Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

Powietrze! - miej wpyw na to czym oddychasz PDF Print E-mail

Projekt "Powietrze! - miej wpyw na to czym oddychasz"

Gwnym celem projektu edukacyjnego pn. "Powietrze! - miej wpyw na to czym oddychasz" jest ksztatowanie postaw i umiejtnoci aktywnego dziaania poprzez zwikszenie wiadomoci dot. problemu zanieczyszczenia powietrza, poprzez organizacj warsztatw oraz pokazw ekonomicznego palenia w piecach skierowanych do caych spoecznoci lokalnych miasta Pocka oraz powiatw pockiego i sierpeckiego.

Cele szczegowe:
- poznanie rde i przyczyn zanieczyszczenia powietrza, skutkw ich emisji dla rodowiska,
- wskazanie moliwych dziaa i sposobw zapobiegania i zmniejszania zanieczyszcze powietrza,
- uwiadomienie wystpowania zjawiska zanieczyszczenia powietrza (uwiadomienie, e w powietrzu znajduj si zanieczyszczenia, ktre wdychamy),
- utrwalenie i pogbienie wiedzy na temat konwencjonalnych rde energii,
- identyfikowanie rde zanieczyszczenia powietrza i rodzajw ogrzewania,
- zrozumienie, czym jest niska emisja,
- uwiadomienie, e sposb ogrzewania w domach wpywa na jako powietrza,
- zapoznanie si ze rodkami i modelami transportu przyjaznymi dla powietrza,
- zrozumienie, e ziele jest wanym elementem naszego otoczenia,
- poznanie roli zieleni w oczyszczaniu powietrza,
- pobudzenie do refleksji, w jaki sposb skutecznie moemy zachca innych, by chroni jako powietrza i zmniejsza ilo emitowanych zanieczyszcze w najbliszym otoczeniu.

DZIAANIA:

1. "Razem dla czystego powietrza" - trzydniowe warsztaty edukacyjne
Uczestnicy: 20 osb + 2 opiekunw.

Zrealizowany program:
I dzie:
Zajcia organizacyjne, zapoznanie z regulaminem, programem i celem warsztatw. Poznajmy si - wiczenia aktywizujce.
1. Zielone zaktki Sandenia - poznaj, obserwuj, opisuj - rajd rowerowy. Wycieczka po Gminie przyjaznej dla ludzi i dla przyrody - warsztaty terenowe, spotkanie z przedstawiaem Gminy ck.
2. Odnawialne rda energii wok nas - wykad, warsztaty z prezentacj OZE znajdujcych si na terenie Zielonej Szkoy w Sendeniu.
II dzie:
3. "Fatalna semka" - przygotowanie i odgrywanie scenki tematycznej o omiu gwnych rodzajach zanieczyszczenia - warsztaty.
4. Nie spalaj odpadw. Jak waciwie postpowa z odpadami? Segregacja i recyckling - wykad i warsztaty plastyczne - wykonanie rzeczy uytecznych z odpadw.
III dzie:
5. Zieleni mona pokona smog - wykad, prezentacja multimedialna, burza mzgw - wykonanie plakatw, dyskusja.
6. Wsplnie dziaajmy w domu, w szkole, miecie dla poprawy jakoci powietrza - praca metod projektu.

Warsztaty miay form otwart, nastawion na wspdzielenie wiedzy i umiejtnoci uczestnikw zgromadzonych wok wsplnego celu. Nie byy to typowe warsztaty edukacyjne, w ktrych prowadzcy wystpowa w roli nauczycieli - jego rola sprowadzaa si do inspirowania i mentoringu w zakresie wiedzy i umiejtnoci. Efektem warsztatw bya wsplna wystawa zawierajca pakiet zalece proekologicznych opisujcych sposoby ochrony jakoci powietrza wraz z informacjami na temat negatywnego wpywu na zdrowie, dziedzictwo przyrodnicze oraz kulturowe ma zanieczyszczenie powietrza.
Podczas trzydniowych warsztatw ekologicznych pn. "Razem dla czystego powietrza" zostaa przygotowana grupa modzieowych liderw do pracy w swoich rodowiskach lokalnych, ktra zrozumiaa, e kady z nas ma obowizek dba o rodowisko i czysto powietrza, e nasza przyszo i zdrowie zaley od nas, naszej wiedzy ekologicznej i naszego postpowania. Modzieowi liderzy - uczestnicy warsztatw ekologicznych zdobyli niezbdn wiedz oraz narzdzia do dalszej pracy w swoich rodowiskach lokalnych. Nauczyli si planowania i organizacji pracy, wykorzystania zdobytej wiedzy w dziaaniu oraz odpowiedzialnoci za prac.2. "Czyste powietrze w naszym regionie" - warsztaty3. "Powietrze! - miej wpyw na to czym oddychasz" - warsztaty dla dzieci i modziey szkolnej

Uczestnicy: grupy dzieci i modziey ze szk podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Pocka oraz powiatw: pockiego i sierpeckiego.

Zakres tematyczny:
1.Powietrze! Czym jest powietrze?
2.Skadajmy powietrze. Puzzle o skutkach zanieczyszczania powietrza.
3.Droga do szkoy - lad ekologiczny rodkw transportu.
4.Wsplnie dziaajmy w domu i w szkole dla ochrony jakoci powietrza.
5.Dowiadczenia i badania z wykorzystaniem "Zestawu do badania jakoci powietrza".

4. Pokaz ekonomicznego palenia w piecu
Termin: 2 wrzenia 2018r.Od mwienia o paleniu bez dymu lepsze jest zademonstrowanie na ywo, jakie to daje efekty. Dlatego zrealizowalimy pokaz ekonomicznego palenia w najprostszych piecach i kotach.
Ustawione zostay dwa identyczne piecyki "kozy" i rozpalone z uyciem takiego samego paliwa (zwykle wgla) w takiej samej iloci, ale dwiema rnymi metodami: w jednym rozpalamy na ruszcie a potem zasypujemy paliwem do pena drugi najpierw napeniamy paliwem a potem rozpalamy od gry. Niebawem pierwszy piecyk kopci jak wcieky, podczas gdy drugi cay czas wypuszcza przezroczyste spaliny. W midzyczasie prowadzcy odpowiada na wszelkie pytania uczestnikw pokazw. Pokazowi towarzyszy wykad wyjaniajcy temat - mwi o metodach czystszego palenia.
Prowadzcym pokaz by twrca przedsiwzicia Czyste Ogrzewanie - Wojciech Treter.


Zadanie dofinansowane ze rodkw z budetu Wojewdztwa Mazowieckiego


Nasi partnerzy

NFOSiGW