Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

EKO warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu Mazowsza PDF Print E-mail

Eko warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu Mazowsza

dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 14500,00 zł

Umowa dotacji nr 0731/14/EE/D z dnia 30/10/2014r

 

Działanie I
Warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej i przedszkolnej - łącznie 60 godz.

Liczba warsztatów: 30
Liczba uczestników: 642 osoby.

Termin realizacji warsztatów: od 8.09.2014r. do 17/10/2014r

Trener: Kamila Marczak

Cel główny: Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej oraz zwiększenie ich zaangażowania do aktywnego działania na rzecz ochrony obszarów Natura 2000, wytworzenie trwałych nawyków i zachowań w duchu ekologicznego stylu życia w domu, w szkole i w najbliższym otoczeniu poprzez naukę oszczędzania energii, promocji odnawialnych źródeł energii, właściwej gospodarki odpadami komunalnymi.

Cele szczegółowe:
Zdobycie wiadomości w zakresie:
- racjonalnej gospodarki odpadami, przeciwdziałania zmianom klimatu,
- podstawowych pojęć z zakresu ochrony przyrody, ekologii,
- przyczyn zagrożeń środowiska przyrodniczego, w tym obszarów Natura 2000,
- możliwości wykorzystania wartości obszarów Natura 2000 do rozwoju zrównoważonego,
- promocja turystyki na obszarach Natura 2000.

Zakres tematyczny warsztatów przeprowadzonych w przedszkolach i szkołach - podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nt:
1. Mądre rady na odpady.
2. Posprzątajmy nasz świat.
3. ABC ochrony klimatu.
4. Energia dawniej i dziś.
5. Edukacja na temat OZE.
6. Energia słońca i jej wykorzystanie w praktyce.

Wykorzystanie aktywnych metod nauczania ma trwały wpływ na aktywność młodzieży i dzieci wobec środowiska. Odbiorcami zajęć są dzieci i młodzież.

Uczestnicy reprezentowali następujące szkoły:
1. Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego w Płocku
2. Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku
3. Miejskie Przedszkole Nr 4 Im. Jasia i Małgosi w Płocku
4. Gimnazjum w Brudzeniu Dużym
5. Szkoła Podstawowa PTO w Płocku
6. Szkoła Podstawowa w Nowym Kamieniu
7. Miejskie Przedszkole Nr 31 Płocku
8. Zespół Szkół Nr 3 im TPD w Zagrobie, 09-230 Bielsk
9. Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie
10. Miejskie Przedszkole Nr 4 Czerwonego Kapturka
11. Zespół Szkół Nr 1 w Płocku
12. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie
13. Szkoła Podstawowa PTO w Płocku
14. Szkoła Podstawowa im. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie
15. Szkoła Podstawowa w Brzozowie
16. Przedszkole MAX - Akademia Przedszkolaka MAX
17. Miejskie Przedszkole Nr 35
18. LO SOP w Płocku
19. Zespół Szkół w Drobinie
20. Gimnazjum w Borkowie Kościelnym
21. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierpcu
22. Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku
23. Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu
24. LO SOP w Płocku
25. Gimnazjum w Borkowie Kościelnym
26. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu
27. Szkoła Podstawowa w Czermnie
28. Gimnazjum Miejskie w Sierpcu
29. Zespół Szkół w Drobinie ? Gimnazjum
30. Gimnazjum im Mikołaja Kopernika w Sierpcu


Działanie II
Warsztaty: Natura 2000 - nasza szansą

Miejsce warsztatów: Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku (MWCEPŚ) - Szkolne Schronisko Młodzieżowe ("SSM - Zielona Szkoła" w Sendeniu), Sendeń Mały 2/2, 09-520 Łąck.
Termin: 14 - 20 sierpnia 2014 r

Uczestnicy: uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - reprezentanci 24 szkół - łącznie - 40 osób.

Formy i metody pracy: dyskusja panelowa, zajęcia w grupach, zajęcia w terenie na ścieżkach edukacyjno-przyrodniczych, zajęcia plastyczne, fotograficzne, konkursy, zwiad terenowy, filmy.

Udział w warsztatach był bezpłatny.

Cel:
- Zdobycie wiadomości w zakresie: podstawowych pojęć z zakresu ochrony przyrody, specyfiki środowiska przyrodniczego własnego terenu, przyczyn zagrożeń środowiska przyrodniczego, w tym obszarów Natura 2000, możliwości wykorzystania wartości obszarów Natura 2000 do rozwoju zrównoważonego.
- Kształtowanie poglądów, postaw i zachowań sprzyjających zapobieganiu niszczenia różnorodności biologicznej, siedlisk i gatunków obszarów Natura 2000, wykorzystania ich zasobów do zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza: poczucia odpowiedzialności za skutki działań własnych w środowisku przyrodniczym, aktywnego udziału w działaniach na rzecz zapobiegania degradacji środowiska, w tym zwłaszcza siedlisk i gatunków obszaru Natura 2000, aktywizacja członków rodziny, kolegów na rzecz ochrony środowiska, w tym siedlisk i gatunków obszaru Natura 2000, możliwości rozwoju turystyki i innych działalności na obszarach Natura 2000.

Sprawozdanie z realizacji warsztatów: "Natura 2000 - nasza szansą"
Uczestnicy byli zakwaterowani w salach sypialnych SSM - Zielonej Szkoły w Sendeniu.
W pierwszym dniu zajęć zostali zapoznani z regulaminem pobytu na warsztatach, celami warsztatów, omówiono szczegółowo program warsztatów, finansujących projekt pn. "Natura 2000 - naszą szansą" (WFOŚiGW w Warszawie), trenerów, kierownika i wychowawców warsztatów.
Przedstawiono informacje o okolicy Sendenia, walory przyrodnicze i krajobrazowe terenu, przygotowanie placówki w Sendeniu do funkcjonowania na obszarze cennym przyrodniczo (jeziora, GWPK, obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, obszar chronionego krajobrazu).

Odbyły się dwa warsztaty jednego dnia, z podziałem na dwie grupy - tematyka zajęć:
1. Ochrona różnorodności biologicznej w Polsce, mojej gminie a problemy rozwoju mojej miejscowości.
2. Inwentaryzacja przyrodnicza - co to jest, jak ją przeprowadzić, co ona da mojej gminie. Przeprowadzamy inwentaryzację przyrodniczą w okolicy Sendenia - zajęcia terenowe.
3. Sejmik ekologiczny - różnorodność biologiczna w mojej gminie. Co gmina na efekty inwentaryzacji przyrodniczej? - spotkanie z przedstawicielem Urzędu Gminy Łąck.
4. Istota i cele sieci Natura 2000, sposób stanowienia obszarów Natura 2000.
5. Szlakami obszarów Natura 2000 - zajęcia terenowe i plastyczne.
6. Szlakami obszarów Natura 2000 w mojej miejscowości - możliwości rozwoju ekoturystyki (pieszej, rowerowej, kajakowej, konnej) - zajęcia terenowe piesze, rowerowe wędrówki do obszaru Natura 2000 - Uroczyska Łąckie..
7. Jak wykorzystać bogactwo przyrodnicze obszarów Natura 2000 do rozwoju turystyki (informacje, publikacje, organizacja ścieżek przyrodniczych, bazy hotelowej) - zajęcia terenowe.
8. Jak społeczeństwo naszej gminy może uczestniczyć w funkcjonowaniu obszarów Natura 2000 - panel dyskusyjny.
9. Obszary Natura 2000 - szansą dla fotografów i filmowców, plastyków - nauka fotografowania, filmowania, przygotowanie plakatów, prezentacja zdjęć i filmów lokalnej społeczności - przygotowanie wystawy - konkurs na najciekawszy plakat projektu.
10. Przygotowujemy folder o obszarach Natura 2000 dla gości w naszej gminie - zajęcia plastyczne.
11. Zwiad terenowy - Jakie korzyści społeczne, ekonomiczne, gospodarcze z funkcjonowania obszarów Natura 2000 w naszej okolicy mogą mieć: gmina, mieszkańcy, gospodarze, właściciele gospodarstw agroturystycznych.
12. Zapobieganie szkodom na obszarach Natura 2000. A może Społeczna Straż Ochrony Przyrody (SSOP) - wykład i dyskusja.
13. Dyskusja panelowa - obszary Natura 2000 w naszej gminie to szansa dla nas czy zagrożenie?
14. My i obszary Natura 2000 - w przyszłości;
- przygotowanie happeningu promującego obszary Natura 2000 w mojej miejscowości.
- wykonanie happeningu dla społeczności z Sendenia (zaproszenie mieszkańców, plakaty, program).
Cele warsztatów zostały osiągnięte. Świadczą o tym:
- aktywność uczestników podczas warsztatów,
- odpowiedzi na ankietę ewaluacyjną.

 


Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Nasi partnerzy

NFOSiGW