Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Miasta i wsie chore od smogu - czy tak musi być? PDF Print E-mail

Głównym celem projektu jest budowanie świadomości wśród mieszkańców miasta Płocka i powiatów: płockiego i sierpeckiego na temat zjawiska smogu, niskiej emisji i hałasu oraz motywowanie lokalnej społeczności do przeciwdziałania narastającemu problemowi poprzez kształtowanie właściwych postaw. Projekt obejmuje takie działania jak: festyn, przygotowanie i emisję filmu edukacyjnego, konkurs oraz warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym seniorów.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Wydziałem Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku oraz Wydziałem Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka.

Działania:
1. "Miasta i wsie chore od smogu i hałasu - czy tak musi być?"
- festyn.2. "Miasta i wsie chore od smogu i hałasu - czy tak musi być?"
- film edukacyjny.


Podstawowym celem filmu jest przekazanie wiedzy w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem. Prezentuje on zagadnienia dotyczące aktualnego stanu powietrza i przyczyny powstawania zanieczyszczeń, ze szczególnym naciskiem na emisję zanieczyszczeń z kominów domów opalanych węglem i drewnem przy użyciu starych kotłów oraz źródeł hałasu.

3. "Miasta i wsie chore od smogu i hałasu - czy tak musi być?"
- warsztaty edukacyjne dla dorosłych i osób starszych.4. "Miasta i wsie chore od smogu i hałasu - czy tak musi być?"
- warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.


5. "Miasta i wsie chore od smogu i hałasu - czy tak musi być?" DZIEŃ BEZ SAMOCHODU
- konkurs plastyczny - pobierz regulamin

Laureaci i wyróżnieni w konkursie:

I kategoria:

- laureaci:
1. Franciszek Lewandowski - Miejskie Przedszkole nr 25 w Płocku
2. Aleksandra Tomaszewska - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie (klasa IB).
3. Gabriela Walczak - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie (klasa II b)
- wyróżnienia:
1. Agata Dębczyńska - Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu (klasa I).
2. Nicola Rakowski - Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach (klasa II).
3. Nadia Żaczkowska - Szkoła Podstawowa im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Bodzanowie (klasa III a).

II kategoria:
- laureaci:
1. Zuzanna Paluszkiewicz - Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku (klasa III TŚ).
2. Oskar Kabała - Zespół Oświatowo - Konsultacyjny "Profesor" w Płocku (klasa VI B).
3. Mateusz Zemroch - Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku.
- wyróżnienia:
1. Karolina Ślebocka  - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Siecieniu (klasa VII b).
2. Agnieszka Spychała - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łukomiu (klasa VII).
3. Sebastian Lewandowski - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Siecieniu (klasa VIII).
Nagrody dla w/w osób zostały sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dodatkowo Komisja postanowiła wyróżnić następujące osoby:
1. Pola Kralska - Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku
2. Natalia Rewak - Szkoła Podstawowa im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Bodzanowie
3. Klaudia Lewandowska - Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa A.J. Nowowiejskiego.

Nagrody dla w/w osób zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w Płocku.

6. "Miasta i wsie chore od smogu i hałasu - czy tak musi być?"
- spotkanie sumujące projekt.

Linki

- Facebook - czytaj...

- Płock FM - czytaj...7. Akcja informacyjno - promocyjna (plakat).


Wszystkie działania w ramach zadania będą prowadzone z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa dostosowując się do wprowadzonych ograniczeń związanych ze stanem epidemii.


Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.


Nasi partnerzy

NFOSiGW