Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Podsumowanie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży PDF Print E-mail

PODSUMOWANIE KONKURSU EKOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Z TERENU POWIATU PŁOCKIEGO

realizowane w ramach zadania  "Organizacja i przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu oraz promocja Projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V "Gospodarka przyjazna środowisku"
Działanie 5.4 "Ochrona bioróżnorodności".


ZADANIE "
Organizacja i przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu oraz promocja Projektu" realizowane jest  ramach projektu: "Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V "Gospodarka przyjazna środowisku" Działanie 5.4 "Ochrona bioróżnorodności".

Partnerami projektu są:

- Powiat Płocki;

- Nadleśnictwo Płock;

- Nadleśnictwo Łąck.

Podsumowanie konkursu  odbyło się w Leśniczówce Brwilno w dniu 9 czerwca 2017r.

Uczestniczyli w nim:

 1. p. Mariusz Bieniek - Starosta Płocki,
 2. P. Dorota Zakrzewska - Dyrektor Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku
 3. P. Krzysztofa Olejnickia - Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku
 4. Pracownicy Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku
 5. P. Zbigniew Suchodolski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Płock
 6. P. Marek Włoczkowski - Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Płock
 7. P. Małgorzata Włoczkowska - Starszy Specjalista Służby Leśnej w Nadleśnictwie Płock
 8. P. Mariusz Downarowicz - Leśniczy Leśnictwa Brwilno
 9. Pracownicy Nadleśnictwa Płock
 10. Dzieci i młodzież ze szkół powiatu płockiego wraz z nauczycielami i rodzicami
 11. Media

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku było wykonawcą zadania: "Organizacja i przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu oraz promocja Projektu ... - etap I.

Głos zabrali: Mariusz Bieniek - Starosta Płocki oraz Zbigniew Suchodolski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Płock.

Mariusz Bieniek podkreślił wagę współpracy Starostwa, Nadleśnictwa Płock, Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej i wszystkich mieszkańców na rzecz promocji lokalnych zasobów przyrodniczych. Zachęcił, byśmy zaczęli od siebie.

Zbigniew Suchodolski Nadleśniczy Nadleśnictwa Płock nawiązał do bardzo owocnej współpracy Nadleśnictwa z Powiatem Płockim. Zachęcał do odwiedzania lasów na terenie powiatu, ... których może nie jest tak dużo, bo mamy tu tereny o najniższej lesistości w Polsce, są jednak niebywale piękne, usytuowane na bardzo urokliwych miejscach. Las Brwileński ma wiele atrakcyjnych miejsc związanych z historią, mamy tu naprawdę bogactwo przyrodnicze, o które dbamy z wielką pieczołowitością - podkreślił Nadleśniczy.

Następnie odczytano protokół komisji konkursowej, cyt. "W dniu 30 maja 2017r. Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Powiatu Płockiego oraz Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku rozstrzygnęła konkurs fotograficzny skierowany do dzieci i młodzieży uczących się w szkołach podstawowych i średnich na terenie powiatu płockiego ..."

Na konkurs wpłynęło łącznie 479 prac fotograficznych.

Komisja wyłoniła:

 1. 18 Laureatów konkursu indywidualnego - 9 w kategorii wiekowej: szkoły podstawowe oraz 9 w kategorii wiekowej: szkoły średnie;
 2. 6 laureatów zespołowych - 3 w kategorii: szkoły podstawowe oraz 3 w kategorii szkoły średnie.
 3. Dodatkowo przyznano 30 wyróżnień dla uczniów biorących udział w konkursie.

Po części oficjalnej nastąpiło wręczenie nagród.  Rozdano smartfony, tablety, telewizory, aparaty fotograficzne, dyski pamięci. Nagrody odbierano indywidualnie i grupowo.

Lista laureatów i wyróżnionych - pobierz ...Nasi partnerzy

NFOSiGW