Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Organizacja warsztatów z zakresu ochrony bioróżnorodności w regionie płockim PDF Print E-mail

Organizacja warsztatów z zakresu ochrony bioróżnorodności w regionie płockim

dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6000,00 zł

Cel:
- podniesienie świadomości na temat zagrożeń dla bioróżnorodności oraz przyczyn i konsekwencji jej zanikania, m.in. wobec zmian klimatu,
- dostarczenie dzieciom i młodzieży, członkom lokalnej społeczności informacji na temat wpływu różnorodności biologicznej na jakość życia człowieka,
- nabycie oraz utrwalenie wiedzy, umiejętności oraz kształtowanie postaw właściwych dla czynnej ochrony bioróżnorodności w najbliższym otoczeniu.

Grupa docelowa:
-Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież szkolna oraz lokalna społeczność z regionu płockiego (miasta Płock i powiatów: płockiego, sierpeckiego, płońskiego).

I zadanie: "Zostań przyjacielem Wisły" - aktywna edukacja ekologiczna na rzecz dzieci i młodzieży - warsztaty ekologiczne

Termin: marzec - czerwiec 2017r.
Uczestnicy: dzieci i młodzież ze szkół/przedszkoli z powiatów: płockiego, płońskiego, sierpeckiego i m. Płocka.
Liczba warsztatów: 20 warsztatów.
Formy i metody pracy: prezentacja multimedialna, dyskusja, przygotowanie plakatu, ulotek.

Cel:
- poznanie walorów przyrodniczo - krajobrazowych rzeki Wisły jej bioróżnorodności, wykształcenie właściwych postaw i zachowań dzieci, młodzieży,
- doskonalenie i podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ochrony wód ze szczególnym uwzględnieniem roli Wisły.

Zakres tematyczny:

1. Wisła - poznaj, pomyśl, pokochaj.
2. Walory przyrodniczo-krajobrazowe rzeki Wisły oraz jej znaczenie (obszary Natura 2000, rezerwaty wiślane, zwierzęta i rośliny - bioróżnorodność).
3. Bogactwo Wisły - ochrona bioróżnorodności.
4. Bioróżnorodność Wisły i jej doliny oraz znaczenie wody w przyrodzie w kontekście zmian klimatycznych.
5. Stworzenie dekalogu "Turysty przyjaznego rzece".

Wprowadzeniem do tematu o różnorodności biologicznej były ćwiczenia edukacyjne, które w sposób przystępny pozwoliły uczestnikom zrozumieć to kluczowe słowo. Natomiast podczas wykładu wzbogaconego prezentacją multimedialną omówione zostały takie zagadnienia jak: ekosystem rzeki, wartość ekologiczna i zagrożenia dolin rzecznych, formy ochrony.
Podczas warsztatów skłoniono do refleksji nad tym, dlaczego bioróżnorodność zanika oraz dlaczego troska o nią jest tak ważna proponując różne sposoby na działanie i zachęciliśmy do wzięcia udziału w misji ochrony bogactwa naturalnego naszej planety.
Poprzez realizację warsztatów "Zostań przyjacielem Wisły" pokazano, uczestnikom warsztatów wartości kulturowe, krajobrazowe i historyczne Wisły oraz Wzgórza Tumskiego.  Podkreślono także wpływ każdego z nas na przyrodę. W trakcie zajęć zastanowiono się, jak możemy zmniejszyć nasze negatywne oddziaływanie na środowisko. Program warsztatów był dostosowany do grupy wiekowej uczestników. W trakcie warsztatów zostały przygotowane ulotki bądź plakaty przedstawiające ww zagadnienia. Z opracowanych materiałów powstały wystawy.

II zadanie: Warsztaty terenowe dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz lokalnej społeczności w ramach obchodów Dnia Ziemi "W kierunku natury".

Termin: kwiecień - czerwiec 2017r.
Łącznie: 6 warsztatów.

Miejsce:

Słubice - w trakcie obchodów Dnia Ziemi - 21.05.2017r.
Płock - w trackie obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi i Światowego Dnia Ochrony Środowiska - 14.06.2017r.


Zakres tematyczny:
1. Czym jest różnorodność biologiczna?
2. Dlaczego różnorodność biologiczna jest tak ważna?
3. Różnorodność biologiczna na Mazowszu.
4. Formy ochrony różnorodności biologicznej.
5. Poznanie form ochrony różnorodności biologicznej w najbliższej okolicy (wieś, gmina, powiat, miasto).

Warsztaty prowadzone były metodami aktywnymi (praca w grupach, quizy, gry i zabawy edukacyjne), które zaangażowały uczestników warsztatów, budząc ich zainteresowanie oraz ucząc samodzielnego myślenia i działania.

Słubice

PłockIII zadanie: Na potrzeby realizacji warsztatów kupione zostały materiały warsztatowe - plastyczne.


Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Nasi partnerzy

NFOSiGW