Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

PSZCZELI WIAT PDF Print E-mail

Gwnym celem projektu pn. "Pszczeli wiat" byo zwrcenie uwagi na problem masowego ginicia pszcz i uwraliwienie mieszkacw miasta Pocka na potrzeb ochrony owadw zapylajcych.

Dziaania:

1. "Pszczoy owady poyteczne - ucz, ywi i lecz" - zajcia edukacyjno - warsztatowe.
Uczestnicy: zorganizowane grupy dzieci z przedszkoli oraz dzieci i modziey ze szk podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Pocka.
Termin: stycze - czerwiec 2019r.2. "Miasteczko przyrody" - akcja promocyjno - informacyjna w zakresie ochrony pszcz.
Liczba: min. 5 stoisk prezentacyjnych podczas imprez lokalnych (w tym jedno podczas festynu sumujcego projekt)

Dla wzmocnienia efektu promocyjno - informacyjnego zostay przygotowane stoiska prezentacyjne z wystaw, ktre byy eksponowane podczas otwartych imprez lokalnych. Na stoiskach bya prezentowana wystawa dot. ochrony pszczoowatych, rolin miododajnych. Zostay zorganizowane i przeprowadzone gry i zabawy edukacyjne dla dzieci i modziey, a take zostay przekazane informacje dla ogu spoeczestwa nt. ochrony pszczoowatych.

W dniu 5 lutego 2019r. w Szkole Podstawowej nr 21 w Pocku odby si pierwszy dzie "FERIOWISKA 2019" organizowanego przez Akademia Lwa Honorka, na ktrym nie mogo zabrakn "Miasteczka przyrody" prowadzonego przez RCEE w Pocku w ramach projektu "Pszczeli wiat" dofinansowanego ze rodkw Fundacji Fundusz Grantowy dla Pocka W miasteczku przyrody sprawdzono wiedz uczestnikw na temat ycia pszcz i ich znaczenia dla ycia czowieka i przyrody.

Nastpnego dnia tj. 6 lutego 2019r. w Szkole Podstawowej nr 21 w Pocku odby si drugi dzie "FERIOWISKA 2019" dla nowych uczestnikw, na ktrym take gocio "Miasteczko przyrody".

Dzikujemy Akademii Lwa Honorka i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

3. "Pszczeli wiat" - konkurs plastyczny

Lista laureatw i wyrnionych - GRATULUJEMY - pobierz...

Uroczyste wrczenie nagrd w konkursie plastycznym odbyo si 4 czerwca 2019r. w trakcie festynu sumujcego projekt pn. "Pszczeli wiat".

Cel konkursu:
- popularyzacja wiedzy na temat ycia pszcz,
- ich znaczenie dla ycia czowieka i przyrody,
- wymiana dowiadcze i poszerzanie wiedzy z zakresu technik plastycznych,
- rozwijanie wraliwoci plastycznej.

Przedmiot konkursu: wykonanie pracy plastycznej dowoln technik w formacie A4 lub A3 zgodn z celami konkursu.

Konkurs skierowany by do dzieci z przedszkoli oraz dzieci i modziey szkolnej ze szk podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Pocka.
Uczestnik konkursu musi by take mieszkacem miasta Pocka.

Dostarczenie prac konkursowych: 15 maja 2019r.
(osobicie do godz. 14.30 -
RCEE w Pocku, ul. 1 Maja 7b lub poczt - decyduje data dorczenia)

Regulamin konkursu - pobierz ...


4. "Pszczeli wiat" - konkurs artystyczny

Konkurs odby si 4 czerwca 2019r. w trakcie festynu sumujcego projekt pn. "Pszczeli wiat".
Udzia w konkursie zadeklarowao 13 placwek owiatowych z terenu miasta Pocka.
Komisja konkursowa wyonia 6 laureatw.

Lista laureatw - GRATULUJEMY - pobierz...

Konkurs adresowany by do przedszkoli oraz szk podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Pocka.

Zadaniem szk/przedszkoli biorcych udzia w konkursie byo przygotowanie programu artystycznego (scenka tematyczna, teatrzyk, piosenka, inscenizacja) w zakresie ochrony pszcz i zaprezentowanie ich podczas podsumowania projektu "Pszczeli wiat".

Dostarczenie prac konkursowych: 15 maja 2019r.
(osobicie do godz. 14.30 - RCEE w Pocku, ul. 1 Maja 7b lub poczt - decyduje data dorczenia)

Regulamin konkursu -pobierz ...5. "Pszczeli wiat" - festyn - podsumowanie projektu

Termin: 4 czerwiec 2019r.

Miejsce: Zielony Ogrdek, Plac Dbrowskiego 2a

W "Zielonym ogrdku" w czerwcu pojawio si wiele pszczek i innych owadw zapylajcych, a to wszystko dlatego, i RCEE w Pocku zorganizowao festyn sumujcy projekt pn. "Pszczeli wiat".

Projekt dofinansowano ze rodkw Fundacji Fundusz Grantowy dla Pocka.

W trakcie festynu odbyy si wystpy artystyczne uczestnikw konkursu pn. "Pszczeli wiat". Komisja konkursowa miaa bardzo trudne zadanie - spord 13 wystpw przygotowanych przez grupy artystyczne z pockich przedszkoli i szk podstawowych musiaa wybra sze. Laureaci konkursw otrzymali tablice - puzzle magnetyczne - pszczoa miodna. Nie zabrako take nagrd dla indywidulanych uczestnikw - festyn by rwnie okazj do podsumowania konkursu plastycznego. Laureaci i wyrnieni w konkursie w tym dniu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Obok sceny gwnej odbyway si warsztaty, gry i zabawy edukacyjne oraz konkursy: wiedzy i plastyczne. Przygotowane te byo stoisko edukacyjne, na ktrym odbyway si zajcia oraz wykad w trakcie ktrego szczeglnie omwiono problem masowego wymierania pszcz oraz przedstawiono co kady z nas moe zrobi aby pomc owadom zapylajcym.

Projekt dofinansowano ze rodkw Fundacji "Fundusz Grantowy dla Pocka"


Nasi partnerzy

NFOSiGW