Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Mieszkańcy w środowisku przyrodniczym PDF Print E-mail

Organizacja 5 seminariów dla 178 osób oraz 1 konferencja dla 62 osób - łącznie 240 osób.:

I. Seminarium nt. "Technologia przyjazna klimatowi w naszym miejscu pracy i domu".
Termin: maj 2012 rok.
Program:
1. Ekologiczny dom - nowoczesne rozwiązania.
2. Technologie energo, wodooszczędne w działalności gospodarczej, gospodarce komunalnej.
3. Audyt energetyczny.
- Podstawy fizyki budowli
- Konstrukcja budynku
- Bilans cieplny budynku
4. Zasady wykorzystania audytu energetycznego.
5. Energetyczne rozliczenia finansowe.

II. Seminarium nt. "Finansowanie przedsięwzięć energetycznych".
Termin: czerwiec 2012 rok.
Program:
1. Źródła polskie wsparcia dla inwestorów planujących przedsięwzięcie energetyczne.
2. Środki Unii Europejskiej.
3. Inne źródła finansowania przedsięwzięć.
4. Wybrane instytucje zajmujące się odnawialnymi źródłami energii.
5. Świadomość ekologiczna społeczeństwa Mazowsza w zakresie efektywnego gospodarowania energią.

III. Konferencja dla ogółu społeczeństwa pt. "Nowa jakość w gospodarce odpadami" - otwarta dla wszystkich zainteresowanych.
Termin: wrzesień 2012r.
Współorganizatorzy: ZUOK w Kobiernikach, Gmina Łąck.
Program:
1. Aktualna sytuacja w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na Mazowszu. Zadania dla samorządów, firm i mieszkańców wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Założenia nowego wojewódzkiego systemu gospodarki odpadami w województwie mazowieckim.
3. Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie gospodarowania odpadami jako warunek konieczny skutecznego wdrażania znowelizowanej ustawy.
4. Realizacja aspektów energetycznych w programach ochrony środowiska województwa, gmin, powiatów.
5. Propozycja działań dla gmin, społeczności lokalnych na rzecz ograniczenia zużycia energii.

IV. Seminarium nt. "Uwarunkowania prawne gospodarowania odpadami".
Termin: wrzesień 2012 (2 dniowe).
Miejsce:
- Ośrodek Szkoleniowy w Soczewce.
- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach,
- Zakład termicznego unieszkodliwiania odpadów w Orlen EKO Sp. z o.o. w Płocku,
- Osiedlowe punkty segregacji odpadów - EKOMAZ Sp. z o.o. w Płocku,
- Recycling SA w Białej, gm. Stara Biała,
- Magazyn odpadów niebezpiecznych Remondis w Płocku.
Program:
1.Regulacje prawne gospodarowania odpadami w UE i Polsce.
2.Podstawowe obowiązki wytwarzających odpady i posiadaczy odpadów.
3.Nowe zadania gmin dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.
4.Nowe zadania mieszkańców dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.
5.Warsztaty terenowe.
- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach,
- Recycling SA w Białej, gm. Stara Biała.
- Zakład termicznego unieszkodliwiania odpadów w Orlen EKO Sp. z o.o. w Płocku,
- Osiedlowe punkty segregacji odpadów - EKOMAZ Sp. z o.o. w Płocku,
- Magazyn odpadów niebezpiecznych Remondis w Płocku.

V. Seminarium nt. "Aktualna sytuacja w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi".
Termin: listopad 2012 rok (2 dniowe).
Program:
1) Aktualna sytuacja w zakresie gospodarowania odpadami.
2) Wdrażanie ustawy o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach:
- realizacja zadań przez województwa, gminy,
- wojewódzkie plany gospodarki odpadami,
- prawo miejscowe w gminach.
3) Praca w 3 grupach.
- jak wygląda sytuacja w gminach w zakresie wdrażania znowelizowanej ustawy,
- jak wygląda sytuacja w województwach w zakresie wdrażania ustawy,
- jak powinna wyglądać edukacja ekologiczna radnych gmin, sołtysów, mieszkańców, biznesu, instytucji.
4) Warsztaty terenowe:
- Składowisko Odpadów w Dalanówku, Dalanówek, 09-100 Płońsk.

VI. Seminarium nt. "Rola edukacji ekologicznej w kształtowaniu świadomości społeczeństwa dot. gospodarki odpadami".
Termin: listopad 2012 rok.
Program:
1.Prezentacja wyników prac nauczycieli z okresu między seminariami,
2.Edukacja formalna w zakresie gospodarki odpadami.
3.Warsztaty. Analiza podstawy programowej w kontekście włączenia zagadnień gospodarki odpadami do treści przedmiotu.
I grupa - szkoła podstawowa.
II grupa - gimnazja (wybrane przedmioty),
III grupa - szkoły ponadgimnazjalne (wybrane przedmioty).
4.Prezentacja wyników prac w grupach.
5.Edukacja nieformalna w gospodarce odpadami.
6.Warsztaty:
I grupa - Szkoła jako środek zrównoważonego rozwoju w środowisku.
II grupa - Działania i edukacja dla gospodarki odpadami w środowisku lokalnym.
III grupa - Kampania edukacyjna na rzecz gospodarki odpadami np. "Sprzątanie Świata".
7.Zajęcia terenowe na terenie Zakładu Recyklingu Odpadów w Białej.

Efekt ekologiczny:

- promowanie racjonalnego gospodarowania energią,
- podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej 240 osób w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi, stosowania odnawialnych źródeł energii, oszczędzania energii,
- możliwości wprowadzenia np. w gminach, szkołach, zabiegów oszczędzających energię i możliwości stosowania odnawialnych źródeł energii (OZE).

Galeria zdjęć

Dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11000,00 zł


Nasi partnerzy

NFOSiGW