Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Programy PDF Print E-mail
2018

Pszczeli świat

Projekt współfinansowany ze środków
Fundacji Fundusz Grantowy dla PłockaPowietrze! - miej wpływ na to czym oddychasz

Zadanie dofinansowane ze środków
z budżetu Województwa Mazowieckiego


Pogadanki ekologiczne na temat odpadów
i ich prawidłowej segregacji wśród dzieci
przedszkolnych z terenu miasta Płocka
oraz jak chronić wodę w przyrodzie?

Dofinansowano ze środków Miasta Płock


Powietrze! - miej wpływ na to czym oddychasz
- wspólnie o powietrze dbamy

Dofinansowano ze środków Miasta Płock


Jestem bezpieczny, bo wiem - 2018

Wsparcie finansowe Orlen EKO Sp. z o.o.


Edukacja ekologiczna
dzieci, młodzieży i dorosłych aktywizująca ich do działań

Wsparcie finansowe

http://pgoplock.pl/


Warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Płockiego

Warsztaty realizowane w ramach zadania pn.: "Organizacja i przeprowadzenie terenowych warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Powiatu Płockiego" w ramach projektu pn. "Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V "Gospodarka przyjazna środowisku" Działanie 5.4 "Ochrona bioróżnorodności".


Ekopomysł - twórcze warsztaty upcyklingowe

dofinansowany z programu grantowego
Fundusz Naturalnej Energii, którego organizatorem jest
Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.,
a partnerem - Fundacja Nasza Ziemia


Sprzątanie Świata 20182017

Organizacja warsztatów z zakresu ochrony
bioróżnorodności w regionie płockim


dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 6.000,00 zł

Organizacja warsztatów z zakresu ochrony
powietrza w regionie płockim


dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 6.000,00 zł


ROZWÓJ I WZMOCNIENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH REGIONU PŁOCKIEGO
DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Strona projektu
www.rceeplock.pl/rozwojorganizacjiAKTYWNY, EKOLOGICZNY
MIESZKANIEC REGIONU PŁOCKIEGO


współfinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Strona projektu
www.rceeplock.pl/ekologicznymieszkaniec


Jestem bezpieczny, bo wiem

Wsparcie finansowe Orlen EKO Sp. z o.o.


Edukacja ekologiczna
dzieci, młodzieży i dorosłych aktywizująca ich do działań

Sprzątanie Świata 2017 - warsztaty

Wsparcie finansowe

http://pgoplock.pl/


"Jak możemy chronić powietrze przed zanieczyszczeniami?
Bądź ekologiczny
- postaw na transport przyjazny środowisku"

Dofinansowano ze środków Miasta Płock


Razem dla czystego powietrza

Dofinansowano ze środków Miasta PłockPogadanki ekologiczne na temat odpadów
i ich prawidłowej segregacji
wśród dzieci przedszkolnych z terenu miasta Płocka

Sfinansowano ze środków Miasta Płock


2016

KU ZRÓWNOWAŻONEJ PRZYSZŁOŚCI
SPOŁECZNOSCI LOKALNYCH MAZOWSZA i KUJAW


dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Strona projektu
http://www.rceeplock.pl/inicjatywy


KAMPANIA SPRZATANIE ŚWIATA 2016

Organizatorzy:

Wsparcie finansowe przez Orlen EKO Sp. z o.o.
działań i akcji Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku 
a w szczególności "Obchodów Światowego Dnia Ziemi i Ochrony Środowiska 
oraz "Kampanii Sprzątanie Świata 2016"


Żyj EKO - dbaj o środowisko


dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 7.500,00 zł

AKTYWNY, EKOLOGICZNY MIESZKANIEC MAZOWSZA


dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 6.300,00 zł


SPALANIE ODPADÓW i WYPALANIE TRAW
ZAGRAŻA
ŚRODOWISKU i LUDZIOM

współfinansowany ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego


NIE
- DLA NISKIEJ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA

współfinansowany ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckiego


POGADANKI EKOLOGICZNE NA TEMAT ODPADÓW
I ICH PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI
WŚRÓD DZIECI PRZEDSZKOLNYCH
Z TERENU MIASTA PŁOCKA

Sfinansowano ze środków Gminy Miasto Płock

 


JAK DBAĆ O POWIETRZE

Sfinansowano ze środków Gminy Miasto Płock


WOLONTARIAT PRACOWNICZY 
- COMMUNITY DAY

PARTNERSTWO z  Fabryką  Levi  Strauss  Poland Sp. z o.o. w Płocku


2015


Ku zrównoważonej przyszłości
społeczności lokalnych Mazowsza i Kujaw


dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Strona projektu
http://www.rceeplock.pl/inicjatywy


OBSZARY NATURA 2000 WOLNE OD ODPADÓW

- dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 7.110,00 zł


Dofinansowano w ramach konkursu 
"TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM"
NATURA 2000 - SZANSĄ DLA ROZWOJU REGIONU PŁOCKIEGO

dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 22563,00 zł

Natura 2000 - naszą szansą

Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Konkursy pn. Natura 2000

dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 6400,00 zł

Natura 2000 - szansą dla rozwoju Płocka


Warsztaty dla rad osiedli, mieszkańców pn. "Jak racjonalnie gospodarować odpadami w Płocku, jak ograniczyć niską emisję zanieczyszczeń"

Jak racjonalnie gospodarować ... - pobierz prezentację

 

Sfinansowano ze środków Gminy Miasto Płock


Kampania "Sprzątanie Świata 2015"

Patronat:


Organizatorzy:

----

DZIĘKUJEMY

----

Worki i rękawiczki zakupiono ze środków:


Dzień Ziemi 2015

Gimnazjum Nr 6 w Płocku - Gmina Miasto Płock.

2014

Natura 2000 - naszą szansą

Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Eko warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu Mazowsza

dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 14500,00 zł

Umowa dotacji nr 0731/14/EE/D z dnia 30/10/2014r


Konkursy pn. "Natura 2000 - naszą szansą"

dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10000,00 zł

Umowa dotacji nr 0636/14/EE/D z dnia 08/10/2014r


Program edukacyjny - Obszary Natura 2000 a odpady

dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 40320,00 zł

Umowa dotacji nr 0112/14/EE/D z dnia 25/06/2014r


Bliżej śmieci - dalej od nieporządku

Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie


2013

Natura 2000 - naszą szansą

Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Zostań przyjacielem wody

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego FIO

FIO


Konkursy ekologiczne "Wygrać z odpadami"

dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10000,00 zł


Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa na rzecz
dzieci i młodzieży - warsztaty ekologiczne

dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 17500,00 zł


Bliżej śmieci - dalej od nieporządku

dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13600,00 zł


Bliżej śmieci - dalej od nieporządku

Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie


2012


Sprzątanie Świata 2012

 


Mieszkańcy w środowisku przyrodniczym

dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11100,00 zł

Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa na rzecz
dzieci i młodzieży - II etap

dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 40600,00 zł

Przygotowanie i wydruk publikacji: 
"Dolina Wisły Płockiej szansą dla ekoturystyki"

dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 21000,00 zł

Przygotowanie i wydruk publikacji: 
"Ku zrównoważonej przyszłości Mazowsza Płockiego"

dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 17000,00 zł


2010 - 2012

"Dofinansowanie instytucjonalne pozarządowych organizacji ekologicznych na lata 2010/2012"

NFOSiGW

finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2010 - 2012

"Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej"

NFOSiGW

finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


2011

" Wisła - rzeka polska i płocka"

dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 16540,00 zł


2011

"Obszary Natura 2000 szansą zrównoważonej turystyki
Mazowsza Płockiego"

dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 15000,00 zł


2011

Sprzątanie Świata 2011

współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach projektu "Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa na rzecz dzieci i młodzieży"


"Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa
na rzecz dzieci i młodzieży"

dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 25000,00 zł


2011

II edycja Programu "Działaj Lokalnie VII"


2011
"Zróbmy to dla Wisły"

Program realizowany przez
Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku
we współpracy z
Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

NFOSiGW

finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Nasi partnerzy

NFOSiGW