - III
- dzieci i młodzież szkół podstawowych - klasy IV - VI.

Na konkurs wpłynęło 465 prac (lista prac w załączeniu).

Wszystkie zostały ocenione pod względem wartości merytorycznych, zaangażowania.
Komisja po analizie prac postanowiła przyznać nagrody oraz wyróżnienia 12 uczestnikom konkursu.

Laureaci Konkursu - czytaj ...

Finansujący nagrody: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Warszawie.

7. Poradnik pn. "Poradnik młodego ekologa".

Nakład: 1000 egzemplarzy

- format - A5 (14 x 19,5)

- pełen kolor

- objętość - 48 stron.

- oznaczenia: wydawca, źródła finansowania.

Termin druku: wrzesień 2011.

Odbiorcy: uczestnicy projektu, urzędy miast, miast i gmin, gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, RDOŚ, WIOŚ, przedsiębiorstwa, centra edukacji ekologicznej, nauczyciele, dzieci i młodzież z terenu 3 województw: mazowieckiego, kujawsko - pomorskiego, łódzkiego

8. Wzbogacenie księgozbioru.

Zakup książek o tematyce ekologicznej i przyrodniczej oraz gier i pomocy dydaktycznych, filmów, do biblioteki ekologicznej.

Zakup książek naukowych, pomocy dydaktycznych .

W okresie sprawozdawczym zakupiono 29 pozycji książkowych na łączną kwotę 800,00 zł z dotacji WFOŚiGW.

Galeria zdjęć:

"Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa na rzecz dzieci i młodzieży" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl w kwocie 25.000,00 złNasi partnerzy

NFOSiGW