Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Konkursy "Natura 2000 - naszą szansą" PDF Print E-mail

Celem 2 konkursów skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego jest:

- wyzwolenie aktywności do działań na rzecz ochrony środowiska, szczególnie w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami na obszarach Natura 2000;

- promocja aktywnej edukacji ekologicznej oraz działań dzieci, młodzieży i społeczności szkolnej na rzecz ochrony środowiska  w ramach Kampanii Sprzątanie Świata 2014


Zadanie I: Konkurs fotograficzny "Natura 2000 i człowiek"

Termin realizacji: V - XI 2014 r.

Przedmiotem konkursu będą prace fotograficzne przedstawiające najbardziej reprezentatywny gatunek lub siedlisko obszaru Natura 2000 w mojej miejscowości.

Uczestnicy:

I grupa: uczniowie szkół podstawowych;

II grupa: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Planowana liczba uczestników: 100 osób.

Terminy: V - XI 2014 r.

Jury wybierze 3 najlepsze prace w każdej z dwóch kategorii, przyznając I, II, III miejsce - łącznie 6 nagród. Nagrodami w konkursie będą lornetki.


Zadanie II: Konkursu  Strażnicy Natury na najlepiej przeprowadzoną Kampanię Sprzątanie Świata 2014

Termin realizacji: IX - XI 2014 r.

Zasięg - woj. mazowieckie

Uczestnicy: przedszkola i szkoły: podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

Planowana liczba szkół i przedszkoli: 50.

Planowana liczba uczestników: powyżej 1000 osób.

Przedmiotem konkursu  będzie reportaż z przeprowadzonej kampanii edukacyjnej w zakresie właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarach Natura 2000 w formie:

- filmu (3-5 min) lub

- zdjęć obrazujących Kampanię wraz z opisem przedstawionym w formie kroniki lub prezentacji multimedialnej.

Prace konkursowe:

- film (długość; 3-5 min.) - na nośniku CD lub DVD w formacie: avi, MPEG lub wmv.

- zdjęcia obrazujące przebieg Kampanii wraz z opisem w formie drukowanej i elektronicznej (nagranej na nośniku CD lub DVD).

Uczestnicy projektu realizujący w/w zadania otrzymają potwierdzenia aktywności na specjalnym certyfikacie. Dla laureatów i wyróżnionych ufundowane zostaną nagrody rzeczowe.

Nagrody dla szkół.

  • I kategoria - przedszkola i szkoły podstawowe - 6 laureatów i 3 wyróżnionych.
  • II kategoria - szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne - 6 laureatów i 3 wyróżnionych.

Proponowane nagrody - (sprzęt RTV).


Zakres rzeczowy

1. Przeprowadzenie 2 konkursów.

2. 1100 uczestników z 50 placówek oświatowych biorących udział w 2 konkursach ekologicznych.

3. 6 laureatów konkursu fotograficznego "Natura 2000 i człowiek".

4. 12 laureatów i 6 wyróżnionych w konkursie pn. "Strażnicy Natury" na najlepiej przeprowadzoną Kampanię Sprzątanie Świata 2014

5. Zdjęcia, kroniki i filmy przedstawiające działalność społeczności szkolnych na rzecz obszarów cennych przyrodniczo. Będą to materiały, które będą eksponowane na wystawach organizowanych przez RCEE, aby zachęcić innych do podobnych działań.  W przyszłości zdjęcia będą wykorzystywane w publikacjach  a filmy, prezentacje - podczas warsztatów - co najmniej 30.


Konkursy dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Nasi partnerzy

NFOSiGW