Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Konkursy pn. "Natura 2000" PDF Print E-mail

Konkursy pn. "Natura 2000" dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6400,00 zł

Umowa dotacji 0011/15/EE/D z dnia 27/03/2015r


1. Nagrody w konkursie na scenariusz zajęć związanych z edukacją społeczeństwa na obszarze Natura 2000.

Nagrody w konkursie - sprzęt optyczny - lornetki - 6 sztuk

Organizator: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

Przedmiotem konkursu były scenariusze zajęć związane z edukacją społeczeństwa na obszarze Natura 2000.


Cele konkursu:
- tworzenie klimatu społecznego przychylnego powstawaniu i funkcjonowaniu sieci Natura 2000,
- promocja proekologicznych postaw młodzieży w stosunku do roli obszarów Natura 2000, jaką odgrywają w zrównoważonym rozwoju gmin,
- kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej uczniów,
- kształtowanie umiejętności publicznych wystąpień oraz wygłaszania niezależnych opinii na zadany temat,
- promocja korzystania z wynikających z ochrony przyrody możliwości lokalnego rozwoju gospodarki.

Uczestnicy (dwie kategorie wiekowe):
- I kategoria - nauczyciele szkół podstawowych;
- II kategoria - nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.

Terminy:
Termin nadsyłania prac: do 30 maja 2015r.
Ocena prac: 2 czerwca 2015r.
Ogłoszenie wyników konkursu: 10 czerwca 2015r.

W dniu 2 czerwca 2015r. zebrała się Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku w celu rozstrzygnięcia konkursu. Ze szkół województwa mazowieckiego wpłynęło 26 prac (planowana liczba uczestników: 25).

Wybór laureatów konkursu okazał się nie lada wyzwaniem dla Komisji. Wszystkie prace były ocenione pod względem merytorycznym. Po obradach wyłoniono laureatów:
I kategoria - nauczyciele szkół podstawowych - I, II i III miejsce;
II kategoria - nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - I, II i III miejsce.

Łącznie przyznano 6 nagród tj. lornetki.
Uroczyste wręczenia nagród odbyło się w dniu 10 czerwca 2015r.

2. Nagrody w konkursie pn. "Obszary Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy"

Nagrody w konkursie:
- dla uczniów (3 szt.) - sprzęt optyczny - lornetki;
- dla szkół (3 szt.) - Mapa Polski - ochrona przyrody i sieć ECONET;
łącznie 6 nagród

Organizator: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
Cele konkursu:
- tworzenie klimatu społecznego przychylnego powstawaniu i funkcjonowaniu na Mazowszu sieci obszarów Natura 2000,
- promocja proekologicznych postaw młodzieży w stosunku do roli obszarów Natura 2000, jaką odgrywają w zrównoważonym rozwoju gmin,
- kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej uczniów,
- kształtowanie umiejętności publicznych wystąpień oraz wygłaszania niezależnych opinii na zadany temat,
- promocja korzystania z wynikających z ochrony przyrody możliwości lokalnego rozwoju gospodarczego.

Tematyka konkursu:
- Rozpoznanie obszaru Natura 2000 i wyrobienie indywidualnej, emocjonalnej oceny wartości obiektu (gatunki chronione, siedliska istotne dla UE).
- Identyfikowanie się społeczeństwa z systemem ochrony walorów przyrodniczych okolicy i bliższego sąsiedztwa (pozytywne i negatywne związki pomiędzy społeczeństwem a chronioną przyrodą).
- Obszary Natura 2000 a działalność człowieka.

Terminy:
Termin nadsyłania prac: do 30 maja 2015r.
Ocena prac: 2 czerwca 2015r.
Ogłoszenie wyników konkursu: 10 czerwca 2015r.

W dniu 2 czerwca 2015r. zebrała się Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku w celu rozstrzygnięcia konkursu. Ze szkół województwa mazowieckiego wpłynęło 15 prac (planowana liczba uczestników: 15).

Wszystkie prace były ocenione pod względem merytorycznym. Komisja dokonała oceny przyznając trzy nagrody główne dla szkół oraz ucznia reprezentującego daną szkołę. Łącznie przyznano 6 nagród - 3 dla szkół i 3 dla uczniów.

Nagrodami w konkursie są:
- dla szkół: mapa Polski - ochrona przyrody i sieć ECONET - sztuk 3
- dla uczniów: lornetki - sztuk 3

Uroczyste wręczenia nagród odbyło się w dniu 10 czerwca 2015r.

---

Przykładowe scenariusze

-> Scenariusz 1 - czytaj pdf...

-> Scenariusz 2 - czytaj pdf...

-> Scenariusz 3 - czytaj pdf...

-> Scenariusz 4 - czytaj pdf...

Scenariusz 4 zał 2a - czytaj pdf...

Scenariusz 4 zał 2b - czytaj pdf...

-> Scenariusz 5 - czytaj pdf...

-> Scenariusz 6 - czytaj pdf...

---


Konkursy pn. "Natura 2000" dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6400,00 zł


Nasi partnerzy

NFOSiGW