Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa PDF Print E-mail

Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa na rzecz dzieci i modziey - warsztaty ekologiczne.

Numer i data umowy: 0057/13/EE/D z dnia 09/05/2013 r

Kwota dotacji: 17500,00 pln

Cel gwny: wytworzenie trwaych nawykw i zachowa w duchu ekologicznego stylu ycia w domu, w szkole i w najbliszym otoczeniu poprzez nauk oszczdzania energii, promocji odnawialnych rde energii, waciwej gospodarki odpadami komunalnymi.

Projekt zakada realizacj warsztatw m.in.:

Zadanie I - Warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i modziey szkolnej.

Cel: Prowadzenie zaj warsztatowych - stacjonarnych i terenowych z dziemi i modzie.
Liczba warsztatw - 30
Okres realizacji: 1 kwietnia - 15 grudnia 2013r.

Myl przewodni warsztatw jest budowanie wiadomoci ekologicznej oraz osobistej odpowiedzialnoci za rodowisko dzieci i modziey. Aktywna edukacja ekologiczna pozwala na wytworzenie i utrwalenie postaw proekologicznych u dzieci i modziey, uczy ich szacunku dla przyrody i zwiksza wiadomo ekologiczn. Dzieci mog by partnerami dorosych w walce o ochron rodowiska i zrwnowaony rozwj. S one bowiem bacznymi obserwatorami tego wszystkiego, co si wok nich dzieje. Naley da im tylko szans, awyronie z nich pokolenie, ktre umiejtnie bdzie korzystao z darw Ziemi irozwijajcej si cywilizacji. Dzieci i modzie nie maj jeszcze wyksztaconych stereotypw, dlatego stosujc odpowiednie formy i metody pracy mona skutecznie iefektywnie ksztatowa ich postawy zgodne z etyk ekologiczn. Warsztaty prowadzone bd metodami aktywizujcymi ich uczestnikw, z wykorzystaniem technik twrczego mylenia, zaj ruchowych, plastycznych, parateatralnych, wzbogacone prezentacjami multimedialnymi.

Zadanie II - Warsztaty pn. "Elektroodpady - proste zasady" w ramach Obchodw XIII Powiatowego Dnia Ziemi 2013.

Termin: 28 kwietnia 2013 roku.
Miejsce: Subice.

Cel warsztatw:
Prezentacja OZE wrd spoeczestwa, sposobw oszczdnego gospodarowania energi w domu, w szkole, w firmie.

Tematyka Warsztatw:
1. STOP ELEKTROMIECIOM - czyli co powiniene wiedzie o zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym oraz zuytych bateriach.
2. Co mona odzyska ze ZSEE?
3. Gry elektromieci i baterii - problem XXI wieku.
4. Korzyci pynce z recyklingu ZSEE i zuytych baterii.
5. Jak zapobiega rosncym grom elektroodpadw i zuytych baterii.
6. Elektrosymbole.

Zadanie III - Warsztaty artystyczno-przyrodnicze (7 dniowe).

Cel warsztatw:
Poczenie wypoczynku modziey, uzdolnieni z praktycznym poznaniem dziaa na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami i promocj OZE.

Termin warsztatw: 22-29 lipca 2013r
Miejsce organizacji warsztatw: Zielona Szkoa w Sendeniu.
Program warsztatw i prowadzcy:
Praca w dwch grupach jednoczenie.

I dzie:
1. Warsztaty nt. "Modzieowi liderzy odpadowych dziaa - nasza rola w rodowiskach lokalnych, domu, szkole, gminie".
2. Ziemia Nasza Planeta - Nasz Dom - warsztaty plastyczne.

II dzie:
1. Zajciach dziennikarsko-fotograficzne pn. "Proekologiczne zachowania spoeczestwa - Czowiek-energia -rodowisko".
2. Zajcia plastyczne - wykonanie plakatu: pt. "Bdmy przyjani rodowisku".

III dzie:
1. Warsztaty pn. "Recycling zaczyna si w domu - co mona wykona z odpadw".
2. Wdrwka z odpadami - rajd rowerowy.

IV dzie:
1. "ywioy i zmiany klimatyczne" - warsztaty plastyczne.
2. "wiat wok nas" - warsztaty plastyczne.

V dzie:
1. Warsztaty pn. "Mj dom z klimatem".
2. Warsztaty pn. "7 dobrych uczynkw dla ochrony klimatu".

VI dzie:
Zwiad terenowy - gospodarowanie odpadami w Gminie ck i wywiady z miejscow spoecznoci, wadzami gminy, przedsibiorcami. Podsumowanie zwiadu - praca 2 trenerw.

VII dzie:
1. Warsztaty pn. "mieci, mieci, mieci - co to takiego, jak powstaj i co robi aby byo ich mniej".
2. Papier ekologiczny - prelekcja o recyklingu poczona z produkcj papieru ekologicznego - warsztaty plastyczne.


W wyniku realizacji projektu zaangaowano 1050 uczestnikw poprzez:

- udzia 830 dzieci i modziey w zajciach warsztatowych - stacjonarnych i terenowych,
- przeprowadzenie 45 godz. zaj warsztatowych (30 warsztatw) - stacjonarnych i terenowych dla dzieci i modziey,
- udzia ponad 200 dzieci i modziey w warsztatach pn. "Elektroodpady - proste zasady" w ramach Obchodw XIII Powiatowego Dnia Ziemi 2013,
- przeprowadzenie 24 godz. zaj warsztatowych pn. "Elektroodpady - proste zasady",
- 20 uczestnikw - liderw uczestniczcych w warsztatach artystyczno-przyrodniczych (7 dni warsztatw),
- 14 trenerw prowadzcych zajcia, w tym jeden kierownik warsztatw - cznie 112 godzin warsztatowych,
- prace fotograficzne i plastyczne prezentujce prace uczestnikw warsztatw plenerowych,
- wystawa prezentujca prace warsztatowe w RCEE w Pocku oraz w Zielonej Szkole w Sendeniu.

Galeria zdj:


Projektdofinansowany przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnejw Warszawie


Nasi partnerzy

NFOSiGW