Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Płockiego PDF Print E-mail

Zaproszenie do udziału w warsztatach ekologicznych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Płockiego


Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął 10 września 2018r.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku działając w imieniu Powiatu Płockiego zaprasza do udziału w warsztatach ekologicznych skierowanych do dzieci i młodzieży uczących się w szkołach na terenie Powiatu Płockiego.

Warsztaty przeprowadzone zostaną w miesiącach wrzesień-październik 2018r. w min. 20 placówkach oświatowych na terenie powiatu płockiego.

Czas trwania warsztatu: ok 2 godz. lekcyjne.
Liczba uczestników: ok 20 osób.

Każdy z uczestników warsztatów wyposażony zostanie w:
- "Zeszyt Ćwiczeń z zakresu ochrony bioróżnorodności" zawierający:
opis bioróżnorodności, form ochrony przyrody oraz obszarów Natura 2000 powiatu płockiego; dobre praktyki w propagowaniu odnawialnych źródeł energii w powiecie płockim oraz scenariusze warsztatów, w tym również karty pracy
- przybornik warsztatowy.

Szkoły zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o  przesłanie do biura RCEE karty zgłoszeniowej na adres: lub listownie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku 09-402 Płock, ul. 1 Maja 7b.

Karta zgłoszeniowa - pobierz...
Karta powinna być opatrzona podpisem dyrektora oraz pieczątką szkoły.


Warsztaty realizowane w ramach zadania pn.: "Organizacja i przeprowadzenie terenowych warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Powiatu Płockiego" w ramach projektu pn. "Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V "Gospodarka przyjazna środowisku" Działanie 5.4 "Ochrona bioróżnorodności".

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020


Nasi partnerzy

NFOSiGW