Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

Bliej mieci PDF Print E-mail

"Bliej mieci - dalej od nieporzdku"dofinansowany przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnejw Warszawie

Numer i data umowy: 0058/13/EE/D z dnia 09/05/2013 r

Kwota dotacji: 13600,00 pln

Cel gwny: zwikszenie skutecznoci wdraania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez organizacj konferencji oraz warsztatw na terenie woj. mazowieckiego oraz zmiana zachowa i podniesienie wiadomoci ekologicznej w zakresie prawidowej gospodarki odpadami, skierowany jest do wielu grup spoeczestwa.

Odbiorcy: przedstawiciele samorzdw gmin, powiatw, wojewdztwa, firmy gospodarujce odpadami, nauczyciele, wszelkie podmioty zaangaowane we wdraanie nowego modelu gospodarowania odpadami, przedstawiciele urzdu marszakowskiego.

Elementy zadania:

I. Konferencja pt. "Nowy model gospodarki odpadami komunalnymi - gdzie jestemy?"

Realizacja:
Termin: 21-22 maja 2013 roku
Miejsce: Orodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy "Mazowsze" w Soczewce k/Pocka.
Organizator: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku.
Wsporganizatorzy: Midzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Pock Sp. z o.o., Uniwersyteckie Centrum Bada nad rodowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, Powiat Pocki.
Uczestnicy: przedstawiciele samorzdw gmin (radni gmin, pracownicy urzdw gmin, sotysi), powiatw, wojewdztw samorzdowych, urzdw wojewdzkich, WIO, firm gospodarujcych odpadami, centra edukacji ekologicznej, nauczyciele, przedstawiciele Ambasady Krlestwa Norwegii, CIFAL Szanghaj - cznie 101 osb.

Program

I dzie
prowadzcy: Janina Kawaczewska - RCEE w Pocku, dr Krzysztof Buczkowski - Midzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Pock Sp. z o.o.

1. Otwarcie konferencji, przedstawienie prowadzcych - Janina Kawaczewska.
2. Powitanie uczestnikw - Mirosaw Krysiak - Wjt Gminy Nowy Duninw, Micha Boszko - Starosta Pocki.
3. Przedstawienie programu - Janina Kawaczewska, Krzysztof Buczkowski.
4. Omwienie celu i harmonogramu realizacji projektu "Bliej mieci - dalej od nieporzdku" - Iwona Marczak - RCEE w Pocku - koordynator projektu.
5. Prezentacja organizatorw - Janina Kawaczewska, Krzysztof Buczkowski.
6. Regulacje prawne dotyczce gospodarowania odpadami w Unii Europejskiej i w Polsce, ich stosowanie - dr in. Barbara Kozowska - Politechnika dzka
7. Gospodarka odpadami komunalnymi w Szwecji - Jzef Neterowicz - ekspert ds. Ochrony rodowiska i Energii Odnawialnej Zwizku Powiatw Polskich
8. Dyskusja.
9. Przerwa na obiad.
10. Sytuacja w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce i stan wdraania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce - dr in. Barbara Kozowska - Politechnika dzka.
- Komentarz RCEE dot. wynikw bada w 16-tu samorzdach wojewdztw dot. sytuacji w zakresie wdroenia nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach.
11. Uwarunkowania ekonomiczne i praktyka wdraania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - Jerzy Starypan - Prezes Beskid Sp. z. o. o. w ywcu, praktyk w zakresie waciwej gospodarki odpadami komunalnymi.
12. Przerwa na kaw.
13. Stan wdraania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi w wojewdztwie mazowieckim - Andrzej Daniluk - Dyrektor Departamentu rodowiska Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego.
14. Przygotowanie firm uczestniczcych w odbieraniu i przetwarzaniu odpadw komunalnych do waciwej gospodarki odpadami - Krzysztof Michalski - SITA Radom Sp. z o.o.
15. Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Posku - Prezes Dariusz Matuszewski.
16. Przerwa na kaw.
17. Prezentacje firm gospodarujcych odpadami komunalnymi:
- Zakad Utylizacji Odpadw Komunalnych w Kobiernikach - Stefan Kotlewski
- Edukacja spoeczestwa w zakresie gospodarowania odpadami, wsppraca z Przedsibiorstwem Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. we Wocawku - Dr Maria Paliska z Wocawskiego Centrum - Edukacji Ekologicznej.
- EKO-MAZ Sp. z o.o. w Pocku - Prezes Jan Bernatowicz
18. Podsumowanie pierwszego dnia konferencji, informacje o wystawie i podzia na grupy warsztatowe - dyskusja.
19. Kolacja, podczas kolacji informacja o GWPK.

II dzie
prowadzcy: dr Witold Lenart - Uniwersytet Warszawski, Maja Syska ? elechowska - Dyrektor Wydziau rodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Pocku

1. Inscenizacja odpadowa w wykonaniu uczniw z Gimnazjum Nr 6 w Pocku nt. edukacji odpadowej w szkole.
2. Egzekucja prawa w zakresie wdraania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi - Jadwiga Zonenberg - trener RCEE w Pocku, praktyk w stosowaniu prawa ekologicznego w administracji rzdowej i samorzdowej.
3. Przerwa na kaw.
4. Praca w grupach (podzia na grupy robocze) - kada grupa pracuje 25 min., potem zmiana grup u tego samego prowadzcego.

I grupa
Jak jestemy przygotowani do wdraania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach? - prowadzi dr Witold Lenart - Uniwersytet Warszawski.

II grupa
Jak nowy model gospodarki odpadami wdraaj zwizki celowe gmin? - prowadzi Jadwiga Zonenberg.

III grupa
Jak do wdraania nowego modelu gospodarowania odpadami przygotowane s firmy gospodarujce odpadami? - prowadzi Janina Kawaczewska.

5. Prezentacje wnioskw z pracy w grupach i dyskusja
6. Przerwa na kaw.
7. Edukacja i informacja spoeczestwa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi - przykady pockie - Janina Kawaczewska - RCEE w Pocku.
8. Przykady polskie i wiatowe zasad gospodarowania odpadami komunalnymi i edukacji spoeczestwa - dr Witold Lenart - Uniwersytet Warszawski.
9. Podsumowanie konferencji, wnioski dla gmin dot. udoskonalenia wdraania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi - przedstawiciel RCEE w Pocku.
10. Obiad.

Otwarcia konferencji dokonaa Janina Kawaczewska, zwracajc szczegln uwag na nastpujce problemy.

1 lipca 2013 r zblia si wielkimi krokami, nie zmieni si termin wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami w Polsce. Gwnym celem jest usprawnienie gospodarki odpadami w Polsce, dostosowanie jej do prawa Unii Europejskiej, poprawa stanu rodowiska, maksymalny odzysk wytwarzanych odpadw, minimalizacja ich skadowania. Przed samorzdami gmin, firmami gospodarujcymi odpadami bardzo powane i trudne zadania - wdroenie w ycie nowych systemw gospodarowania odpadami, wsppraca gmin z firmami odbierajcymi i przetwarzajcymi odpady, budowa nowych instalacji przetwarzania odpadw speniajcych wymogi BAT i dotarcie do wacicieli, zarzdcw nieruchomoci wytwarzajcych odpady. Wreszcie egzekucje wymogw prawa. Jak jestemy do tych wanych zada przygotowani? Co moemy jeszcze zrobi, aby w peni wdroy nowy model gospodarowania odpadami. Na te pytania sprbujemy odpowiedzie podczas konferencji "Nowy model gospodarki odpadami komunalnymi- gdzie jestemy?", zorganizowanej w ramach projektu oglnopolskiego pn. "Bliej mieci - dalej od nieporzdku", zorganizowanej przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku, Starost Pockiego, Midzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Pock oraz Uniwersyteckie Centrum Bada nad rodowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego finansowanego ze rodkw Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Powitaa goci konferencji i uczestnikw projektu.

Wjt Gminy Nowy Duninw powita uczestnikw konferencji i przedstawi stan przygotowa do wdraania nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina samodzielnie wdraa ustaw, przyjto wszystkie obowizkowe uchway. Objto take systemem nieruchomoci niezamieszkae. Rozstrzygnito przetarg na odbir i zagospodarowanie odpadw. Wjt zgosi problem odbioru odpadw powstajcych przy drogach (zarzdcy drg s w takiej sytuacji - gownie dotyczy to drg krajowych i wojewdzkich, e przy tej samej drodze gminy przejy gospodark odpadami, a cz gmin - nie przeja. Zarzdzajcy drogami musz wic na czci odcinkw drg wypowiedzie umowy firmom odbierajcym odpady).

Starosta Pocki przedstawi sytuacj w zakresie wdraania nowej ustawy o odpadach oraz wspprac z RCEE w Pocku dot. pomocy gminom powiatu pockiego we wdraaniu nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi. W najbliszym czasie planowane jest szkolenie dla sotysw wsplnie z RCEE w Pocku.

Nastpnie p. Janina Kawaczewska przedstawia szczegowo program konferencji.

Dr Krzysztof Buczkowski uzupeni program, wskazujc na ciekawe miejsca przyrodnicze do zwiedzenia w Soczewce (ssiedztwo Gostynisko-Wocawskiego Parku Krajobrazowego) i w Pocku.

Iwona Marczak - koordynator projektu przedstawia cele projektu, uczestnikw, dziaania i harmonogram realizacji zada projektu. Przedstawiono krtkie informacje o wsporganizatorach konferencji: Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku, Midzynarodowym Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Pock oraz Uniwersyteckim Centrum Bada nad rodowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Barbara Kozowska z Uniwersytetu Warszawskiego omwia regulacje prawne dotyczce gospodarowania odpadami obowizujce w Unii Europejskiej i ich wdraanie do prawa polskiego, szczeglnie podkrelajc zalegoci w Polsce w stosowaniu prawa odpadowego, nieprawidowoci w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w Polsce, konieczno wprowadzenia nowych regulacji prawnych i egzekucji ich. Problemy, ktre zgaszali uczestnicy w trakcie dyskusji, dotyczyy obowizkw gmin, zwaszcza osignicia poziomw odzysku; papieru, tworzywa, szka, odpadw biodegradowalnych przy niechci mieszkacw, zwaszcza budynkw wielorodzinnych, do segregacji odpadw i braku moliwoci egzekucji przez gminy. Podnoszono take problemy dotyczce tego, jak powinna wyglda segregacja odpadw, jakie instalacje powinny by RIPOK-ami, czy mona teraz kierowa odpady do zastpczych instalacji. Sceptycznie odnoszono si do penego wdraania ustawy.

Optymizmem powiao z referatu Pana Jzefa Neterowicza, ktry omwi gospodark odpadami komunalnymi w Szwecji. Na pocztku w Szwecji take nie byo atwo; dzi w Szwecji - znikom cze odpadw si skaduje. Gro odzyskuje, poddaje recyklingowi energetycznemu. Nie ma problemu z selektywna zbirk. Kraje Europy Zachodniej przywo odpady komunalne do Szwecji, ktra wykorzystuje je w spalarniach do uzyskiwania energii elektrycznej i cieplnej.

Uczestnicy pytali o istniejce systemy gospodarowania odpadami w zabudowie jedno - i wielorodzinnej w Szwecji. Pan Neterowicz uwaa, e w Polsce powinno by zbudowanych co najmniej 49 spalarni odpadw komunalnych (we wszystkich byych miastach wojewdzkich, a w obecnych stolicach wojewdztw - po 2 spalarnie).

P. dr Barbara Kozowska omwia obecn sytuacj w Polsce w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i stan wdraania nowego modelu gospodarowania tymi odpadami, zwracajc uwag na: dominujcy system zbierania odpadw zmieszanych, z zbirk odpadw surowcowych, niewykorzystanie mocy przerobowych nowych instalacji przetwarzania odpadw, brak PSZOK, brak wdraania zasad gospodarowania odpadami, brak programw zapobiegania powstawania odpadw, mao RIPOK.

W dyskusji J. Kawaczewska przedstawia dane ankietowe RCEE w Pocku z bada wojewdztw w zakresie wdraania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach / brak w wielu gminach podjtych uchwa dot. gospodarowania odpadami, edukacji spoeczestwa, may udzia spoeczestwa w tworzeniu nowych modeli gospodarowania odpadami, sabe zainteresowanie problematyk nowego modelu gospodarowania odpadami przez firmy gospodarujce odpadami, urzdy wojewdzkie i marszakowskie (cz nie udzielia odpowiedzi na ankiety, w czci - dane byy nie pene).

Ze wzgldu na nieobecno przedstawiciela Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego przedstawia informacje o stanie wdraania ustawy przez samorzdy woj. mazowieckiego, protesty firm, gmin dot. uchway Sejmiku Wojewdztwa Mazowieckiego w sprawie wykonania w WPGO, zmiany tej uchway.

Jerzy Starypan - Prezes Beskid Sp. z o.o. w ywcu przedstawi uwarunkowania ekonomiczne i praktyk wdraania nowego systemu gospodarki odpadami na przykadzie Gmin ywiecczyzny. Zwrci uwag na problem z recyklingiem odpadw opakowaniowych, segregacj odpadw w budynkach wielolokalowych.

Uczestnicy interesowali si opacalnoci systemu gospodarki odpadami w Spce Beskid oraz jakoci kompostu.

Krzysztof Michalski z SITY Radom Sp. zoo. omwi przygotowanie firmy SITA Radom do odbierania i przetwarzania odpadw. Spka ma due osignicia w przetwarzaniu odpadw komunalnych do paliwa alternatywnego, dobr wspprac z samorzdami gmin. Instalacja jest nowoczesna, ale nie zostaa w WPGO woj. mazowieckiego zakwalifikowana jako RIPOK, tylko jako instalacja zastpcza. Byo to bardzo ciekawe wystpienie. Uczestnicy zadawali wiele pyta dot. logistyki zbierania i przetwarzania odpadw, opacalnoci dziaalnoci.

P. Dariusz Matuszewski - Prezes Przedsibiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Posku przedstawia dziaalno Zakadu PGK i jego rol w systemie gospodarki odpadami w Regionie Pockim.

Na uwag zasuguje nowoczesno rozwiza segregacji i kompostowania odpadw, dobra jako otrzymanych odpadw surowcowych i paliwa alternatywnego oraz prace nad rozbudow skadowiska odpadw.

Prezes Stefan Kotlewski z Zakadu Utylizacji Odpadw Komunalnych w Kobiernikach przedstawi funkcjonowanie segregator ni w Kobiernikach, plany dziaa w kierunku modernizacji kompostowni i budowy nowej niecki skadowiska odpadw.

Zwrci uwag na protesty spoeczestwa przeciwko wszystkim pracom w ZUOK Kobierniki, w tym take budowie instalacji odgazowania skadowiska i budowy biogazowi.

Bardzo ciekawe byo wystpienie dr Marii Paliskiej - Dyrektor Wocawskiego Centrum Edukacji Ekologicznej nt. wsppracy WCEE z Przedsibiorstwem Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. we Wocawku, miasta Wocawek, powiatem Aleksandrw Kujawski w zakresie edukacji odpadowej spoeczestwa.

Wiele pyta dotyczyo wystpienia p. Jana Bernatowicza Prezesa EKO-MAZ Sp. z o.o. w Pocku prezentujcego zbieranie odpadw w osiedlach Mazowieckiej Spdzielni Mieszkaniowej w tzw. Ekodomkach. Pytania dotyczyy opacalnoci systemu dla Spki, speniania wymogw sanitarnych, bhp.

Zaproponowano spdzielniom mieszkaniowym, wsplnotom zastosowanie tego systemu, aby umoliwi gminom osignicie poziomw odzysku w gospodarowaniu odpadami. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili I dzie konferencji. Interesujce wystpienia, b. pomocne w dalszej pracy nad wdraaniem nowego systemu gospodarki odpadami.

Drugi dzie rozpoczto interesujca inscenizacj odpadow w wykonaniu uczniw z Gimnazjum Nr 6 w Pocku. Opiekunka uczniw przedstawia dziaania edukacji odpadowej szkoy (organizacja happeningw, szkole, Kampanii np. Sprztanie wiata, akcje dla rodzicw, spoeczestwa Pocka, prezentacje dziaa edukacyjnych w zakresie odpadw na midzynarodowych konferencjach organizowanych przez RCEE oraz Cifal Pock).

P. Jadwiga Zonenberg omwia problematyk egzekucji prawa w zakresie wdraania nowego modelu gospodarowania odpadami. Stosowanie przepisw prawa, jego egzekucja bya tematem wielu pyta uczestnikw konferencji do referatu dotyczcych zwaszcza wypeniania deklaracji przez wsplnoty mieszkaniowe, wacicieli mieszka w spdzielniach mieszkaniowych, stosowania prawa przez Wojewod, ewentualnoci zaskare zarzdze Wojewody. Szczeglnie duo dyskusji wywoao egzekwowanie wymaga prawa przez wjta w stosunku do wacicieli nieruchomoci, firm odbierajcych odpady i wymierzania kar.

Uczestnikw podzielono na 3 grupy warsztatowe. Kada grupa pracowaa z trenerami omawiajc nastpujce zagadnienia:

-jak jestemy przygotowani do wdraania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach? - prowadzi dr Witold Lenart,
- jak nowy model gospodarki odpadami wdraaj zwizki celowe gmin? - prowadzia Jadwiga Zonenberg.
- jak do wdraania nowego modelu gospodarowania odpadami przygotowane s firmy gospodarujce odpadami? - prowadzia Janina Kawaczewska.

Prowadzcy warsztaty przedstawili wnioski z warsztatw uczestnikom konferencji.

P. J. Kawaczewska w swoim wystpieniu dot. edukacji i informacji spoeczestwa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi podkrelia nastpujce problemy:

- rda obowizkw administracji i firm do prowadzenia edukacji odpadowej spoeczestwa,
- efekty dotychczasowej edukacji ekologicznej a istniejcy system gospodarki odpadami,
- zadania gmin w zakresie edukacji i informacji odpadowej spoeczestwa wynikajce z ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach,
- prekampania na temat wdraania ustawy,
- rola mediw w zakresie podnoszenia wiadomoci odpadowej,
- materiay informacyjne dot. edukacji odpadowej,
- przykady dziaa RCEE w Pocku na rzecz gospodarki odpadami,
- propozycje dziaa edukacyjnych RCEE.

Szczeglnie bogata bya dyskusja dot. realizacji przez gminy edukacji odpadowej.

Dr Witold Lenart nt. polskich i zagranicznych przykadw gospodarki odpadami komunalnymi i edukacji odpadowej zwrci szczegln uwag na:

- europejskie wzorce postpowania z odpadami,
- podstawy dziaa europejskich na rzecz edukacji odpadowej spoeczestwa,
-zaoe fundamentalnych edukacji gospodarki odpadami,
- realiach polskiego systemu w przededniu wdraania nowelizacji ustawy,
- wnioski z I oglnopolskiego Kongresu Recyklingu zorganizowanego w marcu 2013 r dot. edukacji na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami.

Podczas podsumowania konferencji uczestnicy, bardzo wysoko ocenili organizacj konferencji, dobr tematyki, referujcych poszczeglne zagadnienia, ich przydatno do usprawnienia procesu wdraania ustawy.
Bardzo wysoko ocenili konferencj: przedstawiciel Cifal z Chin (Szanghaj), przedstawiciele Ambasady Krlestwa Norwegii uczestniczcy w konferencji i go ze Szwecji.

II. Pi seminariw pn. "Zarzdzanie gospodark odpadami w gminie - gdzie jestemy?"

Uczestnicy: przedstawiciele samorzdw gmin, radni gmin, przedstawiciele firm gospodarujcych odpadami, przedstawiciele centrw edukacji ekologicznej, starostw powiatowych z wojewdztw mazowieckiego - cznie 138 osb.

Program:
1. Cele i program seminarium, prezentacja trenerw i uczestnikw.
2. Przedstawienie informacji o aktualnym stanie wdraania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi w wojewdztwie mazowieckim i lubelskim.
3. Nowy system gospodarowania odpadami - jak powinno by?
4. Jak gminy przygotowane s do wdraania nowego modelu gospodarowania odpadami - warsztaty.
5. Co mona jeszcze zmieni w gminach w zakresie wdraania nowego modelu gospodarowania odpadami.
- Prezentacja firm gospodarujcych odpadami:
- EKO-MAZ Sp. z o.o. w Pocku,
6. Zakad Utylizacji Odpadw Komunalnych w Kobiernikach.
7. Kontrola sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi - warsztat (zasady kontroli, upowanienia, wykorzystanie efektw).
8. Egzekucja prawa w zakresie wdraania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi - warsztat (deklaracje, opaty, obowizki firm, mieszkacw).
9. Edukacja ekologiczna spoeczestwa dot. gospodarowania odpadami komunalnymi - warsztat.
10. Efekty dla gmin i rodowiska wdraania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi.
11. Podsumowanie seminarium.

III. Warsztaty w ramach Kampanii "Sprztanie wiata 2013 - dalej od nieporzdku".

Uczestnicy warsztatw: organizatorzy kampanii nauczyciele przedszkoli, szk podstawowych, gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych z terenu Pocka i regionu pockiego - cznie 71 osb.

Program:
1. Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach; zadania gmin, mieszkacw, firm; kontrola gospodarki odpadami; stan wdroenia nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Ochrona wd a gospodarka odpadami.
3. Komunikacja spoeczna w procesie zarzadzania odpadami w gminie i jej wykorzystanie w procesie nauczania.
4. Metodyka przeprowadzania zwiadu ekologicznego nt.: Jak gmina wdraa nowy model gospodarki odpadami?.
5. Metody aktywizujce w edukacji ekologicznej dot. gospodarki odpadami i ochrony wd.
6. Metodyka organizacji Kampanii Sprztanie wiata w szkole, gminie z uwzgldnieniem sprztania terenw wok jezior, rzek, w lasach.
7. Regulaminy konkursw: "Nasze mieci - wartociowymi surowcami", "Bliej mieci - dalej od nieporzdku".
8. Zasady bezpieczestwa podczas sprztania terenw.
9. Jak przygotowa sprawozdania z Kampanii Sprztanie wiata - 2013".

"Odkrywamy czysta Polsk" - Pod takim hasem prowadzona bya "20. kampania Sprztanie wiata", koordynowana i organizowana na Ziemi Pockiej przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku we wsppracy z Gimnazjum Nr 6 w Pocku oraz Wydziaem rodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Pocku.

Jubileuszowa kampania "Sprztania wiata" prowokuje do refleksji, czy byo warto, czy rzeczywicie dziaania uczestnikw akcji co zmieniy, czy podejmowane dziaania miay i maj jakikolwiek sens.
Odpowied jest jedna - warto byo!

W Regionie Pockim Kampani powicilimy edukacji ekologicznej spoeczestwa dotyczcej zwaszcza:
- wdraaniu nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- ochronie wd z racji Midzynarodowego Roku Wsppracy w Dziedzinie Wody,
- identyfikacji rde zagroe rodowiska odpadami, w tym niebezpiecznymi,
- promowaniu idei recyklingu - zgodnie z zasadami oszczdzania zasobw Ziemi,
- sprztania terenw, w tym wd i lasw, obszarw cennych przyrodniczo, na ktrych odpady stwarzaj szczeglne zagroenie dla biornorodnoci,
- wczania mieszkacw do dziaa na rzecz ochrony rodowiska,
Wanym elementem Kampanii byo posprztanie "po sobie", likwidacja rde degradacji rodowiska przyrodniczego.

Dziaania prowadzone w ramach kampanii:

1. Zaproszenie przedszkoli oraz szk z terenu Miasta Pocka oraz Regionu Pockiego do udziau w Kampanii "Sprztania wiata 2013".
2. Przeprowadzenie dwch warsztatw przygotowujcych do Kampanii.
3. Przygotowanie uczniw do zwiadu/sprztania wyznaczonych terenw na terenie Miasta Pocka oraz Regionu Pockiego - wyznaczenie terenu, zabezpieczenie workw, rkawic dla uczestnikw (miasto Pock).
4. Zaproszenie do udziau w Kampanii firm transportujcych odpady: EKO-MAZ Sp. z o.o., Remondis Sp. z o.o. oraz ZUOK w Kobiernikach.
5. Zorganizowania dla lokalnej spoecznoci dziaa promujcych selektywn zbirk odpadw.
Nad bezpieczestwem dzieci i modziey czuwali funkcjonariusze Stray Miejskiej w Pocku.

Efekty Kampanii

- przeprowadzilimy 2 warsztaty przygotowujce do Kampanii, w ktrych wzio udzia 71 osb,
- zakupilimy 7750 workw i 7500 rkawic dla przedszkoli, szk podstawowych, szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, orodkw szkolno - wychowawczych i wietlic rodowiskowych, Zakadu Karnego w Pocku biorcych udzia w Kampanii Sprztanie wiata 2013 z terenu miasta Pocka,
- na terenie m. Pocka;
- wyznaczylimy tereny sprztania oraz miejsca skadowania workw w wyznaczonych terenach,
- zabezpieczylimy bezpatn zbirk oraz odbir workw z odpadami przez firmy: EKO-MAZ Sp. z o.o., Remondis Sp. z o.o. oraz ZUOK w Kobiernikach,
- koordynowalimy sprztanie terenw na Ziemi Pockiej. Wzio w nich udzia cznie : okoo 20 tys. uczestnikw - dane z raportw,
- uczestnicy kampanii przeprowadzili dziaania informacyjno-edukacyjnej, m.in. organizowano apele, happeningi, konkursy, wystawy, ankiety wrd spoecznoci, prowadzono monitoringi rde zagroe rodowiska odpadami - identyfikujc dzikie wysypiska mieci, sprztano tereny wok wd i lasw, obszarw cennych przyrodniczo, na ktrych odpady stwarzaj szczeglne zagroenie dla rodowiska, uczestnicy kampanii wsppracowali z urzdami gmin, organizacjami pozarzdowymi, nadlenictwami, koami owieckimi i wdkarskimi, mediami.
- zebrano 6,64 Mg (w 2012 roku 22,10 Mg) odpadw przewiezionych przez EKO - MAZ Sp. z o.o., REMONDIS Sp. z o.o., do Zakadu Utylizacji Odpadw Komunalnych w Kobiernikach (wg. danych otrzymanych z ZUOK Kobierniki),
- przeprowadzilimy konkursy pn.: "Bliej mieci dalej od nieporzdku", "Nasze mieci wartociowymi surowcami".

Efekty ekologiczne i rzeczowe zadania:

W ramach projektu zaangaowano 310 uczestnikw poprzez:
1. Organizacj 1 konferencji z udziaem 101 osb tj. przedstawiciele samorzdw gmin (radni gmin, pracownicy urzdw gmin, sotysi), powiatw, wojewdztw samorzdowych, urzdw wojewdzkich, WIO, firm gospodarujcych odpadami, centra edukacji ekologicznej, nauczyciele, przedstawiciele Ambasady Krlestwa Norwegii, na ktrej przedstawione zostay:

- aktualny stan gospodarowania odpadami w kraju,
- dobre praktyki gospodarowania odpadami w Polsce i wiecie,
- wypracowane zostay dalsze kierunki dziaa dla waciwej gospodarki odpadami komunalnymi w gminach, regionalnej gospodarki odpadami zmierzajce do penego wdroenia znowelizowanej ustawy.

2. Przeprowadzenie piciu seminariw dla 138 osb na terenie Mazowsza o tematyce dot.:

- najlepszych dostpnych technologii w przetwarzaniu odpadw, wdraania znowelizowanej ustawy,
- egzekucji prawa odpadowego,
- warsztaty terenowe prezentujce dobre praktyki w zakresie gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej oraz informacji spoeczestwa.

3. Przeprowadzenie 2 warsztatw dla 71 osb w ramach Kampanii "Sprztanie wiata 2013 - dalej od nieporzdku".
4. Przygotowanie i przekazanie uczestnikom projektu materiaw konferencyjnych, seminaryjnych oraz warsztatowych dot. stosowanych technologii gospodarowania odpadami komunalnymi. Materiay oznakowano logo WFOiGW wraz z informacj o finansujcym.
Wrd uczestnikw prowadzono badanie ankietowe.

Podsumowanie ankiety

Efekty dla rodowiska i gminy z tytuu wdraania nowego modelu gospodarowania odpadami

1. Jak oceniam przygotowany system gospodarki odpadami komunalnymi (gospodarowania i wytwarzania) przyjty w mojej gminie? (zaznacz waciwe)

a) bardzo dobry - 10%
b) dobry - 57%
c) zadawalajcy - 29%
d) niezadawalajcy - 4%

2. Co zmienibym /zmieniabym w przyjtym systemie gospodarki odpadami? (zaznacz waciwe)

a) stawiam na permanentn edukacj radnych, urzdnikw, spoeczestwa - 100%,
b) zmian przyjtych uchwa dot. gospodarowania odpadami - 4%
- ktrych?
-okrelenie terminu uiszczenia opat,

c) budow RIPOK - 4%
d) budow PSZOK - 29%
e) przekonanie zarzdzajcych do segregacji odpadw - 38%
f) przekonanie radnych, wjta, e waciwy system gospodarki odpadami komunalnymi, to dziaanie w kierunku zrwnowaonego rozwoju -19%
g) dziaanie na rzecz gospodarki odpadami w zwizku gmin - 4%

3. Czy potrzeba szkolenia pracownikw urzdw, firm dot. nowych przepisw dot. gospodarki odpadami (zaznacz waciwe)

TAK 100% NIE

Jeli tak, to jaka tematyka?
Edukacja podatkowa - 100%, kontrola zarzdzajcych nieruchomociami, sprawozdawczo, przygotowanie uchwa, ustawa o odpadach, jak prowadzi edukacj ekologiczn.

4. Czy potrzebna jest edukacja spoeczestwa w mojej gminie? (zaznacz waciwe)

TAK 100% NIE

Jeli tak, to jaka tematyka?
Segregacja odpadw, prawa i obowizki wacicieli nieruchomoci, postpowanie z odpadami niebezpiecznymi, uciliwoci odpadw dla rodowiska, wyjanienie uciliwoci odpadw, zasad postpowania z odpadami.

Galeria zdj:Projektdofinansowany przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnejw Warszawie


Nasi partnerzy

NFOSiGW