Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Płockiego PDF Print E-mail

Zaproszenie do udziału w warsztatach ekologicznych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Płockiego


Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął 10 września 2018r.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku działając w imieniu Powiatu Płockiego zaprasza do udziału w warsztatach ekologicznych skierowanych do dzieci i młodzieży uczących się w szkołach na terenie Powiatu Płockiego.

Warsztaty przeprowadzone zostaną w miesiącach wrzesień-październik 2018r. w min. 20 placówkach oświatowych na terenie powiatu płockiego.

Czas trwania warsztatu: ok 2 godz. lekcyjne.
Liczba uczestników: ok 20 osób.

Każdy z uczestników warsztatów wyposażony zostanie w:
- "Zeszyt Ćwiczeń z zakresu ochrony bioróżnorodności" zawierający:
opis bioróżnorodności, form ochrony przyrody oraz obszarów Natura 2000 powiatu płockiego; dobre praktyki w propagowaniu odnawialnych źródeł energii w powiecie płockim oraz scenariusze warsztatów, w tym również karty pracy
- przybornik warsztatowy.

Szkoły zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o  przesłanie do biura RCEE karty zgłoszeniowej na adres: lub listownie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku 09-402 Płock, ul. 1 Maja 7b.

Karta zgłoszeniowa - pobierz...
Karta powinna być opatrzona podpisem dyrektora oraz pieczątką szkoły.


Warsztaty realizowane w ramach zadania pn.: "Organizacja i przeprowadzenie terenowych warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Powiatu Płockiego" w ramach projektu pn. "Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V "Gospodarka przyjazna środowisku" Działanie 5.4 "Ochrona bioróżnorodności".

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020


Nasi partnerzy

NFOSiGW