Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Obszary Natura 2000 wolne od odpadów PDF Print E-mail

Obszary Natura 2000 wolne od odpadów
01.09.2015 15.12.2015

Główny cel projektu
- promowanie nieśmiecenia, selektywnej zbiórki odpadów, recyklingu; edukacja odpadowa; inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko, promocja wolontariatu; włączenie społeczeństwa do działań na rzecz ochrony środowiska: poprzez identyfikację i likwidację dzikich wysypisk, sprzątanie terenów zaśmieconych, głównie cennych przyrodniczo - obszary Natura 2000.

Uzasadnienie
W Płocku jest wiele wyjątkowych i urokliwych miejsc, miejsc gdzie można byłoby spacerować, mile spędzić czas na świeżym powietrzu. Ale niestety miejsca te nie są wolne od odpadów, dzikich wysypisk, które wykazują negatywny wpływ na środowisko i są elementem zaburzającym krajobraz. Mało też jest inicjatyw angażujących całe społeczności lokalne (dzieci, młodzież i dorosłych).

Krótki opis projektu dla internautów
W naszym mieście są wyjątkowe i urokliwe miejsca, miejsca gdzie można byłoby spacerować, mile spędzić czas na świeżym powietrzu. Ale niestety miejsca te nie są wolne od odpadów, dzikich wysypisk, które wykazują negatywny wpływ na środowisko i są elementem zaburzającym krajobraz.
Poprzez realizację projektu chcemy zachęcić mieszkańców do nie śmiecenia, selektywnej zbiórki odpadów, włączenia do działań na rzecz ochrony środowiska - w tym celu pragniemy zainicjować akcje wolontarystyczne podczas których wolontariusze będą sprzątać wyznaczane tereny (aby posprzątali to, co sami "zgubili" wracając ze szkoły, pracy do domu lub wypoczywając). Wszystkim uczestnikom akcji przekażemy worki i rękawiczki. Ale nie chcemy aby było to tylko akcja jednodniowa, dlatego pragniemy zainicjować w przedszkolach i szkołach organizację kampanii edukacyjnych. Najciekawsze kampanie edukacyjne zostaną zamieszczone na stronie internetowej RCEE w Płocku jako przykład dobrej praktyki, a ich autorzy nagrodzeni.

Opis projektu
Poprzez realizację projektu chcemy zachęcić mieszkańców miasta Płocka do nieśmiecenia, selektywnej zbiórki odpadów, włączenia do działań na rzecz ochrony środowiska - w tym celu pragniemy zainicjować akcje wolontarystyczne podczas których dzieci, młodzież i dorośli będą sprzątać wyznaczane tereny (aby posprzątali to, co sami ?zgubili" wracając ze szkoły, pracy do domu, lub wypoczywając) - głównie tereny cenne przyrodniczo - obszary Natura 2000, lasy, parki itd. Nasze działania rozpoczniemy od akcji propagandowej na rzecz projektu, aby zachęcić do udziału w projekcie jak największą liczbę uczestników. Następnie zorganizujemy spotkanie organizacyjne w trakcie którego zostanie przekazana informacja o projekcie (celach, działaniach, finansującym). W trakcie tego spotkania dokonamy podziału - wspólnie wyznaczymy tereny do posprzątania, ustalimy terminy i miejsca pozostawienia zebranych odpadów - tak aby przewoźnicy mogli je odebrać i przetransportować do ZUOKu. Wszystkim uczestnikom akcji przekażemy worki i rękawiczki. Ale nie chcemy aby było to tylko akcja jednodniowa, dlatego pragniemy zainicjować w przedszkolach i szkołach organizację kampanii edukacyjnych (happeningi, warsztaty, spotkania z administracją gmin, powiatów, WIOŚ, firmami gospodarującymi odpadami, inwentaryzacja dzikich wysypisk śmieci, informacja (ulotki, plakaty) o wpływie odpadów na stan środowiska i zdrowie ludzi) skierowanych do całych społeczności szkolnych i lokalnych. Z przeprowadzonych kampanii (szkoły, przedszkola) przedłożą do RCEE w Płocku sprawozdania (kroniki, filmy, prezentacje), najciekawsze kampanie edukacyjne zostaną nagrodzone i zamieszczone na stronie internetowej RCEE w Płocku jako przykład dobrej praktyki. Na zakończenie projektu pragniemy zorganizować uroczyste podsumowanie projektu "Okrągły stół" w trakcie którego zostaną wręczone nagrody i zostanie dokonana prezentacja najbardziej efektywnych kampanii edukacyjnych.

Harmonogram działań
- 1 tydzień września - akcja propagandowa na rzecz projektu - zamieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej RCEE w Płocku, portalach społecznościowych, przygotowanie informacji o projekcie - kampaniach edukacyjnych i przekazanie ich wszystkim placówkom oświatowym z terenu miasta Płocka (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne); uzgodnienia z przewoźnikami w celu bezpłatnego odbioru odpadów i przetransportowania ich do ZUOK w Kobiernikach;

- II-III tydzień września - Spotkanie organizacyjne dla uczestników kampanii edukacyjnych - ustalenia z RCEE terenów do sprzątania, terminów sprzątania, miejsc pozostawienia zebranych odpadów, przekazanie rękawiczek, worków uczestnikom kampanii edukacyjnych; uzgodnienia z przewoźnikami - firmami zajmującymi się gospodarką odpadami

- wrzesień - październik - Szkoły i przedszkola przygotowują i przeprowadzają Kampanię Edukacyjną na obszarach Natura 2000 lub w ich sąsiedztwie, sprzątanie wyznaczonych terenów - głównie obszarów cennych przyrodniczo lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie - obszary Natura 2000, parki, lasy.

- listopad - obrady Jury, wyłonienie najbardziej efektywnych kampanii edukacyjnych; organizacja "okrągłego stołu" sumującego projekt: prezentacje najciekawszych kampanii edukacyjnych - "Obszary Natura 2000 wolne od odpadów" - wręczenie nagród.

- grudzień - opracowanie rezultatów projektu, zamieszenie najciekawszych sprawozdań z przeprowadzonych kampanii edukacyjnych na stronie internetowej RCEE w Płocku.

 Nasi partnerzy

NFOSiGW