Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Mieszkańcy w środowisku przyrodniczym PDF Print E-mail

Organizacja 5 seminariów dla 178 osób oraz 1 konferencja dla 62 osób - łącznie 240 osób.:

I. Seminarium nt. "Technologia przyjazna klimatowi w naszym miejscu pracy i domu".
Termin: maj 2012 rok.
Program:
1. Ekologiczny dom - nowoczesne rozwiązania.
2. Technologie energo, wodooszczędne w działalności gospodarczej, gospodarce komunalnej.
3. Audyt energetyczny.
- Podstawy fizyki budowli
- Konstrukcja budynku
- Bilans cieplny budynku
4. Zasady wykorzystania audytu energetycznego.
5. Energetyczne rozliczenia finansowe.

II. Seminarium nt. "Finansowanie przedsięwzięć energetycznych".
Termin: czerwiec 2012 rok.
Program:
1. Źródła polskie wsparcia dla inwestorów planujących przedsięwzięcie energetyczne.
2. Środki Unii Europejskiej.
3. Inne źródła finansowania przedsięwzięć.
4. Wybrane instytucje zajmujące się odnawialnymi źródłami energii.
5. Świadomość ekologiczna społeczeństwa Mazowsza w zakresie efektywnego gospodarowania energią.

III. Konferencja dla ogółu społeczeństwa pt. "Nowa jakość w gospodarce odpadami" - otwarta dla wszystkich zainteresowanych.
Termin: wrzesień 2012r.
Współorganizatorzy: ZUOK w Kobiernikach, Gmina Łąck.
Program:
1. Aktualna sytuacja w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na Mazowszu. Zadania dla samorządów, firm i mieszkańców wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Założenia nowego wojewódzkiego systemu gospodarki odpadami w województwie mazowieckim.
3. Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie gospodarowania odpadami jako warunek konieczny skutecznego wdrażania znowelizowanej ustawy.
4. Realizacja aspektów energetycznych w programach ochrony środowiska województwa, gmin, powiatów.
5. Propozycja działań dla gmin, społeczności lokalnych na rzecz ograniczenia zużycia energii.

IV. Seminarium nt. "Uwarunkowania prawne gospodarowania odpadami".
Termin: wrzesień 2012 (2 dniowe).
Miejsce:
- Ośrodek Szkoleniowy w Soczewce.
- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach,
- Zakład termicznego unieszkodliwiania odpadów w Orlen EKO Sp. z o.o. w Płocku,
- Osiedlowe punkty segregacji odpadów - EKOMAZ Sp. z o.o. w Płocku,
- Recycling SA w Białej, gm. Stara Biała,
- Magazyn odpadów niebezpiecznych Remondis w Płocku.
Program:
1.Regulacje prawne gospodarowania odpadami w UE i Polsce.
2.Podstawowe obowiązki wytwarzających odpady i posiadaczy odpadów.
3.Nowe zadania gmin dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.
4.Nowe zadania mieszkańców dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.
5.Warsztaty terenowe.
- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach,
- Recycling SA w Białej, gm. Stara Biała.
- Zakład termicznego unieszkodliwiania odpadów w Orlen EKO Sp. z o.o. w Płocku,
- Osiedlowe punkty segregacji odpadów - EKOMAZ Sp. z o.o. w Płocku,
- Magazyn odpadów niebezpiecznych Remondis w Płocku.

V. Seminarium nt. "Aktualna sytuacja w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi".
Termin: listopad 2012 rok (2 dniowe).
Program:
1) Aktualna sytuacja w zakresie gospodarowania odpadami.
2) Wdrażanie ustawy o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach:
- realizacja zadań przez województwa, gminy,
- wojewódzkie plany gospodarki odpadami,
- prawo miejscowe w gminach.
3) Praca w 3 grupach.
- jak wygląda sytuacja w gminach w zakresie wdrażania znowelizowanej ustawy,
- jak wygląda sytuacja w województwach w zakresie wdrażania ustawy,
- jak powinna wyglądać edukacja ekologiczna radnych gmin, sołtysów, mieszkańców, biznesu, instytucji.
4) Warsztaty terenowe:
- Składowisko Odpadów w Dalanówku, Dalanówek, 09-100 Płońsk.

VI. Seminarium nt. "Rola edukacji ekologicznej w kształtowaniu świadomości społeczeństwa dot. gospodarki odpadami".
Termin: listopad 2012 rok.
Program:
1.Prezentacja wyników prac nauczycieli z okresu między seminariami,
2.Edukacja formalna w zakresie gospodarki odpadami.
3.Warsztaty. Analiza podstawy programowej w kontekście włączenia zagadnień gospodarki odpadami do treści przedmiotu.
I grupa - szkoła podstawowa.
II grupa - gimnazja (wybrane przedmioty),
III grupa - szkoły ponadgimnazjalne (wybrane przedmioty).
4.Prezentacja wyników prac w grupach.
5.Edukacja nieformalna w gospodarce odpadami.
6.Warsztaty:
I grupa - Szkoła jako środek zrównoważonego rozwoju w środowisku.
II grupa - Działania i edukacja dla gospodarki odpadami w środowisku lokalnym.
III grupa - Kampania edukacyjna na rzecz gospodarki odpadami np. "Sprzątanie Świata".
7.Zajęcia terenowe na terenie Zakładu Recyklingu Odpadów w Białej.

Efekt ekologiczny:

- promowanie racjonalnego gospodarowania energią,
- podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej 240 osób w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi, stosowania odnawialnych źródeł energii, oszczędzania energii,
- możliwości wprowadzenia np. w gminach, szkołach, zabiegów oszczędzających energię i możliwości stosowania odnawialnych źródeł energii (OZE).

Galeria zdjęć

Dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11000,00 zł


Nasi partnerzy

NFOSiGW