Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Dofinansowanie instytucjonalne pozarządowych organizacji ekologicznych PDF Print E-mail

Termin: 01.08.2010r. - 31.05.2012r.

Odbiorcy: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, organizacje pozarządowe (NGO), nadleśnictwa, powiaty i gminy z województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.

Celem projektu pn.: "Dofinansowanie instytucjonalne pozarządowych organizacji ekologicznych na lata 2010/2012" finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, realizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku jest   budowanie silnego, aktywnego Centrum oraz lobbowanie na rzecz ochrony bioróżnorodności, a głównie:
- rozwój współpracy NGO, administracji publicznej (gmin, powiatów, RDOŚ) w zakresie ochrony bioróżnorodności i zrównoważonego Rozwoju (ZR),
- szkolenia kadry,
- poprawieniem metod pracy, zastosowanie nowych instrumentów w komunikacji ze społeczeństwem,
- skuteczne promowanie i rozwijanie inicjatyw dla ochrony przyrody i ZR z udziałem społeczeństwa, tj.: wydawnictwa, www, warsztaty terenowe, media, ankieta, biblioteka.
- zwiększenie prestiżu,
-  będziemy lepiej rozpoznawalni, inicjujący działania na rzecz ZR i ochrony bioróżnorodności:
* społeczeństwo przekona się, że można nas obdarzyć zaufaniem, skorzystać z porad, zajęć,
*  rozwój biblioteki,
* wzbogacenie strony www.

Opis działań:

I. KONFERENCJA "ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI MAZOWSZA, KUJAW I ZIEMI ŁÓDZKIEJ". - czytaj ...
Termin: wrzesień 2010r.
Cel: ustalenie zasad współpracy POE z administracją publiczną na rzecz ZR i ochrony bioróżnorodności.

II. WARSZTATY APLIKOWANIE O ŚRODKI FINANSOWE NA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ. - czytaj ...
Termin: kwiecień 2011r.
Cel: sposoby pisania wniosków o środki na działalność edukacyjną i wdrożenie projektów z woj. mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.

III. SEMINARIUM DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, NAUCZYCIELI, GMIN "WZMACNIANIE EDUKACJI NT. RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ". - czytaj ...
Cel: technologia informacyjna i komunikacyjna - kluczowe narzędzia porozumiewania się  Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku z innymi organizacjami, administracją, społeczeństwem.
Termin: październik 2010r - 2 dni.

IV. WARSZTATY STOSOWANIE NOWOCZESNYCH METOD EDUKACJI DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. - czytaj ...
Termin: luty 2012 r.
Cel: poznanie metod i form edukacji ekologicznej dla osób niepełnosprawnych

V. SZKOLENIA BUDOWANIE PARTNERSTWA NA RZECZ WDRAŻANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - WIZYTA STUDYJNA. - czytaj...
Termin: Maj 2011r.
Cel: Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie rozwijania umiejętności budowania partnerstwa trójsektorowego.

VI. ANKIETA SPRAWDZAJĄCA WIEDZĘ EKOLOGICZNĄ SPOŁECZEŃSTWA. - zobacz wyniki badań
Termin:  maj 2011r. - luty 2012r.
Cel: sprawdzian wiedzy społeczeństwa. Przeprowadzenie badania i analiza wyników pozwalająca zaprojektować programy edukacji ekologicznej. 

VII. ROZWÓJ BIBLIOTEKI. - czytaj ...
Termin: sierpień 2010r. - kwiecień 2012r.

VIII. WYDAWNICTWA.
Termin: luty 2011r.
Kolorowy, 16 str., format A5, nakład 2000 egz.
FOLDER "Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku ku zrównoważonej przyszłości"pobierz ...

RCEE w Płocku ku lepszej przyszłości, Prezentacja działań RCEE dotyczące Zrównoważonego Rozwoju. Wskazówki dla społeczeństwa - bioróżnorodność naszym zwiastunem i szansą, tłumaczenie tekstu w języku angielskim.
Folder jest przekazywany organizacjom pozarządowym, nadleśnictwom, starostom, burmistrzom i wójtom z województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Dystrybucja folderu pn.: "Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku ku zrównoważonej przyszłości" sprawi, że Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku będzie organizacją rozpoznawalną, ale przede wszystkim będą promowane i rozwijane inicjatywy dla ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju z udziałem społeczeństwa.

IX. PROMOCJA.
Zakup domeny i serwera do obsługi strony stowarzyszenia RCEE. - zakupiono
Baner "RCEE w Płocku - dla zrównoważonego rozwoju Polski". - zobacz projekt
Teczki dla uczestników warsztatów, konferencji (1000 szt.). - zobacz projekt
Audycje radiowe, informacje w prasie dot. działań Centrum dla Zrównoważonego Rozwoju
Wydanie materiałów szkoleniowych, warsztatowych na płytach CD.

X. ROZWÓJ BAZY SŁUŻĄCEJ REALIZACJI PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH.

NFOSiGW

finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Nasi partnerzy

NFOSiGW