Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

PSZCZELI ŚWIAT PDF Print E-mail

Głównym celem projektu pn. "Pszczeli świat" było zwrócenie uwagi na problem masowego ginięcia pszczół i uwrażliwienie mieszkańców miasta Płocka na potrzebę ochrony owadów zapylających.

Działania:

1. "Pszczoły owady pożyteczne - uczą, żywią i leczą" - zajęcia edukacyjno - warsztatowe.
Uczestnicy: zorganizowane grupy dzieci z przedszkoli oraz dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Płocka.
Termin: styczeń - czerwiec 2019r.2. "Miasteczko przyrody" - akcja promocyjno - informacyjna w zakresie ochrony pszczół.
Liczba: min. 5 stoisk prezentacyjnych podczas imprez lokalnych (w tym jedno podczas festynu sumującego projekt)

Dla wzmocnienia efektu promocyjno - informacyjnego zostały przygotowane stoiska prezentacyjne z wystawą, które były eksponowane podczas otwartych imprez lokalnych. Na stoiskach była prezentowana wystawa dot. ochrony pszczołowatych, roślin miododajnych. Zostały zorganizowane i przeprowadzone gry i zabawy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, a także zostały przekazane informacje dla ogółu społeczeństwa nt. ochrony pszczołowatych.

W dniu 5 lutego 2019r. w Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku odbył się pierwszy dzień "FERIOWISKA 2019" organizowanego przez Akademia Lwa Honorka, na którym nie mogło zabraknąć "Miasteczka przyrody" prowadzonego przez RCEE w Płocku w ramach projektu "Pszczeli świat" dofinansowanego ze środków Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka W miasteczku przyrody sprawdzono wiedzę uczestników na temat życia pszczół i ich znaczenia dla życia człowieka i przyrody.

Następnego dnia tj. 6 lutego 2019r. w Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku odbył się drugi dzień "FERIOWISKA 2019" dla nowych uczestników, na którym także gościło "Miasteczko przyrody".

Dziękujemy Akademii Lwa Honorka i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 

3. "Pszczeli świat" - konkurs plastyczny

Lista laureatów i wyróżnionych - GRATULUJEMY - pobierz...

Uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym odbyło się 4 czerwca 2019r. w trakcie festynu sumującego projekt pn. "Pszczeli świat".

Cel konkursu:
- popularyzacja wiedzy na temat życia pszczół,
- ich znaczenie dla życia człowieka i przyrody,
- wymiana doświadczeń i poszerzanie wiedzy z zakresu technik plastycznych,
- rozwijanie wrażliwości plastycznej.

Przedmiot konkursu: wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką w formacie A4 lub A3 zgodną z celami konkursu.

Konkurs skierowany był do dzieci z przedszkoli oraz dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Płocka.
Uczestnik konkursu musi być także mieszkańcem miasta Płocka.

Dostarczenie  prac  konkursowych: 15 maja 2019r.
(osobiście  do  godz.  14.30 -
RCEE w Płocku, ul. 1 Maja 7b  lub pocztą - decyduje data doręczenia)

Regulamin konkursu - pobierz ...


4. "Pszczeli świat" - konkurs artystyczny

Konkurs odbył się 4 czerwca 2019r. w trakcie festynu sumującego projekt pn. "Pszczeli świat".
Udział w konkursie zadeklarowało 13 placówek oświatowych z terenu miasta Płocka.
Komisja konkursowa wyłoniła 6 laureatów.

Lista laureatów - GRATULUJEMY - pobierz...

Konkurs adresowany był do przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Płocka.

Zadaniem szkół/przedszkoli biorących udział w konkursie było przygotowanie programu artystycznego (scenka tematyczna, teatrzyk, piosenka, inscenizacja) w zakresie ochrony pszczół i zaprezentowanie ich podczas podsumowania projektu "Pszczeli świat".

Dostarczenie  prac  konkursowych: 15 maja 2019r.
(osobiście  do  godz.  14.30 - RCEE w Płocku, ul. 1 Maja 7b  lub pocztą - decyduje data doręczenia)

Regulamin konkursupobierz ...5. "Pszczeli świat" - festyn - podsumowanie projektu

Termin: 4 czerwiec 2019r.

Miejsce: Zielony Ogródek, Plac Dąbrowskiego 2a

W "Zielonym ogródku" w czerwcu pojawiło się wiele pszczółek i innych owadów zapylających, a to wszystko dlatego, iż RCEE w Płocku zorganizowało festyn sumujący projekt pn. "Pszczeli świat".

Projekt dofinansowano ze środków Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka.

W trakcie festynu odbyły się występy artystyczne uczestników konkursu pn. "Pszczeli świat". Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie - spośród 13 występów przygotowanych przez grupy artystyczne z płockich  przedszkoli i szkół podstawowych musiała wybrać sześć. Laureaci konkursów otrzymali tablice - puzzle magnetyczne - pszczoła miodna. Nie zabrakło także nagród dla indywidulanych uczestników - festyn był również okazją do podsumowania konkursu plastycznego. Laureaci i wyróżnieni w konkursie w tym dniu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Obok sceny głównej odbywały się warsztaty, gry i zabawy edukacyjne oraz konkursy: wiedzy i plastyczne. Przygotowane też było stoisko edukacyjne, na którym odbywały się zajęcia oraz wykład w trakcie którego szczególnie omówiono problem masowego wymierania pszczół oraz przedstawiono co każdy z nas może zrobić aby pomóc owadom zapylającym.

 

 

Projekt dofinansowano ze środków Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka"


Nasi partnerzy

NFOSiGW