Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa PDF Print E-mail

"Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa na rzecz dzieci i młodzieży".

Działania:

1. Prowadzenie warsztatów stacjonarnych i terenowych.

Myślą przewodnią projektu jest budowanie świadomości ekologicznej oraz osobistej odpowiedzialności za środowisko dzieci i młodzieży w warunkach szkolnych i pozaszkolnych.

Przeprowadzenie 50 godz. zajęć z dziećmi i młodzieżą z terenu Płocka oraz powiatu płockiego, sierpeckiego.

2. Warsztaty artystyczno - energetyczne, 7- dniowe.

Termin: 18 - 24 lipca 2011 roku
Miejsce: Zielona Szkoła w Sendeniu, powiat płocki, Sendeń Mały 2/2, 09 - 520 Łąck.
Liczba warsztatów: 14.
Uczestnicy: młodzież szkolna z terenu Mazowsza.

Cel: połączenie aktywnego wypoczynku młodzieży z poznaniem działań na rzecz racjonalnego gospodarowania energią.

Program warsztatów (warsztaty prowadzone były w dwóch grupach - trenerzy pracowali zamiennie).

I dzień - 18 lipca 2011r
1. Energia słońca i jej wykorzystanie w praktyce - wprowadzenie - zajęcia merytoryczne.
2. Posadź drzewa, będzie chłodniej - zajęcia merytoryczne.

II dzień - 19 lipca 2011r
1. Wykonanie modelu kolektora słonecznego.
2. Audyt energetyczny szkoły, mojego domu - zajęcia merytoryczne.

III dzień - 20 lipca 2011r
1. Wykonanie audytów: Zielonej Szkoły w Sendeniu, Domu Nauczyciela w Sendeniu, sklepu spożywczego w Sendeniu (opracowanie oraz przedstawienie wyników) - zajęcia terenowe.
2. Planujemy zadrzewienia w naszej wsi, mieście - warsztaty plastyczne.

IV dzień - 21 lipca 2011r
1.Plakat "Człowiek - energia - środowisko" - warsztaty plastyczne.

V dzień - 22 lipca 2011r
1.Efekt cieplarniany, jego przyczyny i skutki - warsztaty malarskie.
2.Energia słońca - warsztaty malarskie.

VI dzień - 23 lipca 2011r
1. Miejsca lokalizacji elektrowni wodnych i wiatrowych. Zajęcia w terenie - zwiad terenowy (Skrwa Lewa).
2. Transport przyjazny klimatowi - Rajd rowerowy po GWPK.

VII dzień - 24 lipca 2011r
1. Odnawialne źródła energii - przygotowywanie mapy OZE, zajęcia z aparatem fotograficznym i GPS.
2. Badanie świadomości ekologicznej mieszkańców.

3. Warsztaty pn. "Nasza Planeta - Mój Dom".

Miejsce: Płock, Plac Starego Rynku
Termin: 9 maja 2011 roku.
Czas trwania warsztatów: 5 godzin.

Uczestnicy:

- bezpośredni - łącznie około 1000 osób.

- pośredni - dzieci, młodzież i dorośli - (ok. 2000 osób).

Organizatorami happeningu było Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku we współpracy z Gimnazjum Nr 6 w Płocku.

Wg. zgłoszeń telefonicznych w imprezie plenerowej wzięło udział ok. 1000 osób, byli to przedstawiciele szkół i przedszkoli z terenu Płocka oraz Regionu Płockiego oraz społeczność lokalna.

Celem happeningu była prezentacja; sposobów oszczędnego gospodarowania energią w domu, w szkole, w firmie, odnawialnych źródeł energii, jakie są jej źródła i zasoby oraz prezentacja efektów konkursu grantowego pn. "Szkoła/przedszkole przyjazna klimatowi".

W programie:

Powitanie uczestników, przedstawienie celów happeningu - wiceprezes RCEE w Płocku, dyrektor gimnazjum Nr 6 w Płocku.

- prezentacje szkół, przedszkoli (na scenie) - laureatów konkursu "Szkoła/przedszkole przyjazna klimatowi", nt. przeciwdziałania zmianom klimatu, gospodarowania odpadami,
- Gimnazjum Nr 6 w Płocku - przygotowali konkursy, piosenki, inscenizacje nt. "Nasza planeta - mój dom"
- Miejskie Przedszkole Nr 35 w Płocku - przedstawiło  piosenkę ekologiczną pt. "Wyłącz światło - chroń Ziemię"
- Miejskie Przedszkole Nr 21 w Płocku - przedstawiło piosenkę ekologiczną pt."Moja planeta",
- Miejskie Przedszkole Nr 27 w Płocku - przygotowało przedstawienie "Pamiętajmy o klimacie",
- Miejskie przedszkole nr 13 w Płocku - przedstawiło piosenkę ekologiczną pt. "kolorowy świat"
- Miejskie Przedszkole nr 11 w Płocku - przedstawiło piosenkę ekologiczną pt."Moja planeta"
- Szkoła Podstawowa Nr 17 w Płocku - przedstawiła piosenki pn. "Cis Jagiełły", oraz "Ziemia pełna słońca"
- Niepubliczne Przedszkole Promyczek w Płocku - przedstawiło piosenkę ekologiczną pt. "Chrońmy Ziemię, planetę"
- Miejskie Przedszkole Nr 37 w Płocku - przygotowało  przedstawienie pt. "Zielona Dolina".
- Miejskie Przedszkole Nr 4 w Płocku - przedstawiło piosenkę ekologiczną pt. "Ziemia w Twoich rękach"
- Zespół Szkół Nr 2 w Płocku - przedstawiło happening "O co drzewo prosi człowieka?".
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Płocku,
- III Liceum Ogólnokształcące w Płocku - "Jak dbać o drzewo?", "Jak zachowanie człowieka wpływa na las?"
- Liceum Ogólnokształcące SOP  w Płocku - przygotowało konkursy plastyczne i wiedzy,
- Szkoła Podstawowa w Cieszewie gm. Drobin - przedstawiło inscenizację pn. "Mniej mówmy - więcej róbmy".
- Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku - przedstawiło inscenizację nt. "Szkodliwości spalania tworzyw sztucznych w kotłowniach domowych"
- Zespół Szkół - Publiczne Gimnazjum w Drobinie - przedstawiło inscenizację artystyczną nt. "Eko Express Drobina"
- Gimnazjum w Susku, gm. Sierpc - zaprezentowało PIOSENKĘ "DZIWNY JEST TEN ŚWIAT".

Ponadto:

- konkursy ekologiczne - plastyczne i wiedzy przygotowane przez trenerów Centrum, nt. "Coraz cieplej na Ziemi", "Zmiany klimatyczne".
- wystawy poświęcone ochronie klimatu, ochronie lasów,
- zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w zamian za torbę ekologiczną prowadzona przez Firmę REMONDIS Sp. z o.o. Oddział Płock.
- prezentację działalności Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku, przedstawienie małego ogrodu zoologicznego - MINI ZOO,
- prezentacja działalności Nadleśnictwa Płock.
- prezentacja działalności Firmy Klima Hit w Płocku prezentująca najnowocześniejsze energooszczędne  technikami: grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne.
- prezentacja działalności Firmy Orlen Eko Sp. zoo w Płocku.
- prezentacja roweru wykonanego z recyklingu projektu pana Jerzego Żelazińskiego.

Podczas happeningu można było się dowiedzieć m.in. jak należy oszczędzać energię w domu, szkole w miejscu pracy, jak przeciwdziałać zmianom klimatu oraz właściwie gospodarować odpadami.

4. Kampania "Sprzątanie Świata 2011" - warsztaty.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku we współpracy ze Starostą Płockim, Nadleśnictwami z Płocka, Łącka, Gostynina, Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie O/Płock, organizacjami społecznymi: (PZW, OSP i Fundacją "Młodzi Razem"), firmami gospodarującymi odpadami, zakładami pracy, gminami Płockiego Regionu Gospodarowania Odpadami, w których mieszka ponad 505 tys. mieszkańców w okresie lipiec-październik 2011 przeprowadziło Kampanię Sprzątanie Świata 2011 pn. "Lasy to życie - chrońmy je".

Patronat objęli: Marszałek Woj. Mazowieckiego, Prezes Fundacji "Nasza Ziemia".

Celami Kampanii były:

- Podwyższenie świadomości społeczeństwa dot. unikania wytwarzania odpadów, racjonalnej gospodarki odpadami wytworzonymi, nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach,
- włączenie społeczeństwa do działań na rzecz ochrony środowiska, a zwłaszcza identyfikacji źródeł zagrożeń środowiska odpadami i likwidacja tych źródeł, sprzątanie terenów zaśmieconych, w tym głownie lasów.

W ramach 18 edycji Kampanii "Sprzątanie Świata 2011r." przeprowadziliśmy warsztaty  dla nauczycieli szkół i przedszkoli, które odbyły się:

14 września 2011r. dla nauczycieli z terenu powiatów: płockiego, sochaczewskiego, sierpeckiego, płońskiego, gostynińskiego,
Uczestnicy: 50 osób

15 września 2011r. dla nauczycieli z terenu Miasta Płocka.
Uczestnicy: 54 osoby
Miejsce: sala konferencyjna RCEE w Płocku, ul. Stary Rynek 20.
Celem warsztatów było przygotowanie do organizacji Kampanii "Sprzątanie Świata 2011r.".

Tematyka:

- Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach - zadania gmin, mieszkańców, firm - kontrola gospodarki odpadami.
- Jak wykorzystać relację: młodzież - nauczyciel - gmina - do usprawnienia gospodarowania odpadami komunalnymi.
- Metodyka organizacji Kampanii "Sprzątanie Świata" w szkole, gminie,
- Metodyka przeprowadzania zajęć z dziećmi i młodzieżą, zwiadu ekologicznego,
- Zasady bezpieczeństwa podczas sprzątania terenów.
- Regulaminy konkursów: "Czyste Mazowsze", "Jestem przyjacielem Ziemi - chronię środowisko".
- Jak przygotować sprawozdania z Kampanii "Sprzątanie Świata - 2011"

Przygotowania do Kampanii dot.:

- przygotowania Programu Kampanii, w tym 2 konkursów dla dzieci i młodzieży pn. "Czyste Mazowsze", "Jestem przyjacielem Ziemi - chronię środowisko",
- rozmów ze współorganizatorami, mediami,
- poszukiwania źródeł finansowania,
- przeprowadzenia cyklu warsztatów dla współorganizatorów, nauczycieli, przedstawicieli organizacji społecznych, Policji, Straży Miejskiej,
- przeprowadzenia Kampanii w okresie od 8.09. do 19.09.2011r. RCEE bezpośrednio zorganizowało sprzątanie terenów cennych przyrodniczo (Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, obszarów Natura 2000 - Sikórz, Dolina Środkowej Wisły, Kampinoska Dolina Wisły, rekultywowanych jezior w zlewni Wielkiej Strugi - Zdworskiego, jezior łąckich, Ciechomickiego, Górskiego i Jeziora Soczewka) oraz miasta Płocka. W akcji tej wzięły udział: Koła Wędkarskie PZW, OSP, firmy, Levis S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. w Płocku, Ośrodki Wypoczynkowe RELAX w Zdworzu, Zacisze BIS w Koszelówce, szkoły z m. Płocka, Gąbina, gminy Brudzeń Duży, Łąck.

W Kampanii wzięło udział:

1/ na terenie miasta Płocka 11 497 dzieci i młodzieży oraz opiekunowie dla których zakupiliśmy 10 tys. worków oraz 7 tys. rękawic .

Została przekazana także informacja dla firm zajmujących się gospodarką odpadami - EKO - MAZ, Remondis, o miejscach pozostawienia przez uczestników zwiadów ekologicznych worków wraz z odpadami. Firmy te zobowiązały się do bezpłatnego odbioru oraz transportu worków z odpadami i dostarczenia ich do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach. Zakład Utylizacji Odpadów w Kobiernikach przyjął odpady bezpłatnie.

2/ na terenie powiatów: powiatów: płockiego, sochaczewskiego, sierpeckiego, płońskiego i gostynińskiego - 8500 dzieci i młodzieży  wraz z opiekunami. Worki i rękawice dla firm zabezpieczały gminy.

Poza sprzątaniem wyznaczonych terenów, dzieci i młodzież prowadziła zwiady ekologiczne.
W ramach XVIII edycji "Sprzątania Świata" Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach przyjął łącznie 30,48 ton (w roku 2010 zebrano 34, 46 ton, co oznacza, że "edukacja nie idzie w las") niesegregowanych odpadów zebranych z terenu Miasta Płocka oraz Powiatu Płockiego.
Łącznie 19997 osób, które zebrały 30,48 Mg, przewiezionych przez Eko - Maz Sp., Remondis w Płocku do ZUOK Kobierniki w celu ich zagospodarowania.
Inne gminy Płockiego Regionu Gospodarowania Odpadami organizowały akcję na swoim terenie.
Warsztaty, oprócz spraw związanych z metodyką przeprowadzenia Kampanii, zawierały także informacje o nowych zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2012 r mieszkańców, samorządy gmin.
Okres 19-29.09 - to czas sumowania działań w szkołach, gminach, które do RCEE nadsyłały informacje o efektach działań, uczestnicząc w konkursach.
29.09 - komisja konkursowa dokonała podsumowania efektów konkursów. Na konkurs "Czyste Mazowsze" - nadesłano 33 prace, z czego nagrodzono 13, wyróżniono 20.
Na konkurs "Jestem przyjacielem Ziemi - chronię środowisko" nadesłano 465 prac, spośród których nagrodzono 16.
Podsumowanie Kampanii dokonano 6.10.2011 r z udziałem m.in. senatora RP P. Michała Boszko, Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego. Przedstawiono uzyskane efekty rzeczowe i ekologiczne, podziękowano współorganizatorom i finansującym Kampanię, wręczono nagrody laureatom konkursów i wyróżnionym.
Dyrektor Departamentu Środowiska zaapelował do uczestników o aktywne włączenie się w informacje społeczeństwa, gmin nt. nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi.
Dziękując za udział wszystkim, mamy nadzieję, iż w 2012 r, z racji nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, odetchną nasz lasy, cieki wodne, łąki od dzikich wysypisk.

Tereny, które objęliśmy akcją to:

- 56 placówek dydaktycznych z terenu miasta Płocka - przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, ośrodki szkolno - wychowawcze i świetlice środowiskowe objęty sprzątaniem miasto Płock. np. III LO ul. Łukasiewicza 11 sprzątało tereny: od Politechniki - ul. Łukasiewicza w kierunku Zglenickiego (ORLEN); teren od Politechniki wzdłuż ul. Gałczyńskiego po stronie supermarketu; od Gwardii Ludowej do ul. Przemysłowej; teren wokół III LO,  Gimnazjum Nr 4  ul. Miodowa 18 sprzątało osiedle Miodowa.

- wokół Jeziora Zdworskiego i Wielkiej Strugi - sprzątający Gimnazjum nr 6 w Płocku, we współpracy z Nadleśnictwem Łąck, Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie O/Płock.
- Brudzeński Park Krajobrazowy - perełki przyrodniczej Mazowsza, znajdujących się tam trzech rezerwatów przyrody, w tym jednego Obszaru Natura 2000 - sprzątający wolontariusze Fundacji "Młodzi Razem" oraz Fabryki Levis
- Wokół Jeziora Soczewka - sprzątający: pracownicy Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. w Płocku i Nadleśnictwo Łąck,
- Wschodnia część Jeziora Łąckiego Dużego - sprzątający: Koło Miejskie PZW Nr 1 w Płocku
- Jezioro Górskie - sprzątający: Koło Wędkarskie "Mazowsze" Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
- Jezioro Ciechomickie - sprzątający: Koło Wędkarskie "Wędkarz" Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
- tereny powiatów: płockiego, sochaczewskiego, sierpeckiego, płońskiego i gostynińskiego.

Efekty Kampanii:

- 2 warsztaty przygotowujące do Kampanii, w których wzięły udział 104 osoby:
- koordynowaliśmy sprzątanie terenów: Skrwy Prawej, Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, Miasta Płocka, Jezior: Zdworskiego, Łąckich, Górskiego, Ciechomickiego i Wisły. Miasta Płocka.  Wzięło w nim udział: 19997 uczestników, w tym firmy: Basell Orlen Polyolefins Sp. zo.o., Levis w Płocku, pracownicy Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie O/Płock, cztery koła wędkarskie: Nr 1 w Płocku, Wędkarz, Mazowsze, koło z Gąbina, 139 szkół i przedszkoli,
- udział w kacji 19997 osób,
- zebrano 30,48 Mg odpadów przewiezionych przez EKO - MAZ Sp. z o.o., REMONDIS do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach,
- przeprowadziliśmy konkursy:
* "Jestem przyjacielem Ziemi - chronię środowisko" - na konkurs wpłynęło 465 prac,
* "Czyste Mazowsze" - prace nadesłały 33 przedszkola i szkoły, większość prac była bardzo ciekawa. Zostały nagrodzone.

5. Konkurs Ekologiczny pn. "Czyste Mazowsze" dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Cel ogólny:
Przygotowanie i przeprowadzenie przez uczestników Konkursu lokalnych aktywności adresowanych do społeczeństwa, szczególnie w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami.

Cele szczegółowe:

- Popularyzacja wiedzy o ochrony środowiska i zrównoważonym rozwoju - w szczególności dotyczący odpadów, segregacji ich, odzysku i unieszkodliwiania,
- Ochrona zasobów przyrodniczych Ziemi, uzmysłowienie potrzeby oszczędzania zasobów Ziemi.
- Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Ziemi Płockiej.
- Włączenie mieszkańców w działania na rzecz minimalizacji wytwarzania odpadów, selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, problemowych.

Uczestnicy konkursu - dzieci z przedszkoli oraz uczniowie reprezentujący szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenów powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego, sochaczewskiego, płońskiego oraz miasta Płocka.

Warunki uczestnictwa:

Szkoły mają przygotować i przeprowadzić w swoich lokalnych środowiskach Kampanię "Sprzątanie Świata 2011" adresowaną do osób fizycznych, przedsiębiorców, dzieci i młodzieży. Mogą to być happeningi, warsztaty, spotkania, z administracją, służbą zdrowia, firmami demontującymi wyroby azbestowe, zbierającymi odpady, inwentaryzacja dzikich wysypisk śmieci, informacja (ulotki) o wpływie odpadów, w tym niebezpiecznych, na stan środowiska i zdrowie ludzi.

Przykłady działań:

- inwentaryzacja przez uczniów dzikich wysypisk, wystawa prac w szkole i urzędzie gminy,
- konkurs na plakat akcji lub folder edukacyjny informujący o wpływie odpadów, w tym niebezpiecznych, na stan środowiska i zdrowie ludzi - wydrukowanie i dystrybucja najlepszego projektu,
- konkurs na ekologiczny raport z gminy, przedstawienie jego plonu władzom lokalnym,
- edukacja mieszkańców poprzez bezpośredni kontakt, ulotki, plakaty i lokalne media,
- objęcie przez uczniów opieką jednego lub kilku miejsc zaśmieconych - ustawienie tablic informacyjnych, uporządkowanie, ew. zagospodarowanie miejsc,
- badania stanu wiedzy mieszkańców nt. gospodarowania odpadami,
- wystawa efektów w/w prac.

Laureaci Konkursu - czytaj ...

6. Konkurs plastyczny - ekologiczny "Jestem przyjacielem Ziemi - chronię środowisko" dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych

Cel konkursu:

- uświadomienie dzieciom skali problemu oraz zagrożeń wynikających dla środowiska z nieprawidłowego postępowania z odpadami,
- promowanie działań zmierzających do selektywnej zbiórki odpadów
- ukazanie nowych propozycji wykorzystania odpadów w życiu codziennym: w domu, w szkole, w przedszkolu.
- uwrażliwić najmłodsze pokolenie na problemy ochrony środowiska.
- podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa Regionu Płockiego.

Uczestnicy Konkursu - dzieci z przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego i świetlic z terenu powiatu: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego, sochaczewskiego, płońskiego i miasta Płocka.

Uczestnicy:

Dzieci z przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego i świetlic z terenu powiatu: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego, sochaczewskiego, płońskiego i miasta Płocka.
Każdy z uczniów mógł złożyć w konkursie maksymalnie 1 pracę, wykonaną samodzielnie i indywidualnie.
Organizatorzy pozostawili dowolność w interpretacji tematu konkursu.

Prace oceniane były w dwóch grupach wiekowych:

- dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych- klasy I - III
- dzieci i młodzież szkół podstawowych - klasy IV - VI.

Na konkurs wpłynęło 465 prac (lista prac w załączeniu).

Wszystkie zostały ocenione pod względem wartości merytorycznych, zaangażowania.
Komisja po analizie prac postanowiła przyznać nagrody oraz wyróżnienia 12 uczestnikom konkursu.

Laureaci Konkursu - czytaj ...

Finansujący nagrody: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Warszawie.

7. Poradnik pn. "Poradnik młodego ekologa".

Nakład: 1000 egzemplarzy

- format - A5 (14 x 19,5)

- pełen kolor

- objętość - 48 stron.

- oznaczenia: wydawca, źródła finansowania.

Termin druku: wrzesień 2011.

Odbiorcy: uczestnicy projektu, urzędy miast, miast i gmin, gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, RDOŚ, WIOŚ, przedsiębiorstwa, centra edukacji ekologicznej, nauczyciele, dzieci i młodzież z terenu 3 województw: mazowieckiego, kujawsko - pomorskiego, łódzkiego

8. Wzbogacenie księgozbioru.

Zakup książek o tematyce ekologicznej i przyrodniczej oraz gier i pomocy dydaktycznych, filmów, do biblioteki ekologicznej.

Zakup książek naukowych, pomocy dydaktycznych .

W okresie sprawozdawczym zakupiono 29 pozycji książkowych na łączną kwotę 800,00 zł z dotacji WFOŚiGW.

Galeria zdjęć:

"Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa na rzecz dzieci i młodzieży" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl w kwocie 25.000,00 złNasi partnerzy

NFOSiGW