Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

Dolina Wisy Pockiej szans dla ekoturystyki PDF Print E-mail

Przygotowanie i wydruk albumu: "Dolina Wisy Pockiej - szans dla ekoturystyki".

Cel zadania:
Chcemy przekona albumem samorzdy gmin, spoecznoci lokalne, e nie ma konfliktw pomidzy rozwojem zrwnowaonym tych terenw a ich ochron prawn. Chcemy nauczy gospodarowania na tych obszarach, czerpa korzyci z bogactwa przyrodniczego dla rozwoju tych terenw, ale rozwoju zrwnowaonego, przyjaznego rodowisku przyrodniczemu, tj.:
- rozwojowi turystyki przyjaznej rodowisku,
- tworzenia tzw. zielonych miejsc pracy i dochodw dla mieszkacw tych terenw,
- oszczdnego gospodarowania zasobami,
- bezpiecznego ycia mieszkacw.

Format: A4
Nakad: 500 egz.
Objto: 104 str.
Okadka: lakierowana, peen kolor

Spis treci:

- Powtrzenie tytuu (logo WFOiGW)
- Stopka redakcyjna (logo WFOiGW)
- WFOiGW w Warszawie dla ochrony przyrody i edukacji ekologicznej (j. pol.)
- WFOiGW w Warszawie dla ochrony przyrody i edukacji ekologicznej (j. ang.)
- O Rzece (j. pol.)
- O Rzece (j. ang.)
- 66 pockich kilometrw
- Okiem czapli i sandacza (nadwilaska przyroda)
- Wysoka woda (wilane ywioy)
- Wspczesny flisak (czowiek i rzeka)
- Spyw
- Dokd pyniemy?

Podpisy pod zdjciami w jzyku polskim i angielskim
Do albumu wykorzystalimy zdjcia:
- Bogdana Kamierczaka (zakup zdj do albumu)
- Jana Wakowskiego (przekaza nieodpatnie zdjcia)
- z konkursw fotograficznych.
- z archiwum WZMiUW O/Pock, Starostwa Powiatowego w Pocku, gmin nadwilaskich, RCEE w Pocku

W albumie:

Promowalimy walory przyrodniczo- krajobrazowych Doliny Wisy Pockiej i moliwo jej wykorzystania do rozwoju turystyki przyjaznej rodowisku.
Ziemi Pock przecina Wisa na dugoci 66 km. Tereny otaczajce ostatni tak bogat przyrodniczo rzek w Europie, nieuregulowan, tworz dolin zwan popularnie dolin Wisy Pockiej. Dzi rzeka i dolina j otaczajca z jednej strony zachwyca przyrodnikw bogactwem zasobw przyrodniczych (ostoja ptakw o znaczeniu midzynarodowym, w ktrej wystpuj co najmniej 22 gatunki ptakw z Zacznika I Dyrektywy Ptasiej, 9 gatunkw z Polskiej Czerwonej Ksigi. Tu gniazduje 40-50 gatunkw ptakw wodno-botnych. Jest to wany obszar dla ptakw zimujcych i migrujcych, korytarz ekologiczny dla zwierzt oraz ostoja siedliskowa- fragment naturalnej doliny duej rzeki nizinnej o charakterze roztokowym wraz z charakterystycznym strefowym ukadem zbiorowisk rolinnych w obrbie tarasu poudniowego i pnocnego Wisy, fragment jednego z najwaniejszych korytarzy ekologicznych), z drugiej za stanowi powany problem dotyczcy rozwoju tych terenw (rzeka jest cay czas grona dla ludnoci yjcej w Dolinie Wisy, poniewa, mimo obwaowa przeciwpowodziowych, wszelkie wezbrania w grze Wisy gro wylaniem wd powodziowych, zagraajc ludziom, ich mieniu, niszczc nieruchomoci, drogi, cmentarze, zabytki, pody rolne). A turystycznie- gospodarczo Wisa Pocka od kilkudziesiciu lat jakby zamara- kiedy mona byo pyn statkiem turystycznym z Warszawy do Pocka, podziwiajc z jego pokadu krajobrazy wysokiego, pnocnego tarasu i nizinnego, poudniowego, spawiano Wis zboe do Gdaska. Obecnie Wisa, przegrodzona w latach 60tych tam we Wocawku, spowalnia swj nurt powyej Pocka, osadzajc niesiony rumosz, odpady, drewno, itp. Nawet barka wiozca elementy mostu Pnocnego do Warszawy miaa kopoty z dotarciem do miejsca budowy w 2011 roku. Zalew Zegrzyski ttni yciem od wiosny do jesieni peni aglwek, kajakw. Na Wile Pockiej- raczej jest pusto. W letnie weekendy w okolicach Jeziora Wocawskiego pywa kilka aglwek (wicej ich jest podczas organizowanych regat). Mieszkacy, gocie - odwrcili si od rzeki mimo, e jest tu tak piknie i uroczo.

Zachcilimy mieszkacw Ziemi Pockiej i goci do powrotu nad Wis, w jej dolin, aby wykorzysta jej walory przyrodnicze, krajobrazowe, istniejce piesze i rowerowe szlaki turystyczne, spopularyzowa szlaki kajakowe i eglarskie.

Pokazalimy szczeglne wartoci przyrodnicze:
- rezerwatw przyrody (faunistycznych) w nurcie rzeki,
- Nadwilaskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego,
- Europejskiej Sieci Obszarw Natura 2000 (Dolin rodkowej Wisy z Dyrektywy Ptasiej i Kampinoskiej Dolny Wisy z Dyrektywy Siedliskowej).

Dofinansowana przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 21000,00 z


Nasi partnerzy

NFOSiGW