Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Organizacja warsztatów z zakresu ochrony powietrza w regionie płockim PDF Print E-mail

Organizacja warsztatów z zakresu ochrony powietrza w regionie płockim

dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6000,00 zł

Cel:
Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń, sposobów zapobiegania emisji zanieczyszczeń oraz ich wpływie na środowisko.

Podniesienie świadomości społeczeństwa zostanie osiągnięte poprzez:

- przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych w placówkach szkolnych i przedszkolach,
- materiały edukacyjne dla poszczególnych grup wiekowych,
- przeprowadzenie warsztatów na stoiskach edukacyjnych dla całych społeczności lokalnych w trakcie otwartych lokalnych imprez.

Grupa docelowa:
- dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzież szkolna,
- mieszkańcy gmin i miast.

Działanie 1:
"Czyste powietrze dla każdego" - warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży szkolnej
Uczestnicy: dzieci i młodzież ze szkół/przedszkoli z powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego i miasta Płocka
Liczba warsztatów: 20 warsztatów
Termin: marzec - październik 2017r.
Formy i metody pracy: prezentacja multimedialna, dyskusja, przygotowanie plakatu, ulotek.
Cel:
- wskazanie powodów, dla których należy chronić powietrze oraz sposobów w jaki można to robić,
- kształtowanie umiejętności dostrzegania zjawisk związanych z jakością powietrza, w tym wpływu podejmowanych działań na stan powietrza, skutków narażenia na zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu oraz odpowiedniego reagowania w takich sytuacjach.
Zakres tematyczny:
1.  Stan zanieczyszczenia powietrza.
2.  Czym oddychają mieszkańcy regionu, miasta, gminy?
3.  Jakie to zanieczyszczenia i skąd się biorą?
4.  Co wpływa na powietrze, jakie codzienne czynności?
5.  Problem palenie odpadów komunalnych w piecach i kotłach domowych - jakie zagrożenia niesie ze sobą i jakie są kary?
Poprzez realizację warsztatów wyrobimy chęci do działania, potrzebę zmiany nawyków. Zwiększymy wiedzę osób, do których są skierowane warsztaty, ale przede wszystkim wywołamy motywację do poprawy poprzez wyłonienie określonych emocji u odbiorców.
W trakcie warsztatów zostaną przygotowane plakaty - plansze edukacyjne, które będą prezentowały ww zagadnienia. Przygotowanie plansz będzie podsumowaniem warsztatów. Zostaną one zamieszczone na szkolnych/przedszkolnych korytarzach, aby z ich treścią mogły zapoznać się całe społeczności szkolne.


Działanie 2:
"Jak dbać o powietrze?" - warsztaty dla lokalnej społeczności na stoiskach prezentacyjno - edukacyjnych podczas lokalnych imprez
Termin: marzec - czerwiec 2017r.
Liczba warsztatów: 6
Działanie to będzie realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi, domami kultury, lokalnymi grupami inicjatywnymi.
Miejsce:
- Płock - bulwary nad Wisłą w Płocku,
- Borkowo Kościelne,
- Radzanowo.
Zakres tematyczny:
1.  Wpływ zanieczyszczeń w powietrzu na zdrowie ludzi, na środowisko, sposoby przeciwdziałania i ochrona powietrza.
2.  Czym jest dobry węgiel? Nie każde drewno nadaje się do palenia i nie każdy papier jest do spalenia.
3.  Odnawialne źródła energii - czym są i jak je stosować.
4.  Ecodriving, carpooling - dlaczego są ważne w ekologicznym transporcie i jak je stosować.
5.  Zalety komunikacji publicznej - dlaczego jest potrzebna i ekologiczna?
6.  Oszczędzanie energii elektrycznej i cieplnej - jakie korzyści przynosi i jak to robić?
Zostanie przygotowana wystawa prezentująca ww zagadnienia. Wystawa będzie prezentowana podczas wszystkich stoisk edukacyjnych. Z jej przekazem będą mogli zapoznać się uczestnicy otwartych imprez lokalnych.


Na potrzeby realizacji projektu zostaną zakupione materiały warsztatowe tj. materiały plastyczne. Materiały te posłużą do przygotowania przez uczestników warsztatów - plakatów, ulotek, folderów.


Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Nasi partnerzy

NFOSiGW