Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Powietrze! - miej wpływ na to czym oddychasz PDF Print E-mail

Projekt "Powietrze! - miej wpływ na to czym oddychasz"

Głównym celem projektu edukacyjnego pn. "Powietrze! - miej wpływ na to czym oddychasz" jest kształtowanie postaw i umiejętności aktywnego działania poprzez zwiększenie świadomości dot. problemu zanieczyszczenia powietrza, poprzez organizację warsztatów oraz pokazów ekonomicznego palenia w piecach skierowanych do całych społeczności lokalnych miasta Płocka oraz powiatów płockiego i sierpeckiego.

Cele szczegółowe:
- poznanie źródeł i przyczyn zanieczyszczenia powietrza, skutków ich emisji dla środowiska,
- wskazanie możliwych działań i sposobów zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeń powietrza,
- uświadomienie występowania zjawiska zanieczyszczenia powietrza (uświadomienie, że w powietrzu znajdują się zanieczyszczenia, które wdychamy),
- utrwalenie i pogłębienie wiedzy na temat konwencjonalnych źródeł energii,
- identyfikowanie źródeł zanieczyszczenia powietrza i rodzajów ogrzewania,
- zrozumienie, czym jest niska emisja,
- uświadomienie, że sposób ogrzewania w domach wpływa na jakość powietrza,
- zapoznanie się ze środkami i modelami transportu przyjaznymi dla powietrza,
- zrozumienie, że zieleń jest ważnym elementem naszego otoczenia,
- poznanie roli zieleni w oczyszczaniu powietrza,
- pobudzenie do refleksji, w jaki sposób skutecznie możemy zachęcać innych, by chronić jakość powietrza i zmniejszać ilość emitowanych zanieczyszczeń w najbliższym otoczeniu.

DZIAŁANIA:

1. "Razem dla czystego powietrza" - trzydniowe warsztaty edukacyjne
Uczestnicy: 20 osób + 2 opiekunów.

Zrealizowany program:
I dzień:
Zajęcia organizacyjne, zapoznanie z regulaminem, programem i celem warsztatów. Poznajmy się - ćwiczenia aktywizujące.
1. Zielone zakątki Sandenia - poznaję, obserwuję, opisuję - rajd rowerowy. Wycieczka po Gminie przyjaznej dla ludzi i dla przyrody - warsztaty terenowe, spotkanie z przedstawiałem Gminy Łąck.  
2. Odnawialne źródła energii wokół nas - wykład, warsztaty z prezentacją OZE znajdujących się na terenie Zielonej Szkoły w Sendeniu. 
II dzień:
3. "Fatalna ósemka" - przygotowanie i odgrywanie scenki tematycznej o ośmiu głównych rodzajach zanieczyszczenia - warsztaty.
4. Nie spalaj odpadów. Jak właściwie postępować z odpadami? Segregacja i recyckling - wykład i warsztaty plastyczne - wykonanie rzeczy użytecznych z odpadów.
III dzień:
5. Zielenią można pokonać smog - wykład, prezentacja multimedialna, burza mózgów - wykonanie plakatów, dyskusja.
6. Wspólnie działajmy w domu, w szkole, mieście dla poprawy jakości powietrza - praca metodą projektu.

Warsztaty miały  formę otwartą, nastawioną na współdzielenie wiedzy i umiejętności uczestników zgromadzonych wokół wspólnego celu. Nie były to typowe warsztaty edukacyjne, w których prowadzący występował w roli nauczycieli - jego rola sprowadzała się do inspirowania i mentoringu w zakresie wiedzy i umiejętności. Efektem warsztatów była wspólna wystawa zawierająca pakiet zaleceń proekologicznych opisujących sposoby ochrony jakości powietrza wraz z informacjami na temat negatywnego wpływu na zdrowie, dziedzictwo przyrodnicze oraz kulturowe ma zanieczyszczenie powietrza.
Podczas trzydniowych warsztatów ekologicznych pn. "Razem dla czystego powietrza" została przygotowana grupa młodzieżowych liderów do pracy w swoich środowiskach lokalnych, która zrozumiała, że każdy z nas ma obowiązek dbać o środowisko i czystość powietrza, że nasza przyszłość i zdrowie zależy od nas, naszej wiedzy ekologicznej i naszego postępowania. Młodzieżowi liderzy - uczestnicy warsztatów ekologicznych zdobyli niezbędną wiedzę oraz narzędzia do dalszej pracy w swoich środowiskach lokalnych. Nauczyli się planowania i organizacji pracy, wykorzystania zdobytej wiedzy w działaniu oraz odpowiedzialności za pracę.2. "Czyste powietrze w naszym regionie" - warsztaty3. "Powietrze! - miej wpływ na to czym oddychasz" - warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej

Uczestnicy: grupy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Płocka oraz powiatów: płockiego i sierpeckiego.

Zakres tematyczny:
1.Powietrze! Czym jest powietrze?
2.Składajmy powietrze. Puzzle o skutkach zanieczyszczania powietrza.
3.Droga do szkoły - ślad ekologiczny środków transportu.
4.Wspólnie działajmy w domu i w szkole dla ochrony jakości powietrza.
5.Doświadczenia i badania z wykorzystaniem "Zestawu do badania jakości powietrza".

4. Pokaz ekonomicznego palenia w piecu
Termin: 2 września 2018r.Od mówienia o paleniu bez dymu lepsze jest zademonstrowanie na żywo, jakie to daje efekty. Dlatego zrealizowaliśmy pokaz ekonomicznego palenia w najprostszych piecach i kotłach.
Ustawione zostały dwa identyczne piecyki "kozy" i rozpalone z użyciem takiego samego paliwa (zwykle węgla) w takiej samej ilości, ale dwiema różnymi metodami: w jednym rozpalamy na ruszcie a potem zasypujemy paliwem do pełna drugi najpierw napełniamy paliwem a potem rozpalamy od góry. Niebawem pierwszy piecyk kopcił jak wściekły, podczas gdy drugi cały czas wypuszczał przezroczyste spaliny. W międzyczasie prowadzący odpowiadał na wszelkie pytania uczestników pokazów. Pokazowi towarzyszył wykład wyjaśniający temat - mówią o metodach czystszego palenia.
Prowadzącym pokaz był twórca przedsięwzięcia Czyste Ogrzewanie - Wojciech Treter.


Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego


Nasi partnerzy

NFOSiGW