Strona Główna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiały szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatności

Seminarium "Polityka energetyczna..." PDF Print E-mail

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku zaprasza do udziału w seminarium nt. "Polityka energetyczna świata, Unii Europejskiej i Polski".
Seminarium przeprowadzą; dr Zbigniew Karaczun - SGGW w Warszawie, Dariusz Ciarkowski - Mazowiecka Agencja Energetyczna, Janina Kawałczewska - RCEE w Płocku.
Odbędzie się ono w dniu 7 lutego 2011r. w godz. 1000 - 1400 w sali konferencyjnej RCEE w Płocku ul. Stary Rynek 20.
Seminarium jest elementem projektu pn. "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej" finansowanego ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

Tematyka seminarium:
1.Ustalenia Konwencji klimatycznych. - pobierz ...
2.Europejska strategia dla energii.
3.Europejski pakiet energetyczny 3x20 i jego konsekwencje dla Polski.
4.Dyrektywa 2001/77/WE z 27 września 2001r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. - pobierz ...
5.Energia z elektrowni atomowych w świecie. - pobierz ...
6.Bilans energetyczny Polski. Energetyka konwencjonalna w Polsce - możliwości i problemy jej rozwoju. - pobierz ...
7.Prawne i ekonomiczne uwarunkowania energetyki odnawialnej. - pobierz ...
8.Możliwości korzystania z energii pochodzącej z energetyki atomowej w Polsce. - pobierz ...

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 lutego 2011 roku telefonicznie pod nr tel. 24 268 37 74 lub e-mail:NFOSiGW

finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Nasi partnerzy

NFOSiGW