Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

Organizacja warsztatw z zakresu ochrony biornorodnoci w regionie pockim PDF Print E-mail

Organizacja warsztatw z zakresu ochrony biornorodnoci w regionie pockim

dofinansowano przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6000,00 z

Cel:
- podniesienie wiadomoci na temat zagroe dla biornorodnoci oraz przyczyn i konsekwencji jej zanikania, m.in. wobec zmian klimatu,
- dostarczenie dzieciom i modziey, czonkom lokalnej spoecznoci informacji na temat wpywu rnorodnoci biologicznej na jako ycia czowieka,
- nabycie oraz utrwalenie wiedzy, umiejtnoci oraz ksztatowanie postaw waciwych dla czynnej ochrony biornorodnoci w najbliszym otoczeniu.

Grupa docelowa:
-Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, modzie szkolna oraz lokalna spoeczno z regionu pockiego (miasta Pock i powiatw: pockiego, sierpeckiego, poskiego).

I zadanie: "Zosta przyjacielem Wisy" - aktywna edukacja ekologiczna na rzecz dzieci i modziey - warsztaty ekologiczne

Termin: marzec - czerwiec 2017r.
Uczestnicy: dzieci i modzie ze szk/przedszkoli z powiatw: pockiego, poskiego, sierpeckiego i m. Pocka.
Liczba warsztatw: 20 warsztatw.
Formy i metody pracy: prezentacja multimedialna, dyskusja, przygotowanie plakatu, ulotek.

Cel:
- poznanie walorw przyrodniczo - krajobrazowych rzeki Wisy jej biornorodnoci, wyksztacenie waciwych postaw i zachowa dzieci, modziey,
- doskonalenie i podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ochrony wd ze szczeglnym uwzgldnieniem roli Wisy.

Zakres tematyczny:

1. Wisa - poznaj, pomyl, pokochaj.
2. Walory przyrodniczo-krajobrazowe rzeki Wisy oraz jej znaczenie (obszary Natura 2000, rezerwaty wilane, zwierzta i roliny - biornorodno).
3. Bogactwo Wisy - ochrona biornorodnoci.
4. Biornorodno Wisy i jej doliny oraz znaczenie wody w przyrodzie w kontekcie zmian klimatycznych.
5. Stworzenie dekalogu "Turysty przyjaznego rzece".

Wprowadzeniem do tematu o rnorodnoci biologicznej byy wiczenia edukacyjne, ktre w sposb przystpny pozwoliy uczestnikom zrozumie to kluczowe sowo. Natomiast podczas wykadu wzbogaconego prezentacj multimedialn omwione zostay takie zagadnienia jak: ekosystem rzeki, warto ekologiczna i zagroenia dolin rzecznych, formy ochrony.
Podczas warsztatw skoniono do refleksji nad tym, dlaczego biornorodno zanika oraz dlaczego troska o ni jest tak wana proponujc rne sposoby na dziaanie i zachcilimy do wzicia udziau w misji ochrony bogactwa naturalnego naszej planety.
Poprzez realizacj warsztatw "Zosta przyjacielem Wisy" pokazano, uczestnikom warsztatw wartoci kulturowe, krajobrazowe i historyczne Wisy oraz Wzgrza Tumskiego. Podkrelono take wpyw kadego z nas na przyrod. W trakcie zaj zastanowiono si, jak moemy zmniejszy nasze negatywne oddziaywanie na rodowisko. Program warsztatw by dostosowany do grupy wiekowej uczestnikw. W trakcie warsztatw zostay przygotowane ulotki bd plakaty przedstawiajce ww zagadnienia. Z opracowanych materiaw powstay wystawy.

II zadanie: Warsztaty terenowe dla dzieci i modziey szkolnej oraz lokalnej spoecznoci w ramach obchodw Dnia Ziemi "W kierunku natury".

Termin: kwiecie - czerwiec 2017r.
cznie: 6 warsztatw.

Miejsce:

Subice - w trakcie obchodw Dnia Ziemi - 21.05.2017r.
Pock - w trackie obchodw Midzynarodowego Dnia Ziemi i wiatowego Dnia Ochrony rodowiska - 14.06.2017r.


Zakres tematyczny:
1. Czym jest rnorodno biologiczna?
2. Dlaczego rnorodno biologiczna jest tak wana?
3. Rnorodno biologiczna na Mazowszu.
4. Formy ochrony rnorodnoci biologicznej.
5. Poznanie form ochrony rnorodnoci biologicznej w najbliszej okolicy (wie, gmina, powiat, miasto).

Warsztaty prowadzone byy metodami aktywnymi (praca w grupach, quizy, gry i zabawy edukacyjne), ktre zaangaoway uczestnikw warsztatw, budzc ich zainteresowanie oraz uczc samodzielnego mylenia i dziaania.

Subice

PockIII zadanie: Na potrzeby realizacji warsztatw kupione zostay materiay warsztatowe - plastyczne.


Projektdofinansowany przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnejw Warszawie


Nasi partnerzy

NFOSiGW