Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

Warsztaty ekologiczne dla dzieci i modziey z terenu Powiatu Pockiego PDF Print E-mail

Zaproszenie do udziau w warsztatach ekologicznych dla dzieci i modziey z terenu Powiatu Pockiego


Termin przyjmowania zgosze upyn 10 wrzenia 2018r.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku dziaajc w imieniu Powiatu Pockiego zaprasza do udziau w warsztatach ekologicznych skierowanych do dzieci i modziey uczcych si w szkoach na terenie Powiatu Pockiego.

Warsztaty przeprowadzone zostan w miesicach wrzesie-padziernik 2018r. w min. 20 placwkach owiatowych na terenie powiatu pockiego.

Czas trwania warsztatu: ok 2 godz. lekcyjne.
Liczba uczestnikw: ok 20 osb.

Kady z uczestnikw warsztatw wyposaony zostanie w:
- "Zeszyt wicze z zakresu ochrony biornorodnoci" zawierajcy:
opis biornorodnoci, form ochrony przyrody oraz obszarw Natura 2000 powiatu pockiego; dobre praktyki w propagowaniu odnawialnych rde energii w powiecie pockim oraz scenariusze warsztatw, w tym rwnie karty pracy
- przybornik warsztatowy.

Szkoy zainteresowane udziaem w warsztatach prosimy o przesanie do biura RCEE karty zgoszeniowej na adres: lub listownie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku 09-402 Pock, ul. 1 Maja 7b.

Karta zgoszeniowa - pobierz...
Karta powinna by opatrzona podpisem dyrektora oraz piecztk szkoy.


Warsztaty realizowane w ramach zadania pn.: "Organizacja i przeprowadzenie terenowych warsztatw ekologicznych dla dzieci i modziey szkolnej z terenu Powiatu Pockiego" w ramach projektu pn. "Ochrona biornorodnoci oraz ograniczenie negatywnego oddziaywania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorw przyrodniczych na terenie powiatu pockiego" wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 O Priorytetowa V "Gospodarka przyjazna rodowisku" Dziaanie 5.4 "Ochrona biornorodnoci".

Wydatek wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020


Nasi partnerzy

NFOSiGW