Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

NATURA 2000 - SZANSĄ DLA ROZWOJU REGIONU PŁOCKIEGO PDF Print E-mail

NATURA 2000 - SZANSĄ DLA ROZWOJU REGIONU PŁOCKIEGO

dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 22563,00 zł


I zadanie: Warsztaty dla szkół pn. "Natura 2000 w mojej okolicy"

Uczestnicy: dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Regionu Płockiego.
Miejsce: warsztaty prowadzone będą w palcówkach przedszkolnych i szkolnych.

Warsztaty przeprowadzone zostaną w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W czasie warsztatów będą wykorzystane materiały przygotowane w ramach projektu - plansze edukacyjne. Szczególną uwagę będziemy zwracać na ochronę różnorodności biologicznej w tym istotną rolę obszarów Natura 2000 dla ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i siedlisk chronionych. Przedstawione będą aspekty ochrony przyrody, korzyści wynikające z faktu mieszkania w sąsiedztwie obszarów Natura 2000.
Warsztaty prowadzone będą metodami aktywizującymi grupę z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, plansz edukacyjnych.

II zadanie: Warsztaty - dla dzieci i młodzieży szkolnej plener artystyczno - przyrodniczy
Uczestnicy: uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Płocka.
Cel:
- Zdobycie wiadomości w zakresie: podstawowych pojęć z zakresu ochrony przyrody, specyfiki środowiska przyrodniczego własnego terenu, przyczyn zagrożeń środowiska przyrodniczego, w tym obszarów Natura 2000, możliwości wykorzystania wartości obszarów Natura 2000 do rozwoju zrównoważonego.
Kształtowanie poglądów, postaw i zachowań sprzyjających zapobieganiu niszczenia różnorodności biologicznej, siedlisk i gatunków obszarów Natura 2000, wykorzystania ich do zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza: poczucia odpowiedzialności za skutki działań własnych w środowisku przyrodniczym, aktywnego udziału w działaniach na rzecz zapobiegania degradacji środowiska, w tym zwłaszcza siedlisk i gatunków obszaru Natura 2000, aktywizacja członków rodziny, kolegów na rzecz ochrony środowiska, w tym siedlisk i gatunków obszaru Natura 2000, możliwości rozwoju turystyki i innych działalności na obszarach Natura 2000.

III zadanie: Plansze edukacyjne pt. "Poznaj Naturę 2000 w swoim regionie" - materiały edukacyjne dla szkół uczestniczących w projekcie.

Zostaną opracowane plansze edukacyjne - każda szkoła uczestnicząca w projekcie otrzyma zestaw plansz - 9 szt:

Plansza 1 - Dolina Skrwy Lewej

Plansza 2 - Dolina Przysowy i Słudwi

Plansza 3 - Aleja Pachnicowa

Plansza 4 - Dolina Środkowej Wisły

Plansza 5 - Kampinoska Dolina Wisły

Plansza 6 - Puszcza Kampinoska

Plansza 7 - Sikórz

Plansza 8 - Uroczyska Łąckie

Plansza 9 - Podstawowe informacje o obszarach Natura 2000


Zostaną one przekazane szkołom biorącym udział w projekcie. Szkoły, które otrzymają plansze edukacyjne, zobowiązane są do zorganizowania szkolnej wystawy w miejscu ogólnie dostępnym dla wszystkich (dzieci, nauczycieli, rodziców).
Plansze zostaną dostarczone do szkoły podczas warsztatów prowadzonych przez trenera RCEE w Płocku. Pierwsze zajęcia w szkole z wykorzystaniem plansz poprowadzi trener RCEE w Płocku. Następnie z plansz zostanie przygotowana wystawa, a nauczyciel który uczestniczył w warsztatach prowadzonych przez trenera RCEE w Płocku przeprowadzi warsztaty z wykorzystaniem plansz dla innych grup ze szkoły.
1. komplet plansz posłuży trenerowi do przeprowadzenia zajęć w szkołach, a następnie zostanie przekazany bibliotece RCEE w Płocku, gdzie zostanie przygotowana wystawa.

IV zadanie: Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia programów edukacyjnych i pokazów dydaktycznych

1. Zakup komputera z oprogramowaniem
2. Ekran projekcyjny NOBO na trójnogu (150x113,8)

V zadanie: Promocja projektu

 


Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Nasi partnerzy

NFOSiGW