Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

Konkursy odpadowe PDF Print E-mail

Konkursy ekologiczne "Wygra z odpadami" dofinansowane przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10000,00 z

Numer i data umowy: 0059/13/EE/D z dnia 09/05/2013

Celem zadania jest przeprowadzenie 2 konkursw skierowanych do dzieci i modziey z terenu Gminy Miasta Pock oraz powiatw: pockiego, sierpeckiego, gostyniskiego, sochaczewskiego oraz poskiego ktrych celem jest:

- nauczenie dzieci prawidowego postpowania z odpadami,
- zwrcenie uwagi na problemy ekologiczne szkoy, lokalnego rodowiska,
- ksztatowanie wrd spoecznoci szkolnych postaw sprzyjajcych trosce o rodowisko naturalne w szkole i jej okolicy,
- promowanie idei waciwej gospodarki odpadami komunalnymi,
- przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej,
- skuteczne informowanie mieszkacw o nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi,
- zapoznanie mieszkacw z istot nowych rozwiza w gospodarce odpadami,
- ukazanie korzyci z prowadzenia selektywnej zbirki odpadami,
- promowanie idei waciwej gospodarki odpadami komunalnymi,
- zaktywizowanie spoecznoci lokalnych i szkolnych do dziaa na rzecz waciwej gospodarki odpadami.

Odbiorcy z terenu Pockiego Regionu Gospodarki Odpadami:

- dzieci z przedszkoli, dzieci i modzie z przedszkoli oraz szk podstawowych, gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych,
- spoeczno lokalna.

Zadanie I - Konkurs pn. "Bliej mieci - dalej od nieporzdku".

Termin realizacji: maj 2013 r. - listopad 2013 r.

Zasig -Pocki Region Gospodarki Odpadami.

Uczestnicy: przedszkola oraz szkoy podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

Przedmiot konkursu: przygotowanie materiaw edukacyjnych (plakaty, ulotki, filmy itp.) dla spoecznoci lokalnej w zakresie waciwego gospodarowania odpadami komunalnymi i przeprowadzenia kampanii edukacyjnej.

Nagrody w konkursie pn. "Bliej mieci - dalej od nieporzdku" - 12 nagrd, 6 wyrnie.

Laureaci konkursu "Bliej mieci - dalej od nieporzdku":

1. Szkoa Podstawowa im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Supnie
2. Zesp Szkolno - Przedszkolny w Brudzeniu Duym
3. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Pocku
4. Miejskie Przedszkole Nr 12 w Pocku
5. Szkoa Podstawowa im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu
6. Szkoa Podstawowa im. I Armii Wojska Polskiego w Giycach
7. Gimnazjum w Borkowie Kocielnym
8. Gimnazjum Nr 6 im. prof. W. Szafera w Pocku
9. Gimnazjum nr 4 w Pocku im. Obrocw Pocka 1920 roku
10. Gimnazjum Miejskie im. M. Kopernika w Sierpcu
11. III Liceum Oglnoksztacce im. Marii Dbrowskiej w Zespole Szk nr 3 w Pocku
12. Zesp Szk im. Marii Curie-Skodowskiej w Pocku

Wyrnieni w konkursie "Bliej mieci - dalej od nieporzdku".

1. Szkoa Podstawowa im. W. H. Gawareckiego w Maej Wsi
2. Miejskie Przedszkole Nr 37 w Pocku
3. Miejskie Przedszkole Nr 27 w Pocku
4. Szkoa Podstawowa Nr 6 w Pocku
5. Szkoa Podstawowa im. Wadysawa Stanisawa Reymonta w Czermnie
6. Szkoa Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kociuszki w Pocku.

Zadanie II - Konkursu pn. "Nasze mieci - wartociowymi surowcami".

Termin realizacji: kwiecie 2013 r. - listopad 2013 r.

Zasig - Pocki Region Gospodarki Odpadami.

Uczestnicy: uczniowie szk podstawowych i przedszkoli.

Nagrody w konkursie pn. "Nasze mieci - wartociowymi surowcami" - 12 nagrd, 6 wyrnie.

Nagrody gwne otrzymali:

1. Maksymilian Krom - Szkoa Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Supnie
2. Tomasz Siwanowicz - Szkoa Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Supnie
3. Klaudia Ramotowska - Szkoa Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Supnie
4. Natalia Rajewska - Szkoa Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Supnie
5. Bogusawa Pielat - Szkoa Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Maej Wsi
6. Radosaw Lipiski -Miejskie Przedszkole Nr 12 w Pocku
7. Oliwia Kwasiborska - Miejskie Przedszkole Nr 27 w Pocku
8. Maja Krawczykowicz - Miejskie Przedszkole Nr 27 w Pocku
9. Julia Gociniak - Szkoa Podstawowa im. Wadysawa Stanisawa Reymonta w Czermnie
10. Julia Zembrzuska - Szkoa Podstawowa Pockiego Towarzystwa Owiatowego w Pocku
11. Katarzyna Witczak - Gimnazjum Miejskie im. M. Kopernika w Sierpcu
12. Patrycja Kalbarczyk - III Liceum Oglnoksztacce im. Marii Dbrowskiej w Zespole Szk nr 3 w Pocku

Wyrnienie specjalne otrzymali:

1. Maksymilian Lejman - Miejskie Przedszkole Nr 21 w Pocku
2. Natalia Szymaska - Szkoa Podstawowa im. Wadysawa Stanisawa Reymonta w Czermnie
3. Kinga Lewandowska - Szkoa Podstawowa Pockiego Towarzystwa Owiatowego w Pocku
4. Dawid Kowalski - Zesp Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Duym
5. Magorzata Dzigielewska - Zesp Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Duym
6. Tomasz Warmiak - Szkoa Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Supnie


Efekt ekologiczny:

W ramach projektu zaangaowano dzieci i modzie z terenu Gminy Miasta Pock oraz powiatw: pockiego, sierpeckiego, gostyniski ego, sochaczewskiego, poskiego do wzicia udziau w dwch konkursach dot. gospodarki odpadami, recyklingu.

Poprzez konkursy modzie poznaa zasady segregacji mieci, uciliwoci odpadw dla rodowiska i zdrowia czowieka a take jak mona powtrnie wykorzystywa odpady poprzez recykling - zasada 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Ponadto dziaania prowadzone w ramach konkursw nauczyy dzieci i modzie prawidowego postpowania z odpadami.

Efekt rzeczowy:

1. Liczba przeprowadzonych konkursw - 2.
2. Liczba placwek zaproszonych do realizacji przedsiwzicia: 590, z czego z zaproszenia skorzystao 235 placwek owiatowych z terenu Regionu Pockiego, tj.

- 46 placwek owiatowych z terenu Regionu Pockiego w konkursie pn. "Bliej mieci - dalej od nieporzdku",
- 189 placwek owiatowych z terenu Regionu Pockiego w konkursie pn. "Nasze mieci - wartociowymi surowcami".

3. Liczba uczestnikw do ktrych skierowany by konkurs: powyej 1000 osb.
4. czna liczba prac konkursowych - 358, tj.

- konkurs pn. "Bliej mieci - dalej od nieporzdku" - 46 prac,
-konkurs pn. "Nasze mieci - wartociowymi surowcami" - 312 prac,

5. Liczba nagrodzonych (laureatw i wyrnionych) w dwch konkursach - 36

Galeria zdj:Projektdofinansowany przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnejw Warszawie


Nasi partnerzy

NFOSiGW