Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa PDF Print E-mail

Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa na rzecz dzieci i młodzieży - warsztaty ekologiczne.

Numer i data umowy: 0057/13/EE/D z dnia 09/05/2013 r

Kwota dotacji: 17500,00 pln

Cel główny: wytworzenie trwałych nawyków i zachowań w duchu ekologicznego stylu życia w domu, w szkole i w najbliższym otoczeniu poprzez naukę oszczędzania energii, promocji odnawialnych źródeł energii, właściwej gospodarki odpadami komunalnymi.

Projekt zakłada realizację warsztatów m.in.:

Zadanie I - Warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Cel: Prowadzenie zajęć warsztatowych - stacjonarnych i terenowych z dziećmi i młodzieżą.
Liczba warsztatów - 30
Okres realizacji: 1 kwietnia - 15 grudnia 2013r.

Myślą przewodnią warsztatów jest budowanie świadomości ekologicznej oraz osobistej odpowiedzialności za środowisko dzieci i młodzieży. Aktywna edukacja ekologiczna pozwala na wytworzenie i utrwalenie postaw proekologicznych u dzieci i młodzieży, uczy ich szacunku dla przyrody i zwiększa świadomość ekologiczną. Dzieci mogą być partnerami dorosłych w walce o ochronę środowiska i  zrównoważony  rozwój. Są one bowiem bacznymi obserwatorami tego wszystkiego, co się wokół nich dzieje. Należy dać im tylko szansę, a wyrośnie z nich pokolenie, które umiejętnie będzie korzystało z darów Ziemi i rozwijającej się cywilizacji. Dzieci i młodzież nie mają jeszcze wykształconych stereotypów, dlatego stosując odpowiednie formy i metody pracy można skutecznie i efektywnie kształtować ich postawy zgodne z etyką ekologiczną. Warsztaty prowadzone będą metodami aktywizującymi ich uczestników, z wykorzystaniem technik twórczego myślenia, zajęć ruchowych, plastycznych, parateatralnych,  wzbogacone prezentacjami multimedialnymi.

Zadanie II - Warsztaty pn. "Elektroodpady - proste zasady"  w ramach Obchodów XIII Powiatowego Dnia Ziemi 2013.

Termin: 28 kwietnia 2013 roku.
Miejsce: Słubice.

Cel warsztatów:
Prezentacja OZE wśród społeczeństwa, sposobów oszczędnego gospodarowania energią w domu, w szkole, w firmie.

Tematyka Warsztatów:
1. STOP ELEKTROŚMIECIOM  - czyli co powinieneś wiedzieć o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zużytych bateriach.
2. Co można odzyskać ze ZSEE?
3. Góry elektrośmieci i baterii - problem XXI wieku.
4. Korzyści płynące z recyklingu ZSEE i zużytych baterii.
5. Jak zapobiegać rosnącym górom elektroodpadów i zużytych baterii.
6. Elektrosymbole.

Zadanie III - Warsztaty artystyczno-przyrodnicze  (7 dniowe).

Cel warsztatów:
Połączenie wypoczynku młodzieży, uzdolnieni z praktycznym poznaniem działań na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami i promocją OZE.

Termin warsztatów: 22-29 lipca 2013r
Miejsce organizacji warsztatów: Zielona Szkoła w Sendeniu.
Program warsztatów i prowadzący:
Praca w dwóch grupach jednocześnie.

I dzień:
1. Warsztaty nt. "Młodzieżowi liderzy odpadowych działań - nasza rola w środowiskach lokalnych, domu, szkole, gminie".
2. Ziemia Nasza Planeta - Nasz Dom - warsztaty plastyczne.

II dzień:
1. Zajęciach dziennikarsko-fotograficzne pn. "Proekologiczne zachowania społeczeństwa - Człowiek-energia -środowisko".
2. Zajęcia plastyczne - wykonanie plakatu: pt. "Bądźmy przyjaźni środowisku".

III dzień:
1. Warsztaty pn. "Recycling  zaczyna się w domu - co można wykonać z odpadów".
2. Wędrówka z odpadami - rajd rowerowy.

IV dzień:
1. "Żywioły i zmiany klimatyczne" - warsztaty plastyczne.
2. "Świat wokół nas" - warsztaty plastyczne.

V dzień:
1. Warsztaty pn. "Mój dom z klimatem".
2.  Warsztaty pn. "7 dobrych uczynków dla ochrony klimatu".

VI dzień:
Zwiad terenowy - gospodarowanie odpadami w Gminie Łąck i wywiady z miejscową społecznością, władzami gminy, przedsiębiorcami. Podsumowanie zwiadu - praca 2 trenerów.

VII dzień:
1. Warsztaty pn. "Śmieci, śmieci, śmieci - co to takiego, jak powstają i co robić aby było ich mniej".
2. Papier ekologiczny - prelekcja o recyklingu połączona z produkcją papieru ekologicznego - warsztaty plastyczne.


W wyniku realizacji projektu zaangażowano 1050 uczestników poprzez:

- udział 830 dzieci i młodzieży w zajęciach warsztatowych - stacjonarnych i terenowych,
- przeprowadzenie 45 godz. zajęć warsztatowych (30 warsztatów) - stacjonarnych i terenowych dla dzieci i młodzieży,
- udział ponad 200 dzieci i młodzieży w warsztatach pn. "Elektroodpady - proste zasady" w ramach Obchodów XIII Powiatowego Dnia Ziemi 2013,
- przeprowadzenie 24 godz. zajęć warsztatowych pn. "Elektroodpady - proste zasady",
- 20 uczestników - liderów uczestniczących w warsztatach artystyczno-przyrodniczych (7 dni warsztatów),
- 14 trenerów prowadzących zajęcia, w tym jeden kierownik warsztatów - łącznie 112 godzin warsztatowych,
- prace fotograficzne i plastyczne prezentujące prace uczestników warsztatów plenerowych,
- wystawa prezentująca prace warsztatowe w RCEE w Płocku oraz w Zielonej Szkole w Sendeniu.

Galeria zdjęć:


Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Nasi partnerzy

NFOSiGW