Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

Organizacja warsztatw z zakresu ochrony powietrza w regionie pockim PDF Print E-mail

Organizacja warsztatw z zakresu ochrony powietrza w regionie pockim

dofinansowano przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6000,00 z

Cel:
Zwikszenie wiadomoci spoeczestwa w zakresie jakoci powietrza, rde zanieczyszcze, sposobw zapobiegania emisji zanieczyszcze oraz ich wpywie na rodowisko.

Podniesienie wiadomoci spoeczestwa zostanie osignite poprzez:

- przeprowadzenie warsztatw edukacyjnych w placwkach szkolnych i przedszkolach,
- materiay edukacyjne dla poszczeglnych grup wiekowych,
- przeprowadzenie warsztatw na stoiskach edukacyjnych dla caych spoecznoci lokalnych w trakcie otwartych lokalnych imprez.

Grupa docelowa:
- dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz modzie szkolna,
- mieszkacy gmin i miast.

Dziaanie 1:
"Czyste powietrze dla kadego" - warsztaty ekologiczne dla dzieci i modziey szkolnej
Uczestnicy: dzieci i modzie ze szk/przedszkoli z powiatw: pockiego, sierpeckiego, gostyniskiego i miasta Pocka
Liczba warsztatw: 20 warsztatw
Termin: marzec - padziernik 2017r.
Formy i metody pracy: prezentacja multimedialna, dyskusja, przygotowanie plakatu, ulotek.
Cel:
- wskazanie powodw, dla ktrych naley chroni powietrze oraz sposobw w jaki mona to robi,
- ksztatowanie umiejtnoci dostrzegania zjawisk zwizanych z jakoci powietrza, w tym wpywu podejmowanych dziaa na stan powietrza, skutkw naraenia na zanieczyszczenia znajdujce si w powietrzu oraz odpowiedniego reagowania w takich sytuacjach.
Zakres tematyczny:
1. Stan zanieczyszczenia powietrza.
2. Czym oddychaj mieszkacy regionu, miasta, gminy?
3. Jakie to zanieczyszczenia i skd si bior?
4. Co wpywa na powietrze, jakie codzienne czynnoci?
5. Problem palenie odpadw komunalnych w piecach i kotach domowych - jakie zagroenia niesie ze sob i jakie s kary?
Poprzez realizacj warsztatw wyrobimy chci do dziaania, potrzeb zmiany nawykw. Zwikszymy wiedz osb, do ktrych s skierowane warsztaty, ale przede wszystkim wywoamy motywacj do poprawy poprzez wyonienie okrelonych emocji u odbiorcw.
W trakcie warsztatw zostan przygotowane plakaty - plansze edukacyjne, ktre bd prezentoway ww zagadnienia. Przygotowanie plansz bdzie podsumowaniem warsztatw. Zostan one zamieszczone na szkolnych/przedszkolnych korytarzach, aby z ich treci mogy zapozna si cae spoecznoci szkolne.


Dziaanie 2:
"Jak dba o powietrze?" - warsztaty dla lokalnej spoecznoci na stoiskach prezentacyjno - edukacyjnych podczas lokalnych imprez
Termin: marzec - czerwiec 2017r.
Liczba warsztatw: 6
Dziaanie to bdzie realizowane we wsppracy z organizacjami pozarzdowymi, domami kultury, lokalnymi grupami inicjatywnymi.
Miejsce:
- Pock - bulwary nad Wis w Pocku,
- Borkowo Kocielne,
- Radzanowo.
Zakres tematyczny:
1. Wpyw zanieczyszcze w powietrzu na zdrowie ludzi, na rodowisko, sposoby przeciwdziaania i ochrona powietrza.
2. Czym jest dobry wgiel? Nie kade drewno nadaje si do palenia i nie kady papier jest do spalenia.
3. Odnawialne rda energii - czym s i jak je stosowa.
4. Ecodriving, carpooling - dlaczego s wane w ekologicznym transporcie i jak je stosowa.
5. Zalety komunikacji publicznej - dlaczego jest potrzebna i ekologiczna?
6. Oszczdzanie energii elektrycznej i cieplnej - jakie korzyci przynosi i jak to robi?
Zostanie przygotowana wystawa prezentujca ww zagadnienia. Wystawa bdzie prezentowana podczas wszystkich stoisk edukacyjnych. Z jej przekazem bd mogli zapozna si uczestnicy otwartych imprez lokalnych.


Na potrzeby realizacji projektu zostan zakupione materiay warsztatowe tj. materiay plastyczne. Materiay te posu do przygotowania przez uczestnikw warsztatw - plakatw, ulotek, folderw.


Projektdofinansowany przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnejw Warszawie


Nasi partnerzy

NFOSiGW