Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Dolina Wisły Płockiej szansą dla ekoturystyki PDF Print E-mail

Przygotowanie i wydruk albumu: "Dolina Wisły Płockiej - szansą dla ekoturystyki".

Cel zadania:
Chcemy przekonać albumem samorządy gmin, społeczności lokalne, że nie ma konfliktów pomiędzy rozwojem zrównoważonym tych terenów a ich ochroną prawną. Chcemy nauczyć gospodarowania na tych obszarach, czerpać korzyści z bogactwa przyrodniczego dla rozwoju tych terenów, ale rozwoju zrównoważonego, przyjaznego środowisku przyrodniczemu, tj.:
- rozwojowi turystyki przyjaznej środowisku,
- tworzenia tzw. zielonych miejsc pracy i dochodów dla mieszkańców tych terenów,
- oszczędnego gospodarowania zasobami,
- bezpiecznego życia mieszkańców.

Format: A4
Nakład: 500 egz.
Objętość: 104 str.
Okładka: lakierowana, pełen kolor

Spis treści:

- Powtórzenie tytułu (logo WFOŚiGW)
- Stopka redakcyjna  (logo WFOŚiGW)
- WFOŚiGW w Warszawie dla ochrony przyrody i edukacji ekologicznej  (j. pol.)
- WFOŚiGW w Warszawie dla ochrony przyrody i edukacji ekologicznej (j. ang.)
- O Rzece (j. pol.)
- O Rzece (j. ang.)
- 66 płockich kilometrów
- Okiem czapli i sandacza (nadwiślańska przyroda)
- Wysoka woda (wiślane żywioły)
- Współczesny flisak (człowiek i rzeka)
- Spływ
- Dokąd płyniemy?

Podpisy pod zdjęciami w języku polskim i angielskim
Do albumu wykorzystaliśmy zdjęcia:
- Bogdana Kaźmierczaka (zakup zdjęć do albumu)
- Jana Waćkowskiego (przekazał nieodpłatnie zdjęcia)
- z konkursów fotograficznych.
- z archiwum WZMiUW O/Płock, Starostwa Powiatowego w Płocku, gmin nadwiślańskich, RCEE w Płocku

W albumie:

Promowaliśmy  walory przyrodniczo - krajobrazowych Doliny Wisły Płockiej i możliwość jej wykorzystania do rozwoju turystyki przyjaznej środowisku.
Ziemię Płocką przecina Wisła na długości 66 km. Tereny otaczające ostatnią tak bogatą przyrodniczo rzekę w Europie, nieuregulowaną, tworzą dolinę zwaną popularnie doliną Wisły Płockiej. Dziś rzeka i dolina ją otaczająca z jednej strony zachwyca przyrodników bogactwem zasobów przyrodniczych (ostoja ptaków o znaczeniu międzynarodowym, w której występują co najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Tu gniazduje 40-50 gatunków ptaków wodno-błotnych. Jest to ważny obszar dla ptaków zimujących i migrujących, korytarz ekologiczny dla zwierząt oraz  ostoja siedliskowa - fragment naturalnej doliny dużej rzeki nizinnej o charakterze roztokowym wraz z charakterystycznym strefowym układem zbiorowisk roślinnych w obrębie tarasu południowego i północnego Wisły, fragment jednego z najważniejszych korytarzy ekologicznych), z drugiej zaś stanowi poważny problem dotyczący rozwoju tych terenów (rzeka jest cały czas groźna dla ludności żyjącej w Dolinie Wisły, ponieważ, mimo obwałowań przeciwpowodziowych, wszelkie wezbrania w górze Wisły grożą wylaniem wód powodziowych, zagrażając ludziom, ich mieniu, niszcząc nieruchomości, drogi, cmentarze, zabytki, płody rolne). A turystycznie - gospodarczo Wisła Płocka od kilkudziesięciu lat jakby zamarła - kiedyś można było płynąć statkiem turystycznym z Warszawy do Płocka, podziwiając z jego pokładu krajobrazy wysokiego, północnego tarasu i nizinnego, południowego, spławiano Wisłą zboże do Gdańska. Obecnie Wisła, przegrodzona w latach 60tych tamą we Włocławku, spowalnia swój nurt powyżej Płocka, osadzając niesiony rumosz, odpady, drewno, itp. Nawet barka wioząca elementy mostu Północnego do Warszawy miała kłopoty z dotarciem do miejsca budowy w 2011 roku. Zalew Zegrzyński tętni życiem od wiosny do jesieni pełnią żaglówek, kajaków. Na Wiśle Płockiej - raczej jest pusto. W letnie weekendy w okolicach Jeziora Włocławskiego pływa kilka żaglówek (więcej ich jest podczas organizowanych regat). Mieszkańcy, goście - odwrócili się od rzeki mimo, że jest tu tak pięknie i uroczo.

Zachęciliśmy mieszkańców Ziemi Płockiej i gości do powrotu nad Wisłę, w jej dolinę, aby wykorzystać jej walory przyrodnicze, krajobrazowe, istniejące piesze i rowerowe szlaki turystyczne, spopularyzować szlaki kajakowe i żeglarskie.

Pokazaliśmy szczególne wartości przyrodnicze:
- rezerwatów przyrody (faunistycznych) w nurcie rzeki,
- Nadwiślańskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego,
- Europejskiej Sieci Obszarów Natura 2000 (Dolinę Środkowej Wisły z Dyrektywy Ptasiej i Kampinoskiej Dolny Wisły z Dyrektywy Siedliskowej).

Dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 21000,00 zł


Nasi partnerzy

NFOSiGW