Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
Polityka Prywatności

Sprzątanie Świata 2012 - podsumowanie PDF Print E-mail

19 edycja Kampanii "Sprzątanie Świata 2012" przebiegała pod hasłem "Kocham, lubię, szanuję - nie śmiecę". W  Regionie Płockim Kampania została poświęcona edukacji ekologicznej.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku w partnerstwie z Powiatem Płockim zorganizowało w ramach organizacji Kampanii Sprzątanie Świata 2012  konkursy: plastyczny dla przedszkoli i szkół podstawowych "Jestem przyjacielem Ziemi - chronię środowisko" oraz "Pomagajmy Ziemi codziennie" na najlepiej przeprowadzoną kampanię "Sprzątanie Świata".

Konkurs skierowany był do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Ziemi Płockiej.

W środę, 14 listopada 2012r.,  laureaci konkursów mieli okazję zaprezentować swoje całoroczne osiągnięcia i zwycięskie kampanie oraz prace plastyczne. Nagrody wręczali wspólnie: Starosta Płocki, Michał Boszko, Prezes RCEE, Janina Kawałczewska i Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa, Maja Syska - Żelechowska.

Konkurs "Jestem przyjacielem Ziemi - chronię środowisko" - wpłynęły 384 prace

Nagrodzeni:

1.Klaudia Różańska kl. IVD, Szkoła Podst. nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Płocku

2.Weronika Korzeniewska kl. IVB, Szkoła Podst. nr 23 z Od. Integr. im. Ar. Kraj. w Płocku

3.Maciej Bohdan kl. II, Szkoła Podst. w Smardzewie

4.Magdalena Lemanowicz kl. VI, Szkoła Podst. im Z. Dłużniewskiego w Nowej Górze

5.Agata Nowak kl. VI, Szkoła Podst. w Starych Proboszczewicach

6.Tomasz Warmiak kl. IV, Szkoła Podst. w Słupnie

7.Aleksandra Sosnowska kl. III, Niepubl. Szk. Podst. im. Marsz. J. Piłsudskiego w Orszymowie

8.Bartek Kempiński kl. VI, Szkoła Podst. im. M. Kownackiej w Nowym Kamieniu

9.Natalia Szymańska kl. O, Publiczna Szkoła Podst. im. L. Szparadowskiego w Cieślach

10.Miłosz Bitkowski kl. IIA, Szkoła Podst. nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku

11.Filip Jeznach, kl. O, Szkoła Podst. im. Żołn. AK Cichociemnych w Brzozowie

12.Maja Cybulska kl. O, Szkoła Podst. im. Małego Powstańca w Święcieńcu


Konkurs "Pomagajmy Ziemi codziennie" na najlepiej przeprowadzoną kampanię Sprzątanie Świata 2012 - prace nadesłały 22 przedszkola i szkoły.


Kategoria - szkoły gimnazjalne i ponad gimnazjalne:

Nagrody główne
1.Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie
2.Gimnazjum nr 6 w Płocku
3.Gimnazjum nr 5 w Płocku

Wyróżnienie
1.Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie w Płocku

Kategoria - szkoły podstawowe:

Nagrody główne
1.Szkoła Podst. im. Armii Wojska Polskiego w Giżycach
2.Szkoła Podst. im. Żołn. AK Cichociemnych w Brzozowie
3.Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brudzeniu Dużym

Wyróżnienia
1.Szkoła Podst. w Czermnie
2.Szkoła Podst. w Zespole Szkół nr 3 im. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zagrobie.
3.Szkoła Podst. im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu
4.Samorządowe Przedszkole w Łącku
5.Szkoła Podst. im. W. H. Gawareckiego w Małej Wsi

Prezentacja efektów konkursu pn. "Pomagajmy Ziemi codziennie" przez szkoły:
1.Szkoła Podst. im. Armii Wojska Polskiego w Giżycach
2.Szkoła Podst. im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie
3.Gimnazjum nr 6 im. prof. Wł. Szafera w Płocku
4.Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie

Działanie realizowane w ramach zadania "Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa na rzecz dzieci i młodzieży - II etap" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Powiatu Płockiego w ramach Porozumienia o współorganizacji przedsięwzięć w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa w 2012r.

Współorganizatorami projektu byli: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych o/Płock, Gimnazjum im. prof. Wł. Szafera w Płocku, Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. w Płocku, Orlen Eko Sp. z o.o., Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach, Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku, Nadleśniczowie Nadleśnictw Płock, Łąck, Gostynin, CW Relax w Zdworzu, Zacisze BIS w Koszelówce, Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem", gminy Płockiego Regionu Gospodarki Odpadami, Komenda Miejskiej Policji w Płocku, Straż Miejska w Płocku,

Finansowo wspierali: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Warszawie, Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. w Płocku, Orlen Eko Sp. z o.o. w Płocku, Powiat Płocki, Miasto Płock.

Patronat: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik, Prezes Fundacji "Nasza Ziemia", Mira Stanisławska - Meysztowicz.


Nasi partnerzy

NFOSiGW