Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Konkursy pn. "Natura 2000" PDF Print E-mail

Konkursy pn. "Natura 2000" dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6400,00 zł

Umowa dotacji 0011/15/EE/D z dnia 27/03/2015r


1. Nagrody w konkursie na scenariusz zajęć związanych z edukacją społeczeństwa na obszarze Natura 2000.

Nagrody w konkursie - sprzęt optyczny - lornetki - 6 sztuk

Organizator: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

Przedmiotem konkursu były scenariusze zajęć związane z edukacją społeczeństwa na obszarze Natura 2000.


Cele konkursu:
- tworzenie klimatu społecznego przychylnego powstawaniu i funkcjonowaniu sieci Natura 2000,
- promocja proekologicznych postaw młodzieży w stosunku do roli obszarów Natura 2000, jaką odgrywają w zrównoważonym rozwoju gmin,
- kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej uczniów,
- kształtowanie umiejętności publicznych wystąpień oraz wygłaszania niezależnych opinii na zadany temat,
- promocja korzystania z wynikających z ochrony przyrody możliwości lokalnego rozwoju gospodarki.

Uczestnicy (dwie kategorie wiekowe):
- I kategoria - nauczyciele szkół podstawowych;
- II kategoria - nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.

Terminy:
Termin nadsyłania prac: do 30 maja 2015r.
Ocena prac: 2 czerwca 2015r.
Ogłoszenie wyników konkursu: 10 czerwca 2015r.

W dniu 2 czerwca 2015r. zebrała się Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku w celu rozstrzygnięcia konkursu. Ze szkół województwa mazowieckiego wpłynęło 26 prac (planowana liczba uczestników: 25).

Wybór laureatów konkursu okazał się nie lada wyzwaniem dla Komisji. Wszystkie prace były ocenione pod względem merytorycznym. Po obradach wyłoniono laureatów:
I kategoria - nauczyciele szkół podstawowych - I, II i III miejsce;
II kategoria - nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - I, II i III miejsce.

Łącznie przyznano 6 nagród tj. lornetki.
Uroczyste wręczenia nagród odbyło się w dniu 10 czerwca 2015r.

2. Nagrody w konkursie pn. "Obszary Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy"

Nagrody w konkursie:
- dla uczniów (3 szt.) - sprzęt optyczny - lornetki;
- dla szkół (3 szt.) - Mapa Polski - ochrona przyrody i sieć ECONET;
łącznie 6 nagród

Organizator: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
Cele konkursu:
- tworzenie klimatu społecznego przychylnego powstawaniu i funkcjonowaniu na Mazowszu sieci obszarów Natura 2000,
- promocja proekologicznych postaw młodzieży w stosunku do roli obszarów Natura 2000, jaką odgrywają w zrównoważonym rozwoju gmin,
- kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej uczniów,
- kształtowanie umiejętności publicznych wystąpień oraz wygłaszania niezależnych opinii na zadany temat,
- promocja korzystania z wynikających z ochrony przyrody możliwości lokalnego rozwoju gospodarczego.

Tematyka konkursu:
- Rozpoznanie obszaru Natura 2000 i wyrobienie indywidualnej, emocjonalnej oceny wartości obiektu (gatunki chronione, siedliska istotne dla UE).
- Identyfikowanie się społeczeństwa z systemem ochrony walorów przyrodniczych okolicy i bliższego sąsiedztwa (pozytywne i negatywne związki pomiędzy społeczeństwem a chronioną przyrodą).
- Obszary Natura 2000 a działalność człowieka.

Terminy:
Termin nadsyłania prac: do 30 maja 2015r.
Ocena prac: 2 czerwca 2015r.
Ogłoszenie wyników konkursu: 10 czerwca 2015r.

W dniu 2 czerwca 2015r. zebrała się Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku w celu rozstrzygnięcia konkursu. Ze szkół województwa mazowieckiego wpłynęło 15 prac (planowana liczba uczestników: 15).

Wszystkie prace były ocenione pod względem merytorycznym. Komisja dokonała oceny przyznając trzy nagrody główne dla szkół oraz ucznia reprezentującego daną szkołę. Łącznie przyznano 6 nagród - 3 dla szkół i 3 dla uczniów.

Nagrodami w konkursie są:
- dla szkół: mapa Polski - ochrona przyrody i sieć ECONET - sztuk 3
- dla uczniów: lornetki - sztuk 3

Uroczyste wręczenia nagród odbyło się w dniu 10 czerwca 2015r.

---

Przykładowe scenariusze

-> Scenariusz 1 - czytaj pdf...

-> Scenariusz 2 - czytaj pdf...

-> Scenariusz 3 - czytaj pdf...

-> Scenariusz 4 - czytaj pdf...

Scenariusz 4 zał 2a - czytaj pdf...

Scenariusz 4 zał 2b - czytaj pdf...

-> Scenariusz 5 - czytaj pdf...

-> Scenariusz 6 - czytaj pdf...

---


Konkursy pn. "Natura 2000" dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6400,00 zł


Nasi partnerzy

NFOSiGW