Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

Dofinansowanie instytucjonalne pozarzdowych organizacji ekologicznych PDF Print E-mail

Termin: 01.08.2010r. - 31.05.2012r.

Odbiorcy: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku, organizacje pozarzdowe (NGO), nadlenictwa, powiaty i gminy z wojewdztw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i dzkiego.

Celem projektu pn.: "Dofinansowanie instytucjonalne pozarzdowych organizacji ekologicznych na lata 2010/2012" finansowanego ze rodkw Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, realizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku jest budowanie silnego, aktywnego Centrum oraz lobbowanie na rzecz ochrony biornorodnoci, a gwnie:
-rozwj wsppracy NGO, administracji publicznej (gmin, powiatw, RDO) w zakresie ochrony biornorodnoci i zrwnowaonego Rozwoju (ZR),
-szkolenia kadry,
-poprawieniem metod pracy, zastosowanie nowych instrumentw w komunikacji ze spoeczestwem,
-skuteczne promowanie i rozwijanie inicjatyw dla ochrony przyrody i ZR z udziaem spoeczestwa, tj.: wydawnictwa, www, warsztaty terenowe, media, ankieta, biblioteka.
-zwikszenie prestiu,
- bdziemy lepiej rozpoznawalni, inicjujcy dziaania na rzecz ZR i ochrony biornorodnoci:
* spoeczestwo przekona si, e mona nas obdarzy zaufaniem, skorzysta z porad, zaj,
*rozwj biblioteki,
*wzbogacenie strony www.

Opis dziaa:

I.KONFERENCJA "ORGANIZACJE POZARZDOWE Z ADMINISTRACJ PUBLICZN NA RZECZ ZRWNOWAONEGO ROZWOJU I OCHRONY BIORӯNORODNOCI MAZOWSZA, KUJAW I ZIEMI DZKIEJ". - czytaj ...
Termin: wrzesie 2010r.
Cel: ustalenie zasad wsppracy POE z administracj publiczn na rzecz ZR i ochrony biornorodnoci.

II.WARSZTATY APLIKOWANIE O RODKI FINANSOWE NA DZIAALNO EDUKACYJN. - czytaj ...
Termin: kwiecie 2011r.
Cel: sposoby pisania wnioskw o rodki na dziaalno edukacyjn i wdroenie projektw z woj. mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i dzkiego.

III.SEMINARIUM DLA ORGANIZACJI POZARZDOWYCH, NAUCZYCIELI, GMIN "WZMACNIANIE EDUKACJI NT. RӯNORODNOCI BIOLOGICZNEJ". - czytaj ...
Cel: technologia informacyjna i komunikacyjna - kluczowe narzdzia porozumiewania si Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pockuz innymi organizacjami, administracj, spoeczestwem.
Termin:padziernik 2010r - 2 dni.

IV.WARSZTATY STOSOWANIE NOWOCZESNYCH METOD EDUKACJI DLA ZRWNOWAONEGO ROZWOJU DLA NIEPENOSPRAWNYCH. - czytaj ...
Termin: luty 2012 r.
Cel: poznanie metod i form edukacji ekologicznej dla osb niepenosprawnych

V.SZKOLENIA BUDOWANIE PARTNERSTWA NA RZECZ WDRAANIA ZRWNOWAONEGO ROZWOJU - WIZYTA STUDYJNA. - czytaj...
Termin: Maj 2011r.
Cel: Wsparcie organizacji pozarzdowych w zakresie rozwijania umiejtnoci budowania partnerstwa trjsektorowego.

VI.ANKIETA SPRAWDZAJCA WIEDZ EKOLOGICZN SPOECZESTWA. - zobacz wyniki bada
Termin: maj 2011r. - luty 2012r.
Cel: sprawdzian wiedzy spoeczestwa. Przeprowadzenie badania i analiza wynikw pozwalajca zaprojektowa programy edukacji ekologicznej.

VII.ROZWJ BIBLIOTEKI. - czytaj ...
Termin: sierpie 2010r. - kwiecie 2012r.

VIII.WYDAWNICTWA.
Termin: luty 2011r.
Kolorowy, 16 str., format A5, nakad 2000 egz.
FOLDER "Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku ku zrwnowaonej przyszoci" -pobierz ...

RCEE w Pocku ku lepszej przyszoci, Prezentacja dziaa RCEE dotyczce Zrwnowaonego Rozwoju. Wskazwki dla spoeczestwa - biornorodno naszym zwiastunem i szans, tumaczenie tekstu w jzyku angielskim.
Folder jest przekazywany organizacjom pozarzdowym, nadlenictwom, starostom, burmistrzom i wjtom z wojewdztw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i dzkiego. Dystrybucja folderu pn.: "Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku ku zrwnowaonej przyszoci" sprawi, e Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku bdzie organizacj rozpoznawaln, ale przede wszystkim bd promowane i rozwijane inicjatywy dla ochrony przyrody i zrwnowaonego rozwoju z udziaem spoeczestwa.

IX.PROMOCJA.
Zakup domeny i serwera do obsugi strony stowarzyszenia RCEE. - zakupiono
Baner "RCEE w Pocku - dla zrwnowaonego rozwoju Polski". - zobacz projekt
Teczki dla uczestnikw warsztatw, konferencji (1000 szt.). - zobacz projekt
Audycje radiowe, informacje w prasie dot. dziaa Centrum dla Zrwnowaonego Rozwoju
Wydanie materiaw szkoleniowych, warsztatowych na pytach CD.

X.ROZWJ BAZY SUCEJ REALIZACJI PROGRAMW EDUKACYJNYCH.

NFOSiGW

finansowany ze rodkw Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Nasi partnerzy

NFOSiGW