Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
Polityka Prywatności

Konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Płockiego PDF Print E-mail


O podsumowaniu konkursu piszą na portalu eplock.pl - http://eplock.pl/...


Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się w dniu 9 czerwca 2017r. w Leśniczówce Brwilno - czytaj więcej ...


W dniu 30 maja 2017r. Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Powiatu Płockiego oraz Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku rozstrzygnęła konkurs fotograficzny skierowany do dzieci i młodzieży uczących się w szkołach podstawowych i średnich na terenie powiatu płockiego.

Łącznie przyznano: 18 nagród indywidualnych w dwóch kategoriach wiekowych, 6 nagród zespołowych - kategorie: szkoła podstawowa i średnia oraz 30 wyróżnień.

Na konkurs wpłynęło łącznie 479 prac fotograficznych.

Lista laureatów i wyróżnionych - pobierz ...Zaproszenie do udziału w konkursie ekologicznym dla dzieci i młodzieży 
z terenu Powiatu Płockiego

 


Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku działając na zlecenie Powiatu Płockiego zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym skierowanym do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Płockiego.

Konkurs realizowany jest w ramach zadania pn.: "Organizacja i przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu oraz promocja Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V "Gospodarka przyjazna środowisku" Działanie 5.4 "Ochrona bioróżnorodności".

Termin nadsyłania prac: do 26 maja 2017r.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczących się w szkołach podstawowych i średnich na terenie powiatu płockiego.


PRZEDMIOT KONKURSU
1. Prace fotograficzne w trzech kategoriach tematycznych flora, fauna, krajobraz powiatu płockiego - konkurs indywidualny dla uczniów szkół podstawowych i średnich z powiatu płockiego.
2. Prace fotograficzne w trzech kategoriach tematycznych flora, fauna i krajobraz powiatu płockiego - konkurs zespołowy - dla dwóch kategorii wiekowych: szkoły podstawowe i średnie powiatu płockiego.

NAGRODY
1. Jury nagrodzi autorów najlepszych fotografii przyznając nagrodę rzeczową oraz dyplom.
1.1. Laureaci konkursu indywidualnego - 18 laureatów:


Kategoria: szkoły podstawowe

- kategoria flora - I miejsce - smartfon, II miejsce - tablet, III miejsce - tablet
- kategoria fauna - I miejsce - smartfon, II miejsce - tablet, III miejsce - tablet
- kategoria krajobraz - I miejsce - smartfon, II miejsce - tablet, III miejsce - tablet

Kategoria: szkoły średnie

- kategoria flora - I miejsce - smartfon, II miejsce - tablet, III miejsce - tablet
- kategoria fauna - I miejsce - smartfon, II miejsce - tablet, III miejsce - tablet
- kategoria krajobraz - I miejsce - smartfon, II miejsce - tablet, III miejsce - tablet

1.2. Laureaci konkursu zespołowego - 6 laureatów (nagrody dla szkół):


Kategoria: szkoły podstawowe

I miejsce - telewizor,
II miejsce - np. aparat,
III miejsce - aparat,

Kategoria: szkoły średnie

I miejsce - telewizor,
II miejsce - np. aparat,
III miejsce - aparat.

2. Dodatkowo Jury przyzna 30 wyróżnień autorom fotografii;

- nagrody dla uczniów szkół podstawowych i średnich - dysk zewnętrzny - łącznie 30 sztuk.

3. Wszyscy uczestnicy konkursu fotograficznego otrzymają dyplomy.

4. Nagrodzone prace będą zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Płockiego, RCEE w Płocku oraz w innych dostępnych portalach społecznościowych.

Do pobrania:
Regulamin, karta zgłoszeniowa oraz oświadczenie - pobierz ...Nasi partnerzy

NFOSiGW