Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Czyste powietrze w moim mieście PDF Print E-mail

"Czyste powietrze w moim mieście"

Projekt polega na opracowaniu materiałów edukacyjnych m.in. prezentacji multimedialnych, scenariuszy warsztatów wraz z kartami pracy służących do prowadzenia warsztatów online i przeprowadzenie konkursów oraz uruchomienie platformy edukacyjnej, której celem jest propagowanie postaw ekologicznych, zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń, sposobów zapobiegania emisji zanieczyszczeń oraz ich wpływie na środowisko.

Zaplanowane działania:

Działanie 1: "Czyste powietrze w moim mieście" - pakiety edukacyjne
Zostaną opracowane trzy pakiety edukacyjne.

Pierwszy pakiet edukacyjny będzie przeznaczony dla przedszkolaków i uczniów klasy I i III szkoły podstawowej, drugi pakiet edukacyjny będzie przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej; trzeci pakiet edukacyjny będzie przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych.


Jeden pakiet edukacyjny będzie składał się z:

1. Prezentacji multimedialnej - min. 16 slajdów.
2. Scenariuszy warsztatów - min. 16 stron; zapis .pdf, scenariusz warsztatów wraz z kartami.
Pakiety edukacyjne zostaną bezpłatnie przekazane dla przedszkoli i szkół do przeprowadzenia zdalnych zajęć edukacyjnych.
Pakiety będą zawierały wskazówki, inspiracje oraz karty pracy do prowadzenia zajęć zdalnych.

Zakres tematyczny:

1. Powietrze atmosferyczne.
2. Źródła zanieczyszczeń powietrza.
3. Niska emisja.
4. Skutki zanieczyszczeń powietrza:
- wpływ na zdrowie.
- kwaśne deszcze.
- smog.
- dziura ozonowa.
- efekt cieplarniany.
5. Co Ty możesz zrobić dla czystego powietrza?
6. Ochrona powietrza - zmieniamy nawyki.

"Czyste powietrze w moim mieście" - pakiety edukacyjne

1. "Czyste powietrze w moi mieście"
- pakiet edukacyjny wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.

Powietrze - pakiet edukacyjny - pobierz.docx

Powietrze - pakiet edukacyjny - pobierz.pdf

Powietrze - prezentacja - pobierz.pptx

Powietrze - prezentacja - pobierz.pdf

2. "Czyste powietrze w moim mieście"
- pakiet edukacyjny Szkoła Podstawowa klasy IV - VIII

Powietrze - pakiet edukacyjny - pobierz.docx

Powietrze - pakiet edukacyjny - pobierz.pdf

Powietrze - prezentacja - pobierz.pptx

Powietrze - prezentacja - pobierz.pdf

3. "Czyste powietrze w moim mieście"
- pakiet edukacyjny Szkoły Ponadpodstawowe

Powietrze - pakiet edukacyjny - pobierz.docx

Powietrze - pakiet edukacyjny - pobierz.pdf

Powietrze - prezentacja - pobierz.pptx

Powietrze - prezentacja - pobierz.pdf

Działanie 2: "Czyste powietrze w moim mieście" - konkurs plastyczny


LISTA LAUREATÓW i WYRÓŻNIONYCH
w Konkursie plastyczny pn. "Czyste powietrze w moim mieście"

I kategoria: przedszkolaki:  3 nagrody i 3 wyróżnienia;
Laureaci konkursu:

1.    Maria_Matusiewicz - Miejskie Przedszkole Nr 8 w Płocku


2.    Zofia_Matusiewicz - Miejskie Przedszkole Nr 34 w Płocku


3.    Julian Rękawiecki  - Miejskie Przedszkole Nr 21 w Płocku


Wyróżnieni w konkursie:
1.    Barbara Zgłobicka - Miejskie Przedszkole Nr 11 w Płocku
2.    Nikola Kruszewska - Miejskie Przedszkole Nr 37 w Płocku
3.    Nina Grabowska - Przedszkole Małolatek w Płocku

II kategoria - uczniowie szkół podstawowych? 3 nagrody i 5 wyróżnień,

Laureaci konkursu:

1.    Bartosz Wiśniewski - Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku


2.    Michał Wierzchowski - Szkoła Podstawowa  nr 14 im. prof Władysława Szafera w Płocku


3.    Gabriela Lewandowska - Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku


Wyróżnieni w konkursie:
1.    Lena Karcz - Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku
2.    Zuzanna Kowalska - Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku
3.    Filip Zapaśnik - Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku
4.    Frane Rosuł - Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku
5.    Lena Adamkiewicz - Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku

III kategoria - uczniowie szkół ponadpodstawowych - 3 nagrody i 1 wyróżnienie.

Laureaci konkursu

1.    Katarzyna Kolanko - LO im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku


2.    Maciej Bohdan - Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku


3.    Kacper Bodal - Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku


Wyróżnieni w konkursie
1.    Joanna Bohdan Zespół Szkół Centrum Edukacji w Płocku


Regulamin konkursu - pobierz docx ...

Cel konkursu:
- podniesienie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw sprzyjających ochronie środowiska,
- zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń, sposobów zapobiegania emisji zanieczyszczeń oraz ich wpływie na środowisko,
- promocja alternatywnych środków transportu.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką zgodnej z celami konkursu. Format pracy A4 lub A3.


Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu miasta Płocka (przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Płocka).


Jury wybierze po trzech laureatów i trzech wyróżnionych w konkursie w trzech kategoriach wiekowych: I - przedszkolaki, II - uczniowie szkół podstawowych; III kategoria - uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Łącznie zostanie przyznanych 9 nagród i 9 wyróżnień.
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród w przypadku złożenia większej ilości prac (prac o wysokiej wartości merytorycznej zgodnej z celami konkursu) w danej kategorii wiekowej.


Działanie 3: "Czyste powietrze w moim mieście" - dzieci listy piszą - konkurs literacki


LISTA LAUREATÓW i WYRÓŻNIONYCH
w Konkursie literackim "Czyste powietrze w moim mieście" - dzieci i młodzież listy piszą.

Laureaci konkursu
1.    Bartłomiej Gontarek - Szkoła podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku
- praca konkursowa

2.    Eryk Cholewiński - Szkoła Podstawowa  nr 14 im. prof Władysława Szafera w Płocku
- praca konkursowa

3.    Joanna Bohdan - Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku
- praca konkursowa


Wyróżnieni w konkursie

1.    Antonina Konarska - Szkoła podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku
- praca konkursowa

2.    Anna Chmielewska - Szkoła Podstawowa  nr 14 im. prof Władysława Szafera w Płocku
- praca konkursowa

3.    Wiktoria Chojnacka -  Szkoła Podstawowa 22 im. Janusza Korczaka w Płocku
- praca konkursowa


Regulamin konkursu - pobierz docx ...

Cel konkursu:
- podniesienie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw sprzyjających ochronie środowiska,
- zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń, sposobów zapobiegania emisji zanieczyszczeń oraz ich wpływie na środowisko,
- promocja alternatywnych środków transportu.

Przedmiotem konkursu jest napisanie listu namawiającego dorosłych do działań proekologicznych, zawierającego treści wynikające z celu oraz tematyki konkursu.
Głównym tematem listu ma być problematyka niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza i dbania o klimat oraz wskazanie argumentów za korzystaniem z komunikacji zbiorowej oraz promującej jazdę na rowerze.


Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu miasta Płocka (uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Płocka).


Jury wybierze 3 laureatów i 3 wyróżnionych w konkursie.

Zgłoszone prace do konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.rceeplock.pl a prace laureatów i wyróżnionych w konkursie również na Facebooku, zostaną także wykorzystane do promocji projektu.
Zgłoszone prace do konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.rceeplock.pl a prace laureatów i wyróżnionych w konkursie również na Facebooku, zostaną także wykorzystane do promocji projektu.

UWAGA: W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą wystąpienia pandemii koronawirusa
prace konkursowe z konkursu plastycznego będą przyjmowane wyłącznie w postaci zdjęć (zapis .jpg),
natomiast prace z konkursu literackiego w formie dokumentu zapisanego w doc. lub pdf.
Prace konkursowe przyjmowane będą wyłącznie za pośrednictwem poczty internetowej wysłane na adres e-mail: wraz z kartą zgłoszeniową.

Nagrody laureatom i wyróżnionym w konkursie zostaną przekazane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Zostaną oni powiadomieni telefonicznie o przyznanej nagrodzie, a z ich opiekunem prawnym zostanie ustalona forma odbioru nagrody, ustalone miejsce i godzina
(wszyscy winni posiadać maseczki, rękawice i zachować 2 m odległości).
Nagrody będą przekazywane pojedynczo każdemu uczestnikowi (podczas wręczania naród nie będą uczestniczyć jednocześnie wszyscy laureaci i wyróżnieni).
Nagrody będą mogły być także przekazane za pomocą poczty. Potwierdzeniem odbioru nagród będzie albo podpis albo druk potwierdzenia nadania przesyłki.


Działanie 4: "Czyste powietrze w moim mieście" - platforma edukacyjna

Odbiorcy:
dzieci, młodzież, dorośli - mieszkańcy miasta Płocka


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pakiety edukacyjne będą zamieszczane na platformie edukacyjnej na portalu moodle.org.pl.


Zakres tematyczny materiałów:

1. Powietrze atmosferyczne.
2. Źródła zanieczyszczeń powietrza.
3. Niska emisja.
4. Skutki zanieczyszczeń powietrza:
- wpływ na zdrowie.
- kwaśne deszcze.
- smog.
- dziura ozonowa.
- efekt cieplarniany.
5. Co Ty możesz zrobić dla czystego powietrza?
6. Ochrona powietrza - zmieniamy nawyki.

Platforma edukacyjna pozwoli na projektowanie, tworzenie i prowadzenie edukacji ekologicznej.

Sama konstrukcja platformy zapewni wszystkim użytkownikom możliwość realizacji działań e-learningowych.
Uczącym się - wirtualną osobistą przestrzeń kształcenia wraz z narzędziami pracy, nauki i komunikacji, natomiast prowadzącym zajęcia - umożliwić zarządzanie materiałami dydaktycznymi, grupami uczących się i samym procesem kształcenia.
Platforma edukacyjna pozwalać będzie na elastyczne nauczanie na odległość m.in. pozwalać osobie uczącej się samodzielnie wybierać ścieżkę, preferowane formy dostarczania wiedzy oraz tempa jej przekazywania.

Sfinansowano ze środków Miasta Płock


Nasi partnerzy

NFOSiGW