Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Konferencja sumująca CES PDF Print E-mail

Konferencja sumująca projekt "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej" odbyła się w dniu 11.09.2012r.

Otwarcia konferencji dokonał Prezes RCEE p. Ludwik Ryncarz, przekazując prowadzenie p. Janinie Kawałczewskiej.
Prowadząca podała cele i program konferencji, odczytała list od P. Anny Majewskiej Dyrektor Departamentu Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW w Warszawie,  powitała gości szczególnie Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Płocku, w Sierpcu, Kutnie, prelegentów, uczestników konferencji. Następnie zaprosiła do zwiedzania wystawy przedstawiającej efekty konkursów: "Audyt energetyczny szkoły" i fotograficznego "Odnawialne źródła energii a przyroda i człowiek na Mazowszu, Kujawach i Ziemi Łódzkiej".

Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pogratulował RCEE przygotowania i realizacji projektów edukacyjnych bardzo ważnych dla samorządów woj. mazowieckiego,  przekazał informacje o  aktualnych pracach Samorządu Województwa Mazowieckiego, w tym o Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza i przyjęcia programu ochrony środowiska dla woj. mazowieckiego uwzględniającego ochronę klimatu.

Realizację aspektów energetycznych w programach ochrony środowiska województw, gmin i powiatów przedstawiła p. Janina Kawałczewska. Szczególne zainteresowanie wzbudziła efektywność realizacji zadań wynikających z programów województwa mazowieckiego, powiatu płockiego i Gminy Załuski a zwłaszcza realność programu dla Gminy Załuski. - pobierz ...

Następnie Dyrektor WCEE we Włocławku Maria Palińska przedstawiła efekty działań w gminach, szkołach, firmach na rzecz racjonalnego zużycia energii. - pobierz ...
Uczestnicy pytali o źródła finansowania przedsięwzięć w gminach, przygotowania szkół budowlanych, innych placówkach oświatowych do przeciwdziałania zmianom klimatu. Wskazano na duże zainteresowanie nauczycieli i uczniów udziałem w projekcie, zauważono, ze dało do duże rezultaty w przygotowaniu uczniów do pracy.

Dr Witold Lenart przedstawił propozycję działań w gminach, społecznościach lokalnych w kierunku utrwalenia efektów projektu: "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej". - pobierz ...

Przedstawiciel PETROELTECH S.A. w Mirosławiu - uczestniczący w projekcie.
Specyficzna jest sytuacja przedsiębiorstw, chcących działać tak, aby nie zagrażać klimatowi.
Obserwujemy duże zainteresowanie firm budową OZE  - Co utrudnia realizację inwestycji?
- brak ustawy o OZE,
- brak możliwości dofinansowania OZE (pożyczki z WFOŚiGW, NFOŚiGW, UE),
- bardzo skomplikowana procedura uzyskiwania środków,
* promesa na koncesje na wytwarzanie energii z URE,
* zgoda Energii na to, że odbierze wyprodukowaną energię,
* procedura administracyjna - decyzja środowiskowa/pozwolenia na budowę/zgłoszenie - np. panele ogniw fotowoltaicznych.

Pytano,

- jak ma postąpić osoba fizyczna, która chce zainstalować wiatrak, ogniwo fotowoltaiczne wytwarzające energię na własne potrzeby?
Ciepło - brak aktualnie pomocy finansowej na kolektory słoneczne, pompy ciepła,
- pożyczka z BOŚ, dopłata z NFOŚiGW jest w rzeczywistości bardzo droga dla inwestora,
- dotacja WFOŚiGW - wyczerpana,
- oferty firm - nierealne (70% dopłaty).

P. Mirosława Niedzielska oraz p. Arkadiusz Sobieraj z Zespołu Szkół Budowlanych w Płocku podziękowali RCEE w Płocku za możliwość udziału  nauczycieli i uczniów w projekcie. Było to dużą pomocą dla szkoły i uczniów.

Koordynator projektu Iwona Marczak przedstawiła informację o uzyskanych efektach rzeczowych.

Uzyskane efekty realizacji CES - Iwona Marczak
- ilość konferencji - 2 - 10 godz., 185 uczestników,
- ilość seminariów - 6 - 37 godz.,  192 uczestników,
- ilość warsztatów - 7 - 62 godz., 295 uczestników,
- ilość wydawnictw - 5 - nakład 5500 egz.
- ilość warsztatów w szkołach  - 98 - godz. 616, 1988 uczniów
- powszechna edukacja - 4 wkładki do Tygodnika Płockiego, 33600 czytelników
- promocja projektu,
- imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną - 2000 uczestników
- 3 konkursy, około 20 tys, uczestników z 38 szkół,

A następnie omówiła przebieg konkursów i ich efekty.

Wręczenia nagród dokonali: Prezes RCEE L. Ryncarz, Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie p. Andrzej Daniluk,  Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Płocku p. Maja syska Żelechowska oraz koordynator projektu.

Uczestnikom projektu wręczono certyfikaty.


Zakończenia i podsumowania konferencji dokonała p. Janina Kawałczewska. Wskazała na znaczące efekty ekologiczne i rzeczowe projektu, podziękowała trenerom, koordynatorowi za pracę w projekcie, NFOŚiGW w Warszawie, WFOŚiGW w Warszawie, Powiatowi Płockiemu za dofinansowanie. Zaprosiła do współpracy z RCEE w Płocku.

NFOSiGW

Konferencja jest elementem projektu pn. "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej" finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Nasi partnerzy

NFOSiGW