Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

Przygoda to przyroda - wakacyjne spotkanie z ekologi PDF Print E-mail

Celem gwnym projektu "Przygoda to przyroda - wakacyjne spotkanie z ekologi" jest podniesienie wiadomoci ekologicznej dzieci i modziey, promowanie aktywnych postaw oraz czynnego wypoczynku poczonego z ochron przyrody.
Istot projektu jest uaktywnianie poprzez proponowane dziaania i zachcanie do zmiany nawykw oraz samodzielnego podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony przyrody.

1. "Przygoda to przyroda - wakacyjne spotkanie z ekologi" - piciodniowe warsztaty ekologiczne poczone z wypoczynkiem

Termin: 22-26 lipca 2019r.
Miejsce realizacji:
- 4 dni w Modelowym Wiejskim Centrum Ekoturystyki - Szkolnym Schronisku Modzieowym - Zielona Szkoa w Sendeniu;
- 1 dzie - Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Ziarno" w Grzybowie.

"Przygoda to przyroda - wakacyjne spotkanie z ekologi" to ciekawa i atrakcyjna forma wypoczynku w postaci warsztatw, podczas ktrych dzieci i modzie nie tylko nabyli nowe umiejtnoci ale przede wszystkim w atrakcyjny sposb spdziy wakacje - by to wypoczynek poczony z elementami edukacji. W trakcie tematycznych warsztatw w interesujcy sposb przybliylimy uczestnikom szacunek do przyrody, rodowiska.

PROGRAM:
Dzie 1:
1.Zajcia integracyjne. Ustalenie regu dotyczcych bezpieczestwa, zachowania, uczestnictwa w zajciach. Zaoeniem jest aby zachowanie uczestnikw byo proekologiczne i prozdrowotne. Wsplne ustalenie regulaminu. Warsztaty: "Poznajmy si" - gry i zabawy integracyjne.
2.Warsztaty pn. "wiadomy ekologiczny konsument"

Dzie 2:
1.Piesza wycieczka w otulinie Gostynisko - Wocawskiego Parku Krajobrazowego. W trakcie spaceru warsztaty terenowe i obserwacje przyrodnicze.
2."Pikno Gostynisko - Wocawskiego Parku Krajobrazowego" - wsplne stworzenie pracy plastycznej - mapy terenu z uwzgldnieniem walorw przyrodniczo - krajobrazowych

Dzie 3:
1.Zwierzta naszych lasw - rozpoznawanie tropw zwierzt. Warsztaty w Nadlenictwie ck poczone ze zwiedzaniem Zabytkowej Wyuszczarni Nasion.
2.Ekologiczny styl ycia - warsztaty metod Green Drama.

Dzie 4:
1.Poszukiwanie skarbw przyrodniczych - obsuga i zastosowanie GPSa - przekazanie podstawowej wiedzy i umiejtnoci w zakresie uytkowania odbiornikw GPS.
2."Poszukiwanie skarbw przyrodniczych" - realizacja gry terenowej.

Dzie 5:
1. Wyjazd do gospodarstwa ekologiczne w Grzybowie prowadzonego przez Stowarzyszenie "Ziarno":
- Obserwacja krajobrazu rolniczego - rnice miedzy rolnictwem ekologicznym a przemysowym - ich wpyw na rodowisko i zachowanie biornorodnoci. - Co to jest uytek ekologiczny?
- Zwiedzanie gospodarstwa i rozmowa z wacicielami - propagatorami rolnictwa ekologicznego i ywnoci BIO, ekologiczne przepisy.

Uczestnicy: dzieci i modzie z terenu miasta Pocka oraz powiatw: pockiego i sierpeckiego.


Do pobrania:

Zaproszenie - pobierz...

Karta kwalifikacyjna - pobierz...

Owiadczenie - pobierz...

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i na wykorzystanie wizerunku - pobierz...

Liczba miejsc bya ograniczona.

Zgoszenia: do 20 czerwca 2019r. -Rekrutacja zakoczona

Udzia w warsztatach by bezpatny.

2. Akcja promocyjno - informacyjna poczona z rekrutacj uczestnikw
Na potrzeby realizacji projektu, w celach promocyjnych, zakupiono koszulki dla wszystkich uczestnikw. Dziki koszulkom uczestnicy warsztatw bardziej identyfikowali si z projektem oraz byli bardziej rozpoznawalni co wzmocnio efekt promocyjny.
Zostaa take opracowana tablica informacyjna, ktra bya prezentowana w trakcie realizacji projektu.
W trakcie realizacji projektu informowalimy, e zadanie jest dofinansowane ze rodkw z budetu Wojewdztwa Mazowieckiego. Informacja na ten temat znajdowaa si we wszystkich materiaach, publikacjach, informacjach dla mediw, ogoszeniach oraz wystpieniach publicznych dotyczcych realizowanego zadania publicznego.

Zadanie dofinansowane ze rodkw z budetu Wojewdztwa Mazowieckiego


Nasi partnerzy

NFOSiGW