Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Żyj EKO - dbaj o środowisko PDF Print E-mail

Żyj EKO - dbaj o środowisko

dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 7500,00 zł

Przedmiotem zadania "Żyj EKO - dbaj o środowisko" było przygotowanie i przeprowadzenie dwóch konkursów:
- Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. "Dbamy o środowisko - EKO - plakat"
- Konkurs na najbardziej efektywną Kampanie odpadową pn. "Żyj EKO, śmiecenie odpada"

Celem 2. konkursów skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży szkolnej z terenu województwa mazowieckiego jest:

- podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa woj. mazowieckiego w zakresie zagrożeń dla środowiska i ludzi spowodowaniem wypalaniem traw, spalaniem odpadów ze szczególnym uwzględnieniem obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo,
- promowanie zasad właściwego gospodarowania odpadami w gospodarstwach domowych, szkołach, firmach.
Grupa docelowa: Dzieci z przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, społeczność lokalna z terenu województwa mazowieckiego.
Opracowano regulaminy konkursów i za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej przekazano je do wszystkich placówek z terenu województwa mazowieckiego. Zamieszczono je na stronie internetowej RCEE w Płocku i partnerów.

Termin ogłoszenia konkursów: 01 października 2016 roku.

Do 28 października 2016r. do biura RCEE w Płocku wpłynęło 305 prac z 53 placówek oświatowych w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży pn. "Dbamy o środowisko - EKO - plakat" oraz 30 prac z 30 placówek oświatowych w konkursie na najbardziej efektywną Kampanie odpadową pn. "Żyj EKO, śmiecenie odpada".


W dniu 05 listopada 2016r. zebrała się Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku w celu rozstrzygnięcia konkursów i nagradzając:

1. 9 laureatów w konkursie plastycznym "Dbamy o środowisko - EKO - plakat" (trzech laureatów konkursu w pierwszej kategorii, trzech laureatów w drugiej kategorii, trzech laureatów w trzeciej kategorii).
Nagrody: wydawnictwa i gry edukacyjne związane z ekologią i ochroną przyrody.
2. 20 szt. nagród pocieszenia - 10 w kategorii I i 10 w kategorii II - łącznie 20 w konkursie plastycznym "Dbamy o środowisko - EKO - plakat".
Nagrody: wydawnictwa i gry edukacyjne związane z ekologią i ochroną przyrody.
3. 9 placówek oświatowych - laureatów (trzech laureatów konkursu w pierwszej kategorii, trzech laureatów w drugiej kategorii, trzech laureatów w trzeciej kategorii) konkursu na najbardziej efektywną Kampanie odpadową pn. "Żyj EKO, śmiecenie odpada".
Nagrody: tablice edukacyjne: "EKOZAKUPY" i "RADY NA ODPADY" - 9 kpl.

Uroczyste wręczenia nagród odbyło się w dniu 28 listopada 2016r w Sali konferencyjnej WZMWiUW w Płocku.


Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Nasi partnerzy

NFOSiGW