Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

"Obszary Natura 2000 wolne od odpadw" PDF Print E-mail

OBSZARY NATURA 2000 WOLNE OD ODPADW - dofinansowano przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 7.110,00 z

Cel zadania
Celem 2. konkursw skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz modziey szkolnej z terenu wojewdztwa mazowieckiego jest:
- uwraliwienie spoeczestwa na zagroenie odpadw dla obszarw Natura 2000 i ludzi,
- wyzwolenie wrd lokalnych spoecznoci aktywnoci do dziaa na rzecz ochrony przyrody, szczeglnie w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami na obszarach Natura 2000,
- promocja terenowych form edukacji ekologicznej oraz dziaa dzieci, modziey i spoecznoci lokalnej na rzecz ochrony rodowiska w ramach Kampanii Sprztanie wiata 2015,
- wsppraca szkoy ze rodowiskiem lokalnym, urzdem gminy, radnymi w kierunku rozwiza problemw ekologicznych obszarw cennych przyrodniczo,
- uwiadamianie zagroe rodowiska naturalnego,
- rozbudzanie poczucia odpowiedzialnoci za dobry stan rodowiska,
- promowanie recyklingu jako przykadu ekologicznej postawy i dbaoci o rodowisko,
- aktywizacja i rozwijanie talentw plastycznych.

Grupa docelowa
Dzieci z przedszkoli oraz uczniowie szkoy podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, spoeczno lokalna z terenu wojewdztwa mazowieckiego.

Szczegowy opis i przebieg zadania

I. Konkurs dla placwek owiatowych pn. "Obszary Natura 2000 wolne od odpadw"

Termin realizacji: wrzesie (ogoszenie) - listopad (wrczenie nagrd) 2015r.
Termin dostarczenia prac: do dnia 20 padziernika 2015 r.
Uczestnicy: przedszkola , szkoy podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
Liczba laureatw konkursu - 6 szk
Liczba wyrnionych - 6 szk

Nagrody bd przyznawane w dwch kategoriach:

I kategoria - przedszkola i szkoy podstawowe - 3 laureatw i 3 wyrnionych.
II kategoria - szkoy gimnazjalne i ponadgimnazjalne - 3 laureatw i 3 wyrnionych.
Planowa liczba nadesanych prac konkursowych: 30
Liczba uczestniczcych szk i przedszkoli: 30 - placwek owiatowych

Zadania w ramach konkursu:

Szkoy i przedszkola przygotowuj i przeprowadz Kampani Sprztanie wiata 2015 na obszarach Natura 2000 lub w ich ssiedztwie adresowan do osb fizycznych, przedsibiorcw, dzieci i modziey, poprzez:
1.Wystosowanie apelu do mieszkacw, wacicieli nieruchomoci zamieszkaych i niezamieszkaych, organizacji spoecznych o: ograniczenie masy i rodzaju wytwarzanych odpadw, waciwe postpowanie z odpadami wytworzonymi - zgodnie z regulaminem utrzymania czystoci i porzdku na terenie gminy.
2.Zwiady terenowe uczniw szk w zakresie:
- inwentaryzacji dzikich wysypisk mieci, nanoszenie ich lokalizacji na mapy,
- badania stanu wdraania nowego modelu gospodarowania odpadami w gminie (znajomoci zasad gospodarowania odpadami, organizacji PSZOK, odbierania odpadw od wacicieli nieruchomoci, przygotowania raportu).

Z przeprowadzonych kampanii organizatorzy skadaj do Biura RCEE w Pocku reporta w zakresie waciwego gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarach Natura 2000 w formie: filmu (3-5 min), zdj obrazujcych Kampani wraz z opisem przedstawionych w formie kroniki lub prezentacji multimedialnej.


Wrczenie nagrd:

1. Rozstrzygnicie konkursu odbdzie si do dnia 30 padziernika 2015 r.
2. Wrczenie nagrd odbdzie si w listopadzie 2015r. O terminie oraz godzinie wrczenia nagrd laureaci zostan powiadomieni telefonicznie.
3. Lista laureatw konkursu zostanie zamieszczona na stronach www.rceeplock.pl niezwocznie po rozstrzygniciu konkursu.
4. Wystawa pokonkursowa bdzie w gablotach w siedzibie RCEE w Pocku, ul. I Maja 7b.

II. Konkurs plastyczny pn. "Dziecice rady na odpady"
Termin realizacji: wrzesie (ogoszenie) - listopad (wrczenie nagrd) 2015r.
Termin dostarczenia prac: do dnia 20 padziernika 2015 r. do godziny 15.00.
Uczestnicy: dzieci z przedszkoli oraz uczniowie szkoy podstawowej.
Liczba laureatw konkursu - 6 (po 3 nagrody w dwch kategoriach).

Nagrody bd przyznawane w dwch kategoriach:
- I kategoria - dzieci z przedszkoli - 3 laureatw oraz drobne nagrody pocieszenia dla przedszkolakw - 10 szt.
- II kategoria - uczniowie szkoy podstawowej - 3 laureatw oraz drobne nagrody pocieszenia dla uczniw szkoy podstawowej - 10 szt.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs bdzie oceniany w dwch kategoriach wiekowych uczestnikw:
I kategoria - dzieci z przedszkoli.
II kategoria - uczniowie szk.
2. Zadaniem uczestnikw konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej zgodnej z celem konkursu, praca powinna by wykonana na papierze w formacie A-4 lub A-3, w technice kolau, z wykorzystaniem wycznie papieru (mona uywa gazet, czasopism, opakowa, tektur, bibuy z nastawieniem na powtrne wykorzystanie materiaw).
3. Prace bd oceniane i nagradzane przez komisj powoan przez organizatora.

Wrczenie nagrd.

1. Rozstrzygnicie konkursu odbdzie si do dnia 30 padziernika 2015 r.
2. Organizator zastrzega, e poza laureatami gwnymi (miejsce 1, 2 i 3 w obu kategoriach wiekowych) zostan take przyznane drobne nagrody pocieszenia dla przedszkolakw i uczniw szkoy podstawowej.
3. Wrczenie nagrd odbdzie si w listopadzie 2015r.
4. Lista laureatw konkursu zostanie zamieszczona na stronach www.rceeplock.pl niezwocznie po rozstrzygniciu konkursu.
5. Wystawa pokonkursowa bdzie w gablotach w siedzibie RCEE w Pocku, ul. I Maja 7b, I.p.


OBSZARY NATURA 2000 WOLNE OD ODPADW - dofinansowano przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,w kwocie 7.110,00 z


Nasi partnerzy

NFOSiGW