Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Finansowanie przedsięwzięć energetycznych PDF Print E-mail


Seminarium nt. "Finansowanie przedsięwzięć energetycznych", realizowane w ramach projektu "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej" finansowanego ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

Współpraca:
- Mazowiecka Agencja Energetyczna w Warszawie.
- Starostwo Powiatowe w Płocku
- Mazowiecki Ośrodek Geograficzny w Murzynowie Uniwersytetu Warszawskiego.

Na seminarium Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku zaprosiło przedstawicieli samorządów gmin, powiatów, przedsiębiorców, dyrektorów szkół, nauczycieli - wszystkie osoby zainteresowane działaniami na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Seminarium odbyło się w dniu 11 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej RCEE w Płocku.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały informacyjne: "Informator - Oszczędzamy energię w domu, szkole i w firmie", "Poradnik młodego ekologa", Poradnik "Jak zbudować własnymi siłami kolektor słoneczny", "Obszary Natura 2000 szansą zrównoważonej turystyki dla Mazowsza Płockiego a korzystanie z energii". Omówiono krótko w/w publikacje i ich cele.

Otwarcia seminarium dokonała Wiceprezes RCEE, przedstawiając jego cele, prowadzących zajęcia i program:
1. Wybrane instytucje zajmujące się odnawialnymi źródłami energii - pobierz materiał pdf ...
2. Źródła polskie wsparcia dla inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne - pobierz materiał pdf ...
3. Inne źródła wsparcia finansowania przedsięwzięć - pobierz materiał pdf ...
4. Środki Unii Europejskiej - pobierz materiał pdf ...
5. Świadomość ekologiczna społeczeństwa Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej w zakresie efektywnego gospodarowania energią - pobierz materiał pdf ...

Ad 1. Janina Kawałczewska przedstawiła niektóre instytucje zajmujące się w Polsce Centralnej odnawialnymi źródłami energii, omawiając zakres działalności każdej z nich. Następnie poprosiła Wiceprezesa Mazowieckiej Agencji Energetycznej (MAE) S.A w Warszawie - P. Dariusza Ciarkowskiego o przedstawienie informacji nt. działalności MAE S.A. w Warszawie w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki, biomasy. Informacje wiceprezesa Dariusza Ciarkowskiego uzupełnił Wójt Gminy Mała Wieś, w której przy wsparciu z MAE przygotowany jest projekt biogazowni na biomasę zlokalizowanej w budynkach po cukrowni oraz realizuje oszczędne oświetlenie w gminie. W dyskusji zwrócono uwagę na długotrwały proces administracyjny związany z przygotowaniem przedsięwzięć i problemy z przekazaniem wyprodukowanej energii elektrycznej dla Energii S.A. w Gdańsku.
Janina Kawałczewska wskazała także na inne firmy z Mazowsza realizujące inwestycje w zakresie elektrowni wiatrowych, kolektorów słonecznych, biomasy, geotermii, pomp ciepła, a także farm fotowoltaicznych (w Polsce - podkarpackie, zachodnio pomorskie).

Ad 2 i 3. Polskie źródła wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne omówiła Janina Kawałczewska. Potem poprosiła przedstawicieli Banku Ochrony Środowiska S.A w Warszawie - P. Magdalenę Kałęcką - głównego ekologa BOŚ S.A Centrum Korporacyjnego w Warszawie o omówienie "Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez BOŚ S.A". Pytania uczestników dotyczyły wysokości oprocentowania kredytów, ich zabezpieczenia.

Ad 4. Przedstawicielka Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie omówiła środki, którymi dysponowało województwo mazowieckie w latach 2007-2013 na realizację OZE, efektywności energetycznej. Nie potrafiła określić priorytetów i wielkości środków UE na następny okres finansowania. Trwa dyskusja i planowanie celów, działań na lata 2014-2020. Z pewnością będą w priorytetach środki na efektywność energetyczną, OZE.

Ad 5. P. Dr Witold Lenart z Uniwersytetu Warszawskiego omówił wyniki badań dotyczących świadomości ekologicznej mieszkańców Mazowsza w zakresie efektywnego wykorzystania energii. Nie są to wyniki zadowalające, dlatego edukacja ekologiczna winna być prowadzona w gminach i dotyczyć: radnych, urzędników, sołtysów i całego społeczeństwa.
Konieczność prowadzenia edukacji ekologicznej poskreślali także inni uczestnicy seminarium. Zaproponowano kształcenie w szkołach średnich - zawód technik instalacji OZE. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili wykładowców, ich przygotowanie, materiały informacyjne.

Zaproszono uczestników seminarium na konferencję sumującą projekt, która planowana jest na 11 września 2012 roku.

 


NFOSiGW

Seminarium jest elementem projektu pn. "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej" finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Nasi partnerzy

NFOSiGW