Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Ekologiczny mieszkaniec
Rozwój organizacji
Spalanie odpadów
Woda
Natura 2000
Bliżej śmieci
Dwa Brzegi
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Archiwum RCEE
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Zróbmy to dla Wisły PDF Print E-mail

Jest to program realizowany przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku we współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Głównym celem projektu jest:
- poznanie walorów przyrodniczo - krajobrazowych rzeki Wisły jej bioróżnorodności, wykształcenie właściwych postaw i zachowań dzieci, młodzieży,
- doskonalenie i podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ochrony wód ze szczególnym uwzględnieniem roli Wisły,
- kształcenie umiejętności tworzenia przez nauczycieli własnych scenariuszy zajęć, które zostaną wykorzystane podczas zajęć z dziećmi.

Działania przewidziane w projekcie:
1. Warsztaty dla nauczycieli "Zaprzyjaźnij się z Wisłą" 26 - 27 listopad 2010r.
- pobierz zaproszenie
2. Warsztaty dla dzieci i młodzieży "Zostań przyjacielem rzeki".
- pobierz program warsztatów
3. Konkurs plastyczny "Z czym kojarzy mi się Wisła" dla dzieci i młodzieży.
- pobierz regulamin
4. Konkurs artystyczny "Walory przyrodnicze rzek mojego województwa" - czytaj ...
5. Happening "Dla Wisły" - tematem przewodnim happeningu "Dla Wisły" będzie:
- promowanie walorów przyrodniczych Wisły,
- zwrócenie uwagi na problemy związane z gospodarką wodną,
- prowadzenie zdrowego stylu życia.
Happening odbędzie się we Włocławku, Łodzi, Płocku. Na miesiąc przed happeningami zostanie ogłoszony konkurs na przygotowanie prezentacji artystycznej dla każdego województwa osobno. Powołana komisja w każdym Ośrodku Edukacji Ekologicznej wyłoni 8 najciekawszych prezentacji, które zostaną przedstawione na happeningu a szkoła otrzyma nagrodę np. sprzęt RTV, programy komputerowe lub książki. 
6.. Konferencja "Zrównoważony rozwój polskich rzek". Konferencja skierowana jest do nauczycieli, edukatorów, społeczności lokalnej oraz do przedstawicieli władz samorządowych i rządowych związanych z gospodarką wodną. 


Tytuły referatów:
- Opis projektu, osiągnięte rezultaty.
- Jakość polskich rzek.
- Zbiorniki wodne jako ekosystemy.
- Koncepcje zagospodarowania Wisły.
- Wartości przyrodnicze dużych rzek Polski: zagrożenia i możliwości ochrony.
- Zrównoważony rozwój Polskich rzek, a odnawialne źródła energii.
- Edukacja ekologiczna warunkiem zrównoważonego rozwoju.
- Konspekty zajęć przygotowane przez nauczycieli.

NFOSiGW

finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Nasi partnerzy

NFOSiGW