Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Ku zrównoważonej przyszłości Mazowsza Płockiego PDF Print E-mail

Przygotowanie i wydruk publikacji: "Ku zrównoważonej przyszłości Mazowsza Płockiego"

Cel zadania: pokazanie pozytywnych zmian w środowisku naturalnym Mazowsza Płockiego, zachowaniu zasobów środowiska w dobrym stanie dzięki zaangażowaniu ludzi i dostępności środków finansowych - wyrobienie szacunku do dokonań i skorzystanie z doświadczeń przez następne pokolenia.

Format: A5
Nakład: 500 egz
Objętość: 318 str.
Okładka: lakierowana, pełen kolor

Spis treści publikacji:

Powtórzenie tytułu (logo WFOŚiGW)
Stopka redakcyjna  (logo WFOŚiGW)
Mapa Mazowsza Płockiego
Przedmowy:
Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik
Starosta Płocki - Michał Boszko
Prezes Zarządu WFOŚiGiW w Warszawie - Tomasz Skrzyczyński
Część I Zarządzanie ochroną środowiska na Mazowszu Płockim na tle sytuacji w Polsce
J. Kawałczewska Zmieniające się podstawy prawne ochrony środowiska
J. Kawałczewska Administracja na rzecz zrównoważonego rozwoju
Część II Osiągnięcia i problemy
A. Węgrzyn Pierwsze lata województwa płockiego (1975 - 1987)
J. Kawałczewska Ku kolejnej przebudowie administracji (1987 - 1998)
J. Kawałczewska Ochrona środowiska na Mazowszu Płockim w nowym tysiącleciu (1999 - 2012)
J. Zonenberg Działalność prośrodowiskowa powiatu płockiego (1999 - 2012)
J. Kawałczewska Planowanie w ochronie środowiska w skali regionalnej
Część III Ochrona lasów
J. Zonenberg W lasach prywatnych
J. Liziniewicz Lasy Skarbu Państwa
Część IV Ochrona środowiska w sektorach
J. Kawałczewska Działalności gospodarcze a ochrona środowiska
J. Kawałczewska Infrastruktura komunalna
J. Kawałczewska Ochrona powietrza
J. Kawałczewska Gospodarka odpadami
T. Harabasz Zaopatrzenie w wodę
T. Harabasz Oczyszczanie ścieków
Część V Finansowanie ochrony środowiska
E. Różalska, J. Kawałczewska Instrumenty finansowoprawne
J. Kawałczewska Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w latach 1975 - 1998
E. Gelec Działalność WFOŚiGW w Warszawie w latach 1999 - 2011 na obszarze północnego Mazowsza
I. Marczak Pomoc z zagranicy
Część VI Kontrola stanu środowiska i przestrzeganie prawa
A. Hasa Ocena jakości środowiska i jej zmiany
A. Hasa Działalność inspekcji ochrony środowiska na Mazowszu Płockim
W. Lenart Stan środowiska na Mazowszu Płockim i zdrowie mieszkańców
Część VII Nauka dla ochrony środowiska
A. Bukowski Aktywność badawcza płockich uczelni dotycząca ochrony środowiska
W. Lenart Rola badań uniwersyteckich służących rozpoznaniu problemów środowiskowych Ziemi Płockiej
Część VIII Edukacja ekologiczna społeczeństwa
W. Lenart Płockie wyzwania edukacji dla zrównoważonego rozwoju
A. Bukowski Edukacja ekologiczna w uczelniach wyższych Płocka
I. Marczak, G. Rutkowska Edukacja ekologiczna w szkołach
I. Marczak Działalność edukacyjna RCEE w Płocku
L. Urbankiewicz, J. Kawałczewska Edukacja ekologiczna na terenie parków krajobrazowych i lasów
J. Kawałczewska Kształcenie kadr dla ochrony środowiska
J. Kawałczewska Organizacje ekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju Mazowsza Płockiego
Część IX Wybrane płockie problemy środowiskowe
M. Żelazińska Petrochemia Płocka i środowisko
J. Nowakowski, S. Maciejewski, J. Kawałczewska Wisła - tygiel problemów środowiskowych
S. Maciejewski Rekultywacja płockich jezior
Część X Uwarunkowania i perspektywy
J. Zonenberg Udział społeczeństwa w kwestiach ochrony środowiska
W. Lenart Dokąd zmierzamy? Co powinniśmy osiągnąć?
Załącznik nr 1 Prawo ochrony środowiska
Załącznik nr 2 Zarządzanie środowiskiem 1975 - 2012
Załącznik nr 3 Podział kompetencji w zakresie ochrony środowiska (2012r.)
Załącznik nr 4 Zarządzanie środowiskiem w Polsce (2012r.)
Niektóre skróty

W wydawnictwie przedstawiliśmy:
Podejmowane działania w latach 1987-2012 na Mazowszu Płockim zmierzające do wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju. Będzie to specyficzne wydawnictwo, gdyż przedstawiać będzie:
-sytuację ekologiczną na Mazowszu Płockim w okresie przed zmianami ustrojowymi w Polsce, a także obecnie,
-zmiany systemu funkcjonowania funduszy ekologicznych, gospodarowania funduszami i osiągnięte efekty ekologiczne,
-uzyskane efekty ekologiczne na Mazowszu Płockim dzięki intensyfikacji działań proekologicznych, egzekucji prawa ekologicznego,
-wzrost świadomości ekologicznej samorządowców, obywateli na skutek wielokierunkowej i wszechstronnej edukacji ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju,
-współpracę administracji rządowej i samorządowej oraz pozarządowych organizacji ekologicznych, nauki i biznesu na rzecz rozwiązywania problemów ekorozwojowych,
-działania konkretnych osób (zarówno  z administracji publicznej, nauki, organizacji pozarządowych, funduszy ekologicznych jak i biznesu) na rzecz wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju,
Obecne władze samorządowe, rządowe, zarządy firm nie znają tych dokonań. Podczas kampanii wyborczych, w firmach nie mówi się o ZR, ochronie środowiska lub też uważa się, że jest to zło, które utrudnia rozwój gmin, firm.

Kierunki działań potrzebnych w latach następnych do wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju istotne zwłaszcza w celu rozwiązania globalnych problemów:
-przeciwdziałania zmianom klimatu i przystosowania się do tych zmian,
-wzrastających problemów z gospodarowaniem odpadami,
-kryzysu gospodarczego w  Europie, który wyraźnie oddziaływujące na wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju.

W publikacji wykorzystaliśmy wiedzę i doświadczenie ludzi, którzy w latach 1987-2012 pracowali na rzecz zrównoważonego rozwoju Mazowsza Płockiego, a obecnie są już na emeryturze, bądź też pracują jeszcze, ale planują zakończyć pracę zawodową.

Skorzystaliśmy z ich wiedzy, doświadczenia, aby ich następcy mogli korzystać w zarządzaniu ochroną środowiska z ich postaw, wkrótce albo w przyszłości.

W publikacji wykorzystane zostały zdjęcia przedstawiające wyżej opisane działania. Zdjęcia pochodzą z archiwów urzędów i prywatnych.

 

Dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 17000,00 zł


Nasi partnerzy

NFOSiGW