Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Powietrze! - miej wpływ na to czym oddychasz PDF Print E-mail

Projekt "Powietrze! - miej wpływ na to czym oddychasz"

Głównym celem projektu edukacyjnego pn. "Powietrze! - miej wpływ na to czym oddychasz" jest kształtowanie postaw i umiejętności aktywnego działania poprzez zwiększenie świadomości dot. problemu zanieczyszczenia powietrza, poprzez organizację warsztatów oraz pokazów ekonomicznego palenia w piecach skierowanych do całych społeczności lokalnych miasta Płocka oraz powiatów płockiego i sierpeckiego.

Cele szczegółowe:
- poznanie źródeł i przyczyn zanieczyszczenia powietrza, skutków ich emisji dla środowiska,
- wskazanie możliwych działań i sposobów zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeń powietrza,
- uświadomienie występowania zjawiska zanieczyszczenia powietrza (uświadomienie, że w powietrzu znajdują się zanieczyszczenia, które wdychamy),
- utrwalenie i pogłębienie wiedzy na temat konwencjonalnych źródeł energii,
- identyfikowanie źródeł zanieczyszczenia powietrza i rodzajów ogrzewania,
- zrozumienie, czym jest niska emisja,
- uświadomienie, że sposób ogrzewania w domach wpływa na jakość powietrza,
- zapoznanie się ze środkami i modelami transportu przyjaznymi dla powietrza,
- zrozumienie, że zieleń jest ważnym elementem naszego otoczenia,
- poznanie roli zieleni w oczyszczaniu powietrza,
- pobudzenie do refleksji, w jaki sposób skutecznie możemy zachęcać innych, by chronić jakość powietrza i zmniejszać ilość emitowanych zanieczyszczeń w najbliższym otoczeniu.

DZIAŁANIA:

1. "Razem dla czystego powietrza" - trzydniowe warsztaty edukacyjne
Uczestnicy: 20 osób + 2 opiekunów.

Zrealizowany program:
I dzień:
Zajęcia organizacyjne, zapoznanie z regulaminem, programem i celem warsztatów. Poznajmy się - ćwiczenia aktywizujące.
1. Zielone zakątki Sandenia - poznaję, obserwuję, opisuję - rajd rowerowy. Wycieczka po Gminie przyjaznej dla ludzi i dla przyrody - warsztaty terenowe, spotkanie z przedstawiałem Gminy Łąck.  
2. Odnawialne źródła energii wokół nas - wykład, warsztaty z prezentacją OZE znajdujących się na terenie Zielonej Szkoły w Sendeniu. 
II dzień:
3. "Fatalna ósemka" - przygotowanie i odgrywanie scenki tematycznej o ośmiu głównych rodzajach zanieczyszczenia - warsztaty.
4. Nie spalaj odpadów. Jak właściwie postępować z odpadami? Segregacja i recyckling - wykład i warsztaty plastyczne - wykonanie rzeczy użytecznych z odpadów.
III dzień:
5. Zielenią można pokonać smog - wykład, prezentacja multimedialna, burza mózgów - wykonanie plakatów, dyskusja.
6. Wspólnie działajmy w domu, w szkole, mieście dla poprawy jakości powietrza - praca metodą projektu.

Warsztaty miały  formę otwartą, nastawioną na współdzielenie wiedzy i umiejętności uczestników zgromadzonych wokół wspólnego celu. Nie były to typowe warsztaty edukacyjne, w których prowadzący występował w roli nauczycieli - jego rola sprowadzała się do inspirowania i mentoringu w zakresie wiedzy i umiejętności. Efektem warsztatów była wspólna wystawa zawierająca pakiet zaleceń proekologicznych opisujących sposoby ochrony jakości powietrza wraz z informacjami na temat negatywnego wpływu na zdrowie, dziedzictwo przyrodnicze oraz kulturowe ma zanieczyszczenie powietrza.
Podczas trzydniowych warsztatów ekologicznych pn. "Razem dla czystego powietrza" została przygotowana grupa młodzieżowych liderów do pracy w swoich środowiskach lokalnych, która zrozumiała, że każdy z nas ma obowiązek dbać o środowisko i czystość powietrza, że nasza przyszłość i zdrowie zależy od nas, naszej wiedzy ekologicznej i naszego postępowania. Młodzieżowi liderzy - uczestnicy warsztatów ekologicznych zdobyli niezbędną wiedzę oraz narzędzia do dalszej pracy w swoich środowiskach lokalnych. Nauczyli się planowania i organizacji pracy, wykorzystania zdobytej wiedzy w działaniu oraz odpowiedzialności za pracę.2. "Czyste powietrze w naszym regionie" - warsztaty3. "Powietrze! - miej wpływ na to czym oddychasz" - warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej

Uczestnicy: grupy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Płocka oraz powiatów: płockiego i sierpeckiego.

Zakres tematyczny:
1.Powietrze! Czym jest powietrze?
2.Składajmy powietrze. Puzzle o skutkach zanieczyszczania powietrza.
3.Droga do szkoły - ślad ekologiczny środków transportu.
4.Wspólnie działajmy w domu i w szkole dla ochrony jakości powietrza.
5.Doświadczenia i badania z wykorzystaniem "Zestawu do badania jakości powietrza".

4. Pokaz ekonomicznego palenia w piecu
Termin: 2 września 2018r.Od mówienia o paleniu bez dymu lepsze jest zademonstrowanie na żywo, jakie to daje efekty. Dlatego zrealizowaliśmy pokaz ekonomicznego palenia w najprostszych piecach i kotłach.
Ustawione zostały dwa identyczne piecyki "kozy" i rozpalone z użyciem takiego samego paliwa (zwykle węgla) w takiej samej ilości, ale dwiema różnymi metodami: w jednym rozpalamy na ruszcie a potem zasypujemy paliwem do pełna drugi najpierw napełniamy paliwem a potem rozpalamy od góry. Niebawem pierwszy piecyk kopcił jak wściekły, podczas gdy drugi cały czas wypuszczał przezroczyste spaliny. W międzyczasie prowadzący odpowiadał na wszelkie pytania uczestników pokazów. Pokazowi towarzyszył wykład wyjaśniający temat - mówią o metodach czystszego palenia.
Prowadzącym pokaz był twórca przedsięwzięcia Czyste Ogrzewanie - Wojciech Treter.


Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego


Nasi partnerzy

NFOSiGW