Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Podsumowanie konkursu ekologicznego - Etap II PDF Print E-mail

PODSUMOWANIE KONKURSU EKOLOGICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Z TERENU POWIATU PŁOCKIEGO - II etap

Konkurs realizowany był w ramach zadania pn.: "Organizacja i przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu oraz promocja Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V "Gospodarka przyjazna środowisku" Działanie 5.4 "Ochrona bioróżnorodności".

Celem konkursu była edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej w obszarze bioróżnorodności powiatu płockiego, jak również edukacji związanej z obszarami Natura 2000 i promocją lokalnych walorów przyrodniczych.

Przedmiotem konkursu były:
1.Prace fotograficzne w trzech kategoriach tematycznych: flora, fauna, krajobraz powiatu płockiego - konkurs indywidualny dla uczniów szkół podstawowych i średnich z powiatu płockiego - dwie kategorie wiekowe.
2.Prace fotograficzne w trzech kategoriach tematycznych: flora, fauna i krajobraz - konkurs zespołowy - dla dwóch kategorii wiekowych: szkoły podstawowe i średnie powiatu płockiego.
W dniu 7 czerwca 2018r. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs fotograficzny. Na konkurs wpłynęło łącznie 656 prac fotograficznych.

15 czerwca 2018r w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Leśnych w Leśniczówce w Miszewie Murowanym odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu płockiego - II etap, w którym uczestniczyli:

 • -Mariusz Bieniek - Starosta Płocki;
 • -Dorota Zakrzewska - Dyrektor Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku;
 • -Krzysztof Olejnicki - Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku;
 • -Pracownicy Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku;
 • -Zbigniew Suchodolski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Płock;
 • -Marek Włoczkowski - Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Płock;
 • -Małgorzata Włoczkowska - Starszy Specjalista Służby Leśnej w Nadleśnictwie Płock;
 • -Jerzy Downarowicz - Leśniczy Leśnictwa Miszewo;
 • -Aleksander Niweliński - wykonawca modernizacji Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Leśnych w Leśnictwie Miszewo;
 • -dr Tomasz Szydłowski - specjalista weterynarii dzikich zwierząt - sprawującego nadzór merytoryczny nad modernizacją Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Leśnych w Leśnictwie Miszewo;
 • -Pracownicy Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku;
 • -Dzieci i młodzież ze szkół powiatu płockiego wraz z nauczycielami i rodzicami, a także media.

Gości powitała Iwona Marczak z RCEE, dziękując wszystkim za włączenie się w organizację konkursu. Podkreśliła także jak ważną rolę spełnia przyroda w życiu człowieka, której on jest integralną częścią i wyrecytowała wiersz Marii Konopnickiej "Niezapominajki".

Następnie głos zabrali: Mariusz Bieniek - Starosta Płocki oraz Zbigniew Suchodolski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Płock.
Mariusz Bieniek podkreślił wagę współpracy Starostwa, Nadleśnictwa Płock, Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej i wszystkich mieszkańców na rzecz promocji lokalnych zasobów przyrodniczych.

Zbigniew Suchodolski Nadleśniczy Nadleśnictwa Płock zachęcał do odwiedzania lasów na terenie powiatu, ... których może nie jest tak dużo, bo mamy tu tereny o najniższej lesistości w Polsce, są jednak niebywale piękne, usytuowane na bardzo urokliwych miejscach. Nadleśniczy podkreślił także rolę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Leśnych w ochronie różnorodności biologicznej. Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Leśnych to obiekt, który położony jest w na terenie Leśnictwa Miszewo, którego nadrzędnym celem jest przywracanie naturze zwierząt kontuzjowanych, pokaleczonych oraz złapanych we wnyki kłusowników, które przeszły rehabilitację w ośrodku.

Następnie odczytano protokół komisji konkursowej oraz wręczono nagrody laureatom i wyróżnionym w konkursie.

Lista laureatów i wyróżnionych - czytaj ...

Galeria zdjęć:
Nasi partnerzy

NFOSiGW