Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Dofinansowanie instytucjonalne pozarządowych organizacji ekologicznych PDF Print E-mail

Termin: 01.08.2010r. - 31.05.2012r.

Odbiorcy: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, organizacje pozarządowe (NGO), nadleśnictwa, powiaty i gminy z województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.

Celem projektu pn.: "Dofinansowanie instytucjonalne pozarządowych organizacji ekologicznych na lata 2010/2012" finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, realizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku jest   budowanie silnego, aktywnego Centrum oraz lobbowanie na rzecz ochrony bioróżnorodności, a głównie:
- rozwój współpracy NGO, administracji publicznej (gmin, powiatów, RDOŚ) w zakresie ochrony bioróżnorodności i zrównoważonego Rozwoju (ZR),
- szkolenia kadry,
- poprawieniem metod pracy, zastosowanie nowych instrumentów w komunikacji ze społeczeństwem,
- skuteczne promowanie i rozwijanie inicjatyw dla ochrony przyrody i ZR z udziałem społeczeństwa, tj.: wydawnictwa, www, warsztaty terenowe, media, ankieta, biblioteka.
- zwiększenie prestiżu,
-  będziemy lepiej rozpoznawalni, inicjujący działania na rzecz ZR i ochrony bioróżnorodności:
* społeczeństwo przekona się, że można nas obdarzyć zaufaniem, skorzystać z porad, zajęć,
*  rozwój biblioteki,
* wzbogacenie strony www.

Opis działań:

I. KONFERENCJA "ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI MAZOWSZA, KUJAW I ZIEMI ŁÓDZKIEJ". - czytaj ...
Termin: wrzesień 2010r.
Cel: ustalenie zasad współpracy POE z administracją publiczną na rzecz ZR i ochrony bioróżnorodności.

II. WARSZTATY APLIKOWANIE O ŚRODKI FINANSOWE NA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ. - czytaj ...
Termin: kwiecień 2011r.
Cel: sposoby pisania wniosków o środki na działalność edukacyjną i wdrożenie projektów z woj. mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.

III. SEMINARIUM DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, NAUCZYCIELI, GMIN "WZMACNIANIE EDUKACJI NT. RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ". - czytaj ...
Cel: technologia informacyjna i komunikacyjna - kluczowe narzędzia porozumiewania się  Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku z innymi organizacjami, administracją, społeczeństwem.
Termin: październik 2010r - 2 dni.

IV. WARSZTATY STOSOWANIE NOWOCZESNYCH METOD EDUKACJI DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. - czytaj ...
Termin: luty 2012 r.
Cel: poznanie metod i form edukacji ekologicznej dla osób niepełnosprawnych

V. SZKOLENIA BUDOWANIE PARTNERSTWA NA RZECZ WDRAŻANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - WIZYTA STUDYJNA. - czytaj...
Termin: Maj 2011r.
Cel: Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie rozwijania umiejętności budowania partnerstwa trójsektorowego.

VI. ANKIETA SPRAWDZAJĄCA WIEDZĘ EKOLOGICZNĄ SPOŁECZEŃSTWA. - zobacz wyniki badań
Termin:  maj 2011r. - luty 2012r.
Cel: sprawdzian wiedzy społeczeństwa. Przeprowadzenie badania i analiza wyników pozwalająca zaprojektować programy edukacji ekologicznej. 

VII. ROZWÓJ BIBLIOTEKI. - czytaj ...
Termin: sierpień 2010r. - kwiecień 2012r.

VIII. WYDAWNICTWA.
Termin: luty 2011r.
Kolorowy, 16 str., format A5, nakład 2000 egz.
FOLDER "Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku ku zrównoważonej przyszłości"pobierz ...

RCEE w Płocku ku lepszej przyszłości, Prezentacja działań RCEE dotyczące Zrównoważonego Rozwoju. Wskazówki dla społeczeństwa - bioróżnorodność naszym zwiastunem i szansą, tłumaczenie tekstu w języku angielskim.
Folder jest przekazywany organizacjom pozarządowym, nadleśnictwom, starostom, burmistrzom i wójtom z województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Dystrybucja folderu pn.: "Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku ku zrównoważonej przyszłości" sprawi, że Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku będzie organizacją rozpoznawalną, ale przede wszystkim będą promowane i rozwijane inicjatywy dla ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju z udziałem społeczeństwa.

IX. PROMOCJA.
Zakup domeny i serwera do obsługi strony stowarzyszenia RCEE. - zakupiono
Baner "RCEE w Płocku - dla zrównoważonego rozwoju Polski". - zobacz projekt
Teczki dla uczestników warsztatów, konferencji (1000 szt.). - zobacz projekt
Audycje radiowe, informacje w prasie dot. działań Centrum dla Zrównoważonego Rozwoju
Wydanie materiałów szkoleniowych, warsztatowych na płytach CD.

X. ROZWÓJ BAZY SŁUŻĄCEJ REALIZACJI PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH.

NFOSiGW

finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Nasi partnerzy

NFOSiGW