Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Organizacja warsztatów z zakresu ochrony bioróżnorodności w regionie płockim PDF Print E-mail

Organizacja warsztatów z zakresu ochrony bioróżnorodności w regionie płockim

dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6000,00 zł

Cel:
- podniesienie świadomości na temat zagrożeń dla bioróżnorodności oraz przyczyn i konsekwencji jej zanikania, m.in. wobec zmian klimatu,
- dostarczenie dzieciom i młodzieży, członkom lokalnej społeczności informacji na temat wpływu różnorodności biologicznej na jakość życia człowieka,
- nabycie oraz utrwalenie wiedzy, umiejętności oraz kształtowanie postaw właściwych dla czynnej ochrony bioróżnorodności w najbliższym otoczeniu.

Grupa docelowa:
-Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież szkolna oraz lokalna społeczność z regionu płockiego (miasta Płock i powiatów: płockiego, sierpeckiego, płońskiego).

I zadanie: "Zostań przyjacielem Wisły" - aktywna edukacja ekologiczna na rzecz dzieci i młodzieży - warsztaty ekologiczne

Termin: marzec - czerwiec 2017r.
Uczestnicy: dzieci i młodzież ze szkół/przedszkoli z powiatów: płockiego, płońskiego, sierpeckiego i m. Płocka.
Liczba warsztatów: 20 warsztatów.
Formy i metody pracy: prezentacja multimedialna, dyskusja, przygotowanie plakatu, ulotek.

Cel:
- poznanie walorów przyrodniczo - krajobrazowych rzeki Wisły jej bioróżnorodności, wykształcenie właściwych postaw i zachowań dzieci, młodzieży,
- doskonalenie i podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ochrony wód ze szczególnym uwzględnieniem roli Wisły.

Zakres tematyczny:

1. Wisła - poznaj, pomyśl, pokochaj.
2. Walory przyrodniczo-krajobrazowe rzeki Wisły oraz jej znaczenie (obszary Natura 2000, rezerwaty wiślane, zwierzęta i rośliny - bioróżnorodność).
3. Bogactwo Wisły - ochrona bioróżnorodności.
4. Bioróżnorodność Wisły i jej doliny oraz znaczenie wody w przyrodzie w kontekście zmian klimatycznych.
5. Stworzenie dekalogu "Turysty przyjaznego rzece".

Wprowadzeniem do tematu o różnorodności biologicznej były ćwiczenia edukacyjne, które w sposób przystępny pozwoliły uczestnikom zrozumieć to kluczowe słowo. Natomiast podczas wykładu wzbogaconego prezentacją multimedialną omówione zostały takie zagadnienia jak: ekosystem rzeki, wartość ekologiczna i zagrożenia dolin rzecznych, formy ochrony.
Podczas warsztatów skłoniono do refleksji nad tym, dlaczego bioróżnorodność zanika oraz dlaczego troska o nią jest tak ważna proponując różne sposoby na działanie i zachęciliśmy do wzięcia udziału w misji ochrony bogactwa naturalnego naszej planety.
Poprzez realizację warsztatów "Zostań przyjacielem Wisły" pokazano, uczestnikom warsztatów wartości kulturowe, krajobrazowe i historyczne Wisły oraz Wzgórza Tumskiego.  Podkreślono także wpływ każdego z nas na przyrodę. W trakcie zajęć zastanowiono się, jak możemy zmniejszyć nasze negatywne oddziaływanie na środowisko. Program warsztatów był dostosowany do grupy wiekowej uczestników. W trakcie warsztatów zostały przygotowane ulotki bądź plakaty przedstawiające ww zagadnienia. Z opracowanych materiałów powstały wystawy.

II zadanie: Warsztaty terenowe dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz lokalnej społeczności w ramach obchodów Dnia Ziemi "W kierunku natury".

Termin: kwiecień - czerwiec 2017r.
Łącznie: 6 warsztatów.

Miejsce:

Słubice - w trakcie obchodów Dnia Ziemi - 21.05.2017r.
Płock - w trackie obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi i Światowego Dnia Ochrony Środowiska - 14.06.2017r.


Zakres tematyczny:
1. Czym jest różnorodność biologiczna?
2. Dlaczego różnorodność biologiczna jest tak ważna?
3. Różnorodność biologiczna na Mazowszu.
4. Formy ochrony różnorodności biologicznej.
5. Poznanie form ochrony różnorodności biologicznej w najbliższej okolicy (wieś, gmina, powiat, miasto).

Warsztaty prowadzone były metodami aktywnymi (praca w grupach, quizy, gry i zabawy edukacyjne), które zaangażowały uczestników warsztatów, budząc ich zainteresowanie oraz ucząc samodzielnego myślenia i działania.

Słubice

PłockIII zadanie: Na potrzeby realizacji warsztatów kupione zostały materiały warsztatowe - plastyczne.


Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Nasi partnerzy

NFOSiGW