Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

NIE - DLA NISKIEJ EMISJI ZANIECZYSZCZE POWIETRZA PDF Print E-mail

Projekt "NIE - DLA NISKIEJ EMISJI ZANIECZYSZCZE POWIETRZA"

1. Konferencja "Ku zrwnowaonej przyszoci"

Uczestnicy: przedstawiciele spoecznoci lokalnej, organizacji spoecznych, radni, urzdnicy gmin, sotysi, dyrektorzy i nauczyciele szk, media.

Program:

 1. Przedstawienie informacji o projekcie pn. "Nie dla niskiej emisji zanieczyszcze powietrza" realizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku, wspfinansowanego ze rodkw Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego.
 2. Co to jest zrwnowaony rozwj. Jak naley wdraa zasady zrwnowaonego rozwoju w aspekcie zanieczyszczenia powietrza w wojewdztwie mazowieckim?
 3. Co to jest zrwnowaona konsumpcja? Jak j wdraa w aspekcie zanieczyszczenia powietrza w wojewdztwie mazowieckim?
  - Zrwnowaona konsumpcja i zanieczyszczenia powietrza w gospodarstwach domowych.
 4. Odpowiedzialny biznes, a zanieczyszczenia powietrza.
  - Niezrwnowaony model produkcji i odpady.
  - Niezrwnowaona produkcja i zanieczyszczenia powietrza.
 5. Rola mediw w promocji zrwnowaonej konsumpcji i zanieczyszczenia powietrza, poprawa jego stanu.
 6. Przyczyny powstawania i konsekwencje wynikajce z niskiej emisji:
  - aspekty zwizane z konsekwencjami zdrowotnymi nadmiernej emisji zanieczyszcze do atmosfery oraz moliwociami technicznymi identyfikacji zanieczyszcze emitowanych z lokalnych rde ciepa,
  - aspekty zwizane z ochron rodowiska i skutkami rodowiskowymi nieprawidowego spalania paliw w nieprzystosowanych do ich spalania kotach i piecach.
 7. Sposoby zapobiegania i likwidacji niskiej emisji:
  - aspekty ekonomiczne zwizane z termomodernizacj i eksploatacj kotw o niskiej jakoci technicznej i niskich parametrach eksploatacyjnych,
  - opacalno i moliwoci techniczne termomodernizacji budynkw oraz wymiany kotw na nowe o wyszej sprawnoci i mniejszym zuyciu paliw.
 8. Dziaanie regionalne w zakresie ograniczenia zanieczyszcze powietrza, w tym niskiej emisji.
 9. Dziaania informacyjno - edukacyjne w zakresie poprawy jakoci powietrza - warsztaty:
  co moe zrobi szkoa, orodek edukacji ekologicznej, gmina?
  przygotowanie szk, orodkw edukacji ekologicznej, gmin do udziau w programie organizowanym przez RCEE w Pocku "Szkoa/przedszkole dla poprawy jakoci powietrza".
 10. Zadania dla gmin w celu:
  - wdraania zasad zrwnowaonego rozwoju,
  - likwidacji niskiej emisji.
 11. Informacja o konkursie "Szkoa/przedszkole dla poprawy jakoci powietrza".

Zaproszenie - pobierz pdf ...

Galeria zdj:
2. "Wybierz zrwnowaony styl ycia dla ochrony powietrza" - happening

Termin: 10 czerwiec 2016r.

Miejsce: Rynek Starego Miasta w Pocku

Uczestnicy: dzieci i modzie szkolna (przedszkolaki, uczniowie szk podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz spoeczno lokalna, przedstawiciele mediw.

Formy i metody pracy: prezentacje OZE, konkursy, piosenki, scenki tematyczne, inscenizacje, wykad.

Cele:

- poznanie sposobw monitoringu jakoci powietrza, pomiarw emisji do powietrza,
- promocja dziaa sucych ograniczeniu zanieczyszcze do powietrza.

Program:

 1. Powitanie uczestnikw, przedstawienie celw happeningu, przekazanie informacji o projekcie, finansujcym i realizatorze.
 2. "NIE dla niskiej emisji" - zanieczyszczenia powietrza, ich wpyw na zdrowie i moliwoci zmniejszenia tych zanieczyszcze przez spoeczestwo - wykad.
 3. Prezentacje szk/przedszkoli "Wybierz zrwnowaony styl ycia dla ochrony powietrza" - wystpy na scenie:
  - Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jasia i Magosi w Pocku "Woda, soce, powietrze, las bardzo kochamy was";
  - Miejskie Przedszkole Nr 5 "Kocham Ziemi";
  - Miejskie Przedszkole Nr 6 "Moja planeta";
  - Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Misia Uszatka: "Na ochronie rodowiska kady z nas co zyska";
  - Miejskie Przedszkole Nr 14 "yjemy w zgodzie z natur";
  - Miejskie Przedszkole z Oddziaami Integracyjnymi Nr 16 "Sami tworzymy nasz wiat";
  - Miejskie Przedszkole Nr 21 "Z przyrod na wesoo";
  - Miejskie Przedszkole Nr 27 "Ekologiczny taniec i eko hasa";
  - Miejskie Przedszkole Nr 37 "O kominie, ktry przesta dymi";
  - Akademia MAX: "Stranicy przyrody na maxa";
  - Szkoa Podstawowa nr 12 im. Miry Zimiskiej - Sygietyskiej w Pocku "Moja planeta";
  - Szkoa Podstawowa Nr 17 w Pocku "Preferujc zrwnowaony styl ycia ratujesz Ziemi"
  - Zesp Szk nr 2 w Pocku "I love zrwnowaony wiat"
  - Zesp Szk Nr 3 w Pocku "Wybierz zrwnowaony styl ycia";
  - Zesp Szk im. Marii Skodowskiej - Curie "ycie codzienne w harmonii z natur".
 4. Podsumowanie.


Obok sceny gwnej:

 1. Prezentacja instalacji OZE (instalacji fotowoltaicznej z Zielonej Szkoy w Sendeniu, GREEN-SPOTU - urzdzenia do adowania tabletw, telefonw komrkowych z Mochowa, instalacji kolektorw sonecznych - realizatorzy "Inicjatyw obywatelskich na rzecz ochrony rodowiska 2015/2016".
 2. Prezentacja urzdze do pomiaru jakoci powietrza w Pocku.
 3. Konkursy nt. wpywu zanieczyszcze powietrza na zdrowie ludzi, ograniczenia emisji zanieczyszcze do powietrza (nagrody sadzonki drzewek w doniczkach).
 4. Wystawa plakatw, ulotek dot. emisji zanieczyszcze do powietrza, jej ograniczenia.
 5. Poradnictwo dla mieszkacw, inwestorw nt. sposobw ograniczenia niskiej emisji zanieczyszcze, udziau spoeczestwa w postpowaniu w sprawach ochrony rodowiska dot. emisji zanieczyszcze do powietrza (uciliwo odorowa, spalanie odpadw, niewaciwa gospodarka odpadami, ciekami, gnojowic).
 6. Ankieta dla uczestnikw happeningu nt. zanieczyszcze powietrza i dziaa dotyczcych ograniczenia emisji zanieczyszcze do powietrza.
 7. Warsztaty pn. "Palcy temat - niska emisja".

Poprzez realizacj happeningu dotarlimy do duej liczby odbiorcw - spoecznoci lokalnej Pocka i pokazano uczestnikom happeningu, e wybierajc zrwnowaony styl ycia, wpywamy na stan rodowiska przyrodniczego. Pokazano spoecznoci lokalnej z terenu Miasta Pocka, e mog przeciwdziaa niskiej emisji. Pokazano te, e naley zmieni powszechne przekonanie wrd ludzi, e to przemys najbardziej zanieczyszcza powietrze; natomiast gospodarstwa domowe i komunikacja, technologie ochrony powietrza sprawiaj, e udzia dziaalnoci gospodarczych w toksycznych zanieczyszczeniach powietrza to tylko 2%.
To spoeczestwo, palc w przestarzaych piecach, uywajc opau zej jakoci i odpadw do wytwarzania ciepa w celu ogrzania domu oraz korzystajc z samochodw, kadego dnia wytwarza szkodliwe substancje zanieczyszczajce powietrze, ktre s przyczyn wielu chorb. Dzieje si tak dlatego, e wszystkie zanieczyszczenia powstae w wyniku spalania odpadw (np. foliowych opakowa, plastikowych butelek, innych tworzyw sztucznych) w domowym piecu lub pochodzce z samochodowych spalin trafiaj do naszych puc. Dlatego tak wane jest stosowanie OZE, korzystanie z komunikacji publicznej dysponujcej nowoczesnymi ekologicznymi pojazdami, zakaz wjazdu samochodw do centrum miasta, rozwj sieci ciepowniczej, korzystanie z rowerw.

Po zakoczeniu tego dziaania wolontariusze przeprowadzili z uczestnikami happeningu pogadanki nt refleksji z odbytego happeningu, ze szczeglnym zwrceniem uwagi na to, jak, zdaniem dzieci i modziey, reagowali na happening mieszkacy. Wolontariusze przeprowadzili dyskusje nt efektywnoci przeprowadzonego happeningu: czy zdaniem mieszkacw przeprowadzony happening wpynie na wiadomo proekologiczn spoecznoci lokalnej, a dot. zmian sposobu ogrzewania domw, cwu, korzystania z komunikacji publicznej.
W realizacj tego zadania byo zaangaowanych 10 wolontariuszy, ktrzy oprcz pogadanek z uczestnikami warsztatw, przygotowali wystawy, stoiska, wykonali dekoracj sceny na potrzeby happeningu.

Galeria zdj:3. Warsztaty terenowe dla dzieci i modziey szkolnej oraz dla lokalnej spoecznoci "Palcy temat - niska emisja"

Termin: 10 czerwiec 2016r.
Trenerzy: 4 warsztaty.

Forma warsztatw: metoda warsztatowa - wykad, warsztaty plastyczne,
Miejsce:
Pock - podczas happeningu "Wybierz zrwnowaony styl ycia dla ochrony powietrza" - dla spoecznoci lokalnej;
W trakcie warsztatw byy poruszane kwestie wpywu zanieczyszcze powietrza na zdrowie oraz jako ycia mieszkacw. Analizujc rda zanieczyszcze, w tym paleniska domowe oraz transport samochodowy; staralimy si take pokaza rwnie, jak bardzo istotn rol odgrywa ziele.

Zakres tematyczny:

 1. Stan zanieczyszczenia powietrza na Mazowszu, czym oddychaj mieszkacy regionu, miasta Pock, gmin, jakie to zanieczyszczenia i skd si bior?
 2. Problem palenia odpadw komunalnych w piecach i kotach domowych - jakie zagroenia niesie ze sob i jakie moe mie konsekwencje finansowe?
 3. Wpyw zanieczyszcze w powietrzu na zdrowie ludzi, na rodowisko, sposoby przeciwdziaania zanieczyszczeniom powietrza.
 4. Odnawialne rda energii - czym s i jak je wykorzystywa?
 5. Oszczdzanie energii elektrycznej i cieplnej - jakie korzyci przynosi i jak to robi?
 6. Ekologiczny transport.

Warsztatom towarzyszyy przygotowane wystawy prezentujce w/w zagadnienia.

Galeria zdj:
4. "NIE dla niskiej emisji" - warsztaty dla uczniw (przedszkoli, szk podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

Termin: czerwiec - padziernik 2016r.

Uczestnicy: dzieci i modzie szk podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w powiatach: pockim, poskim, gostyniskim, sierpeckim, ciechanowskim, mawskim, uromiskim oraz m. Pock.
Trenerzy: RCEE w Pocku.
Formy i metody pracy: prezentacja multimedialna, dyskusja, przygotowanie plakatu, ulotek nt. zanieczyszczenia powietrza.
Program:

 1. Stan jakoci powietrza, monitoring jakoci powietrza, niska emisja.
 2. Jako powietrza w wojewdztwie mazowieckim, w gminie, w ktrej s warsztaty. Czy s wykonywane pomiary jakoci powietrza?
 3. Jakie s rda niskiej emisji, zanieczyszcze powietrza? Czy da si pomierzy emisj zanieczyszcze do powietrza, czy s wykonywane pomiary emisji?
 4. Jak na jako powietrza wpywa moja szkoa, mj dom? - dyskusja.
 5. Wpyw zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi.
 6. Jak mona ograniczy nisk emisj zanieczyszcze do powietrza w gminie, gdzie s warsztaty.
 7. Czy mona ograniczy nisk emisj zanieczyszcze do powietrza w moim domu?
 8. Wykonanie plakatw/ulotek nt. ograniczenia zanieczyszcze powietrza (plakat/ulotk uczestnicy warsztatw zabior do domu).
 9. Jak zorganizowa w gminie happening "Palcy temat - niska emisja" (np. inwentaryzacja rde zanieczyszcze powietrza w mojej gminie, wywiad z wjtem nt. dziaa dot. ograniczenia niskiej emisji, prezentacja dziaa (zdjcia, film, wywiad itp.).


5. Konkurs pt. "Szkoa/przedszkole dla poprawy jakoci powietrza"

Harmonogram konkursu:
- ogoszenie konkursu - czerwiec 2016r.
- dostarczenie prac konkursowych - 28 padziernika 2016r.
- obrady jury - pierwszy tydzie listopada 2016r.
- wrczenie nagrd - druga poowa listopada 2016r.
Prac konkursow naley dostarczy na adres: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku, ul. 1 Maja 7b, 09-402 Pock w terminie do 28 padziernika 2016r. do godz. 15tej.
Prace mog by dostarczone osobicie lub za porednictwem poczty (decyduje data dostarczenia).

Cele konkursu:
- lepsza informacja, skuteczniejsza edukacja spoeczestwa Mazowsza na temat zanieczyszcze powietrza, wpywu ich na zdrowie ludzi i moliwoci ograniczenia zanieczyszcze przez spoeczestwo, na wdraanie w ycie zrwnowaonej konsumpcji,
- podniesienie wiadomoci mieszkacw Regionu Pockiego w zakresie zagroe dla rodowiska i zdrowia czowieka, wynikajcych ze spalania odpadw w nieprzystosowanych do tego celu paleniskach domowych,
- promowanie dziaa zmierzajcych do ograniczania spalania odpadw w piecach, a tym samym zmniejszania emisji zanieczyszcze organicznych (TZO) do atmosfery, co w efekcie przyniesie popraw jakoci powietrza w regionie,
- promowanie selektywnej zbirki odpadw, w opozycji do spalania odpadw w paleniskach domowych, na powierzchni ziemi,
- wyeksponowanie problemu prawidowej gospodarki odpadami wrd mieszkacw jako wanego dziaania na rzecz ochrony rodowiska,
- inicjowanie dziaa zmierzajcych do organizowania wsplnych lokalnych przedsiwzi i kampanii spoecznych przeciwko "niskiej emisji".

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i przeprowadzenie przez placwki owiatowe lokalnych aktywnoci - kampanii edukacyjno - informacyjnej (np. lekcje wychowawcze, spotkania z rodzicami, gazetka szkolna, szkolne wydawnictwa itp.) adresowanych do uczniw, ich rodzicw, lokalnych spoecznoci i przedstawienie ich w postaci kroniki, filmu bd te prezentacji multimedialnej.
Podjte dziaania maj uwiadamia, e to my, palc w przestarzaych piecach, uywajc opau zej jakoci i odpadw do ogrzewania domu oraz korzystajc z samochodw, kadego dnia produkujemy szkodliwe substancje, ktre s przyczyn wielu przewlekych chorb i zanieczyszcze powietrza. Dzieje si tak dlatego, e wszystkie toksyny powstae w wyniku spalania odpadw (np. foliowych opakowa czy plastikowych butelek i innych tworzyw sztucznych) w domowym piecu lub pochodzce z samochodowych spalin trafiaj do naszych puc.

REGULAMIN KONKURSU - pobierz

Wyniki Konkursu

Kategoria I:
LAUREACI:
1. Szkoa Podstawowa im. K.K. Baczyskiego w Wyszogrodzie
Koordynator: Ewa Janas
2. Szkoa Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu
Koordynator: Agata Warczachowska
3. Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie
Koordynator: Beata wierczewska, Agnieszka Biernacka, Mariola Kopka
WYRZNIENI:
1. Szkoa Podstawowa im. Marszaka Jzefa Pisudskiego w Orszymowie
Koordynator: Arletta Goaszewska
2. Szkoa Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Maej Wsi
Koordynator: Wanda Milczarek - Mossakowska
3. Miejskie Przedszkole Nr 12 w Pocku
Koordynator: Magorzata Moroska, Emilia Banasiak, Katarzyna Domaska

Kategoria II:

LAUREACI:
1. Zesp Szk Budowlanych nr 1 w Pocku
Koordynator: Mirosawa Niedzielska, Anna Krzywkowska
2. Gimnazjum Nr 6 w Pocku
Koordynator: Dorota Kociemska, Beata Falkowska
3. Zesp Szk im. Marii Skodowskiej - Curie w Pocku
Koordynator: Magorzata Malicka
WYRZNIENI:
1. Zespole Szk w Borkowie Kocielnym
Koordynator: Magorzata Korpoliska, Urszula Chojnowska
2. Gimnazjum nr 5 w Pocku
Koordynator: Olga Zalewska, Izabela Wjcik, Rafa Gsiorowski, Pawe migaa, Iwona ukiaska
3. Zesp Szk Nr 2 w Pocku
Koordynator: Anna Umiska - Nowak


6. Wydawnictwo "Czyste powietrze - lepsza jako ycia mieszkacw Mazowsza"

Zaoeniem wydawnictwa jest uwiadomienie spoeczestwu i, to to my, palc w przestarzaych piecach, uywajc opau zej jakoci i mieci do ogrzewania domu oraz korzystajc z samochodw, kadego dnia produkujemy szkodliwe substancje, ktre s przyczyn zanieczyszcze powietrza i wielu przewlekych chorb.

Spis treci:

 1. Wprowadzenie.
 2. Odnawialne rda energii kontra spalenie wgla i mieci.
 3. Czy energia jest ekologiczna?
 4. Jako powietrza w Polsce i w wojewdztwie mazowieckim.
 5. Moliwoci spalania paliw i odpadw.
 6. Jako powietrza a zdrowie ludzi.
 7. Gospodarka niskoemisyjna.
 8. Energia - rdo zagroe.

"Zanieczyszczenie powietrza naley do tej niewielkiej grupy zagroe fizyko-chemicznych, ktre w bardzo nieznacznym stopniu mog by na bieco redukowane przez naraonych. Czowiek musi oddycha tu i teraz i nie sposb skania go do uywania maski przeciwgazowej przy kadym sygnale. Zreszt znaczna cz substancji zanieczyszczajcych jest trudna do szybkiego zarejestrowania, a organoleptycznie praktycznie niewykrywalna. Dlatego zy stan powietrza jest bardzo wanym wyzwaniem dla administracji, ktra chce by uwaana za spolegliw.

Uwagi te, niestety, w peni dotycz sytuacji w naszym Kraju, w tym na Mazowszu. Mamy do czynienia z zadaniem pilnym i trudnym.
Przyjmujemy formu "gorcych wieci", nie koniecznie systematycznie poukadanych. Zaley nam na efekcie materialnym: przyspieszeniu wszelkich dziaa redukujcych powane zagroenie dla powietrza i zdrowia ludzi. Pokazujemy te sprawy, ktre powinny poruszy rne kategorie czytelnikw, od wnikliwych ledczych do entuzjastw gotowych do natychmiastowej walki"....

Wicej w publikacji"Czyste powietrze - lepsza jako ycia mieszkacw Mazowsza" - POBIERZ PDF

7. Seminarium sumujce projekt "Nie - dla niskiej emisji zanieczyszcze powietrza"

Termin: 24 listopada 2016r.
Miejsce: sala konferencyjna WZMiUW o/Pock.

Uczestnicy: nauczyciele szk podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz trenerzy centrw edukacji ekologicznej, przedstawiciele samorzdw gmin z miasta Pock oraz powiatw: pockiego, poskiego, gostyniskiego, sierpeckiego, ciechanowskiego, mawskiego oraz prelegenci.


Cele:

- podsumowanie projektu "Nie - dla niskiej emisji zanieczyszcze powietrza" ,
- wyjanienie problemw dot. jakoci powietrza, ktre zgoszono podczas warsztatw w szkoach, pierwszego seminarium,
- propozycje zada do realizacji przez gminy, firmy, spoeczestwa.

Podczas seminarium bdzie prezentowana wystawa dot. "Nie - dla niskiej emisji zanieczyszcze do powietrza" przygotowane przez szkoy realizujce program "Szkoa/przedszkole dla poprawy jakoci powietrza".

Zaproszenie z programem - pobierz ...

Projekt "NIE - DLA NISKIEJ EMISJI ZANIECZYSZCZE POWIETRZA" wspfinansowany ze rodkw Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego


Nasi partnerzy

NFOSiGW