Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

PSZCZELI ŚWIAT PDF Print E-mail

Głównym celem projektu pn. "Pszczeli świat" jest zwrócenie uwagi na problem masowego ginięcia pszczół i uwrażliwienie mieszkańców miasta Płocka na potrzebę ochrony owadów zapylających.

Działania:

1. "Pszczoły owady pożyteczne - uczą, żywią i leczą" - zajęcia edukacyjno - warsztatowe.
Uczestnicy: zorganizowane grupy dzieci z przedszkoli oraz dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Płocka.
Termin: styczeń - czerwiec 2019r.2. "Miasteczko przyrody" - akcja promocyjno - informacyjna w zakresie ochrony pszczół.
Liczba: min. 5 stoisk prezentacyjnych podczas imprez lokalnych (w tym jedno podczas festynu sumującego projekt)

Dla wzmocnienia efektu promocyjno - informacyjnego zostaną przygotowane stoiska prezentacyjne z wystawą, które będą eksponowane podczas otwartych imprez lokalnych. Na stoiskach będzie prezentowana wystawa dot. ochrony pszczołowatych, roślin miododajnych. Zostaną zorganizowane i przeprowadzone gry i zabawy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, a także zostaną przekazane informacje dla ogółu społeczeństwa nt. ochrony pszczołowatych.

W dniu 5 lutego 2019r. w Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku odbył się pierwszy dzień "FERIOWISKA 2019" organizowanego przez Akademia Lwa Honorka, na którym nie mogło zabraknąć "Miasteczka przyrody" prowadzonego przez RCEE w Płocku w ramach projektu "Pszczeli świat" dofinansowanego ze środków Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka W miasteczku przyrody sprawdzono wiedzę uczestników na temat życia pszczół i ich znaczenia dla życia człowieka i przyrody.

Następnego dnia tj. 6 lutego 2019r. w Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku odbył się drugi dzień "FERIOWISKA 2019" dla nowych uczestników, na którym także gościło "Miasteczko przyrody".

Dziękujemy Akademii Lwa Honorka i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 

3. "Pszczeli świat" - konkurs plastyczny

Cel konkursu:
- popularyzacja wiedzy na temat życia pszczół,
- ich znaczenie dla życia człowieka i przyrody,
- wymiana doświadczeń i poszerzanie wiedzy z zakresu technik plastycznych,
- rozwijanie wrażliwości plastycznej.

Przedmiot konkursu: wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką w formacie A4 lub A3 zgodną z celami konkursu.

Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli oraz dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Płocka.
Uczestnik konkursu musi być także mieszkańcem miasta Płocka.

Dostarczenie  prac  konkursowych: 15 maja 2019r.
(osobiście  do  godz.  14.30 -
RCEE w Płocku, ul. 1 Maja 7b  lub pocztą - decyduje data doręczenia)

Regulamin konkursu - pobierz ...4. "Pszczeli świat" - konkurs artystyczny

Konkurs adresowany jest do przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Płocka.

Zadaniem szkół/przedszkoli biorących udział w konkursie jest przygotowanie program artystycznego (scenka tematyczna, teatrzyk, piosenka, inscenizacja) w zakresie ochrony pszczół o zaprezentowanie ich podczas podsumowania projektu "Pszczeli świat".

Dostarczenie  prac  konkursowych: 15 maja 2019r.
(osobiście  do  godz.  14.30 -
RCEE w Płocku, ul. 1 Maja 7b  lub pocztą - decyduje data doręczenia)

Regulamin konkursu - pobierz ...5. "Pszczeli świat" - festyn - podsumowanie projektu

Program:
- Powitanie uczestników, przekazanie informacji o projekcie, finansującym i realizatorze.
- Przedstawienie efektów rzeczowych i ekologicznych projektu pn. "Pszczeli świat".
- "Pszczeli świat" - wykład.
- Występy artystyczne dzieci i młodzieży - laureatów konkursu artystycznego pn. "Pszczeli świat" - wręczenie nagród.
- Wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursie plastycznym pn. "Pszczeli świat".

Obok sceny głównej:
Miasteczko przyrody - stoisko i warsztaty edukacyjne - gry i zabawy edukacyjne z wykorzystaniem: "Gry o miodek", "Z wizytą w ulu", "Efekty działalności pszczół".
Praca pszczelarza - stoisko przygotowane przez pszczelarza.

Projekt dofinansowano ze środków Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka"


Nasi partnerzy

NFOSiGW