Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Konkursy odpadowe PDF Print E-mail

Konkursy ekologiczne "Wygrać z odpadami" dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10000,00 zł

Numer i data umowy: 0059/13/EE/D z dnia 09/05/2013

Celem zadania jest przeprowadzenie 2 konkursów skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Płock oraz powiatów: płockiego, sierpeckiego,  gostynińskiego, sochaczewskiego oraz  płońskiego których celem jest:

- nauczenie dzieci prawidłowego postępowania z odpadami,
- zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne szkoły, lokalnego środowiska,
- kształtowanie wśród społeczności szkolnych postaw sprzyjających trosce o środowisko naturalne w szkole i jej okolicy,
- promowanie idei właściwej gospodarki odpadami komunalnymi,
- przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej,
- skuteczne informowanie mieszkańców o nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi,
- zapoznanie mieszkańców z istotą nowych rozwiązań w gospodarce odpadami,
- ukazanie korzyści z prowadzenia selektywnej zbiórki odpadami,
- promowanie idei właściwej gospodarki odpadami komunalnymi,
- zaktywizowanie społeczności lokalnych i szkolnych do działań na rzecz właściwej gospodarki odpadami.

Odbiorcy z terenu Płockiego Regionu Gospodarki Odpadami:

- dzieci z przedszkoli, dzieci i młodzież z przedszkoli oraz szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
- społeczność lokalna.

Zadanie I - Konkurs pn. "Bliżej śmieci - dalej od nieporządku".

Termin realizacji: maj 2013 r. - listopad 2013 r.

Zasięg - Płocki Region Gospodarki Odpadami.

Uczestnicy: przedszkola oraz szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

Przedmiot konkursu: przygotowanie materiałów edukacyjnych (plakaty, ulotki, filmy itp.) dla społeczności lokalnej w zakresie właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi i przeprowadzenia kampanii edukacyjnej.

Nagrody w  konkursie pn. "Bliżej śmieci - dalej od nieporządku" - 12 nagród, 6 wyróżnień.

Laureaci konkursu "Bliżej śmieci - dalej od nieporządku":

1. Szkoła Podstawowa im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brudzeniu Dużym
3. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Płocku
4. Miejskie Przedszkole Nr 12 w Płocku
5. Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu
6. Szkoła Podstawowa im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach
7. Gimnazjum w Borkowie Kościelnym
8. Gimnazjum Nr 6 im. prof. W. Szafera w Płocku
9. Gimnazjum nr 4 w Płocku im. Obrońców Płocka 1920 roku
10. Gimnazjum Miejskie im. M. Kopernika w Sierpcu
11. III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Zespole Szkół nr 3 w Płocku
12. Zespół Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Płocku

Wyróżnieni w konkursie "Bliżej śmieci - dalej od nieporządku".

1. Szkoła Podstawowa im. W. H. Gawareckiego w Małej Wsi
2. Miejskie Przedszkole Nr 37 w Płocku
3. Miejskie Przedszkole Nr 27 w Płocku
4. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Płocku
5. Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Czermnie
6. Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku.

Zadanie II - Konkursu pn. "Nasze śmieci - wartościowymi surowcami".

Termin realizacji: kwiecień 2013 r. - listopad 2013 r.

Zasięg - Płocki Region Gospodarki Odpadami.

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli.

Nagrody w konkursie pn. "Nasze śmieci - wartościowymi surowcami" - 12 nagród, 6 wyróżnień.

Nagrody główne otrzymali:

1. Maksymilian Krom - Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie
2. Tomasz Siwanowicz - Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie
3. Klaudia Ramotowska - Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie
4. Natalia Rajewska - Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie
5. Bogusława Pielat - Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi
6. Radosław Lipiński -Miejskie Przedszkole Nr 12 w Płocku
7. Oliwia Kwasiborska - Miejskie Przedszkole Nr 27 w Płocku
8. Maja Krawczykowicz - Miejskie Przedszkole Nr 27 w Płocku
9. Julia Gościniak  - Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Czermnie
10. Julia Zembrzuska - Szkoła Podstawowa Płockiego Towarzystwa Oświatowego w Płocku
11. Katarzyna Witczak - Gimnazjum Miejskie im. M. Kopernika w Sierpcu
12. Patrycja Kalbarczyk - III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Zespole Szkół nr 3 w Płocku

Wyróżnienie specjalne otrzymali:

1. Maksymilian Lejman - Miejskie Przedszkole Nr 21 w Płocku
2. Natalia Szymańska - Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Czermnie
3. Kinga Lewandowska - Szkoła Podstawowa Płockiego Towarzystwa Oświatowego w Płocku
4. Dawid Kowalski - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym
5. Małgorzata Dzięgielewska - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym
6. Tomasz Warmiak - Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie


Efekt ekologiczny:

W ramach projektu zaangażowano dzieci  i młodzież z terenu Gminy Miasta Płock oraz powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostyniński ego, sochaczewskiego, płońskiego do wzięcia udziału w  dwóch konkursach dot. gospodarki odpadami, recyklingu.

Poprzez konkursy młodzież poznała zasady segregacji śmieci, uciążliwości odpadów dla środowiska i zdrowia człowieka a także jak można powtórnie wykorzystywać odpady poprzez recykling - zasada 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Ponadto działania prowadzone w ramach konkursów nauczyły dzieci i młodzież  prawidłowego postępowania z odpadami.

Efekt rzeczowy:

1. Liczba przeprowadzonych konkursów - 2.
2. Liczba placówek zaproszonych do realizacji przedsięwzięcia: 590, z czego z zaproszenia skorzystało 235 placówek oświatowych z terenu Regionu Płockiego, tj.

- 46 placówek oświatowych z terenu Regionu Płockiego w konkursie pn. "Bliżej śmieci - dalej od nieporządku",
- 189 placówek oświatowych z terenu Regionu Płockiego w konkursie pn. "Nasze śmieci - wartościowymi surowcami".

3. Liczba uczestników do których skierowany był konkurs: powyżej 1000 osób.
4. Łączna liczba prac konkursowych - 358, tj.

- konkurs pn. "Bliżej śmieci - dalej od nieporządku" - 46 prac,
- konkurs pn. "Nasze śmieci - wartościowymi surowcami" - 312 prac,

5. Liczba nagrodzonych (laureatów i wyróżnionych) w dwóch konkursach - 36

Galeria zdjęć:Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Nasi partnerzy

NFOSiGW