Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Seminarium PDF Print E-mail

Seminarium dla organizacji pozarządowych, nauczycieli, gmin "Wzmacnianie edukacji nt. różnorodności biologicznej" realizowane w ramach projektu "Dofinansowanie instytucjonalne pozarządowych organizacji ekologicznych na lata 2010/2012" finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Termin: 22 - 23 października 2010 roku.

Godzina rozpoczęcia: 10.00

Miejsce realizacji warsztatów:

• Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku, Zielona Szkoła w Sendeniu, Sendeń Mały 2/2, 09-520 Łąck - warsztaty stacjonarne.

• Teren Nadleśnictwa Łąck, Gostynińsko Włocławski Park Krajobrazowy.

Uczestnicy: 29 osób – przedstawiciele organizacji ekologicznych, nauczyciele, przedstawiciele gmin, parków krajobrazowych z województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego.

Program:

22 października 2010 roku
1. Rok 2010 Światowy Rok Różnorodności Biologicznej ONZ - promocja obchodów i podnoszenie świadomości społecznej poprzez programy - pobierz prezentacje
2. Ochrona bioróżnorodności na Mazowszu, Kujawach i Ziemi Kutnowskiej. - pobierz prezentacje
Trener: Anna Kalinowska.
3. Możliwości wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji przyrodniczej i ekologicznej. - pobierz prezentacje
4. Nawigacja satelitarna, GPS, jako narzędzie pozyskiwania danych o stanie środowiska przyrodniczego. - pobierz prezentacje
Trener: Janina Kawałczewska.

23 października 2010 roku
1. Edukacja i podnoszenie świadomości dot. środowiska ożywionego i różnorodności biologicznej. - pobierz prezentacje
Wprowadzenie do prowadzenia obserwacji fenologicznych drzew.
- Zasady monitoringu faz fenologicznych wybranych gatunków drzew.
- Gra - rozpoznawanie faz fenologicznych.
- Korzystanie z międzynarodowej strony internetowej projektu BEAGLE.
 · Przykłady zastosowania serwisu Google Earth w edukacji przyrodniczej i ekologicznej.
 · Możliwości wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji przyrodniczej i ekologicznej.
 · Nawigacja satelitarna, GPS, jako narzędzie pozyskiwania danych o stanie środowiska przyrodniczego.
Trener: Anna Batorczak.
2.Dostępne programy i materiały edukacyjne służące edukacji na rzecz różnorodności biologicznej - Anna Batorczak. - pobierz prezentacje
Omówienie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli.
- Korzystanie z międzynarodowej strony internetowej projektu BEAGLE.
- Korzystanie z poradnika: Różnorodność biologiczna - szkolne obserwacje przyrodnicze a praktyka zrównoważonego rozwoju przekazanego przez Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego
- Omawianie tematyki różnorodności biologicznej w ramach realizacji podstawy programowej.
- Inne dostępne programy i materiały edukacyjne służące edukacji na rzecz różnorodności biologicznej.
Trener: Anna Batorczak.
5. Tematyka różnorodności biologicznej w ramach realizacji podstawy programowej.
Poznanie walorów przyrodniczych Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego, rezerwatów przyrody - zajęcia terenowe na ścieżce dydaktycznej z zastosowaniem odbiorników GPS. - pobierz prezentacje
Trener: Janina Kawałczewska.

Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymali certyfikat oraz poradnik pn.: "Na spotkanie różnorodności biologicznej. Szkolne obserwacje drzew - Poradnik Nauczyciela" klucze do prowadzenia monitoringu faz fenologicznych wybranych gatunków drzew.

Karta zgłoszeniowa na seminarium - pobierz ...

RCEE w Płocku realizuje projekt mający na celu wsparcie instytucjonalne pozarządowych organizacji ekologicznych, finansowany ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

NFOSiGW


Nasi partnerzy

NFOSiGW