Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Płockiego PDF Print E-mail


O podsumowaniu konkursu piszą na portalu eplock.pl - http://eplock.pl/...


Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się w dniu 9 czerwca 2017r. w Leśniczówce Brwilno - czytaj więcej ...


W dniu 30 maja 2017r. Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Powiatu Płockiego oraz Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku rozstrzygnęła konkurs fotograficzny skierowany do dzieci i młodzieży uczących się w szkołach podstawowych i średnich na terenie powiatu płockiego.

Łącznie przyznano: 18 nagród indywidualnych w dwóch kategoriach wiekowych, 6 nagród zespołowych - kategorie: szkoła podstawowa i średnia oraz 30 wyróżnień.

Na konkurs wpłynęło łącznie 479 prac fotograficznych.

Lista laureatów i wyróżnionych - pobierz ...Zaproszenie do udziału w konkursie ekologicznym dla dzieci i młodzieży 
z terenu Powiatu Płockiego

 


Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku działając na zlecenie Powiatu Płockiego zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym skierowanym do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Płockiego.

Konkurs realizowany jest w ramach zadania pn.: "Organizacja i przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu oraz promocja Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V "Gospodarka przyjazna środowisku" Działanie 5.4 "Ochrona bioróżnorodności".

Termin nadsyłania prac: do 26 maja 2017r.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczących się w szkołach podstawowych i średnich na terenie powiatu płockiego.


PRZEDMIOT KONKURSU
1. Prace fotograficzne w trzech kategoriach tematycznych flora, fauna, krajobraz powiatu płockiego - konkurs indywidualny dla uczniów szkół podstawowych i średnich z powiatu płockiego.
2. Prace fotograficzne w trzech kategoriach tematycznych flora, fauna i krajobraz powiatu płockiego - konkurs zespołowy - dla dwóch kategorii wiekowych: szkoły podstawowe i średnie powiatu płockiego.

NAGRODY
1. Jury nagrodzi autorów najlepszych fotografii przyznając nagrodę rzeczową oraz dyplom.
1.1. Laureaci konkursu indywidualnego - 18 laureatów:


Kategoria: szkoły podstawowe

- kategoria flora - I miejsce - smartfon, II miejsce - tablet, III miejsce - tablet
- kategoria fauna - I miejsce - smartfon, II miejsce - tablet, III miejsce - tablet
- kategoria krajobraz - I miejsce - smartfon, II miejsce - tablet, III miejsce - tablet

Kategoria: szkoły średnie

- kategoria flora - I miejsce - smartfon, II miejsce - tablet, III miejsce - tablet
- kategoria fauna - I miejsce - smartfon, II miejsce - tablet, III miejsce - tablet
- kategoria krajobraz - I miejsce - smartfon, II miejsce - tablet, III miejsce - tablet

1.2. Laureaci konkursu zespołowego - 6 laureatów (nagrody dla szkół):


Kategoria: szkoły podstawowe

I miejsce - telewizor,
II miejsce - np. aparat,
III miejsce - aparat,

Kategoria: szkoły średnie

I miejsce - telewizor,
II miejsce - np. aparat,
III miejsce - aparat.

2. Dodatkowo Jury przyzna 30 wyróżnień autorom fotografii;

- nagrody dla uczniów szkół podstawowych i średnich - dysk zewnętrzny - łącznie 30 sztuk.

3. Wszyscy uczestnicy konkursu fotograficznego otrzymają dyplomy.

4. Nagrodzone prace będą zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Płockiego, RCEE w Płocku oraz w innych dostępnych portalach społecznościowych.

Do pobrania:
Regulamin, karta zgłoszeniowa oraz oświadczenie - pobierz ...Nasi partnerzy

NFOSiGW