Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Biblioteka
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
Polityka Prywatności

Strona Główna PDF Print E-mail

16.06.2018r.

15 czerwca 2018r. w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Leśnych w Leśniczówce w Miszewie Murowanym odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu płockiego - II etap - czytaj więcej


08.06.2018r.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku działając na zlecenie Starosty Płockiego p. Mariusza Bienka zaprasza laureatów i wyróżnionych na uroczyste podsumowanie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Płockiego, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2018r o godz. 10.00 w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Leśnych w Miszewie Murowanym (Leśniczówka w Miszewie Murowanym) - adres: Niesłuchowo 1; gmina Bodzanów.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dn. 12.06.2018r. - tel. 24 2683774,
email:


Przedstawiamy LISTĘ LAUREATÓW i WYRÓŻNIONYCH w Konkursie ekologicznym dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Płockiego - II etap - pobierz pdf ...24.05.2018r.

26.04.2018r.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku ogłasza wyniki konkursu grantowego pn. "Nasze powietrze - nasza wspólna sprawa" w ramach obchodów Dnia Ziemi oraz Światowego Dnia Ochrony Środowiska

LISTA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW

Realizacja projektów: od 16 kwietnia 2018r. do 08 czerwca 2018r.
Zasięg: miasto Płock.
Uczestnicy: przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu miasta Płocka.

Przedmiot konkursu:
Projekt działań na rzecz ochrony powietrza oraz propozycji podjętych działań w tej dziedzinie.

Cele konkursu:
- propagowanie działań związanych z ochroną powietrza,
- angażowanie się w działania wspierające edukację ekologiczną,
- udział w podczas happeningu dla ogółu społeczeństwa pn. "Nasze powietrze - nasza wspólna sprawa" organizowanego w dniu 5 czerwca 2018r.

Konkurs grantowy "Nasze powietrze - nasza wspólna sprawa" finansowany ze środków Szkoły Podstawowej Nr 14 w Płock - Gminy Miasto Płock

03.04.2018r.
Ogłoszenie PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE X - 2018

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem" we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku, Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Termin składania wniosków: do 03 maja 2018r.

Harmonogram min 3-miesięcznego, max. 6-miesięcznego projektu jest przewidziany
na okres między 15 maja 2018r. - 15 listopada 2018r.

Łączna pula przeznaczona na granty wynosi: 81 000,00 zł.

W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę
w gminach: Brudzeń Duży, Stara Biała, Bielsk, Drobin, Radzanowo, Staroźreby, Bulkowo, Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, Wyszogród, Łąck, Nowy Duninów, Gąbin, Słubice Miastach: Gąbin, Drobin, Wyszogród i planują prowadzić działania na terenie jednej
z wymienionych gmin.

Wnioski należy składać poprzez generator dostępny na: system.dzialajlokalnie.pl

Więcej na stronie www.mlodzirazem.pl/dzialajlokalnie

Regulamin Programu - pobierz ...


Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem" we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku,
Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce realizuje Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu
"Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

19.03.2018r.

W dniu 18 marca 2018r. RCEE w Płocku w ramach projektu dofinansowanego ze środków Miasta Płock zorganizowało stoisko z wystawą oraz warsztaty "Zostań przyjacielem wody", które odbyły się w trakcie "pikniku naukowego" - Hydroodkrywca płockiego zoo.

Warsztaty nawiązywały do obchodzonego w dniu 22 marca Światowego Dnia Ochrony Morza Bałtyckiego oraz Światowego Dnia Wody. Ideą przyświecającą warsztatom było przekazanie wiedzy i rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za ochronę naszych wód oraz otaczającą nas przyrodę. Zostały zorganizowane i przeprowadzone gry i zabawy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, a także przekazano informacje dla ogółu społeczeństwa nt. ochrony wód oraz sposoby oszczędnego gospodarowania wodami. Stoisko było obsługiwane aktywnymi metodami edukacji ekologicznej.
Czytaj więcej ...

Dofinansowano ze środków Miasta Płock

29.01.2018r.


 

11.01.2018r.

Zaproszenie do udziału w konkursie ekologicznym dla dzieci i młodzieży
z terenu Powiatu Płockiego - II ETAP

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku działając na zlecenie Powiatu Płockiego zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym z dziedziny nauki skierowanym do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Płockiego.


Konkurs realizowany jest w ramach zadania pn.: "Organizacja i przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu oraz promocja Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V "Gospodarka przyjazna środowisku" Działanie 5.4 "Ochrona bioróżnorodności".

Termin nadsyłania prac: do 25 maja 2018r.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczących się w szkołach podstawowych i średnich na terenie powiatu płockiego.

PRZEDMIOT KONKURSU
1. Prace fotograficzne w trzech kategoriach tematycznych flora, fauna, krajobraz powiatu płockiego - konkurs indywidualny dla uczniów szkół podstawowych i średnich z powiatu płockiego.

2. Prace fotograficzne w trzech kategoriach tematycznych flora, fauna i krajobraz - konkurs zespołowy - dla dwóch kategorii wiekowych: szkoły podstawowe i średnie powiatu płockiego.

Do pobrania:
Regulamin, karta zgłoszeniowa oraz oświadczenie

- pobierz...

- pobierz...


16.01.2018r.

O projekcie "Aktywny, ekologiczny mieszkaniec Regionu Płockiego"
współfinansowanym ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

www.rceeplock.pl/ekologicznymieszkaniec

O projekcie "Rozwój i wzmocnienie organizacji pozarządowych Regionu Płockiego
dla zrównoważonego rozwoju"
współfinansowanym ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

www.rceeplock.pl/rozwojorganizacji


Jestem bezpieczny, bo wiem

Wsparcie finansowe Orlen EKO Sp. z o.o.


Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych aktywizująca ich do działań

Wsparcie finansowe

http://pgoplock.pl/

Szanowni Państwo,
W trzeci weekend września 2017r. (15.09-17.09) organizowana była w Polsce 24 Kampania "Sprzątanie Świata 2017" przebiegająca pod hasłem "Nie ma śmieci są surowce".

Celami tegorocznej akcji było: zmiana postrzegania odpadów jako "śmieci" i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki. Ukazywać także będziemy korzyści z Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, segregacji odpadów oraz poszanowania zasobów środowiska.

Czy wiecie, że jeszcze po wojnie płockie śmieci były wywożone na okoliczne pola? 
Albo zaraz koło starego mostu? A w średniowieczu zapychano nimi studnie na Starym Rynku? 
Czy wiecie, że za kilkaset lat w Kobiernikach rozkopią stare kwatery składowiskowe i zakrzykną: "Hura! Mamy tu sporo paliwa!"?

--> Tajemnicze wzgórza w Kobiernikach - czytaj ...
--> Reportaż multimedialny - czytaj ...

Gazeta Wyborcza - Płock

PARTNERSTWO z  Fabryką  Levi  Strauss  Poland Sp. z o.o. w Płocku
W ramach współpracy z Fabryką Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku
realizujemy projekt pn. "Wolontariat pracowniczy". Uczestnikami akcji są wolontariusze z Fabryki Levi Strauss Poland Sp. z o.o. - Płock oraz Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku - (od 2014r.).

Biblioteka:

Zapraszamy do odwiedzenia naszej biblioteki i skorzystania z fachowej literatury zarówno z ochrony środowiska, ekologii, jak również edukacji ekologicznej. "Od poniedziałku do piątku 8.00 - 15.00"czytaj ...

STYPENDIA POMOSTOWE - program realizowany przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" we współpracy z FEP w Łodzi - więcej o programie na stronie www.mlodzirazem.pl


Nasi partnerzy

NFOSiGW