Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa PDF Print E-mail

Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa na rzecz dzieci i młodzieży - warsztaty ekologiczne.

Numer i data umowy: 0057/13/EE/D z dnia 09/05/2013 r

Kwota dotacji: 17500,00 pln

Cel główny: wytworzenie trwałych nawyków i zachowań w duchu ekologicznego stylu życia w domu, w szkole i w najbliższym otoczeniu poprzez naukę oszczędzania energii, promocji odnawialnych źródeł energii, właściwej gospodarki odpadami komunalnymi.

Projekt zakłada realizację warsztatów m.in.:

Zadanie I - Warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Cel: Prowadzenie zajęć warsztatowych - stacjonarnych i terenowych z dziećmi i młodzieżą.
Liczba warsztatów - 30
Okres realizacji: 1 kwietnia - 15 grudnia 2013r.

Myślą przewodnią warsztatów jest budowanie świadomości ekologicznej oraz osobistej odpowiedzialności za środowisko dzieci i młodzieży. Aktywna edukacja ekologiczna pozwala na wytworzenie i utrwalenie postaw proekologicznych u dzieci i młodzieży, uczy ich szacunku dla przyrody i zwiększa świadomość ekologiczną. Dzieci mogą być partnerami dorosłych w walce o ochronę środowiska i  zrównoważony  rozwój. Są one bowiem bacznymi obserwatorami tego wszystkiego, co się wokół nich dzieje. Należy dać im tylko szansę, a wyrośnie z nich pokolenie, które umiejętnie będzie korzystało z darów Ziemi i rozwijającej się cywilizacji. Dzieci i młodzież nie mają jeszcze wykształconych stereotypów, dlatego stosując odpowiednie formy i metody pracy można skutecznie i efektywnie kształtować ich postawy zgodne z etyką ekologiczną. Warsztaty prowadzone będą metodami aktywizującymi ich uczestników, z wykorzystaniem technik twórczego myślenia, zajęć ruchowych, plastycznych, parateatralnych,  wzbogacone prezentacjami multimedialnymi.

Zadanie II - Warsztaty pn. "Elektroodpady - proste zasady"  w ramach Obchodów XIII Powiatowego Dnia Ziemi 2013.

Termin: 28 kwietnia 2013 roku.
Miejsce: Słubice.

Cel warsztatów:
Prezentacja OZE wśród społeczeństwa, sposobów oszczędnego gospodarowania energią w domu, w szkole, w firmie.

Tematyka Warsztatów:
1. STOP ELEKTROŚMIECIOM  - czyli co powinieneś wiedzieć o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zużytych bateriach.
2. Co można odzyskać ze ZSEE?
3. Góry elektrośmieci i baterii - problem XXI wieku.
4. Korzyści płynące z recyklingu ZSEE i zużytych baterii.
5. Jak zapobiegać rosnącym górom elektroodpadów i zużytych baterii.
6. Elektrosymbole.

Zadanie III - Warsztaty artystyczno-przyrodnicze  (7 dniowe).

Cel warsztatów:
Połączenie wypoczynku młodzieży, uzdolnieni z praktycznym poznaniem działań na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami i promocją OZE.

Termin warsztatów: 22-29 lipca 2013r
Miejsce organizacji warsztatów: Zielona Szkoła w Sendeniu.
Program warsztatów i prowadzący:
Praca w dwóch grupach jednocześnie.

I dzień:
1. Warsztaty nt. "Młodzieżowi liderzy odpadowych działań - nasza rola w środowiskach lokalnych, domu, szkole, gminie".
2. Ziemia Nasza Planeta - Nasz Dom - warsztaty plastyczne.

II dzień:
1. Zajęciach dziennikarsko-fotograficzne pn. "Proekologiczne zachowania społeczeństwa - Człowiek-energia -środowisko".
2. Zajęcia plastyczne - wykonanie plakatu: pt. "Bądźmy przyjaźni środowisku".

III dzień:
1. Warsztaty pn. "Recycling  zaczyna się w domu - co można wykonać z odpadów".
2. Wędrówka z odpadami - rajd rowerowy.

IV dzień:
1. "Żywioły i zmiany klimatyczne" - warsztaty plastyczne.
2. "Świat wokół nas" - warsztaty plastyczne.

V dzień:
1. Warsztaty pn. "Mój dom z klimatem".
2.  Warsztaty pn. "7 dobrych uczynków dla ochrony klimatu".

VI dzień:
Zwiad terenowy - gospodarowanie odpadami w Gminie Łąck i wywiady z miejscową społecznością, władzami gminy, przedsiębiorcami. Podsumowanie zwiadu - praca 2 trenerów.

VII dzień:
1. Warsztaty pn. "Śmieci, śmieci, śmieci - co to takiego, jak powstają i co robić aby było ich mniej".
2. Papier ekologiczny - prelekcja o recyklingu połączona z produkcją papieru ekologicznego - warsztaty plastyczne.


W wyniku realizacji projektu zaangażowano 1050 uczestników poprzez:

- udział 830 dzieci i młodzieży w zajęciach warsztatowych - stacjonarnych i terenowych,
- przeprowadzenie 45 godz. zajęć warsztatowych (30 warsztatów) - stacjonarnych i terenowych dla dzieci i młodzieży,
- udział ponad 200 dzieci i młodzieży w warsztatach pn. "Elektroodpady - proste zasady" w ramach Obchodów XIII Powiatowego Dnia Ziemi 2013,
- przeprowadzenie 24 godz. zajęć warsztatowych pn. "Elektroodpady - proste zasady",
- 20 uczestników - liderów uczestniczących w warsztatach artystyczno-przyrodniczych (7 dni warsztatów),
- 14 trenerów prowadzących zajęcia, w tym jeden kierownik warsztatów - łącznie 112 godzin warsztatowych,
- prace fotograficzne i plastyczne prezentujące prace uczestników warsztatów plenerowych,
- wystawa prezentująca prace warsztatowe w RCEE w Płocku oraz w Zielonej Szkole w Sendeniu.

Galeria zdjęć:


Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Nasi partnerzy

NFOSiGW