Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

EKO warsztaty dla dzieci i modziey z terenu Mazowsza PDF Print E-mail

Eko warsztaty dla dzieci i modziey z terenu Mazowsza

dofinansowane przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 14500,00 z

Umowa dotacji nr 0731/14/EE/D z dnia 30/10/2014r

Dziaanie I
Warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i modziey szkolnej i przedszkolnej - cznie 60 godz.

Liczba warsztatw: 30
Liczba uczestnikw: 642 osoby.

Termin realizacji warsztatw: od 8.09.2014r. do 17/10/2014r

Trener: Kamila Marczak

Cel gwny: Podniesienie wiadomoci ekologicznej dzieci i modziey szkolnej oraz zwikszenie ich zaangaowania do aktywnego dziaania na rzecz ochrony obszarw Natura 2000, wytworzenie trwaych nawykw i zachowa w duchu ekologicznego stylu ycia w domu, w szkole i w najbliszym otoczeniu poprzez nauk oszczdzania energii, promocji odnawialnych rde energii, waciwej gospodarki odpadami komunalnymi.

Cele szczegowe:
Zdobycie wiadomoci w zakresie:
- racjonalnej gospodarki odpadami, przeciwdziaania zmianom klimatu,
- podstawowych poj z zakresu ochrony przyrody, ekologii,
- przyczyn zagroe rodowiska przyrodniczego, w tym obszarw Natura 2000,
- moliwoci wykorzystania wartoci obszarw Natura 2000 do rozwoju zrwnowaonego,
- promocja turystyki na obszarach Natura 2000.

Zakres tematyczny warsztatw przeprowadzonych w przedszkolach i szkoach - podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nt:
1. Mdre rady na odpady.
2. Posprztajmy nasz wiat.
3. ABC ochrony klimatu.
4. Energia dawniej i dzi.
5. Edukacja na temat OZE.
6. Energia soca i jej wykorzystanie w praktyce.

Wykorzystanie aktywnych metod nauczania ma trway wpyw na aktywno modziey i dzieci wobec rodowiska. Odbiorcami zaj s dzieci i modzie.

Uczestnicy reprezentowali nastpujce szkoy:
1. Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego w Pocku
2. Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaci w Pocku
3. Miejskie Przedszkole Nr 4 Im. Jasia i Magosi w Pocku
4. Gimnazjum w Brudzeniu Duym
5. Szkoa Podstawowa PTO w Pocku
6. Szkoa Podstawowa w Nowym Kamieniu
7. Miejskie Przedszkole Nr 31 Pocku
8. Zesp Szk Nr 3 im TPD w Zagrobie, 09-230 Bielsk
9. Szkoa Podstawowa im. K.K. Baczyskiego w Wyszogrodzie
10. Miejskie Przedszkole Nr 4 Czerwonego Kapturka
11. Zesp Szk Nr 1 w Pocku
12. Niepubliczna Szkoa Podstawowa im. Marszaka Jzefa Pisudskiego w Orszymowie
13. Szkoa Podstawowa PTO w Pocku
14. Szkoa Podstawowa im. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Supnie
15. Szkoa Podstawowa w Brzozowie
16. Przedszkole MAX - Akademia Przedszkolaka MAX
17. Miejskie Przedszkole Nr 35
18. LO SOP w Pocku
19. Zesp Szk w Drobinie
20. Gimnazjum w Borkowie Kocielnym
21. Szkoa Podstawowa Nr 2 w Sierpcu
22. Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaci w Pocku
23. Zesp Szk Nr 1 w Sierpcu
24. LO SOP w Pocku
25. Gimnazjum w Borkowie Kocielnym
26. Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego w Studziecu
27. Szkoa Podstawowa w Czermnie
28. Gimnazjum Miejskie w Sierpcu
29. Zesp Szk w Drobinie ? Gimnazjum
30. Gimnazjum im Mikoaja Kopernika w Sierpcu


Dziaanie II
Warsztaty: Natura 2000 - nasza szans

Miejsce warsztatw: Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne rodowisku (MWCEP) - Szkolne Schronisko Modzieowe ("SSM - Zielona Szkoa" w Sendeniu), Sende May 2/2, 09-520 ck.
Termin: 14 - 20 sierpnia 2014 r

Uczestnicy: uczniowie ze szk podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - reprezentanci 24 szk - cznie - 40 osb.

Formy i metody pracy: dyskusja panelowa, zajcia w grupach, zajcia w terenie na ciekach edukacyjno-przyrodniczych, zajcia plastyczne, fotograficzne, konkursy, zwiad terenowy, filmy.

Udzia w warsztatach by bezpatny.

Cel:
- Zdobycie wiadomoci w zakresie: podstawowych poj z zakresu ochrony przyrody, specyfiki rodowiska przyrodniczego wasnego terenu, przyczyn zagroe rodowiska przyrodniczego, w tym obszarw Natura 2000, moliwoci wykorzystania wartoci obszarw Natura 2000 do rozwoju zrwnowaonego.
- Ksztatowanie pogldw, postaw i zachowa sprzyjajcych zapobieganiu niszczenia rnorodnoci biologicznej, siedlisk i gatunkw obszarw Natura 2000, wykorzystania ich zasobw do zrwnowaonego rozwoju, a zwaszcza: poczucia odpowiedzialnoci za skutki dziaa wasnych w rodowisku przyrodniczym, aktywnego udziau w dziaaniach na rzecz zapobiegania degradacji rodowiska, w tym zwaszcza siedlisk i gatunkw obszaru Natura 2000, aktywizacja czonkw rodziny, kolegw na rzecz ochrony rodowiska, w tym siedlisk i gatunkw obszaru Natura 2000, moliwoci rozwoju turystyki i innych dziaalnoci na obszarach Natura 2000.

Sprawozdanie z realizacji warsztatw: "Natura 2000 - nasza szans"
Uczestnicy byli zakwaterowani w salach sypialnych SSM - Zielonej Szkoy w Sendeniu.
W pierwszym dniu zaj zostali zapoznani z regulaminem pobytu na warsztatach, celami warsztatw, omwiono szczegowo program warsztatw, finansujcych projekt pn. "Natura 2000 - nasz szans" (WFOiGW w Warszawie), trenerw, kierownika i wychowawcw warsztatw.
Przedstawiono informacje o okolicy Sendenia, walory przyrodnicze i krajobrazowe terenu, przygotowanie placwki w Sendeniu do funkcjonowania na obszarze cennym przyrodniczo (jeziora, GWPK, obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, obszar chronionego krajobrazu).

Odbyy si dwa warsztaty jednego dnia, z podziaem na dwie grupy - tematyka zaj:
1. Ochrona rnorodnoci biologicznej w Polsce, mojej gminie a problemy rozwoju mojej miejscowoci.
2. Inwentaryzacja przyrodnicza - co to jest, jak j przeprowadzi, co ona da mojej gminie. Przeprowadzamy inwentaryzacj przyrodnicz w okolicy Sendenia - zajcia terenowe.
3. Sejmik ekologiczny - rnorodno biologiczna w mojej gminie. Co gmina na efekty inwentaryzacji przyrodniczej? - spotkanie z przedstawicielem Urzdu Gminy ck.
4. Istota i cele sieci Natura 2000, sposb stanowienia obszarw Natura 2000.
5. Szlakami obszarw Natura 2000 - zajcia terenowe i plastyczne.
6. Szlakami obszarw Natura 2000 w mojej miejscowoci - moliwoci rozwoju ekoturystyki (pieszej, rowerowej, kajakowej, konnej) - zajcia terenowe piesze, rowerowe wdrwki do obszaru Natura 2000 - Uroczyska ckie..
7. Jak wykorzysta bogactwo przyrodnicze obszarw Natura 2000 do rozwoju turystyki (informacje, publikacje, organizacja cieek przyrodniczych, bazy hotelowej) - zajcia terenowe.
8. Jak spoeczestwo naszej gminy moe uczestniczy w funkcjonowaniu obszarw Natura 2000 - panel dyskusyjny.
9. Obszary Natura 2000 - szans dla fotografw i filmowcw, plastykw - nauka fotografowania, filmowania, przygotowanie plakatw, prezentacja zdj i filmw lokalnej spoecznoci - przygotowanie wystawy - konkurs na najciekawszy plakat projektu.
10. Przygotowujemy folder o obszarach Natura 2000 dla goci w naszej gminie - zajcia plastyczne.
11. Zwiad terenowy - Jakie korzyci spoeczne, ekonomiczne, gospodarcze z funkcjonowania obszarw Natura 2000 w naszej okolicy mog mie: gmina, mieszkacy, gospodarze, waciciele gospodarstw agroturystycznych.
12. Zapobieganie szkodom na obszarach Natura 2000. A moe Spoeczna Stra Ochrony Przyrody (SSOP) - wykad i dyskusja.
13. Dyskusja panelowa - obszary Natura 2000 w naszej gminie to szansa dla nas czy zagroenie?
14. My i obszary Natura 2000 - w przyszoci;
- przygotowanie happeningu promujcego obszary Natura 2000 w mojej miejscowoci.
- wykonanie happeningu dla spoecznoci z Sendenia (zaproszenie mieszkacw, plakaty, program).
Cele warsztatw zostay osignite. wiadcz o tym:
- aktywno uczestnikw podczas warsztatw,
- odpowiedzi na ankiet ewaluacyjn.


Projektdofinansowany przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnejw Warszawie


Nasi partnerzy

NFOSiGW