Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

Mieszkacy w rodowisku przyrodniczym PDF Print E-mail

Organizacja 5 seminariw dla 178 osb oraz 1 konferencja dla 62 osb- cznie 240 osb.:

I. Seminarium nt. "Technologia przyjazna klimatowi w naszym miejscu pracy i domu".
Termin: maj 2012 rok.
Program:
1. Ekologiczny dom - nowoczesne rozwizania.
2. Technologie energo, wodooszczdne w dziaalnoci gospodarczej, gospodarce komunalnej.
3. Audyt energetyczny.
- Podstawy fizyki budowli
- Konstrukcja budynku
- Bilans cieplny budynku
4. Zasady wykorzystania audytu energetycznego.
5. Energetyczne rozliczenia finansowe.

II. Seminarium nt. "Finansowanie przedsiwzi energetycznych".
Termin: czerwiec 2012 rok.
Program:
1. rda polskie wsparcia dla inwestorw planujcych przedsiwzicie energetyczne.
2. rodki Unii Europejskiej.
3. Inne rda finansowania przedsiwzi.
4. Wybrane instytucje zajmujce si odnawialnymi rdami energii.
5. wiadomo ekologiczna spoeczestwa Mazowsza w zakresie efektywnego gospodarowania energi.

III. Konferencja dla ogu spoeczestwa pt. "Nowa jako w gospodarce odpadami" - otwarta dla wszystkich zainteresowanych.
Termin: wrzesie 2012r.
Wsporganizatorzy: ZUOK w Kobiernikach, Gmina ck.
Program:
1. Aktualna sytuacja w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na Mazowszu. Zadania dla samorzdw, firm i mieszkacw wynikajce z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach.
2. Zaoenia nowego wojewdzkiego systemu gospodarki odpadami w wojewdztwie mazowieckim.
3. Edukacja ekologiczna spoeczestwa w zakresie gospodarowania odpadami jako warunek konieczny skutecznego wdraania znowelizowanej ustawy.
4. Realizacja aspektw energetycznych w programach ochrony rodowiska wojewdztwa, gmin, powiatw.
5. Propozycja dziaa dla gmin, spoecznoci lokalnych na rzecz ograniczenia zuycia energii.

IV. Seminarium nt. "Uwarunkowania prawne gospodarowania odpadami".
Termin: wrzesie 2012 (2 dniowe).
Miejsce:
- Orodek Szkoleniowy w Soczewce.
- Zakad Utylizacji Odpadw Komunalnych w Kobiernikach,
- Zakad termicznego unieszkodliwiania odpadw w Orlen EKO Sp. z o.o. w Pocku,
- Osiedlowe punkty segregacji odpadw - EKOMAZ Sp. z o.o. w Pocku,
- Recycling SA w Biaej, gm. Stara Biaa,
- Magazyn odpadw niebezpiecznych Remondis w Pocku.
Program:
1.Regulacje prawne gospodarowania odpadami w UE i Polsce.
2.Podstawowe obowizki wytwarzajcych odpady i posiadaczy odpadw.
3.Nowe zadania gmin dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.
4.Nowe zadania mieszkacw dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.
5.Warsztaty terenowe.
- Zakad Utylizacji Odpadw Komunalnych w Kobiernikach,
- Recycling SA w Biaej, gm. Stara Biaa.
- Zakad termicznego unieszkodliwiania odpadw w Orlen EKO Sp. z o.o. w Pocku,
- Osiedlowe punkty segregacji odpadw - EKOMAZ Sp. z o.o. w Pocku,
- Magazyn odpadw niebezpiecznych Remondis w Pocku.

V. Seminarium nt. "Aktualna sytuacja w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi".
Termin: listopad 2012 rok (2 dniowe).
Program:
1) Aktualna sytuacja w zakresie gospodarowania odpadami.
2) Wdraanie ustawy o utrzymywaniu czystoci i porzdku w gminach:
- realizacja zada przez wojewdztwa, gminy,
- wojewdzkie plany gospodarki odpadami,
- prawo miejscowe w gminach.
3) Praca w 3 grupach.
- jak wyglda sytuacja w gminach w zakresie wdraania znowelizowanej ustawy,
- jak wyglda sytuacja w wojewdztwach w zakresie wdraania ustawy,
- jak powinna wyglda edukacja ekologiczna radnych gmin, sotysw, mieszkacw, biznesu, instytucji.
4) Warsztaty terenowe:
- Skadowisko Odpadw w Dalanwku, Dalanwek, 09-100 Posk.

VI. Seminarium nt. "Rola edukacji ekologicznej w ksztatowaniu wiadomoci spoeczestwa dot. gospodarki odpadami".
Termin: listopad 2012 rok.
Program:
1.Prezentacja wynikw prac nauczycieli z okresu midzy seminariami,
2.Edukacja formalna w zakresie gospodarki odpadami.
3.Warsztaty. Analiza podstawy programowej w kontekcie wczenia zagadnie gospodarki odpadami do treci przedmiotu.
I grupa - szkoa podstawowa.
II grupa - gimnazja (wybrane przedmioty),
III grupa - szkoy ponadgimnazjalne (wybrane przedmioty).
4.Prezentacja wynikw prac w grupach.
5.Edukacja nieformalna w gospodarce odpadami.
6.Warsztaty:
I grupa - Szkoa jako rodek zrwnowaonego rozwoju w rodowisku.
II grupa - Dziaania i edukacja dla gospodarki odpadami w rodowisku lokalnym.
III grupa - Kampania edukacyjna na rzecz gospodarki odpadami np. "Sprztanie wiata".
7.Zajcia terenowe na terenie Zakadu Recyklingu Odpadw w Biaej.

Efekt ekologiczny:

-promowanie racjonalnego gospodarowania energi,
-podwyszenie poziomu wiadomoci ekologicznej 240 osb w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi, stosowania odnawialnych rde energii, oszczdzania energii,
-moliwoci wprowadzenia np. w gminach, szkoach, zabiegw oszczdzajcych energi i moliwoci stosowania odnawialnych rde energii (OZE).

Galeria zdj

Dofinansowana przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11000,00 z


Nasi partnerzy

NFOSiGW