Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

Sprztanie wiata 2015 PDF Print E-mail

22 edycja Kampanii "Sprztanie wiata 2015" przebiega pod hasem "Wyprawa - poprawa". W naszym regionie Mazowsza Kampani powicamy edukacji ekologicznej spoeczestwa dotyczcej zwaszcza: doskonaleniu wdraania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie ze znowelizowan ustaw o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach, identyfikacji rde zagroe rodowiska przyrodniczego odpadami, promowaniu idei recyklingu - zgodnie z zasadami oszczdzania zasobw Ziemi, sprztania terenw, w tym obszarw cennych przyrodniczo, na ktrych odpady stwarzaj szczeglne uciliwoci dla biornorodnoci, gatunkw i siedlisk zagroonych wyginiciem oraz ludzi, wczenia mieszkacw do dziaa na rzecz ochrony rodowiska przyrodniczego.

Patronat:

Marszaek Wojewdztwa Mazowieckiego

Fundacja Nasza Ziemia

Organizatorami tegorocznej Kampanii byli Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku, Gimnazjum Nr 6 im. prof. W. Szafera w Pocku, Urzd Miasta w Pocku, Gazeta Wyborcza,Przedsibiorstwo Eksploatacji Rurocigw Naftowych.

Wanym elementem Kampanii byo posprztanie "po sobie", likwidacja rde degradacji rodowiska przyrodniczego i podejmowanie dziaa sucych zrwnowaonemu rozwojowi. Informujc o powyszym, serdecznie prosimy o aktywny udzia w Kampanii i wspprac z RCEE w Pocku w celu jej przeprowadzenia.

----

DZIKUJEMY

----

Worki i rkawiczki zakupiono ze rodkw:

Galeria Zdj:

-------->>>>

W dniu 14 wrzenia 2015r. odbyy si warsztaty dla nauczycieli - szkolnych koordynatorw Kampanii oraz wsporganizatorw Kampanii w Pockim Obszarze Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Do pobrania:

->Sprawozdanie zKampanii Sprztanie wiata 2015 -pobierz ...

-> Regulamin konkursuObszary Natura 2000 wolne od odpadw -pobierz ...

-> Regulamin konkursuDziecice rady na odpady -pobierz ...

Terminy: do 20 padziernika 2015r.

-> Ankieta dla mieszkacw Pocka -pobierz ...

-> Konkurs plastyczny na plakat promujcy racjonalne zakupy -zobacz ...

-------->>>>

APEL DO MIESZKACW

Szanowni Pastwo
Mieszkacy Mazowsza
Uprzejmie informujemy, i w trzeci weekend wrzenia 2015r. organizowana jest w Polsce po raz 22. Kampania "Sprztanie wiata - Polska 2015", majca na celu przede wszystkim wzbudzi w nas wszystkich - mieszkacach Ziemi, przedsibiorcach - refleksje nad naszym wpywem na otaczajce nas rodowisko przyrodnicze, jego zasoby podczas codziennego ycia, pracy, wypoczynku, wdrwek po terenach obszarw cennych przyrodniczo, w tym obszarw Natura 2000.

Szczegln uwag zwrmy na analiz wdroenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta, gminy (soectwa, dzielnicy mieszkaniowej). Przypominamy, i system gospodarowania odpadami komunalnymi wdraany jest od 1 lipca 2013r.

Sprbujmy odpowiedzie na nastpujce pytania:
czy zmniejszya si ilo wytwarzanych przez nas rodzajw odpadw komunalnych?, czy prowadzimy ich segregacj?, jak czsto firmy odbieraj od nas odpady, gdzie s one wywoone - czy do instalacji speniajcych wymogi ekologiczne?, czy mamy moliwo odniesienia/odwiezienia odpadw nieregularnie wytworzonych w domach do Punktw Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych?, czy gmina osigna wymagane prawem poziomy odzysku i recyklingu: papieru, tworzyw, szka, odpadw remontowych?, czy gmina ograniczya zgodnie z wymogami prawa mas odpadw biodegradowalnych przekazywanych do skadowania?, jakie s koszty poniesione w zwizku z odbieraniem odzyskiem, unieszkodliwieniem, administrowaniem odpadami?

Odpowiedzi na nie pomog nam w wywizaniu si z naszych obowizkw w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, bo za utrzymanie czystoci i porzdku odpowiadamy wszyscy - zgodnie z obowizujcymi regulacjami prawnymi, w tym uchwaami rad gmin.

Kampania "Sprztanie wiata" to okazja do nawizania kontaktu z mieszkacami pracownikw urzdw miast, gmin, zwizkw celowych gmin odpowiedzialnych za wdroenie i realizacj systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Haso tegorocznej Kampanii brzmi"Wyprawa - poprawa". Zmusza ono do analizy naszej osobistej odpowiedzialnoci za waciwe funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zinwentaryzujemy dzikie wysypiska odpadw, braki w zakresie wyposaenia w pojemniki do zbierania odpadw terenw publicznych.
Uzyskane informacje przekaemy do wadz gmin. Bdmy Ekozwiadowcami.

Zachcajc Pastwa do udziau w 22. edycji Kampanii "Sprztanie wiata 2015" mamy nadziej na odpowiedni efekt ekologiczny, tj.: czyste rodowisko, wolne od odpadw. Skorzystaj na tym wszyscy: przyroda i my.

Serdecznie Pastwa pozdrawiamy
Zesp RCEE w PockuNasi partnerzy

NFOSiGW