Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Przygoda to przyroda - wakacyjne spotkanie z ekologią PDF Print E-mail

Celem głównym projektu "Przygoda to przyroda - wakacyjne spotkanie z ekologią" jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, promowanie aktywnych postaw oraz czynnego wypoczynku połączonego z ochroną przyrody.
Istotą projektu jest uaktywnianie poprzez proponowane działania i zachęcanie do zmiany nawyków oraz samodzielnego podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony przyrody.

1. "Przygoda to przyroda - wakacyjne spotkanie z ekologią" -  pięciodniowe warsztaty ekologiczne połączone z wypoczynkiem

Termin: 22-26 lipca 2019r.
Miejsce realizacji:
- 4 dni w Modelowym Wiejskim Centrum Ekoturystyki - Szkolnym Schronisku Młodzieżowym -  Zielona Szkoła w Sendeniu;
- 1 dzień - Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Ziarno" w Grzybowie.

"Przygoda to przyroda - wakacyjne spotkanie z ekologią" to ciekawa i atrakcyjna forma wypoczynku w postaci warsztatów, podczas których dzieci i młodzież nie tylko nabyli nowe umiejętności ale przede wszystkim w atrakcyjny sposób spędziły wakacje - był to wypoczynek połączony z elementami edukacji. W trakcie tematycznych warsztatów w interesujący sposób przybliżyliśmy uczestnikom szacunek do przyrody, środowiska.

PROGRAM:
Dzień 1:
1.Zajęcia integracyjne. Ustalenie reguł dotyczących bezpieczeństwa, zachowania, uczestnictwa w zajęciach. Założeniem jest aby zachowanie uczestników było proekologiczne i prozdrowotne. Wspólne ustalenie regulaminu. Warsztaty: "Poznajmy się" - gry i zabawy integracyjne.
2.Warsztaty pn. "Świadomy ekologiczny konsument"

Dzień 2:
1.Piesza wycieczka w otulinie Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego. W trakcie spaceru warsztaty terenowe i obserwacje przyrodnicze.
2."Piękno Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego" - wspólne stworzenie pracy plastycznej - mapy terenu z uwzględnieniem walorów przyrodniczo - krajobrazowych

Dzień 3:
1.Zwierzęta naszych  lasów - rozpoznawanie tropów zwierząt. Warsztaty w Nadleśnictwie Łąck połączone ze zwiedzaniem Zabytkowej Wyłuszczarni Nasion.
2.Ekologiczny styl życia - warsztaty metodą Green Drama.

Dzień 4:
1.Poszukiwanie skarbów przyrodniczych - obsługa i zastosowanie GPSa - przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie użytkowania odbiorników GPS.
2."Poszukiwanie skarbów przyrodniczych" - realizacja gry terenowej.

Dzień 5:
1. Wyjazd do gospodarstwa ekologiczne w Grzybowie prowadzonego przez Stowarzyszenie "Ziarno":
- Obserwacja krajobrazu rolniczego - różnice miedzy rolnictwem ekologicznym a przemysłowym - ich wpływ na środowisko i zachowanie bioróżnorodności. - Co to jest użytek ekologiczny?
- Zwiedzanie gospodarstwa i rozmowa z właścicielami - propagatorami rolnictwa ekologicznego i żywności BIO, ekologiczne przepisy.

Uczestnicy: dzieci i młodzież z terenu miasta Płocka oraz powiatów: płockiego i sierpeckiego.


Do pobrania:

Zaproszenie - pobierz...

Karta kwalifikacyjna - pobierz...

Oświadczenie - pobierz...

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i na wykorzystanie wizerunku - pobierz...

Liczba miejsc była ograniczona.

Zgłoszenia: do 20 czerwca 2019r.Rekrutacja zakończona

Udział w warsztatach był bezpłatny.

2. Akcja promocyjno - informacyjna połączona z rekrutacją uczestników
Na potrzeby realizacji projektu, w celach promocyjnych, zakupiono koszulki dla wszystkich uczestników. Dzięki koszulkom uczestnicy warsztatów bardziej identyfikowali się z projektem oraz byli bardziej rozpoznawalni co wzmocniło efekt promocyjny.
Została także opracowana tablica informacyjna, która była prezentowana w trakcie realizacji projektu.
W trakcie realizacji projektu  informowaliśmy, że zadanie jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Informacja na ten temat znajdowała się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego


Nasi partnerzy

NFOSiGW