Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Aktywny, ekologiczny mieszkaniec Mazowsza PDF Print E-mail

Aktywny, ekologiczny mieszkaniec Mazowsza

dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6300,00 zł


Cel główny:
- aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz budowanie postaw proekologicznych,
- upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju poprzez konferencję i warsztaty.

Cele szczegółowe:

- zachęcenie do podejmowania działań na rzecz zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonego rozwoju,
- aktywizowanie społeczności regionalnej do działań na rzecz zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonego rozwoju,
- zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi zanieczyszczeń powietrza,
- przybliżenie zagadnień dotyczących niskich emisji, poprzez kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw wobec środowiska.
- poszerzenie wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii,
- zwrócenia uwagi na rolę, jaką powinna odgrywać energia oparta na odnawialnych źródłach,
- rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.


1. Konferencja: "Ku zrównoważonej przyszłości"
Termin: 31 maja 2016r.
Uczestnicy: przedstawiciele społeczności lokalnej, organizacji społecznych, radni, urzędnicy gmin, sołtysi, dyrektorzy i nauczyciele szkół, media

Zakres tematyczny:
Co to jest zrównoważony rozwój i jak należy wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju.
Co to jest zrównoważona konsumpcja?
- Zrównoważona konsumpcja w gospodarstwach domowych.
- Zrównoważone kryteria standardu życia.
Odpowiedzialny biznes i konsumpcja.
- Niezrównoważony model produkcji i odpady.
- Niezrównoważona produkcja i dystrybucja żywności.
Rola mediów w promocji zrównoważonej konsumpcji.
Przyczyny powstawania i konsekwencje wynikające z niskiej emisji:
- aspekty związane z konsekwencjami zdrowotnymi nadmiernej emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz możliwościami technicznymi identyfikacji zanieczyszczeń emitowanych z lokalnych źródeł ciepła,
- aspekty związane z ochroną środowiska i skutkami środowiskowymi nieprawidłowego spalania paliw w nieprzystosowanych do ich spalania kotłach i piecach.
Sposoby zapobiegania i likwidacji niskiej emisji:
- aspekty ekonomiczne związane z termomodernizacją i eksploatacją kotłów o niskiej jakości technicznej i niskich parametrach eksploatacyjnych,
- opłacalność i możliwości techniczne termomodernizacji budynków oraz wymiany kotłów na nowe o wyższej sprawności i mniejszym zużyciu paliw.
Zadania dla gmin w celu:
- wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju,
- likwidacji niskiej emisji.


2. Materiały konferencyjne - torby, notesy, długopisy

3. Warsztaty terenowe dla dzieci i młodziezy szkolnej oraz dla lokalnej społecznosci w ramach obchodów Dnia Ziemi "Palący temat - niska emisja"
Termin: 8 maja 2016r.
Słubice - w trakcie obchodów Powiatowego Dnia Ziemi - dla społeczności Mazowsza;


---
Termin: 10 czerwiec 2016r.
Płock - podczas Dnia Ziemi na placu Starego Rynku w Płocku - dla społeczności lokalnej miasta Płocka;W trakcie warsztatów były poruszane kwestie wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie oraz jakość życia mieszkańców. Analizując źródła zanieczyszczeń w tym paleniska domowe oraz transport samochodowy, trenerzy starali się pokazać również, jak bardzo istotną rolę odgrywa zieleń.

Zakres tematyczny:
1. Stan zanieczyszczenia powietrza, czym oddychają mieszkańcy regionu, miasta, gminy, jakie to zanieczyszczenia i skąd się biorą oraz co wpływa na powietrze, jakie codzienne czynności?
2. Problem palenia odpadów komunalnych w piecach i kotłach domowych - jakie zagrożenia niesie ze sobą i jakie są kary?
3. Wpływ zanieczyszczeń w powietrzu na zdrowie ludzi, na środowisko, sposoby przeciwdziałania i ochrony powietrza.
4. Odnawialne źródła energii - czym są i jak je stosować?
5. Oszczędzanie energii elektrycznej i cieplnej - jakie korzyści przynosi i jak to robić?
6. Ekologiczny transport.
Warsztatom towarzyszyły przygotowane wystawy prezentujące w/w zagadnienia.


3. Zestaw demonstracyjny - Energia odnawialna wody - wiatru - słońca zestaw eksperymentalny.
Zestaw umożliwił przeprowadzenie łącznie 29 różnych eksperymentów, przy czym jednocześnie można było prezentować niezależnie 3 modele, oddzielne dla każdego rodzaju źródeł pozyskiwania energii odnawialnej (tj. wody, wiatru i Słońca).
Dzięki elementom zestawu można zbudować:
- 2 wielkie turbiny wiatrowe, których wysokość to ok. 1 m.
- 6 różnych pojazdów napędzanych baterią akumulatorową.
- 6 różnych pojazdów zasilanych panelem słonecznym (fotowoltaicznym), który może być również wykorzystywany do ładowania baterii akumulatorowych.
- 15 pojazdów napędzanych silnikiem hydropneumatycznym.
Zestaw zawiera łącznie 375 elementów oraz dokładne instrukcje z przedstawionymi eksperymentami w języku polskim.
Zestaw demonstracyjny był wykorzystywany podczas realizacji zadania oraz będzie wykorzystywany po jego zakończeniu w trakcie prowadzonych przez trenerów RCEE w Płocku warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.


Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Nasi partnerzy

NFOSiGW