Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

Ku zrwnowaonej przyszoci Mazowsza Pockiego PDF Print E-mail

Przygotowanie i wydruk publikacji: "Ku zrwnowaonej przyszoci Mazowsza Pockiego"

Cel zadania: pokazanie pozytywnych zmian w rodowisku naturalnym Mazowsza Pockiego, zachowaniu zasobw rodowiska w dobrym stanie dziki zaangaowaniu ludzi i dostpnoci rodkw finansowych - wyrobienie szacunku do dokona i skorzystanie z dowiadcze przez nastpne pokolenia.

Format: A5
Nakad: 500 egz
Objto: 318 str.
Okadka: lakierowana, peen kolor

Spis treci publikacji:

Powtrzenie tytuu (logo WFOiGW)
Stopka redakcyjna (logo WFOiGW)
Mapa Mazowsza Pockiego
Przedmowy:
Marszaek Wojewdztwa Mazowieckiego - Adam Struzik
Starosta Pocki - Micha Boszko
Prezes Zarzdu WFOiGiW w Warszawie - Tomasz Skrzyczyski
Cz I Zarzdzanie ochron rodowiska na Mazowszu Pockim na tle sytuacji w Polsce
J. Kawaczewska Zmieniajce si podstawy prawne ochrony rodowiska
J. Kawaczewska Administracja na rzecz zrwnowaonego rozwoju
Cz II Osignicia i problemy
A. Wgrzyn Pierwsze lata wojewdztwa pockiego (1975 - 1987)
J. Kawaczewska Ku kolejnej przebudowie administracji (1987 - 1998)
J. Kawaczewska Ochrona rodowiska na Mazowszu Pockim w nowym tysicleciu (1999 - 2012)
J. Zonenberg Dziaalno prorodowiskowa powiatu pockiego (1999 - 2012)
J. Kawaczewska Planowanie w ochronie rodowiska w skali regionalnej
Cz III Ochrona lasw
J. Zonenberg W lasach prywatnych
J. Liziniewicz Lasy Skarbu Pastwa
Cz IV Ochrona rodowiska w sektorach
J. Kawaczewska Dziaalnoci gospodarcze a ochrona rodowiska
J. Kawaczewska Infrastruktura komunalna
J. Kawaczewska Ochrona powietrza
J. Kawaczewska Gospodarka odpadami
T. Harabasz Zaopatrzenie w wod
T. Harabasz Oczyszczanie ciekw
Cz V Finansowanie ochrony rodowiska
E. Ralska, J. Kawaczewska Instrumenty finansowoprawne
J. Kawaczewska Fundusz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej w latach 1975 - 1998
E. Gelec Dziaalno WFOiGW w Warszawie w latach 1999- 2011 na obszarze pnocnego Mazowsza
I. Marczak Pomoc z zagranicy
Cz VI Kontrola stanu rodowiska i przestrzeganie prawa
A. Hasa Ocena jakoci rodowiska i jej zmiany
A. Hasa Dziaalno inspekcji ochrony rodowiska na Mazowszu Pockim
W. Lenart Stan rodowiska na Mazowszu Pockim i zdrowie mieszkacw
Cz VII Nauka dla ochrony rodowiska
A. Bukowski Aktywno badawcza pockich uczelni dotyczca ochrony rodowiska
W. Lenart Rola bada uniwersyteckich sucych rozpoznaniu problemw rodowiskowych Ziemi Pockiej
Cz VIII Edukacja ekologiczna spoeczestwa
W. Lenart Pockie wyzwania edukacji dla zrwnowaonego rozwoju
A. Bukowski Edukacja ekologiczna w uczelniach wyszych Pocka
I. Marczak, G. Rutkowska Edukacja ekologiczna w szkoach
I. Marczak Dziaalno edukacyjna RCEE w Pocku
L. Urbankiewicz, J. Kawaczewska Edukacja ekologiczna na terenie parkw krajobrazowych i lasw
J. Kawaczewska Ksztacenie kadr dla ochrony rodowiska
J. Kawaczewska Organizacje ekologiczne na rzecz zrwnowaonego rozwoju Mazowsza Pockiego
Cz IX Wybrane pockie problemy rodowiskowe
M. elaziska Petrochemia Pocka i rodowisko
J. Nowakowski, S. Maciejewski, J. Kawaczewska Wisa- tygiel problemw rodowiskowych
S. Maciejewski Rekultywacja pockich jezior
Cz X Uwarunkowania i perspektywy
J. Zonenberg Udzia spoeczestwa w kwestiach ochrony rodowiska
W. Lenart Dokd zmierzamy? Co powinnimy osign?
Zacznik nr 1 Prawo ochrony rodowiska
Zacznik nr 2 Zarzdzanie rodowiskiem 1975 - 2012
Zacznik nr 3 Podzia kompetencji w zakresie ochrony rodowiska (2012r.)
Zacznik nr 4 Zarzdzanie rodowiskiem w Polsce (2012r.)
Niektre skrty

W wydawnictwie przedstawilimy:
Podejmowane dziaania w latach 1987-2012 na Mazowszu Pockim zmierzajce do wdraania zasady zrwnowaonego rozwoju. Bdzie to specyficzne wydawnictwo, gdy przedstawia bdzie:
-sytuacj ekologiczn na Mazowszu Pockim w okresie przed zmianami ustrojowymi w Polsce, a take obecnie,
-zmiany systemu funkcjonowania funduszy ekologicznych, gospodarowania funduszami i osignite efekty ekologiczne,
-uzyskane efekty ekologiczne na Mazowszu Pockim dziki intensyfikacji dziaa proekologicznych, egzekucji prawa ekologicznego,
-wzrost wiadomoci ekologicznej samorzdowcw, obywateli na skutek wielokierunkowej i wszechstronnej edukacji ekologicznej dla zrwnowaonego rozwoju,
-wspprac administracji rzdowej i samorzdowej oraz pozarzdowych organizacji ekologicznych, nauki i biznesu na rzecz rozwizywania problemw ekorozwojowych,
-dziaania konkretnych osb (zarwno z administracji publicznej, nauki, organizacji pozarzdowych, funduszy ekologicznych jak i biznesu) na rzecz wdraania zasady zrwnowaonego rozwoju,
Obecne wadze samorzdowe, rzdowe, zarzdy firm nie znaj tych dokona. Podczas kampanii wyborczych, w firmach nie mwi si o ZR, ochronie rodowiska lub te uwaa si, e jest to zo, ktre utrudnia rozwj gmin, firm.

Kierunki dziaa potrzebnych w latach nastpnych do wdraania zasady zrwnowaonego rozwoju istotne zwaszcza w celu rozwizania globalnych problemw:
-przeciwdziaania zmianom klimatu i przystosowania si do tych zmian,
-wzrastajcych problemw z gospodarowaniem odpadami,
-kryzysu gospodarczego w Europie, ktry wyranie oddziaywujce na wdraanie zasady zrwnowaonego rozwoju.

W publikacji wykorzystalimy wiedz i dowiadczenie ludzi, ktrzy w latach 1987-2012 pracowali na rzecz zrwnowaonego rozwoju Mazowsza Pockiego, a obecnie s ju na emeryturze, bd te pracuj jeszcze, ale planuj zakoczy prac zawodow.

Skorzystalimy z ich wiedzy, dowiadczenia, aby ich nastpcy mogli korzysta w zarzdzaniu ochron rodowiska z ich postaw, wkrtce albo w przyszoci.

W publikacji wykorzystane zostay zdjcia przedstawiajce wyej opisane dziaania. Zdjcia pochodz z archiww urzdw i prywatnych.

Dofinansowana przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 17000,00 z


Nasi partnerzy

NFOSiGW