Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Technologia przyjazna klimatowi PDF Print E-mail

Seminarium nt. "Technologia przyjazna klimatowi w naszym miejscu pracy i domu" w dniu 7 maja 2012r. w sali konferencyjnej RCEE w Płocku.

Seminarium otworzyła p. Janina Kawałczewska, podała jego cel i program.

Następnie omówiła technologie energo, wodo oszczędne w działalności gospodarczej, gospodarce komunalnej, w domu. Wszyscy uczestnicy seminarium w trakcie tej części korzystali z materiałów seminaryjnych tj. "Informatora - Oszczędzamy energię w domu, szkole i w firmie" oraz materiałami z Instytutu na rzecz Ekorozwoju "Zrównoważone miasto - zrównoważona energia", "Energooszczędny dom i mieszkanie", "Urządzenia konsumujące energię", "Energia w gospodarstwie domowym", "Samochód elektryczny", "Dom pasywny", "Inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii", "Energetyka rozproszona", "Zielona energia" - wydanych przy wsparciu finansowym NFOŚiGW w Warszawie - pobierz materiał pdf ...

Po wystąpieniu p. J. Kawałczewskiej uczestnicy seminarium zadawali wiele pytań dot. technologii domu energooszczędnego, dzielili się doświadczeniami nt. urządzeń gospodarstwa domowego, biurowych, samochodów przyjaznych klimatowi.

P. Jerzy Żelaziński omówił technologie stosowane obecnie w świecie, Europie i Polsce w budowie budynków, w tym domów indywidualnych i wielorodzinnych a także nowoczesne technologie stosowane w budownictwie energooszczędnym i domu tzw. pasywnym. - pobierz materiał pdf ...

Duże zainteresowanie wzbudziły materiały energooszczędne MgO Green. Uczestnicy oglądali próbki materiałów.

J. Kawałczewska omówiła podstawy prawne wykonywania audytu energetycznego budynku, zasady wykonywania audytu i wykorzystania efektów audytu do termomodernizacji budynków, remontów budynków, otrzymania premii termomodernizacyjnej.

Było dużo pytań uczestników dot. konieczności wykonywania audyty energetycznego i uprawnień.

Następnie J. Kawałczewska omówiła problematykę "Energetycznego rozliczenia finansowego" a także regulamin konkursu "Audyt energetyczny szkoły"pobierz materiał pdf ...

Seminarium zakończono zaproszeniem na kolejne spotkanie w dniu 11 czerwca 2012r.

Galeria zdjęć:

 


NFOSiGW

Seminarium jest elementem projektu pn. "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej" finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Nasi partnerzy

NFOSiGW