Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Czas na aktywność i wspólne działanie PDF Print E-mail

Tytuł projektu: "Czas na aktywność i wspólne działanie"
Realizator: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Sierpcu, Dzienny Dom Seniora + w SzczutowieProjekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu "Czas na aktywność i wspólne działanie" była poprawa jakości i poziomu życia 140 osób starszych (60+) z terenu powiatu sierpeckiego poprzez rozwijanie i stworzenie warunków do realizacji aktywności społecznej seniorów, poprzez promowanie wolontariatu oraz integracja wewnątrz i międzypokoleniowa przez 7 m-cy realizacji projektu, jak również po jego zakończeniu.
Teren realizacji projektu: powiat sierpecki (Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, miasto Sierpc, gmina Sierpc, Szczutowo, Zawidz).

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA:
Działania projektowe to cykl warsztatów i działań adresowanych do 140 osób powyżej 60 roku życia i 70 osób młodych (7 grup warsztatowych - po jednej grupie z każdej gminy z terenu powiatu sierpeckiego, jedna grupa warsztatowa składała się z 20 osób powyżej 60 roku życia i 10 ludzi młodych). Łącznie uczestników 210 (w tym 140 seniorów i 70 osób młodych).

1. PRZYGOTOWANIE DO WOLONTARIATU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO - WARSZTATY /SPOTKANIA INFORMACYJNE
W trakcie tych spotkań trenerzy zainicjowali działania, które podjęli seniorzy i młodzi na rzecz swojego najbliższego otoczenia. Na początek zachęcali do podjęcia się działań zagospodarowania terenów - stworzenia przyjaznych zielonych miejsc - ogródków, miejsc spotkań. Seniorzy pod okiem trenerów dokonali wstępnego rozeznania co i gdzie mogliby zrobić oraz jakich materiałów by potrzebowali. Następnie przygotowali wstępny projekt lokalnej międzypokoleniowej inicjatywy "Czas na aktywność i wspólne działanie". Te warsztaty miały formę konsultacji.2. CZAS NA AKTYWNOŚĆ I WSPÓLNE DZIAŁANIE - LOKALNE MIĘDZYPOKOLENIOWE INICJATYWY
Grupy inicjatywne (7 grup) składające się z osób po 60 roku życia i młodych ludzi (uczestnicy projektu) na nie zagospodarowanych dotychczas przestrzeniach zrealizowali lokalne międzypokoleniowe inicjatywy.

Przedmiotem inicjatywy było opracowanie według własnego pomysłu na zazielenię najbliższego otoczenia miejsca zamieszkania, wykonanie nasadzeń i zazielenię skwerów, rabat, trawników, miejsc przed blokami, świetlicami, GOKami, GOPS na terenach przykościelnych, przy przydrożnych figurkach, kapliczkach, krzyżach oraz aranżacja tych miejsc wg własnego pomysłu oraz opieka nad tymi miejscami i dbanie o dobry stan posadzonej zieleni.

Lokalna inicjatywa międzypokoleniowa na terenie gminy Gozdowo
Miejsce realizacji inicjatywy: działka przed Gminną Biblioteką Publiczną w Gozdowie

Działania projektowe polegały na zagospodarowaniu terenu przed Gminną Biblioteką Publiczną w Gozdowie. W tym celu zakupiono ławki, pergole ogrodową z ławką oraz sadzonki bukszpanu, hortensji, żurawki, zawilce, turzyce, krzewuszki, a także sadzonki drzew m.in. świerk pospolity.

Następnie przystąpiono do zagospodarowania terenu. W pracach wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu z terenu gminy Gozdowo.
Posadzono kwiaty i krzewy - stworzono miejsce gdzie będzie można na chwilę przysiąść na ławeczkach i odpocząć od zgiełku dnia codziennego. Uczestnicy projektu stworzyli dla siebie zielone miejsce, miejsce w którym będą mogli spędzać aktywnie swój wolny czas. W miejscu tym będą obywały się także cykliczne spotkania seniorów - z książką. Już dziś przedstawiciele Gminnej Biblioteki zapraszają seniorów.
Lokalna inicjatywa międzypokoleniowa na terenie miasta Sierpc
Miejsce realizacji inicjatywy: teren przy siedzibie Stowarzyszenia osób niepełnosprawnych i chorych na raka "Szansa na życie"

Uczestnicy projektu z terenu miasta Sierpca zagospodarowali teren przy siedzibie Stowarzyszenia osób niepełnosprawnych i chorych na raka "Szansa na życie". Prace polegały na wyrównaniu terenu, dokonaniu nasadzeń oraz montażu ławek. Zagospodarowanie tego terenu to szansa na realizację kolejnych działań, spotkań. W tym miejscu będą odbywały się imprezy integracyjne, rodzinne, międzypokoleniowe. To także miejsce do dalszej aktywizacji seniorów z młodym pokoleniem. Realizatorzy tej inicjatywy już dziś mają kolejne pomysły na działania.Lokalna inicjatywa międzypokoleniowa na terenie gminy Mochowo
Miejsce realizacji inicjatywy: teren przy gminnym stadionie w miejscowości Mochowo Parcele

Projekt polegał na obsadzeniu terenu przy ogrodzeniu wokół stadionu tujami i roślinami ozdobnymi oraz zabezpieczeniu tych nasadzeń przed ciągłym wyrastaniem chwastów poprzez oczyszczenie terenu rozłożenie agrowłókniny i zasypanie jej zrębami lub kamieniami ozdobnymi. Wszystkie nasadzenia zabezpieczono w ciągły dostęp do wody w tym celu zakupiono i rozłożono wąż kropelkowy oraz cyfrowe czujniki podlewania które podłączone do kranu będą podawać wodę o określonych godzinach. Jednak zanim wykonano wszystkie te prace najpierw oczyszczono teren od chwastów i roślinności dzikiej oraz usunięto krzewy które uschły. W działania zaangażowali się wszyscy uczestnicy projektu z terenu gminy Mochowo. Pomysł zagospodarowania terenu wokół stadionu powstał dzięki współpracy seniorów z zawodnikami i sympatykami Klubu Sportowego SPARTA. Dzięki tej współpracy zrealizowano inicjatywę międzypokoleniową, której efekty nie tylko wizualne będą trwałe. Współpraca przy realizacji projektu zaowocowała wspólnymi działaniami klubu i seniorów m.in. wspólne treningi, turnieje oraz mecze.


Lokalna inicjatywa międzypokoleniowa na terenie gminy Sierpc
Miejsce realizacji inicjatywy: teren przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bledzewie

Projekt polegał na przygotowaniu miejsca do integracji międzypokoleniowej przy strażnicy OSP w Bledzewie. W ramach działania zagospodarowano teren poprzez utwardzenie miejsce wokół remizy, posadzono rośliny zielone, postawiono ławeczki i przygotowano miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu, integracji i aktywizacji oraz wspólnego grillowania. Miejsce do budowania działań międzypokoleniowych i doprowadzanie do autentycznego spotkania młodzieży i seniorów. Wspólnymi siłami seniorzy i młodzi upiększyli teren, który będzie miejscem nie tylko wypoczynku i rekreacji, ale także animacji kulturalnej.

Lokalna inicjatywa międzypokoleniowa na terenie gminy Szczutowo
Miejsce realizacji inicjatywy: teren przy Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie

Projekt zakładał stworzenie zielonego zakątka dla miłego i wspólnego spędzania czasu. Prace polegały na: uporządkowaniu i przygotowaniu terenu (kopaniu, grabieniu, pieleniu, wyrównaniu terenu); utworzeniu skalników, ścieżek, nasadzeniu roślinności (kwiaty i krzewy ozdobne). Poprzez ten projekt zostało stworzone miejsce spotkań dla seniorów i osób młodych, "zielony zakątek". Rezultatem projektu było stworzenie przez seniorów i dla seniorów infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego i zaangażowanie w działania na rzecz środowiska lokalnego. Dzięki realizacji inicjatywy będą oni mogli przebywać w podobnym wiekowo towarzystwie, nawiązywać znajomości i przyjaźnie, a także realizować swoje pasje. Utworzono "miejsce zielone" czyli miejsce, gdzie seniorzy i młodzi ludzie rozwijają swoje umiejętności ogrodnicze, wykonują wspólnie pracę (integracja wewnątrz - międzypokoleniowa), dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Lokalna inicjatywa międzypokoleniowa na terenie gminy Zawidz
Miejsce realizacji inicjatywy: teren przy Świetlicy Wiejskiej w Żabowie

W ramach projektu został zagospodarowany teren przy Świetlicy Wiejskiej w Żabowie. Zadanie polegało na zazielenieniu terenu poprzez nasadzenie nowych roślin, zakupie i montażu ławeczek i stolików oraz materiałów potrzebnych do wykonania tych prac. W działania zaangażowani zostali seniorzy i osoby młode z terenu gminy Zawidz - uczestnicy projektu. Efektem realizacji projektu jest jest stworzenie miejsca rekreacji przy Świetlicy Wiejskiej w Żabowie, które zrzesza osoby starsze i młodzież na wspólnych spotkaniach integracyjnych. Lokalna społeczność ma stworzone warunki do realizacji aktywności społecznej seniorów, poprzez promowanie wolontariatu oraz integracje wewnątrz i międzypokoleniowa


3. MÓJ APARAT TO WSZYSTKO POTRAFI? - WARSZTATY FOTOGRAFICZNE ORAZ SESJA ZDJĘCIOWA
Liczba uczestników: 210

Liczba warsztatów: 7 (po jednym dla jednej grupy warsztatowej składającej się z 20 osób po 60 roku życia i 10 osób młodych).

Program warsztatów:

1. Krótka historia fotografii.
2. Budowa aparatu i proces tworzenia zdjęć.
3. Przegląd możliwości aparatu fotograficznego.
4. Światło w fotografii.
5. Właściwa kompozycja i ekspozycja zdjęcia.
6. Barwy fotografii - kolory, nasycenie, kompozycje kolorów
7. Fotografia krajobrazu.
8. Fotografowanie we wnętrzach - portret i fotografia człowieka
9. Obróbka obrazu cyfrowego.
10. Przemiana fotografii cyfrowej w papierową - wydruk zdjęć.
11. Sesja zdjęciowa.
12. Mój aparat potrafi wszystko? - ogłoszenie konkursu fotograficznego.

Fotografia jest w zasięgu każdego, kto "ogarnia" urządzenia elektroniczne. Ale tymi osobami są głównie młodzi ludzie, natomiast osobom starszym obsługa urządzeń elektronicznych, w tym aparatów fotograficznych, sprawia nie lada kłopot. Dlatego zorganizowano warsztaty fotograficzne, na których pod fachowym okiem fotografa, osoby po 60 roku życia poznały obsługę aparatu fotograficznego i sztukę fotografowania. Pomocnikami fotografa byli młodzi ludzie, także uczestnicy warsztatów, którzy stali się indywidualnymi korepetytorami, pomocnikami uczestników warsztatów po 60 roku życia; ale oni także poznali parę sztuczek, dzięki którym zdjęcia będą naprawdę dobre. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się jak zrobić zdjęcia, które zaskoczą wszystkich, ale przede wszystkim fotografując siebie nawzajem nabyli umiejętność wyrażania uczuć, rozwiązywania konfliktów, a także dostrzegli w drugim człowieku to czego nie widać gołym okiem.4. SIERPECKIE KRAJOBRAZY - KONKURS FOTOGRAFICZNY
Konkurs adresowany był do uczestników warsztatów fotograficznych.
Celem konkursu było budzenie zainteresowań przyrodą własnego regionu, miejscami cennymi pod względem historycznym, kulturowym i przyrodniczym, integracja międzypokoleniowa, rozwijanie wrażliwości artystycznej, prezentacja twórczości młodzieży i seniorów w dziedzinie fotografii, rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

- Regulamin - pobierz

Laureaci i wyróżnieni w konkursie:

Irena Krawczyk
Barbara Czacherska
Mirosława Mielczarska
Anna Kwaśniewska
Bogumiła Warczachowska
Józef Gołębiewski
Zbigniew Młodzianowski
Janusz Marunowski
Bogumiła Stefańska
Danuta Gajewska
Maria Janiszewska


5. W KIERUNKU NATURY - EKOLOGICZNIE, TRADYCYJNIE, MIĘDZYPOKOLENIOWO - WARSZTATY WYJAZDOWE DO STOWARZYSZENIA EKOLOGICZNO - KULTURALNEGO W GRZYBOWIE
Liczba uczestników: 210

Liczba warsztatów: 7 (po jednym dla jednej grupy warsztatowej składającej się z 20 osób po 60 roku życia i 10 osób młodych).

Program warsztatów/bloki tematyczne:

1. Zasady funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego. Praca rolnika. Skąd pochodzą podstawowe produkty żywnościowe: mleko, jaja, jak robi się sery, masło, śmietanę. Zasady zrównoważonej konsumpcji.
2. Zajęcia w Biopiekarni - wszystko o zbożach, rodzajach mąki. Jak miele się ziarno, upiec razową bułkę lub chlebek.
3. W świeci pszczół - tajniki życia pszczół. Hodowla trzmieli. Życie i znaczenie owadów zapylających.

W Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym prowadzonym przez Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Ziarno" w Grzybowie tematem przewodnim było rolnictwo ekologiczne. Podczas warsztatów zostało wszystkim uczestnikom przybliżony zawód rolnika ekologicznego w kontekście globalnym, regionalnym i lokalnym. Ukazane zostało piękno i sens tej pracy, nie ukrywając trudów i niepowodzeń, jakie mogą być udziałem każdego, kto podejmie wysiłek podążania tą drogą. Poprzez uczestnictwo w warsztatach uczestnicy zostali wyposażeni w niezbędną wiedzę i umiejętności, aby mógli samodzielnie podejmować własne ekologiczne inicjatywy. Ponadto podczas wspólnych warsztatów w Biopiekarni, osoby po 60 roku życia i młodzi ludzie, upiekli chlebki i bułki. Uczestnictwo w tych warsztatach dało możliwość zacieśnienia więzi międzypokoleniowej, oraz pozwoliło bliżej przyjrzeć się gospodarstwu w Grzybowie, zaprzyjaźnić ze zwierzętami oraz dokładniej poznać zwyczaje, rzemiosło i folklor wsi.6. ZAGUBIONE SKARBY - WARSZTATY - WARSZTATY WYJAZDOWE DO STOWARZYSZENIA "NASZE OSTROWY", OSTROWY
Liczba uczestników: 210

Liczba warsztatów: 7 (po jednym dla jednej grupy warsztatowej składającej się z 20 osób po 60 roku życia i 10 osób młodych).

Program warsztatów:

1.W domu i zagrodzie.
2. W lesie.
3. Przyroda z przeszłością.
4. Warsztaty rękodzielnicze.
5. Fabularna gra terenowa "Zagubione skarby".

Warsztaty odbyły się w siedzibie Stowarzyszenia "Nasze Ostrowy". Uczestnikom warsztatów prowadzący, opowiedział historię regionu, przybliżył tradycje ludowe oraz obrzędy regionalne. Następnie grupy udawały się do "Wiklinowego zakątku" - tu poznały zasoby przyrodnicze i historyczne okolicy. Dalsza część warsztatów odbywała się we Wiosce Słowiańskiej, czyli żywym muzeum, bez murów, gdzie przyroda, kultura i historia prezentowane są wspólnie w miejscu ich pierwotnego występowania. Tu odbywały się warsztaty rękodzielnicze, gry i zabawy tematyczne oraz poczęstunek z lokalnych produktów i wytworów stanowiący miły odpoczynek, przerywnik pomiędzy zadaniami.

7. OSIKOWE DEKORACJE - WARSZTATY
Liczba uczestników: 210

Liczba warsztatów: 7 (po jednym dla jednej grupy warsztatowej składającej się z 20 osób po 60 roku życia i 10 osób młodych).

8. CZAS NA AKTYWNOŚĆ I WSPÓLNE DZIAŁANIE - GALA SUMUJĄCA PROJEKT

O projekcie:
https://www.facebook.com/gbpgozdowo/posts/181930956657732
https://www.facebook.com/gbpgozdowo/posts/190116655839162
https://www.facebook.com/gbpgozdowo/posts/225365592314268
https://www.facebook.com/infogozdowo/posts/201292651615385
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2790708647701342&id=750345398404354
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2828551583917048&id=750345398404354
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3069189066519964&id=750345398404354
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3137285886376948&id=750345398404354
https://www.facebook.com/media/set?vanity=infogozdowo&set=a.156247506119900
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4475799819161688&id=1449449658463401
https://www.facebook.com/infogozdowo/posts/144149303996387
https://ekstrasierpc.pl/pl/19_wiadomosci_z_regionu/650_gmina_sierpc/3457_sierpeckie-krajobrazy-konkurs-fotograficzny.html
https://ekstrasierpc.pl/pl/19_wiadomosci_z_regionu/653_gmina_mochowo/3453_nowe-nasadzenia-w-mochowie-parcele.html
https://ekstrasierpc.pl/pl/19_wiadomosci_z_regionu/650_gmina_sierpc/3113_gmina-sierpc-podsumowanie-projektu-czas-na-aktywnosc-i-wspolne-dzialanie.html
http://powiat.sierpc.pl/zakonczenie-projektu-czas-na-aktywnosc-i-wspolne-dzialanie/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2454923134815673&id=1516934071947922
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2461966634111323&id=1516934071947922
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2466523403655646&id=1516934071947922
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2472914556349864&id=1516934071947922
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2472914556349864&id=1516934071947922
https://www.facebook.com/szansanazycie/posts/1841172099372823
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4475799819161688&id=1449449658463401Nasi partnerzy

NFOSiGW