Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

NATURA 2000 - SZANSĄ DLA ROZWOJU REGIONU PŁOCKIEGO PDF Print E-mail

NATURA 2000 - SZANSĄ DLA ROZWOJU REGIONU PŁOCKIEGO

dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 22563,00 zł


I zadanie: Warsztaty dla szkół pn. "Natura 2000 w mojej okolicy"

Uczestnicy: dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Regionu Płockiego.
Miejsce: warsztaty prowadzone będą w palcówkach przedszkolnych i szkolnych.

Warsztaty przeprowadzone zostaną w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W czasie warsztatów będą wykorzystane materiały przygotowane w ramach projektu - plansze edukacyjne. Szczególną uwagę będziemy zwracać na ochronę różnorodności biologicznej w tym istotną rolę obszarów Natura 2000 dla ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i siedlisk chronionych. Przedstawione będą aspekty ochrony przyrody, korzyści wynikające z faktu mieszkania w sąsiedztwie obszarów Natura 2000.
Warsztaty prowadzone będą metodami aktywizującymi grupę z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, plansz edukacyjnych.

II zadanie: Warsztaty - dla dzieci i młodzieży szkolnej plener artystyczno - przyrodniczy
Uczestnicy: uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Płocka.
Cel:
- Zdobycie wiadomości w zakresie: podstawowych pojęć z zakresu ochrony przyrody, specyfiki środowiska przyrodniczego własnego terenu, przyczyn zagrożeń środowiska przyrodniczego, w tym obszarów Natura 2000, możliwości wykorzystania wartości obszarów Natura 2000 do rozwoju zrównoważonego.
Kształtowanie poglądów, postaw i zachowań sprzyjających zapobieganiu niszczenia różnorodności biologicznej, siedlisk i gatunków obszarów Natura 2000, wykorzystania ich do zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza: poczucia odpowiedzialności za skutki działań własnych w środowisku przyrodniczym, aktywnego udziału w działaniach na rzecz zapobiegania degradacji środowiska, w tym zwłaszcza siedlisk i gatunków obszaru Natura 2000, aktywizacja członków rodziny, kolegów na rzecz ochrony środowiska, w tym siedlisk i gatunków obszaru Natura 2000, możliwości rozwoju turystyki i innych działalności na obszarach Natura 2000.

III zadanie: Plansze edukacyjne pt. "Poznaj Naturę 2000 w swoim regionie" - materiały edukacyjne dla szkół uczestniczących w projekcie.

Zostaną opracowane plansze edukacyjne - każda szkoła uczestnicząca w projekcie otrzyma zestaw plansz - 9 szt:

Plansza 1 - Dolina Skrwy Lewej

Plansza 2 - Dolina Przysowy i Słudwi

Plansza 3 - Aleja Pachnicowa

Plansza 4 - Dolina Środkowej Wisły

Plansza 5 - Kampinoska Dolina Wisły

Plansza 6 - Puszcza Kampinoska

Plansza 7 - Sikórz

Plansza 8 - Uroczyska Łąckie

Plansza 9 - Podstawowe informacje o obszarach Natura 2000


Zostaną one przekazane szkołom biorącym udział w projekcie. Szkoły, które otrzymają plansze edukacyjne, zobowiązane są do zorganizowania szkolnej wystawy w miejscu ogólnie dostępnym dla wszystkich (dzieci, nauczycieli, rodziców).
Plansze zostaną dostarczone do szkoły podczas warsztatów prowadzonych przez trenera RCEE w Płocku. Pierwsze zajęcia w szkole z wykorzystaniem plansz poprowadzi trener RCEE w Płocku. Następnie z plansz zostanie przygotowana wystawa, a nauczyciel który uczestniczył w warsztatach prowadzonych przez trenera RCEE w Płocku przeprowadzi warsztaty z wykorzystaniem plansz dla innych grup ze szkoły.
1. komplet plansz posłuży trenerowi do przeprowadzenia zajęć w szkołach, a następnie zostanie przekazany bibliotece RCEE w Płocku, gdzie zostanie przygotowana wystawa.

IV zadanie: Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia programów edukacyjnych i pokazów dydaktycznych

1. Zakup komputera z oprogramowaniem
2. Ekran projekcyjny NOBO na trójnogu (150x113,8)

V zadanie: Promocja projektu

 


Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Nasi partnerzy

NFOSiGW