Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
Polityka Prywatności

Podsumowanie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży PDF Print E-mail

PODSUMOWANIE KONKURSU EKOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Z TERENU POWIATU PŁOCKIEGO

realizowane w ramach zadania  "Organizacja i przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu oraz promocja Projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V "Gospodarka przyjazna środowisku"
Działanie 5.4 "Ochrona bioróżnorodności".


ZADANIE "
Organizacja i przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu oraz promocja Projektu" realizowane jest  ramach projektu: "Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V "Gospodarka przyjazna środowisku" Działanie 5.4 "Ochrona bioróżnorodności".

Partnerami projektu są:

- Powiat Płocki;

- Nadleśnictwo Płock;

- Nadleśnictwo Łąck.

Podsumowanie konkursu  odbyło się w Leśniczówce Brwilno w dniu 9 czerwca 2017r.

Uczestniczyli w nim:

 1. p. Mariusz Bieniek - Starosta Płocki,
 2. P. Dorota Zakrzewska - Dyrektor Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku
 3. P. Krzysztofa Olejnickia - Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku
 4. Pracownicy Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku
 5. P. Zbigniew Suchodolski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Płock
 6. P. Marek Włoczkowski - Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Płock
 7. P. Małgorzata Włoczkowska - Starszy Specjalista Służby Leśnej w Nadleśnictwie Płock
 8. P. Mariusz Downarowicz - Leśniczy Leśnictwa Brwilno
 9. Pracownicy Nadleśnictwa Płock
 10. Dzieci i młodzież ze szkół powiatu płockiego wraz z nauczycielami i rodzicami
 11. Media

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku było wykonawcą zadania: "Organizacja i przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu oraz promocja Projektu ... - etap I.

Głos zabrali: Mariusz Bieniek - Starosta Płocki oraz Zbigniew Suchodolski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Płock.

Mariusz Bieniek podkreślił wagę współpracy Starostwa, Nadleśnictwa Płock, Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej i wszystkich mieszkańców na rzecz promocji lokalnych zasobów przyrodniczych. Zachęcił, byśmy zaczęli od siebie.

Zbigniew Suchodolski Nadleśniczy Nadleśnictwa Płock nawiązał do bardzo owocnej współpracy Nadleśnictwa z Powiatem Płockim. Zachęcał do odwiedzania lasów na terenie powiatu, ... których może nie jest tak dużo, bo mamy tu tereny o najniższej lesistości w Polsce, są jednak niebywale piękne, usytuowane na bardzo urokliwych miejscach. Las Brwileński ma wiele atrakcyjnych miejsc związanych z historią, mamy tu naprawdę bogactwo przyrodnicze, o które dbamy z wielką pieczołowitością - podkreślił Nadleśniczy.

Następnie odczytano protokół komisji konkursowej, cyt. "W dniu 30 maja 2017r. Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Powiatu Płockiego oraz Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku rozstrzygnęła konkurs fotograficzny skierowany do dzieci i młodzieży uczących się w szkołach podstawowych i średnich na terenie powiatu płockiego ..."

Na konkurs wpłynęło łącznie 479 prac fotograficznych.

Komisja wyłoniła:

 1. 18 Laureatów konkursu indywidualnego - 9 w kategorii wiekowej: szkoły podstawowe oraz 9 w kategorii wiekowej: szkoły średnie;
 2. 6 laureatów zespołowych - 3 w kategorii: szkoły podstawowe oraz 3 w kategorii szkoły średnie.
 3. Dodatkowo przyznano 30 wyróżnień dla uczniów biorących udział w konkursie.

Po części oficjalnej nastąpiło wręczenie nagród.  Rozdano smartfony, tablety, telewizory, aparaty fotograficzne, dyski pamięci. Nagrody odbierano indywidualnie i grupowo.

Lista laureatów i wyróżnionych - pobierz ...Nasi partnerzy

NFOSiGW