Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Konkursy odpadowe PDF Print E-mail

Konkursy ekologiczne "Wygrać z odpadami" dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10000,00 zł

Numer i data umowy: 0059/13/EE/D z dnia 09/05/2013

Celem zadania jest przeprowadzenie 2 konkursów skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Płock oraz powiatów: płockiego, sierpeckiego,  gostynińskiego, sochaczewskiego oraz  płońskiego których celem jest:

- nauczenie dzieci prawidłowego postępowania z odpadami,
- zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne szkoły, lokalnego środowiska,
- kształtowanie wśród społeczności szkolnych postaw sprzyjających trosce o środowisko naturalne w szkole i jej okolicy,
- promowanie idei właściwej gospodarki odpadami komunalnymi,
- przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej,
- skuteczne informowanie mieszkańców o nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi,
- zapoznanie mieszkańców z istotą nowych rozwiązań w gospodarce odpadami,
- ukazanie korzyści z prowadzenia selektywnej zbiórki odpadami,
- promowanie idei właściwej gospodarki odpadami komunalnymi,
- zaktywizowanie społeczności lokalnych i szkolnych do działań na rzecz właściwej gospodarki odpadami.

Odbiorcy z terenu Płockiego Regionu Gospodarki Odpadami:

- dzieci z przedszkoli, dzieci i młodzież z przedszkoli oraz szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
- społeczność lokalna.

Zadanie I - Konkurs pn. "Bliżej śmieci - dalej od nieporządku".

Termin realizacji: maj 2013 r. - listopad 2013 r.

Zasięg - Płocki Region Gospodarki Odpadami.

Uczestnicy: przedszkola oraz szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

Przedmiot konkursu: przygotowanie materiałów edukacyjnych (plakaty, ulotki, filmy itp.) dla społeczności lokalnej w zakresie właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi i przeprowadzenia kampanii edukacyjnej.

Nagrody w  konkursie pn. "Bliżej śmieci - dalej od nieporządku" - 12 nagród, 6 wyróżnień.

Laureaci konkursu "Bliżej śmieci - dalej od nieporządku":

1. Szkoła Podstawowa im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brudzeniu Dużym
3. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Płocku
4. Miejskie Przedszkole Nr 12 w Płocku
5. Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu
6. Szkoła Podstawowa im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach
7. Gimnazjum w Borkowie Kościelnym
8. Gimnazjum Nr 6 im. prof. W. Szafera w Płocku
9. Gimnazjum nr 4 w Płocku im. Obrońców Płocka 1920 roku
10. Gimnazjum Miejskie im. M. Kopernika w Sierpcu
11. III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Zespole Szkół nr 3 w Płocku
12. Zespół Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Płocku

Wyróżnieni w konkursie "Bliżej śmieci - dalej od nieporządku".

1. Szkoła Podstawowa im. W. H. Gawareckiego w Małej Wsi
2. Miejskie Przedszkole Nr 37 w Płocku
3. Miejskie Przedszkole Nr 27 w Płocku
4. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Płocku
5. Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Czermnie
6. Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku.

Zadanie II - Konkursu pn. "Nasze śmieci - wartościowymi surowcami".

Termin realizacji: kwiecień 2013 r. - listopad 2013 r.

Zasięg - Płocki Region Gospodarki Odpadami.

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli.

Nagrody w konkursie pn. "Nasze śmieci - wartościowymi surowcami" - 12 nagród, 6 wyróżnień.

Nagrody główne otrzymali:

1. Maksymilian Krom - Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie
2. Tomasz Siwanowicz - Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie
3. Klaudia Ramotowska - Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie
4. Natalia Rajewska - Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie
5. Bogusława Pielat - Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi
6. Radosław Lipiński -Miejskie Przedszkole Nr 12 w Płocku
7. Oliwia Kwasiborska - Miejskie Przedszkole Nr 27 w Płocku
8. Maja Krawczykowicz - Miejskie Przedszkole Nr 27 w Płocku
9. Julia Gościniak  - Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Czermnie
10. Julia Zembrzuska - Szkoła Podstawowa Płockiego Towarzystwa Oświatowego w Płocku
11. Katarzyna Witczak - Gimnazjum Miejskie im. M. Kopernika w Sierpcu
12. Patrycja Kalbarczyk - III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Zespole Szkół nr 3 w Płocku

Wyróżnienie specjalne otrzymali:

1. Maksymilian Lejman - Miejskie Przedszkole Nr 21 w Płocku
2. Natalia Szymańska - Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Czermnie
3. Kinga Lewandowska - Szkoła Podstawowa Płockiego Towarzystwa Oświatowego w Płocku
4. Dawid Kowalski - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym
5. Małgorzata Dzięgielewska - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym
6. Tomasz Warmiak - Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie


Efekt ekologiczny:

W ramach projektu zaangażowano dzieci  i młodzież z terenu Gminy Miasta Płock oraz powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostyniński ego, sochaczewskiego, płońskiego do wzięcia udziału w  dwóch konkursach dot. gospodarki odpadami, recyklingu.

Poprzez konkursy młodzież poznała zasady segregacji śmieci, uciążliwości odpadów dla środowiska i zdrowia człowieka a także jak można powtórnie wykorzystywać odpady poprzez recykling - zasada 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Ponadto działania prowadzone w ramach konkursów nauczyły dzieci i młodzież  prawidłowego postępowania z odpadami.

Efekt rzeczowy:

1. Liczba przeprowadzonych konkursów - 2.
2. Liczba placówek zaproszonych do realizacji przedsięwzięcia: 590, z czego z zaproszenia skorzystało 235 placówek oświatowych z terenu Regionu Płockiego, tj.

- 46 placówek oświatowych z terenu Regionu Płockiego w konkursie pn. "Bliżej śmieci - dalej od nieporządku",
- 189 placówek oświatowych z terenu Regionu Płockiego w konkursie pn. "Nasze śmieci - wartościowymi surowcami".

3. Liczba uczestników do których skierowany był konkurs: powyżej 1000 osób.
4. Łączna liczba prac konkursowych - 358, tj.

- konkurs pn. "Bliżej śmieci - dalej od nieporządku" - 46 prac,
- konkurs pn. "Nasze śmieci - wartościowymi surowcami" - 312 prac,

5. Liczba nagrodzonych (laureatów i wyróżnionych) w dwóch konkursach - 36

Galeria zdjęć:Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Nasi partnerzy

NFOSiGW