Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Żyj EKO - dbaj o środowisko PDF Print E-mail

Żyj EKO - dbaj o środowisko

dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 7500,00 zł

Przedmiotem zadania "Żyj EKO - dbaj o środowisko" było przygotowanie i przeprowadzenie dwóch konkursów:
- Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. "Dbamy o środowisko - EKO - plakat"
- Konkurs na najbardziej efektywną Kampanie odpadową pn. "Żyj EKO, śmiecenie odpada"

Celem 2. konkursów skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży szkolnej z terenu województwa mazowieckiego jest:

- podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa woj. mazowieckiego w zakresie zagrożeń dla środowiska i ludzi spowodowaniem wypalaniem traw, spalaniem odpadów ze szczególnym uwzględnieniem obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo,
- promowanie zasad właściwego gospodarowania odpadami w gospodarstwach domowych, szkołach, firmach.
Grupa docelowa: Dzieci z przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, społeczność lokalna z terenu województwa mazowieckiego.
Opracowano regulaminy konkursów i za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej przekazano je do wszystkich placówek z terenu województwa mazowieckiego. Zamieszczono je na stronie internetowej RCEE w Płocku i partnerów.

Termin ogłoszenia konkursów: 01 października 2016 roku.

Do 28 października 2016r. do biura RCEE w Płocku wpłynęło 305 prac z 53 placówek oświatowych w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży pn. "Dbamy o środowisko - EKO - plakat" oraz 30 prac z 30 placówek oświatowych w konkursie na najbardziej efektywną Kampanie odpadową pn. "Żyj EKO, śmiecenie odpada".


W dniu 05 listopada 2016r. zebrała się Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku w celu rozstrzygnięcia konkursów i nagradzając:

1. 9 laureatów w konkursie plastycznym "Dbamy o środowisko - EKO - plakat" (trzech laureatów konkursu w pierwszej kategorii, trzech laureatów w drugiej kategorii, trzech laureatów w trzeciej kategorii).
Nagrody: wydawnictwa i gry edukacyjne związane z ekologią i ochroną przyrody.
2. 20 szt. nagród pocieszenia - 10 w kategorii I i 10 w kategorii II - łącznie 20 w konkursie plastycznym "Dbamy o środowisko - EKO - plakat".
Nagrody: wydawnictwa i gry edukacyjne związane z ekologią i ochroną przyrody.
3. 9 placówek oświatowych - laureatów (trzech laureatów konkursu w pierwszej kategorii, trzech laureatów w drugiej kategorii, trzech laureatów w trzeciej kategorii) konkursu na najbardziej efektywną Kampanie odpadową pn. "Żyj EKO, śmiecenie odpada".
Nagrody: tablice edukacyjne: "EKOZAKUPY" i "RADY NA ODPADY" - 9 kpl.

Uroczyste wręczenia nagród odbyło się w dniu 28 listopada 2016r w Sali konferencyjnej WZMWiUW w Płocku.


Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Nasi partnerzy

NFOSiGW