Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Sprzątanie Świata 2012 - podsumowanie PDF Print E-mail

19 edycja Kampanii "Sprzątanie Świata 2012" przebiegała pod hasłem "Kocham, lubię, szanuję - nie śmiecę". W  Regionie Płockim Kampania została poświęcona edukacji ekologicznej.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku w partnerstwie z Powiatem Płockim zorganizowało w ramach organizacji Kampanii Sprzątanie Świata 2012  konkursy: plastyczny dla przedszkoli i szkół podstawowych "Jestem przyjacielem Ziemi - chronię środowisko" oraz "Pomagajmy Ziemi codziennie" na najlepiej przeprowadzoną kampanię "Sprzątanie Świata".

Konkurs skierowany był do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Ziemi Płockiej.

W środę, 14 listopada 2012r.,  laureaci konkursów mieli okazję zaprezentować swoje całoroczne osiągnięcia i zwycięskie kampanie oraz prace plastyczne. Nagrody wręczali wspólnie: Starosta Płocki, Michał Boszko, Prezes RCEE, Janina Kawałczewska i Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa, Maja Syska - Żelechowska.

Konkurs "Jestem przyjacielem Ziemi - chronię środowisko" - wpłynęły 384 prace

Nagrodzeni:

1.Klaudia Różańska kl. IVD, Szkoła Podst. nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Płocku

2.Weronika Korzeniewska kl. IVB, Szkoła Podst. nr 23 z Od. Integr. im. Ar. Kraj. w Płocku

3.Maciej Bohdan kl. II, Szkoła Podst. w Smardzewie

4.Magdalena Lemanowicz kl. VI, Szkoła Podst. im Z. Dłużniewskiego w Nowej Górze

5.Agata Nowak kl. VI, Szkoła Podst. w Starych Proboszczewicach

6.Tomasz Warmiak kl. IV, Szkoła Podst. w Słupnie

7.Aleksandra Sosnowska kl. III, Niepubl. Szk. Podst. im. Marsz. J. Piłsudskiego w Orszymowie

8.Bartek Kempiński kl. VI, Szkoła Podst. im. M. Kownackiej w Nowym Kamieniu

9.Natalia Szymańska kl. O, Publiczna Szkoła Podst. im. L. Szparadowskiego w Cieślach

10.Miłosz Bitkowski kl. IIA, Szkoła Podst. nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku

11.Filip Jeznach, kl. O, Szkoła Podst. im. Żołn. AK Cichociemnych w Brzozowie

12.Maja Cybulska kl. O, Szkoła Podst. im. Małego Powstańca w Święcieńcu


Konkurs "Pomagajmy Ziemi codziennie" na najlepiej przeprowadzoną kampanię Sprzątanie Świata 2012 - prace nadesłały 22 przedszkola i szkoły.


Kategoria - szkoły gimnazjalne i ponad gimnazjalne:

Nagrody główne
1.Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie
2.Gimnazjum nr 6 w Płocku
3.Gimnazjum nr 5 w Płocku

Wyróżnienie
1.Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie w Płocku

Kategoria - szkoły podstawowe:

Nagrody główne
1.Szkoła Podst. im. Armii Wojska Polskiego w Giżycach
2.Szkoła Podst. im. Żołn. AK Cichociemnych w Brzozowie
3.Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brudzeniu Dużym

Wyróżnienia
1.Szkoła Podst. w Czermnie
2.Szkoła Podst. w Zespole Szkół nr 3 im. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zagrobie.
3.Szkoła Podst. im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu
4.Samorządowe Przedszkole w Łącku
5.Szkoła Podst. im. W. H. Gawareckiego w Małej Wsi

Prezentacja efektów konkursu pn. "Pomagajmy Ziemi codziennie" przez szkoły:
1.Szkoła Podst. im. Armii Wojska Polskiego w Giżycach
2.Szkoła Podst. im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie
3.Gimnazjum nr 6 im. prof. Wł. Szafera w Płocku
4.Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie

Działanie realizowane w ramach zadania "Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa na rzecz dzieci i młodzieży - II etap" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Powiatu Płockiego w ramach Porozumienia o współorganizacji przedsięwzięć w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa w 2012r.

Współorganizatorami projektu byli: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych o/Płock, Gimnazjum im. prof. Wł. Szafera w Płocku, Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. w Płocku, Orlen Eko Sp. z o.o., Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach, Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku, Nadleśniczowie Nadleśnictw Płock, Łąck, Gostynin, CW Relax w Zdworzu, Zacisze BIS w Koszelówce, Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem", gminy Płockiego Regionu Gospodarki Odpadami, Komenda Miejskiej Policji w Płocku, Straż Miejska w Płocku,

Finansowo wspierali: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Warszawie, Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. w Płocku, Orlen Eko Sp. z o.o. w Płocku, Powiat Płocki, Miasto Płock.

Patronat: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik, Prezes Fundacji "Nasza Ziemia", Mira Stanisławska - Meysztowicz.


Nasi partnerzy

NFOSiGW