Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

EKO warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu Mazowsza PDF Print E-mail

Eko warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu Mazowsza

dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 14500,00 zł

Umowa dotacji nr 0731/14/EE/D z dnia 30/10/2014r

 

Działanie I
Warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej i przedszkolnej - łącznie 60 godz.

Liczba warsztatów: 30
Liczba uczestników: 642 osoby.

Termin realizacji warsztatów: od 8.09.2014r. do 17/10/2014r

Trener: Kamila Marczak

Cel główny: Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej oraz zwiększenie ich zaangażowania do aktywnego działania na rzecz ochrony obszarów Natura 2000, wytworzenie trwałych nawyków i zachowań w duchu ekologicznego stylu życia w domu, w szkole i w najbliższym otoczeniu poprzez naukę oszczędzania energii, promocji odnawialnych źródeł energii, właściwej gospodarki odpadami komunalnymi.

Cele szczegółowe:
Zdobycie wiadomości w zakresie:
- racjonalnej gospodarki odpadami, przeciwdziałania zmianom klimatu,
- podstawowych pojęć z zakresu ochrony przyrody, ekologii,
- przyczyn zagrożeń środowiska przyrodniczego, w tym obszarów Natura 2000,
- możliwości wykorzystania wartości obszarów Natura 2000 do rozwoju zrównoważonego,
- promocja turystyki na obszarach Natura 2000.

Zakres tematyczny warsztatów przeprowadzonych w przedszkolach i szkołach - podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nt:
1. Mądre rady na odpady.
2. Posprzątajmy nasz świat.
3. ABC ochrony klimatu.
4. Energia dawniej i dziś.
5. Edukacja na temat OZE.
6. Energia słońca i jej wykorzystanie w praktyce.

Wykorzystanie aktywnych metod nauczania ma trwały wpływ na aktywność młodzieży i dzieci wobec środowiska. Odbiorcami zajęć są dzieci i młodzież.

Uczestnicy reprezentowali następujące szkoły:
1. Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego w Płocku
2. Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku
3. Miejskie Przedszkole Nr 4 Im. Jasia i Małgosi w Płocku
4. Gimnazjum w Brudzeniu Dużym
5. Szkoła Podstawowa PTO w Płocku
6. Szkoła Podstawowa w Nowym Kamieniu
7. Miejskie Przedszkole Nr 31 Płocku
8. Zespół Szkół Nr 3 im TPD w Zagrobie, 09-230 Bielsk
9. Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie
10. Miejskie Przedszkole Nr 4 Czerwonego Kapturka
11. Zespół Szkół Nr 1 w Płocku
12. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie
13. Szkoła Podstawowa PTO w Płocku
14. Szkoła Podstawowa im. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie
15. Szkoła Podstawowa w Brzozowie
16. Przedszkole MAX - Akademia Przedszkolaka MAX
17. Miejskie Przedszkole Nr 35
18. LO SOP w Płocku
19. Zespół Szkół w Drobinie
20. Gimnazjum w Borkowie Kościelnym
21. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierpcu
22. Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku
23. Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu
24. LO SOP w Płocku
25. Gimnazjum w Borkowie Kościelnym
26. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu
27. Szkoła Podstawowa w Czermnie
28. Gimnazjum Miejskie w Sierpcu
29. Zespół Szkół w Drobinie ? Gimnazjum
30. Gimnazjum im Mikołaja Kopernika w Sierpcu


Działanie II
Warsztaty: Natura 2000 - nasza szansą

Miejsce warsztatów: Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku (MWCEPŚ) - Szkolne Schronisko Młodzieżowe ("SSM - Zielona Szkoła" w Sendeniu), Sendeń Mały 2/2, 09-520 Łąck.
Termin: 14 - 20 sierpnia 2014 r

Uczestnicy: uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - reprezentanci 24 szkół - łącznie - 40 osób.

Formy i metody pracy: dyskusja panelowa, zajęcia w grupach, zajęcia w terenie na ścieżkach edukacyjno-przyrodniczych, zajęcia plastyczne, fotograficzne, konkursy, zwiad terenowy, filmy.

Udział w warsztatach był bezpłatny.

Cel:
- Zdobycie wiadomości w zakresie: podstawowych pojęć z zakresu ochrony przyrody, specyfiki środowiska przyrodniczego własnego terenu, przyczyn zagrożeń środowiska przyrodniczego, w tym obszarów Natura 2000, możliwości wykorzystania wartości obszarów Natura 2000 do rozwoju zrównoważonego.
- Kształtowanie poglądów, postaw i zachowań sprzyjających zapobieganiu niszczenia różnorodności biologicznej, siedlisk i gatunków obszarów Natura 2000, wykorzystania ich zasobów do zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza: poczucia odpowiedzialności za skutki działań własnych w środowisku przyrodniczym, aktywnego udziału w działaniach na rzecz zapobiegania degradacji środowiska, w tym zwłaszcza siedlisk i gatunków obszaru Natura 2000, aktywizacja członków rodziny, kolegów na rzecz ochrony środowiska, w tym siedlisk i gatunków obszaru Natura 2000, możliwości rozwoju turystyki i innych działalności na obszarach Natura 2000.

Sprawozdanie z realizacji warsztatów: "Natura 2000 - nasza szansą"
Uczestnicy byli zakwaterowani w salach sypialnych SSM - Zielonej Szkoły w Sendeniu.
W pierwszym dniu zajęć zostali zapoznani z regulaminem pobytu na warsztatach, celami warsztatów, omówiono szczegółowo program warsztatów, finansujących projekt pn. "Natura 2000 - naszą szansą" (WFOŚiGW w Warszawie), trenerów, kierownika i wychowawców warsztatów.
Przedstawiono informacje o okolicy Sendenia, walory przyrodnicze i krajobrazowe terenu, przygotowanie placówki w Sendeniu do funkcjonowania na obszarze cennym przyrodniczo (jeziora, GWPK, obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, obszar chronionego krajobrazu).

Odbyły się dwa warsztaty jednego dnia, z podziałem na dwie grupy - tematyka zajęć:
1. Ochrona różnorodności biologicznej w Polsce, mojej gminie a problemy rozwoju mojej miejscowości.
2. Inwentaryzacja przyrodnicza - co to jest, jak ją przeprowadzić, co ona da mojej gminie. Przeprowadzamy inwentaryzację przyrodniczą w okolicy Sendenia - zajęcia terenowe.
3. Sejmik ekologiczny - różnorodność biologiczna w mojej gminie. Co gmina na efekty inwentaryzacji przyrodniczej? - spotkanie z przedstawicielem Urzędu Gminy Łąck.
4. Istota i cele sieci Natura 2000, sposób stanowienia obszarów Natura 2000.
5. Szlakami obszarów Natura 2000 - zajęcia terenowe i plastyczne.
6. Szlakami obszarów Natura 2000 w mojej miejscowości - możliwości rozwoju ekoturystyki (pieszej, rowerowej, kajakowej, konnej) - zajęcia terenowe piesze, rowerowe wędrówki do obszaru Natura 2000 - Uroczyska Łąckie..
7. Jak wykorzystać bogactwo przyrodnicze obszarów Natura 2000 do rozwoju turystyki (informacje, publikacje, organizacja ścieżek przyrodniczych, bazy hotelowej) - zajęcia terenowe.
8. Jak społeczeństwo naszej gminy może uczestniczyć w funkcjonowaniu obszarów Natura 2000 - panel dyskusyjny.
9. Obszary Natura 2000 - szansą dla fotografów i filmowców, plastyków - nauka fotografowania, filmowania, przygotowanie plakatów, prezentacja zdjęć i filmów lokalnej społeczności - przygotowanie wystawy - konkurs na najciekawszy plakat projektu.
10. Przygotowujemy folder o obszarach Natura 2000 dla gości w naszej gminie - zajęcia plastyczne.
11. Zwiad terenowy - Jakie korzyści społeczne, ekonomiczne, gospodarcze z funkcjonowania obszarów Natura 2000 w naszej okolicy mogą mieć: gmina, mieszkańcy, gospodarze, właściciele gospodarstw agroturystycznych.
12. Zapobieganie szkodom na obszarach Natura 2000. A może Społeczna Straż Ochrony Przyrody (SSOP) - wykład i dyskusja.
13. Dyskusja panelowa - obszary Natura 2000 w naszej gminie to szansa dla nas czy zagrożenie?
14. My i obszary Natura 2000 - w przyszłości;
- przygotowanie happeningu promującego obszary Natura 2000 w mojej miejscowości.
- wykonanie happeningu dla społeczności z Sendenia (zaproszenie mieszkańców, plakaty, program).
Cele warsztatów zostały osiągnięte. Świadczą o tym:
- aktywność uczestników podczas warsztatów,
- odpowiedzi na ankietę ewaluacyjną.

 


Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Nasi partnerzy

NFOSiGW