Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

Obszary Natura 2000 a odpady PDF Print E-mail

Program edukacyjny - Obszary Natura 2000 a odpady

Umowa dotacji nr 0112/14/EE/D z dnia 25/06/2014r

Dotacja w kwocie 40320,00 pln


Cel gwny: Podniesienie wiadomoci ekologicznej spoecznoci lokalnych oraz zwikszenie ich aktywizacji na rzecz zapobiegania zagroeniom odpadw dla obszarw Natura 2000

Elementy zadania:

1. Konferencja "Efekty wdraania nowego modelu gospodarowania
odpadami komunalnymi"

Termin: maj 2014r. (2 dni)

Program (2 dni):
1. Prezentacja informatora pt. "Instalacje przetwarzania odpadw komunalnych w Polsce".
2. Prezentacja gmin nt. "Co zyskao rodowisko i mieszkacy dziki wprowadzeniu nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi"
3. Panel dyskusyjny - "Co zmieni w istniejcych przepisach, aby skutecznie wdraa nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi"
4. Proces inwestycyjny dla nowych instalacji przetwarzania odpadw a protesty mieszkacw.
5. rda finansowania przedsiwzi gospodarujcych odpadami.
6. Jak prowadzi dialog ze spoeczestwem nt. "Zrwnowaonej gospodarki odpadami"
7. Warsztaty terenowe na terenie ZUOK w Kobiernikach, ORLEN EKO Sp. z o.o. w Pocku, SITA PGK Pock, PGK w Posku.
8. Wnioski do rozwiza prawnych i systemowych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Uczestnicy: burmistrzowie miast i gmin, wjtowe gmin, przedstawiciele firm gospodarujcych odpadami komunalnymi. osb (praca w grupach). cznie 80 osb.

2. Dwa trzydniowe seminaria "Natura 2000 nasz szans"
Miejsce: Zielona Szkoa w Sendeniu.
Termin: czerwiec 2014 r. - I seminarium, padziernik 2014r. - II seminarium.
Uczestnicy: przedstawiciele urzdw gmin, radni gmin. cznie w obu seminariach wemie udzia 80 osb.

Program I seminarium:

1. Warsztat terenowy - gospodarowanie odpadami i cieki edukacyjne na obszarach Natura 2000.
2. Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 i w ich ssiedztwie
3. Warsztat - Przygotowanie procedury ocen oddziaywania na rodowisko.

Program II seminarium:

1. Prezentacja dziaa zespow z poszczeglnych gmin w okresie midzy seminarium.
2. Warsztat terenowy - baza turystyczna obszarw Natura 2000 i gospodarowanie odpadami w niej.
3. Turystyka na terenach cennych przyrodniczo, w tym obszarach Natura 2000, wyposaenie terenw w pojemniki na odpady.
4. Cz warsztatowa - wymogi dla gospodarstw agroturystycznych (WPGO)

3. Dwa warsztaty dla nauczycieli, trenerw centrw edukacji ekologicznej,
organizacji turystycznych

Termin: wrzesie 2014r.
Uczestnicy: nauczyciele, trenerzy centrw edukacji ekologicznej, przedstawiciele organizacji turystycznych - cznie 40 osb.

I dzie - Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 i w ich ssiedztwie.

II dzie - Warsztaty terenowe w SSM Zielona Szkoa w Sendeniu oraz na ciece przyrodniczo-dydaktycznej GWPK.
III dzie - Warsztat - zadania dla uczestnikw - organizacja Kampanii Sprztanie wiata.

4. Wydawnictwo - Informator pn. "Instalacje przetwarzania odpadw
komunalnych w Polsce"

Format A4, min.200 stron, nakad 2000 egz., kolor 4+4
Termin: kwiecie - maj 2014r.
Nakad: 2000 szt.

- pobierz ...

W wydawnictwie zaprezentowane zostan opisy technologii wikszoci RIPOK-w z terenu wojewdztwa mazowieckiego i wybrane RIPOK-i z innych wojewdztw. Celem wydawnictwa bdzie podkrelenie i wyeksponowanie technologii przetwarzania odpadw komunalnych prowadzonych przez RIPOK-i na terenie wojewdztwa mazowieckiego oraz najciekawsze technologie w Polsce, aby pomc gminom, zwizkom gmin - odpowiedzialnym z mocy prawa za budow, eksploatacj RIPOK - do dostosowania istniejcych instalacji do wymogw prawa czy tez budowy nowych.

Informator bdzie peni funkcj edukacyjn dla spoeczestwa, ktra z reguy jest przeciwna instalacjom przetwarzania odpadw (protesty), u atwi gminom, firmom pene wdroenie nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi. Ponadto poradnik bdzie zawiera kompendium wiedzy praktycznej nt. gospodarowania odpadami w gminach, kontroli, egzekucji prawa, edukacji odpadowej.


Projektdofinansowany przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie


Nasi partnerzy

NFOSiGW