Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Konkursy "Natura 2000 - naszą szansą" PDF Print E-mail

Celem 2 konkursów skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego jest:

- wyzwolenie aktywności do działań na rzecz ochrony środowiska, szczególnie w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami na obszarach Natura 2000;

- promocja aktywnej edukacji ekologicznej oraz działań dzieci, młodzieży i społeczności szkolnej na rzecz ochrony środowiska  w ramach Kampanii Sprzątanie Świata 2014


Zadanie I: Konkurs fotograficzny "Natura 2000 i człowiek"

Termin realizacji: V - XI 2014 r.

Przedmiotem konkursu będą prace fotograficzne przedstawiające najbardziej reprezentatywny gatunek lub siedlisko obszaru Natura 2000 w mojej miejscowości.

Uczestnicy:

I grupa: uczniowie szkół podstawowych;

II grupa: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Planowana liczba uczestników: 100 osób.

Terminy: V - XI 2014 r.

Jury wybierze 3 najlepsze prace w każdej z dwóch kategorii, przyznając I, II, III miejsce - łącznie 6 nagród. Nagrodami w konkursie będą lornetki.


Zadanie II: Konkursu  Strażnicy Natury na najlepiej przeprowadzoną Kampanię Sprzątanie Świata 2014

Termin realizacji: IX - XI 2014 r.

Zasięg - woj. mazowieckie

Uczestnicy: przedszkola i szkoły: podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

Planowana liczba szkół i przedszkoli: 50.

Planowana liczba uczestników: powyżej 1000 osób.

Przedmiotem konkursu  będzie reportaż z przeprowadzonej kampanii edukacyjnej w zakresie właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarach Natura 2000 w formie:

- filmu (3-5 min) lub

- zdjęć obrazujących Kampanię wraz z opisem przedstawionym w formie kroniki lub prezentacji multimedialnej.

Prace konkursowe:

- film (długość; 3-5 min.) - na nośniku CD lub DVD w formacie: avi, MPEG lub wmv.

- zdjęcia obrazujące przebieg Kampanii wraz z opisem w formie drukowanej i elektronicznej (nagranej na nośniku CD lub DVD).

Uczestnicy projektu realizujący w/w zadania otrzymają potwierdzenia aktywności na specjalnym certyfikacie. Dla laureatów i wyróżnionych ufundowane zostaną nagrody rzeczowe.

Nagrody dla szkół.

  • I kategoria - przedszkola i szkoły podstawowe - 6 laureatów i 3 wyróżnionych.
  • II kategoria - szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne - 6 laureatów i 3 wyróżnionych.

Proponowane nagrody - (sprzęt RTV).


Zakres rzeczowy

1. Przeprowadzenie 2 konkursów.

2. 1100 uczestników z 50 placówek oświatowych biorących udział w 2 konkursach ekologicznych.

3. 6 laureatów konkursu fotograficznego "Natura 2000 i człowiek".

4. 12 laureatów i 6 wyróżnionych w konkursie pn. "Strażnicy Natury" na najlepiej przeprowadzoną Kampanię Sprzątanie Świata 2014

5. Zdjęcia, kroniki i filmy przedstawiające działalność społeczności szkolnych na rzecz obszarów cennych przyrodniczo. Będą to materiały, które będą eksponowane na wystawach organizowanych przez RCEE, aby zachęcić innych do podobnych działań.  W przyszłości zdjęcia będą wykorzystywane w publikacjach  a filmy, prezentacje - podczas warsztatów - co najmniej 30.


Konkursy dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Nasi partnerzy

NFOSiGW