Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Aktywny, ekologiczny mieszkaniec Mazowsza PDF Print E-mail

Aktywny, ekologiczny mieszkaniec Mazowsza

dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6300,00 zł


Cel główny:
- aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz budowanie postaw proekologicznych,
- upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju poprzez konferencję i warsztaty.

Cele szczegółowe:

- zachęcenie do podejmowania działań na rzecz zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonego rozwoju,
- aktywizowanie społeczności regionalnej do działań na rzecz zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonego rozwoju,
- zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi zanieczyszczeń powietrza,
- przybliżenie zagadnień dotyczących niskich emisji, poprzez kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw wobec środowiska.
- poszerzenie wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii,
- zwrócenia uwagi na rolę, jaką powinna odgrywać energia oparta na odnawialnych źródłach,
- rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.


1. Konferencja: "Ku zrównoważonej przyszłości"
Termin: 31 maja 2016r.
Uczestnicy: przedstawiciele społeczności lokalnej, organizacji społecznych, radni, urzędnicy gmin, sołtysi, dyrektorzy i nauczyciele szkół, media

Zakres tematyczny:
Co to jest zrównoważony rozwój i jak należy wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju.
Co to jest zrównoważona konsumpcja?
- Zrównoważona konsumpcja w gospodarstwach domowych.
- Zrównoważone kryteria standardu życia.
Odpowiedzialny biznes i konsumpcja.
- Niezrównoważony model produkcji i odpady.
- Niezrównoważona produkcja i dystrybucja żywności.
Rola mediów w promocji zrównoważonej konsumpcji.
Przyczyny powstawania i konsekwencje wynikające z niskiej emisji:
- aspekty związane z konsekwencjami zdrowotnymi nadmiernej emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz możliwościami technicznymi identyfikacji zanieczyszczeń emitowanych z lokalnych źródeł ciepła,
- aspekty związane z ochroną środowiska i skutkami środowiskowymi nieprawidłowego spalania paliw w nieprzystosowanych do ich spalania kotłach i piecach.
Sposoby zapobiegania i likwidacji niskiej emisji:
- aspekty ekonomiczne związane z termomodernizacją i eksploatacją kotłów o niskiej jakości technicznej i niskich parametrach eksploatacyjnych,
- opłacalność i możliwości techniczne termomodernizacji budynków oraz wymiany kotłów na nowe o wyższej sprawności i mniejszym zużyciu paliw.
Zadania dla gmin w celu:
- wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju,
- likwidacji niskiej emisji.


2. Materiały konferencyjne - torby, notesy, długopisy

3. Warsztaty terenowe dla dzieci i młodziezy szkolnej oraz dla lokalnej społecznosci w ramach obchodów Dnia Ziemi "Palący temat - niska emisja"
Termin: 8 maja 2016r.
Słubice - w trakcie obchodów Powiatowego Dnia Ziemi - dla społeczności Mazowsza;


---
Termin: 10 czerwiec 2016r.
Płock - podczas Dnia Ziemi na placu Starego Rynku w Płocku - dla społeczności lokalnej miasta Płocka;W trakcie warsztatów były poruszane kwestie wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie oraz jakość życia mieszkańców. Analizując źródła zanieczyszczeń w tym paleniska domowe oraz transport samochodowy, trenerzy starali się pokazać również, jak bardzo istotną rolę odgrywa zieleń.

Zakres tematyczny:
1. Stan zanieczyszczenia powietrza, czym oddychają mieszkańcy regionu, miasta, gminy, jakie to zanieczyszczenia i skąd się biorą oraz co wpływa na powietrze, jakie codzienne czynności?
2. Problem palenia odpadów komunalnych w piecach i kotłach domowych - jakie zagrożenia niesie ze sobą i jakie są kary?
3. Wpływ zanieczyszczeń w powietrzu na zdrowie ludzi, na środowisko, sposoby przeciwdziałania i ochrony powietrza.
4. Odnawialne źródła energii - czym są i jak je stosować?
5. Oszczędzanie energii elektrycznej i cieplnej - jakie korzyści przynosi i jak to robić?
6. Ekologiczny transport.
Warsztatom towarzyszyły przygotowane wystawy prezentujące w/w zagadnienia.


3. Zestaw demonstracyjny - Energia odnawialna wody - wiatru - słońca zestaw eksperymentalny.
Zestaw umożliwił przeprowadzenie łącznie 29 różnych eksperymentów, przy czym jednocześnie można było prezentować niezależnie 3 modele, oddzielne dla każdego rodzaju źródeł pozyskiwania energii odnawialnej (tj. wody, wiatru i Słońca).
Dzięki elementom zestawu można zbudować:
- 2 wielkie turbiny wiatrowe, których wysokość to ok. 1 m.
- 6 różnych pojazdów napędzanych baterią akumulatorową.
- 6 różnych pojazdów zasilanych panelem słonecznym (fotowoltaicznym), który może być również wykorzystywany do ładowania baterii akumulatorowych.
- 15 pojazdów napędzanych silnikiem hydropneumatycznym.
Zestaw zawiera łącznie 375 elementów oraz dokładne instrukcje z przedstawionymi eksperymentami w języku polskim.
Zestaw demonstracyjny był wykorzystywany podczas realizacji zadania oraz będzie wykorzystywany po jego zakończeniu w trakcie prowadzonych przez trenerów RCEE w Płocku warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.


Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Nasi partnerzy

NFOSiGW