Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

Konkursy pn. "Natura 2000" PDF Print E-mail

Konkursy pn. "Natura 2000" dofinansowane przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6400,00 z

Umowa dotacji 0011/15/EE/D z dnia 27/03/2015r


1. Nagrody w konkursie na scenariusz zaj zwizanych z edukacj spoeczestwa na obszarze Natura 2000.

Nagrody w konkursie - sprzt optyczny - lornetki - 6 sztuk

Organizator: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku

Przedmiotem konkursu byy scenariusze zaj zwizane z edukacj spoeczestwa na obszarze Natura 2000.


Cele konkursu:
- tworzenie klimatu spoecznego przychylnego powstawaniu i funkcjonowaniu sieci Natura 2000,
- promocja proekologicznych postaw modziey w stosunku do roli obszarw Natura 2000, jak odgrywaj w zrwnowaonym rozwoju gmin,
- ksztatowanie umiejtnoci pracy indywidualnej uczniw,
- ksztatowanie umiejtnoci publicznych wystpie oraz wygaszania niezalenych opinii na zadany temat,
- promocja korzystania z wynikajcych z ochrony przyrody moliwoci lokalnego rozwoju gospodarki.

Uczestnicy (dwie kategorie wiekowe):
- I kategoria - nauczyciele szk podstawowych;
- II kategoria - nauczyciele szk gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.

Terminy:
Termin nadsyania prac: do 30 maja 2015r.
Ocena prac: 2 czerwca 2015r.
Ogoszenie wynikw konkursu: 10 czerwca 2015r.

W dniu 2 czerwca 2015r. zebraa si Komisja Konkursowa powoana przez Zarzd Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku w celu rozstrzygnicia konkursu. Ze szk wojewdztwa mazowieckiego wpyno 26 prac (planowana liczba uczestnikw: 25).

Wybr laureatw konkursu okaza si nie lada wyzwaniem dla Komisji. Wszystkie prace byy ocenione pod wzgldem merytorycznym. Po obradach wyoniono laureatw:
I kategoria - nauczyciele szk podstawowych - I, II i III miejsce;
II kategoria - nauczyciele szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - I, II i III miejsce.

cznie przyznano 6 nagrd tj. lornetki.
Uroczyste wrczenia nagrd odbyo si w dniu 10 czerwca 2015r.

2. Nagrody w konkursie pn. "Obszary Natura 2000 szans dla rozwoju naszej gminy"

Nagrody w konkursie:
- dla uczniw (3 szt.) - sprzt optyczny - lornetki;
- dla szk (3 szt.) - Mapa Polski - ochrona przyrody i sie ECONET;
cznie 6 nagrd

Organizator: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku
Cele konkursu:
- tworzenie klimatu spoecznego przychylnego powstawaniu i funkcjonowaniu na Mazowszu sieci obszarw Natura 2000,
- promocja proekologicznych postaw modziey w stosunku do roli obszarw Natura 2000, jak odgrywaj w zrwnowaonym rozwoju gmin,
- ksztatowanie umiejtnoci pracy indywidualnej uczniw,
- ksztatowanie umiejtnoci publicznych wystpie oraz wygaszania niezalenych opinii na zadany temat,
- promocja korzystania z wynikajcych z ochrony przyrody moliwoci lokalnego rozwoju gospodarczego.

Tematyka konkursu:
- Rozpoznanie obszaru Natura 2000 i wyrobienie indywidualnej, emocjonalnej oceny wartoci obiektu (gatunki chronione, siedliska istotne dla UE).
- Identyfikowanie si spoeczestwa z systemem ochrony walorw przyrodniczych okolicy i bliszego ssiedztwa (pozytywne i negatywne zwizki pomidzy spoeczestwem a chronion przyrod).
- Obszary Natura 2000 a dziaalno czowieka.

Terminy:
Termin nadsyania prac: do 30 maja 2015r.
Ocena prac: 2 czerwca 2015r.
Ogoszenie wynikw konkursu: 10 czerwca 2015r.

W dniu 2 czerwca 2015r. zebraa si Komisja Konkursowa powoana przez Zarzd Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku w celu rozstrzygnicia konkursu. Ze szk wojewdztwa mazowieckiego wpyno 15 prac (planowana liczba uczestnikw: 15).

Wszystkie prace byy ocenione pod wzgldem merytorycznym. Komisja dokonaa oceny przyznajc trzy nagrody gwne dla szk oraz ucznia reprezentujcego dan szko. cznie przyznano 6 nagrd - 3 dla szk i 3 dla uczniw.

Nagrodami w konkursie s:
- dla szk: mapa Polski - ochrona przyrody i sie ECONET - sztuk 3
- dla uczniw: lornetki - sztuk 3

Uroczyste wrczenia nagrd odbyo si w dniu 10 czerwca 2015r.

---

Przykadowe scenariusze

-> Scenariusz 1 -czytaj pdf...

-> Scenariusz 2 -czytaj pdf...

-> Scenariusz 3 -czytaj pdf...

-> Scenariusz 4 -czytaj pdf...

Scenariusz 4 za 2a -czytaj pdf...

Scenariusz 4 za 2b -czytaj pdf...

-> Scenariusz 5 -czytaj pdf...

-> Scenariusz 6 -czytaj pdf...

---


Konkursy pn. "Natura 2000" dofinansowane przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6400,00 z


Nasi partnerzy

NFOSiGW