Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

Konkursy "Natura 2000 - nasz szans" PDF Print E-mail

Celem 2 konkursw skierowanych do dzieci i modziey z terenu wojewdztwa mazowieckiego jest:

- wyzwolenie aktywnoci do dziaa na rzecz ochrony rodowiska, szczeglnie w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami na obszarach Natura 2000;

- promocja aktywnej edukacji ekologicznej oraz dziaa dzieci, modziey i spoecznoci szkolnej na rzecz ochrony rodowiska w ramach Kampanii Sprztanie wiata 2014


Zadanie I: Konkurs fotograficzny "Natura 2000 i czowiek"

Termin realizacji: V - XI 2014 r.

Przedmiotem konkursu bd prace fotograficzne przedstawiajce najbardziej reprezentatywny gatunek lub siedlisko obszaru Natura 2000 w mojej miejscowoci.

Uczestnicy:

I grupa: uczniowie szk podstawowych;

II grupa: uczniowie szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Planowana liczba uczestnikw: 100 osb.

Terminy: V - XI 2014 r.

Jury wybierze 3 najlepsze prace w kadej z dwch kategorii, przyznajc I, II, III miejsce - cznie 6 nagrd. Nagrodami w konkursie bd lornetki.


Zadanie II: Konkursu Stranicy Natury na najlepiej przeprowadzon Kampani Sprztanie wiata 2014

Termin realizacji: IX - XI 2014 r.

Zasig - woj. mazowieckie

Uczestnicy: przedszkola i szkoy: podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

Planowana liczba szk i przedszkoli: 50.

Planowana liczba uczestnikw: powyej 1000 osb.

Przedmiotem konkursu bdzie reporta z przeprowadzonej kampanii edukacyjnej w zakresie waciwego gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarach Natura 2000 w formie:

- filmu (3-5 min) lub

- zdj obrazujcych Kampani wraz z opisem przedstawionym w formie kroniki lub prezentacji multimedialnej.

Prace konkursowe:

- film (dugo; 3-5 min.) - na noniku CD lub DVD w formacie: avi, MPEG lub wmv.

- zdjcia obrazujce przebieg Kampanii wraz z opisem w formie drukowanej i elektronicznej (nagranej na noniku CD lub DVD).

Uczestnicy projektu realizujcy w/w zadania otrzymaj potwierdzenia aktywnoci na specjalnym certyfikacie. Dla laureatw i wyrnionych ufundowane zostan nagrody rzeczowe.

Nagrody dla szk.

  • I kategoria - przedszkola i szkoy podstawowe - 6 laureatw i 3 wyrnionych.
  • II kategoria - szkoy gimnazjalne i ponadgimnazjalne - 6 laureatw i 3 wyrnionych.

Proponowane nagrody - (sprzt RTV).


Zakres rzeczowy

1. Przeprowadzenie 2 konkursw.

2. 1100 uczestnikw z 50 placwek owiatowych biorcych udzia w 2 konkursach ekologicznych.

3. 6 laureatw konkursu fotograficznego "Natura 2000 i czowiek".

4. 12 laureatw i 6 wyrnionych w konkursie pn. "Stranicy Natury" na najlepiej przeprowadzon Kampani Sprztanie wiata 2014

5. Zdjcia, kroniki i filmy przedstawiajce dziaalno spoecznoci szkolnych na rzecz obszarw cennych przyrodniczo. Bd to materiay, ktre bd eksponowane na wystawach organizowanych przez RCEE, aby zachci innych do podobnych dziaa. W przyszoci zdjcia bd wykorzystywane w publikacjach a filmy, prezentacje - podczas warsztatw - co najmniej 30.


Konkursy dofinansowane ze rodkw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Nasi partnerzy

NFOSiGW