Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Sprzątanie Świata 2015 PDF Print E-mail

22 edycja Kampanii "Sprzątanie Świata 2015" przebiegła pod hasłem "Wyprawa - poprawa". W naszym regionie Mazowsza Kampanię poświęcamy edukacji ekologicznej społeczeństwa dotyczącej zwłaszcza: doskonaleniu wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, identyfikacji źródeł zagrożeń środowiska przyrodniczego odpadami, promowaniu idei recyklingu - zgodnie z zasadami oszczędzania zasobów Ziemi, sprzątania terenów, w tym obszarów cennych przyrodniczo, na których odpady stwarzają szczególne uciążliwości dla bioróżnorodności, gatunków i siedlisk zagrożonych wyginięciem oraz ludzi, włączenia mieszkańców do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

Patronat:

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Fundacja Nasza Ziemia

Organizatorami tegorocznej Kampanii byli Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Gimnazjum Nr 6 im. prof. Wł. Szafera w Płocku, Urząd Miasta w Płocku, Gazeta Wyborcza, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych.

Ważnym elementem Kampanii było posprzątanie "po sobie", likwidacja źródeł degradacji środowiska przyrodniczego i podejmowanie działań służących zrównoważonemu rozwojowi. Informując o powyższym, serdecznie prosimy o aktywny udział w Kampanii i współpracę z RCEE w Płocku w celu jej przeprowadzenia.

----

DZIĘKUJEMY

----

Worki i rękawiczki zakupiono ze środków:

 

Galeria Zdjęć:

 

-------->>>>

W dniu 14 września 2015r. odbyły się warsztaty dla nauczycieli - szkolnych koordynatorów Kampanii oraz współorganizatorów Kampanii w Płockim Obszarze Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Do pobrania:

-> Sprawozdanie z Kampanii Sprzątanie Świata 2015pobierz ...

->  Regulamin konkursu Obszary Natura 2000 wolne od odpadówpobierz ...

->  Regulamin konkursu Dziecięce rady na odpadypobierz ...

Terminy: do 20 października 2015r.

-> Ankieta dla mieszkańców Płocka - pobierz ...

-> Konkurs plastyczny na plakat promujący racjonalne zakupy - zobacz ...

 

-------->>>>

APEL DO MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Mazowsza
Uprzejmie informujemy, iż w trzeci weekend września 2015r. organizowana jest w Polsce po raz 22. Kampania "Sprzątanie Świata - Polska 2015", mająca na celu przede wszystkim wzbudzić w nas wszystkich - mieszkańcach Ziemi, przedsiębiorcach - refleksje nad naszym wpływem na otaczające nas środowisko przyrodnicze, jego zasoby podczas codziennego życia, pracy, wypoczynku, wędrówek po terenach obszarów cennych przyrodniczo, w tym obszarów Natura 2000.

Szczególną uwagę zwróćmy na analizę wdrożenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta, gminy (sołectwa, dzielnicy mieszkaniowej). Przypominamy, iż system gospodarowania odpadami komunalnymi wdrażany jest od 1 lipca 2013r.

Spróbujmy odpowiedzieć na następujące pytania:
czy zmniejszyła się ilość wytwarzanych przez nas rodzajów odpadów komunalnych?, czy prowadzimy ich segregację?, jak często firmy odbierają od nas odpady, gdzie są one wywożone - czy do instalacji spełniających wymogi ekologiczne?, czy mamy możliwość odniesienia/odwiezienia odpadów nieregularnie wytworzonych w domach do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?, czy gmina osiągnęła wymagane prawem poziomy odzysku i recyklingu: papieru, tworzyw, szkła, odpadów remontowych?, czy gmina ograniczyła zgodnie z wymogami prawa masę odpadów biodegradowalnych przekazywanych do składowania?, jakie są koszty poniesione w związku z odbieraniem odzyskiem, unieszkodliwieniem, administrowaniem odpadami?

Odpowiedzi na nie pomogą nam w wywiązaniu się z naszych obowiązków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, bo za utrzymanie czystości i porządku odpowiadamy wszyscy - zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym uchwałami rad gmin.

Kampania "Sprzątanie Świata" to okazja do nawiązania kontaktu z mieszkańcami pracowników urzędów miast, gmin, związków celowych gmin odpowiedzialnych za wdrożenie i realizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Hasło tegorocznej Kampanii brzmi "Wyprawa - poprawa". Zmusza ono do analizy naszej osobistej odpowiedzialności za właściwe funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zinwentaryzujemy dzikie wysypiska odpadów, braki w zakresie wyposażenia w pojemniki do zbierania odpadów terenów publicznych.
Uzyskane informacje przekażemy do władz gmin. Bądźmy Ekozwiadowcami.

Zachęcając Państwa do udziału w 22. edycji Kampanii "Sprzątanie Świata 2015" mamy nadzieję na odpowiedni efekt ekologiczny, tj.: czyste środowisko, wolne od odpadów. Skorzystają na tym wszyscy: przyroda i my.

Serdecznie Państwa pozdrawiamy
Zespół RCEE w PłockuNasi partnerzy

NFOSiGW