Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Zróbmy to dla Wisły PDF Print E-mail

Jest to program realizowany przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku we współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Głównym celem projektu jest:
- poznanie walorów przyrodniczo - krajobrazowych rzeki Wisły jej bioróżnorodności, wykształcenie właściwych postaw i zachowań dzieci, młodzieży,
- doskonalenie i podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ochrony wód ze szczególnym uwzględnieniem roli Wisły,
- kształcenie umiejętności tworzenia przez nauczycieli własnych scenariuszy zajęć, które zostaną wykorzystane podczas zajęć z dziećmi.

Działania przewidziane w projekcie:
1. Warsztaty dla nauczycieli "Zaprzyjaźnij się z Wisłą" 26 - 27 listopad 2010r.
- pobierz zaproszenie
2. Warsztaty dla dzieci i młodzieży "Zostań przyjacielem rzeki".
- pobierz program warsztatów
3. Konkurs plastyczny "Z czym kojarzy mi się Wisła" dla dzieci i młodzieży.
- pobierz regulamin
4. Konkurs artystyczny "Walory przyrodnicze rzek mojego województwa" - czytaj ...
5. Happening "Dla Wisły" - tematem przewodnim happeningu "Dla Wisły" będzie:
- promowanie walorów przyrodniczych Wisły,
- zwrócenie uwagi na problemy związane z gospodarką wodną,
- prowadzenie zdrowego stylu życia.
Happening odbędzie się we Włocławku, Łodzi, Płocku. Na miesiąc przed happeningami zostanie ogłoszony konkurs na przygotowanie prezentacji artystycznej dla każdego województwa osobno. Powołana komisja w każdym Ośrodku Edukacji Ekologicznej wyłoni 8 najciekawszych prezentacji, które zostaną przedstawione na happeningu a szkoła otrzyma nagrodę np. sprzęt RTV, programy komputerowe lub książki. 
6.. Konferencja "Zrównoważony rozwój polskich rzek". Konferencja skierowana jest do nauczycieli, edukatorów, społeczności lokalnej oraz do przedstawicieli władz samorządowych i rządowych związanych z gospodarką wodną. 


Tytuły referatów:
- Opis projektu, osiągnięte rezultaty.
- Jakość polskich rzek.
- Zbiorniki wodne jako ekosystemy.
- Koncepcje zagospodarowania Wisły.
- Wartości przyrodnicze dużych rzek Polski: zagrożenia i możliwości ochrony.
- Zrównoważony rozwój Polskich rzek, a odnawialne źródła energii.
- Edukacja ekologiczna warunkiem zrównoważonego rozwoju.
- Konspekty zajęć przygotowane przez nauczycieli.

NFOSiGW

finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Nasi partnerzy

NFOSiGW