Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

Czas na aktywno i wsplne dziaanie PDF Print E-mail

Tytu projektu: "Czas na aktywno i wsplne dziaanie"
Realizator: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku
Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Sierpcu, Dzienny Dom Seniora + w SzczutowieProjekt dofinansowany ze rodkw Programu Rzdowego na rzecz Aktywnoci Spoecznej Osb Starszych na lata 2014-2020.

Gwnym celem projektu "Czas na aktywno i wsplne dziaanie" bya poprawa jakoci i poziomu ycia 140 osb starszych (60+) z terenu powiatu sierpeckiego poprzez rozwijanie i stworzenie warunkw do realizacji aktywnoci spoecznej seniorw, poprzez promowanie wolontariatu oraz integracja wewntrz i midzypokoleniowa przez 7 m-cy realizacji projektu, jak rwnie po jego zakoczeniu.
Teren realizacji projektu: powiat sierpecki (Gozdowo, Mochowo, Rociszewo, miasto Sierpc, gmina Sierpc, Szczutowo, Zawidz).

ZREALIZOWANE DZIAANIA:
Dziaania projektowe to cykl warsztatw i dziaa adresowanych do 140 osb powyej 60 roku ycia i 70 osb modych (7 grup warsztatowych - po jednej grupie z kadej gminy z terenu powiatu sierpeckiego, jedna grupa warsztatowa skadaa si z 20 osb powyej 60 roku ycia i 10 ludzi modych). cznie uczestnikw 210 (w tym 140 seniorw i 70 osb modych).

1. PRZYGOTOWANIE DO WOLONTARIATU MIDZYPOKOLENIOWEGO - WARSZTATY /SPOTKANIA INFORMACYJNE
W trakcie tych spotka trenerzy zainicjowali dziaania, ktre podjli seniorzy i modzi na rzecz swojego najbliszego otoczenia. Na pocztek zachcali do podjcia si dziaa zagospodarowania terenw - stworzenia przyjaznych zielonych miejsc - ogrdkw, miejsc spotka. Seniorzy pod okiem trenerw dokonali wstpnego rozeznania co i gdzie mogliby zrobi oraz jakich materiaw by potrzebowali. Nastpnie przygotowali wstpny projekt lokalnej midzypokoleniowej inicjatywy "Czas na aktywno i wsplne dziaanie". Te warsztaty miay form konsultacji.2. CZAS NA AKTYWNO I WSPLNE DZIAANIE - LOKALNE MIDZYPOKOLENIOWE INICJATYWY
Grupy inicjatywne (7 grup) skadajce si z osb po 60 roku ycia i modych ludzi (uczestnicy projektu) na nie zagospodarowanych dotychczas przestrzeniach zrealizowali lokalne midzypokoleniowe inicjatywy.

Przedmiotem inicjatywy byo opracowanie wedug wasnego pomysu na zazieleni najbliszego otoczenia miejsca zamieszkania, wykonanie nasadze i zazieleni skwerw, rabat, trawnikw, miejsc przed blokami, wietlicami, GOKami, GOPS na terenach przykocielnych, przy przydronych figurkach, kapliczkach, krzyach oraz aranacja tych miejsc wg wasnego pomysu oraz opieka nad tymi miejscami i dbanie o dobry stan posadzonej zieleni.

Lokalna inicjatywa midzypokoleniowa na terenie gminy Gozdowo
Miejsce realizacji inicjatywy: dziaka przed Gminn Bibliotek Publiczn w Gozdowie

Dziaania projektowe polegay na zagospodarowaniu terenu przed Gminn Bibliotek Publiczn w Gozdowie. W tym celu zakupiono awki, pergole ogrodow z awk oraz sadzonki bukszpanu, hortensji, urawki, zawilce, turzyce, krzewuszki, a take sadzonki drzew m.in. wierk pospolity.

Nastpnie przystpiono do zagospodarowania terenu. W pracach wzili udzia wszyscy uczestnicy projektu z terenu gminy Gozdowo.
Posadzono kwiaty i krzewy - stworzono miejsce gdzie bdzie mona na chwil przysi na aweczkach i odpocz od zgieku dnia codziennego. Uczestnicy projektu stworzyli dla siebie zielone miejsce, miejsce w ktrym bd mogli spdza aktywnie swj wolny czas. W miejscu tym bd obyway si take cykliczne spotkania seniorw - z ksik. Ju dzi przedstawiciele Gminnej Biblioteki zapraszaj seniorw.
Lokalna inicjatywa midzypokoleniowa na terenie miasta Sierpc
Miejsce realizacji inicjatywy: teren przy siedzibie Stowarzyszenia osb niepenosprawnych i chorych na raka "Szansa na ycie"

Uczestnicy projektu z terenu miasta Sierpca zagospodarowali teren przy siedzibie Stowarzyszenia osb niepenosprawnych i chorych na raka "Szansa na ycie". Prace polegay na wyrwnaniu terenu, dokonaniu nasadze oraz montau awek. Zagospodarowanie tego terenu to szansa na realizacj kolejnych dziaa, spotka. W tym miejscu bd odbyway si imprezy integracyjne, rodzinne, midzypokoleniowe. To take miejsce do dalszej aktywizacji seniorw z modym pokoleniem. Realizatorzy tej inicjatywy ju dzi maj kolejne pomysy na dziaania.Lokalna inicjatywa midzypokoleniowa na terenie gminy Mochowo
Miejsce realizacji inicjatywy: teren przy gminnym stadionie w miejscowoci Mochowo Parcele

Projekt polega na obsadzeniu terenu przy ogrodzeniu wok stadionu tujami i rolinami ozdobnymi oraz zabezpieczeniu tych nasadze przed cigym wyrastaniem chwastw poprzez oczyszczenie terenu rozoenie agrowkniny i zasypanie jej zrbami lub kamieniami ozdobnymi. Wszystkie nasadzenia zabezpieczono w cigy dostp do wody w tym celu zakupiono i rozoono w kropelkowy oraz cyfrowe czujniki podlewania ktre podczone do kranu bd podawa wod o okrelonych godzinach. Jednak zanim wykonano wszystkie te prace najpierw oczyszczono teren od chwastw i rolinnoci dzikiej oraz usunito krzewy ktre uschy. W dziaania zaangaowali si wszyscy uczestnicy projektu z terenu gminy Mochowo. Pomys zagospodarowania terenu wok stadionu powsta dziki wsppracy seniorw z zawodnikami i sympatykami Klubu Sportowego SPARTA. Dziki tej wsppracy zrealizowano inicjatyw midzypokoleniow, ktrej efekty nie tylko wizualne bd trwae. Wsppraca przy realizacji projektu zaowocowaa wsplnymi dziaaniami klubu i seniorw m.in. wsplne treningi, turnieje oraz mecze.


Lokalna inicjatywa midzypokoleniowa na terenie gminy Sierpc
Miejsce realizacji inicjatywy: teren przy stranicy Ochotniczej Stray Poarnej w Bledzewie

Projekt polega na przygotowaniu miejsca do integracji midzypokoleniowej przy stranicy OSP w Bledzewie. W ramach dziaania zagospodarowano teren poprzez utwardzenie miejsce wok remizy, posadzono roliny zielone, postawiono aweczki i przygotowano miejsce do aktywnego spdzania wolnego czasu, integracji i aktywizacji oraz wsplnego grillowania. Miejsce do budowania dziaa midzypokoleniowych i doprowadzanie do autentycznego spotkania modziey i seniorw. Wsplnymi siami seniorzy i modzi upikszyli teren, ktry bdzie miejscem nie tylko wypoczynku i rekreacji, ale take animacji kulturalnej.

Lokalna inicjatywa midzypokoleniowa na terenie gminy Szczutowo
Miejsce realizacji inicjatywy: teren przy Domu Pomocy Spoecznej w Szczutowie

Projekt zakada stworzenie zielonego zaktka dla miego i wsplnego spdzania czasu. Prace polegay na: uporzdkowaniu i przygotowaniu terenu (kopaniu, grabieniu, pieleniu, wyrwnaniu terenu); utworzeniu skalnikw, cieek, nasadzeniu rolinnoci (kwiaty i krzewy ozdobne). Poprzez ten projekt zostao stworzone miejsce spotka dla seniorw i osb modych, "zielony zaktek". Rezultatem projektu byo stworzenie przez seniorw i dla seniorw infrastruktury pozwalajcej na aktywne spdzanie czasu wolnego i zaangaowanie w dziaania na rzecz rodowiska lokalnego. Dziki realizacji inicjatywy bd oni mogli przebywa w podobnym wiekowo towarzystwie, nawizywa znajomoci i przyjanie, a take realizowa swoje pasje. Utworzono "miejsce zielone" czyli miejsce, gdzie seniorzy i modzi ludzie rozwijaj swoje umiejtnoci ogrodnicze, wykonuj wsplnie prac (integracja wewntrz - midzypokoleniowa), dziel si swoj wiedz i dowiadczeniem.

Lokalna inicjatywa midzypokoleniowa na terenie gminy Zawidz
Miejsce realizacji inicjatywy: teren przy wietlicy Wiejskiej w abowie

W ramach projektu zosta zagospodarowany teren przy wietlicy Wiejskiej w abowie. Zadanie polegao na zazielenieniu terenu poprzez nasadzenie nowych rolin, zakupie i montau aweczek i stolikw oraz materiaw potrzebnych do wykonania tych prac. W dziaania zaangaowani zostali seniorzy i osoby mode z terenu gminy Zawidz - uczestnicy projektu. Efektem realizacji projektu jest jest stworzenie miejsca rekreacji przy wietlicy Wiejskiej w abowie, ktre zrzesza osoby starsze i modzie na wsplnych spotkaniach integracyjnych. Lokalna spoeczno ma stworzone warunki do realizacji aktywnoci spoecznej seniorw, poprzez promowanie wolontariatu oraz integracje wewntrz i midzypokoleniowa


3. MJ APARAT TO WSZYSTKO POTRAFI? - WARSZTATY FOTOGRAFICZNE ORAZ SESJA ZDJCIOWA
Liczba uczestnikw: 210

Liczba warsztatw: 7 (po jednym dla jednej grupy warsztatowej skadajcej si z 20 osb po 60 roku ycia i 10 osb modych).

Program warsztatw:

1. Krtka historia fotografii.
2. Budowa aparatu i proces tworzenia zdj.
3. Przegld moliwoci aparatu fotograficznego.
4. wiato w fotografii.
5. Waciwa kompozycja i ekspozycja zdjcia.
6. Barwy fotografii - kolory, nasycenie, kompozycje kolorw
7. Fotografia krajobrazu.
8. Fotografowanie we wntrzach - portret i fotografia czowieka
9. Obrbka obrazu cyfrowego.
10. Przemiana fotografii cyfrowej w papierow - wydruk zdj.
11. Sesja zdjciowa.
12. Mj aparat potrafi wszystko? - ogoszenie konkursu fotograficznego.

Fotografia jest w zasigu kadego, kto "ogarnia" urzdzenia elektroniczne. Ale tymi osobami s gwnie modzi ludzie, natomiast osobom starszym obsuga urzdze elektronicznych, w tym aparatw fotograficznych, sprawia nie lada kopot. Dlatego zorganizowano warsztaty fotograficzne, na ktrych pod fachowym okiem fotografa, osoby po 60 roku ycia poznay obsug aparatu fotograficznego i sztuk fotografowania. Pomocnikami fotografa byli modzi ludzie, take uczestnicy warsztatw, ktrzy stali si indywidualnymi korepetytorami, pomocnikami uczestnikw warsztatw po 60 roku ycia; ale oni take poznali par sztuczek, dziki ktrym zdjcia bd naprawd dobre. Uczestnicy warsztatw dowiedzieli si jak zrobi zdjcia, ktre zaskocz wszystkich, ale przede wszystkim fotografujc siebie nawzajem nabyli umiejtno wyraania uczu, rozwizywania konfliktw, a take dostrzegli w drugim czowieku to czego nie wida goym okiem.4. SIERPECKIE KRAJOBRAZY - KONKURS FOTOGRAFICZNY
Konkurs adresowany by do uczestnikw warsztatw fotograficznych.
Celem konkursu byo budzenie zainteresowa przyrod wasnego regionu, miejscami cennymi pod wzgldem historycznym, kulturowym i przyrodniczym, integracja midzypokoleniowa, rozwijanie wraliwoci artystycznej, prezentacja twrczoci modziey i seniorw w dziedzinie fotografii, rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spdzania wolnego czasu.

- Regulamin - pobierz

Laureaci i wyrnieni w konkursie:

Irena Krawczyk
Barbara Czacherska
Mirosawa Mielczarska
Anna Kwaniewska
Bogumia Warczachowska
Jzef Gobiewski
Zbigniew Modzianowski
Janusz Marunowski
Bogumia Stefaska
Danuta Gajewska
Maria Janiszewska


5. W KIERUNKU NATURY - EKOLOGICZNIE, TRADYCYJNIE, MIDZYPOKOLENIOWO - WARSZTATY WYJAZDOWE DO STOWARZYSZENIA EKOLOGICZNO - KULTURALNEGO W GRZYBOWIE
Liczba uczestnikw: 210

Liczba warsztatw: 7 (po jednym dla jednej grupy warsztatowej skadajcej si z 20 osb po 60 roku ycia i 10 osb modych).

Program warsztatw/bloki tematyczne:

1. Zasady funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego. Praca rolnika. Skd pochodz podstawowe produkty ywnociowe: mleko, jaja, jak robi si sery, maso, mietan. Zasady zrwnowaonej konsumpcji.
2. Zajcia w Biopiekarni - wszystko o zboach, rodzajach mki. Jak miele si ziarno, upiec razow buk lub chlebek.
3. W wieci pszcz - tajniki ycia pszcz. Hodowla trzmieli. ycie i znaczenie owadw zapylajcych.

W Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym prowadzonym przez Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Ziarno" w Grzybowie tematem przewodnim byo rolnictwo ekologiczne. Podczas warsztatw zostao wszystkim uczestnikom przybliony zawd rolnika ekologicznego w kontekcie globalnym, regionalnym i lokalnym. Ukazane zostao pikno i sens tej pracy, nie ukrywajc trudw i niepowodze, jakie mog by udziaem kadego, kto podejmie wysiek podania t drog. Poprzez uczestnictwo w warsztatach uczestnicy zostali wyposaeni w niezbdn wiedz i umiejtnoci, aby mgli samodzielnie podejmowa wasne ekologiczne inicjatywy. Ponadto podczas wsplnych warsztatw w Biopiekarni, osoby po 60 roku ycia i modzi ludzie, upiekli chlebki i buki. Uczestnictwo w tych warsztatach dao moliwo zacienienia wizi midzypokoleniowej, oraz pozwolio bliej przyjrze si gospodarstwu w Grzybowie, zaprzyjani ze zwierztami oraz dokadniej pozna zwyczaje, rzemioso i folklor wsi.6. ZAGUBIONE SKARBY - WARSZTATY - WARSZTATY WYJAZDOWE DO STOWARZYSZENIA "NASZE OSTROWY", OSTROWY
Liczba uczestnikw: 210

Liczba warsztatw: 7 (po jednym dla jednej grupy warsztatowej skadajcej si z 20 osb po 60 roku ycia i 10 osb modych).

Program warsztatw:

1.W domu i zagrodzie.
2. W lesie.
3. Przyroda z przeszoci.
4. Warsztaty rkodzielnicze.
5. Fabularna gra terenowa "Zagubione skarby".

Warsztaty odbyy si w siedzibie Stowarzyszenia "Nasze Ostrowy". Uczestnikom warsztatw prowadzcy, opowiedzia histori regionu, przybliy tradycje ludowe oraz obrzdy regionalne. Nastpnie grupy udaway si do "Wiklinowego zaktku" - tu poznay zasoby przyrodnicze i historyczne okolicy. Dalsza cz warsztatw odbywaa si we Wiosce Sowiaskiej, czyli ywym muzeum, bez murw, gdzie przyroda, kultura i historia prezentowane s wsplnie w miejscu ich pierwotnego wystpowania. Tu odbyway si warsztaty rkodzielnicze, gry i zabawy tematyczne oraz poczstunek z lokalnych produktw i wytworw stanowicy miy odpoczynek, przerywnik pomidzy zadaniami.

7. OSIKOWE DEKORACJE - WARSZTATY
Liczba uczestnikw: 210

Liczba warsztatw: 7 (po jednym dla jednej grupy warsztatowej skadajcej si z 20 osb po 60 roku ycia i 10 osb modych).

8. CZAS NA AKTYWNO I WSPLNE DZIAANIE - GALA SUMUJCA PROJEKT

O projekcie:
https://www.facebook.com/gbpgozdowo/posts/181930956657732
https://www.facebook.com/gbpgozdowo/posts/190116655839162
https://www.facebook.com/gbpgozdowo/posts/225365592314268
https://www.facebook.com/infogozdowo/posts/201292651615385
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2790708647701342&id=750345398404354
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2828551583917048&id=750345398404354
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3069189066519964&id=750345398404354
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3137285886376948&id=750345398404354
https://www.facebook.com/media/set?vanity=infogozdowo&set=a.156247506119900
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4475799819161688&id=1449449658463401
https://www.facebook.com/infogozdowo/posts/144149303996387
https://ekstrasierpc.pl/pl/19_wiadomosci_z_regionu/650_gmina_sierpc/3457_sierpeckie-krajobrazy-konkurs-fotograficzny.html
https://ekstrasierpc.pl/pl/19_wiadomosci_z_regionu/653_gmina_mochowo/3453_nowe-nasadzenia-w-mochowie-parcele.html
https://ekstrasierpc.pl/pl/19_wiadomosci_z_regionu/650_gmina_sierpc/3113_gmina-sierpc-podsumowanie-projektu-czas-na-aktywnosc-i-wspolne-dzialanie.html
http://powiat.sierpc.pl/zakonczenie-projektu-czas-na-aktywnosc-i-wspolne-dzialanie/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2454923134815673&id=1516934071947922
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2461966634111323&id=1516934071947922
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2466523403655646&id=1516934071947922
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2472914556349864&id=1516934071947922
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2472914556349864&id=1516934071947922
https://www.facebook.com/szansanazycie/posts/1841172099372823
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4475799819161688&id=1449449658463401Nasi partnerzy

NFOSiGW