Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Dolina Wisły Płockiej szansą dla ekoturystyki PDF Print E-mail

Przygotowanie i wydruk albumu: "Dolina Wisły Płockiej - szansą dla ekoturystyki".

Cel zadania:
Chcemy przekonać albumem samorządy gmin, społeczności lokalne, że nie ma konfliktów pomiędzy rozwojem zrównoważonym tych terenów a ich ochroną prawną. Chcemy nauczyć gospodarowania na tych obszarach, czerpać korzyści z bogactwa przyrodniczego dla rozwoju tych terenów, ale rozwoju zrównoważonego, przyjaznego środowisku przyrodniczemu, tj.:
- rozwojowi turystyki przyjaznej środowisku,
- tworzenia tzw. zielonych miejsc pracy i dochodów dla mieszkańców tych terenów,
- oszczędnego gospodarowania zasobami,
- bezpiecznego życia mieszkańców.

Format: A4
Nakład: 500 egz.
Objętość: 104 str.
Okładka: lakierowana, pełen kolor

Spis treści:

- Powtórzenie tytułu (logo WFOŚiGW)
- Stopka redakcyjna  (logo WFOŚiGW)
- WFOŚiGW w Warszawie dla ochrony przyrody i edukacji ekologicznej  (j. pol.)
- WFOŚiGW w Warszawie dla ochrony przyrody i edukacji ekologicznej (j. ang.)
- O Rzece (j. pol.)
- O Rzece (j. ang.)
- 66 płockich kilometrów
- Okiem czapli i sandacza (nadwiślańska przyroda)
- Wysoka woda (wiślane żywioły)
- Współczesny flisak (człowiek i rzeka)
- Spływ
- Dokąd płyniemy?

Podpisy pod zdjęciami w języku polskim i angielskim
Do albumu wykorzystaliśmy zdjęcia:
- Bogdana Kaźmierczaka (zakup zdjęć do albumu)
- Jana Waćkowskiego (przekazał nieodpłatnie zdjęcia)
- z konkursów fotograficznych.
- z archiwum WZMiUW O/Płock, Starostwa Powiatowego w Płocku, gmin nadwiślańskich, RCEE w Płocku

W albumie:

Promowaliśmy  walory przyrodniczo - krajobrazowych Doliny Wisły Płockiej i możliwość jej wykorzystania do rozwoju turystyki przyjaznej środowisku.
Ziemię Płocką przecina Wisła na długości 66 km. Tereny otaczające ostatnią tak bogatą przyrodniczo rzekę w Europie, nieuregulowaną, tworzą dolinę zwaną popularnie doliną Wisły Płockiej. Dziś rzeka i dolina ją otaczająca z jednej strony zachwyca przyrodników bogactwem zasobów przyrodniczych (ostoja ptaków o znaczeniu międzynarodowym, w której występują co najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Tu gniazduje 40-50 gatunków ptaków wodno-błotnych. Jest to ważny obszar dla ptaków zimujących i migrujących, korytarz ekologiczny dla zwierząt oraz  ostoja siedliskowa - fragment naturalnej doliny dużej rzeki nizinnej o charakterze roztokowym wraz z charakterystycznym strefowym układem zbiorowisk roślinnych w obrębie tarasu południowego i północnego Wisły, fragment jednego z najważniejszych korytarzy ekologicznych), z drugiej zaś stanowi poważny problem dotyczący rozwoju tych terenów (rzeka jest cały czas groźna dla ludności żyjącej w Dolinie Wisły, ponieważ, mimo obwałowań przeciwpowodziowych, wszelkie wezbrania w górze Wisły grożą wylaniem wód powodziowych, zagrażając ludziom, ich mieniu, niszcząc nieruchomości, drogi, cmentarze, zabytki, płody rolne). A turystycznie - gospodarczo Wisła Płocka od kilkudziesięciu lat jakby zamarła - kiedyś można było płynąć statkiem turystycznym z Warszawy do Płocka, podziwiając z jego pokładu krajobrazy wysokiego, północnego tarasu i nizinnego, południowego, spławiano Wisłą zboże do Gdańska. Obecnie Wisła, przegrodzona w latach 60tych tamą we Włocławku, spowalnia swój nurt powyżej Płocka, osadzając niesiony rumosz, odpady, drewno, itp. Nawet barka wioząca elementy mostu Północnego do Warszawy miała kłopoty z dotarciem do miejsca budowy w 2011 roku. Zalew Zegrzyński tętni życiem od wiosny do jesieni pełnią żaglówek, kajaków. Na Wiśle Płockiej - raczej jest pusto. W letnie weekendy w okolicach Jeziora Włocławskiego pływa kilka żaglówek (więcej ich jest podczas organizowanych regat). Mieszkańcy, goście - odwrócili się od rzeki mimo, że jest tu tak pięknie i uroczo.

Zachęciliśmy mieszkańców Ziemi Płockiej i gości do powrotu nad Wisłę, w jej dolinę, aby wykorzystać jej walory przyrodnicze, krajobrazowe, istniejące piesze i rowerowe szlaki turystyczne, spopularyzować szlaki kajakowe i żeglarskie.

Pokazaliśmy szczególne wartości przyrodnicze:
- rezerwatów przyrody (faunistycznych) w nurcie rzeki,
- Nadwiślańskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego,
- Europejskiej Sieci Obszarów Natura 2000 (Dolinę Środkowej Wisły z Dyrektywy Ptasiej i Kampinoskiej Dolny Wisły z Dyrektywy Siedliskowej).

Dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 21000,00 zł


Nasi partnerzy

NFOSiGW