Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

PSZCZELI ŚWIAT PDF Print E-mail

Głównym celem projektu pn. "Pszczeli świat" jest zwrócenie uwagi na problem masowego ginięcia pszczół i uwrażliwienie mieszkańców miasta Płocka na potrzebę ochrony owadów zapylających.

Działania:

1. "Pszczoły owady pożyteczne - uczą, żywią i leczą" - zajęcia edukacyjno - warsztatowe.
Uczestnicy: zorganizowane grupy dzieci z przedszkoli oraz dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Płocka.
Termin: styczeń - czerwiec 2019r.2. "Miasteczko przyrody" - akcja promocyjno - informacyjna w zakresie ochrony pszczół.
Liczba: min. 5 stoisk prezentacyjnych podczas imprez lokalnych (w tym jedno podczas festynu sumującego projekt)

Dla wzmocnienia efektu promocyjno - informacyjnego zostaną przygotowane stoiska prezentacyjne z wystawą, które będą eksponowane podczas otwartych imprez lokalnych. Na stoiskach będzie prezentowana wystawa dot. ochrony pszczołowatych, roślin miododajnych. Zostaną zorganizowane i przeprowadzone gry i zabawy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, a także zostaną przekazane informacje dla ogółu społeczeństwa nt. ochrony pszczołowatych.

W dniu 5 lutego 2019r. w Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku odbył się pierwszy dzień "FERIOWISKA 2019" organizowanego przez Akademia Lwa Honorka, na którym nie mogło zabraknąć "Miasteczka przyrody" prowadzonego przez RCEE w Płocku w ramach projektu "Pszczeli świat" dofinansowanego ze środków Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka W miasteczku przyrody sprawdzono wiedzę uczestników na temat życia pszczół i ich znaczenia dla życia człowieka i przyrody.

Następnego dnia tj. 6 lutego 2019r. w Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku odbył się drugi dzień "FERIOWISKA 2019" dla nowych uczestników, na którym także gościło "Miasteczko przyrody".

Dziękujemy Akademii Lwa Honorka i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 

3. "Pszczeli świat" - konkurs plastyczny

Cel konkursu:
- popularyzacja wiedzy na temat życia pszczół,
- ich znaczenie dla życia człowieka i przyrody,
- wymiana doświadczeń i poszerzanie wiedzy z zakresu technik plastycznych,
- rozwijanie wrażliwości plastycznej.

Przedmiot konkursu: wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką w formacie A4 lub A3 zgodną z celami konkursu.

Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli oraz dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Płocka.
Uczestnik konkursu musi być także mieszkańcem miasta Płocka.

Dostarczenie  prac  konkursowych: 15 maja 2019r.
(osobiście  do  godz.  14.30 -
RCEE w Płocku, ul. 1 Maja 7b  lub pocztą - decyduje data doręczenia)

Regulamin konkursu - pobierz ...4. "Pszczeli świat" - konkurs artystyczny

Konkurs adresowany jest do przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Płocka.

Zadaniem szkół/przedszkoli biorących udział w konkursie jest przygotowanie program artystycznego (scenka tematyczna, teatrzyk, piosenka, inscenizacja) w zakresie ochrony pszczół o zaprezentowanie ich podczas podsumowania projektu "Pszczeli świat".

Dostarczenie  prac  konkursowych: 15 maja 2019r.
(osobiście  do  godz.  14.30 -
RCEE w Płocku, ul. 1 Maja 7b  lub pocztą - decyduje data doręczenia)

Regulamin konkursu - pobierz ...5. "Pszczeli świat" - festyn - podsumowanie projektu

Program:
- Powitanie uczestników, przekazanie informacji o projekcie, finansującym i realizatorze.
- Przedstawienie efektów rzeczowych i ekologicznych projektu pn. "Pszczeli świat".
- "Pszczeli świat" - wykład.
- Występy artystyczne dzieci i młodzieży - laureatów konkursu artystycznego pn. "Pszczeli świat" - wręczenie nagród.
- Wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursie plastycznym pn. "Pszczeli świat".

Obok sceny głównej:
Miasteczko przyrody - stoisko i warsztaty edukacyjne - gry i zabawy edukacyjne z wykorzystaniem: "Gry o miodek", "Z wizytą w ulu", "Efekty działalności pszczół".
Praca pszczelarza - stoisko przygotowane przez pszczelarza.

Projekt dofinansowano ze środków Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka"


Nasi partnerzy

NFOSiGW