Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

Zrbmy to dla Wisy PDF Print E-mail

Jest to program realizowany przez Wocawskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Wocawku we wsppracy z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku, finansowany ze rodkw Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Gwnym celem projektu jest:
-poznanie walorw przyrodniczo- krajobrazowych rzeki Wisy jej biornorodnoci, wyksztacenie waciwych postaw i zachowa dzieci, modziey,
-doskonalenie i podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ochrony wd ze szczeglnym uwzgldnieniem roli Wisy,
-ksztacenie umiejtnoci tworzenia przez nauczycieli wasnych scenariuszy zaj, ktre zostan wykorzystane podczas zaj z dziemi.

Dziaania przewidziane w projekcie:
1.Warsztaty dla nauczycieli "Zaprzyjanij si z Wis" 26 - 27 listopad 2010r.
- pobierz zaproszenie
2.Warsztaty dla dzieci i modziey "Zosta przyjacielem rzeki".
- pobierz program warsztatw
3.Konkurs plastyczny "Z czym kojarzy mi si Wisa" dla dzieci i modziey.
- pobierz regulamin
4.Konkurs artystyczny"Walory przyrodnicze rzek mojego wojewdztwa"- czytaj ...
5. Happening "Dla Wisy" - tematem przewodnim happeningu "Dla Wisy" bdzie:
-promowanie walorw przyrodniczych Wisy,
-zwrcenie uwagi na problemy zwizane z gospodark wodn,
-prowadzenie zdrowego stylu ycia.
Happening odbdzie si we Wocawku, odzi, Pocku. Na miesic przed happeningami zostanie ogoszony konkurs na przygotowanie prezentacji artystycznej dla kadego wojewdztwa osobno. Powoana komisja w kadym Orodku Edukacji Ekologicznej wyoni 8 najciekawszych prezentacji, ktre zostan przedstawione na happeningu a szkoa otrzyma nagrod np. sprzt RTV, programy komputerowe lub ksiki.
6..Konferencja "Zrwnowaony rozwj polskich rzek". Konferencja skierowana jest do nauczycieli, edukatorw, spoecznoci lokalnej oraz do przedstawicieli wadz samorzdowych i rzdowych zwizanych z gospodark wodn.


Tytuy referatw:
-Opis projektu, osignite rezultaty.
-Jako polskich rzek.
-Zbiorniki wodne jako ekosystemy.
-Koncepcje zagospodarowania Wisy.
-Wartoci przyrodnicze duych rzek Polski: zagroenia i moliwoci ochrony.
-Zrwnowaony rozwj Polskich rzek, a odnawialne rda energii.
-Edukacja ekologiczna warunkiem zrwnowaonego rozwoju.
-Konspekty zaj przygotowane przez nauczycieli.

NFOSiGW

finansowany ze rodkw Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Nasi partnerzy

NFOSiGW