Strona Gwna
O nas
Programy
Konkursy
Inicjatywy obywatelskie
Materiay szkoleniowe
Publikacje
Wolontariat
Galeria
Linki
Kontakt
RODO
Polityka Prywatnoci

Konkursy PDF Print E-mail

07.05.2019r.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku oraz Szkoa Podstawowa Nr 14 w Pocku ogasza wyniki KONKURSU GRANTOWEGO pn. "Chronimy powietrze - chronimy gatunki zagroone"

-LISTA DOFINANSOWANYCH PROJEKTW


Realizacja projektw: od 06 maja 2019r. do 10 czerwca 2019r.

Zasig: miasto Pock.
Uczestnicy: przedszkola, szkoy podstawowe i ponadpodstawowe z terenu miasta Pocka.

Przedmiot konkursu:

- propagowanie dziaa zwizanych z ochron powietrza,
- popularyzacja wiedzy na temat ycia pszcz i ich znaczenia dla ycia czowieka i przyrody,
- zwrcenie uwagi na problem masowego wymierania pszcz i uwraliwienie na potrzeb ochrony owadw zapylajcych,
- angaowanie si w dziaania wspierajce edukacj ekologiczn,
- udzia podczas happeningu dla ogu spoeczestwa pn. "Chronimy powietrze - chronimy gatunki zagroone" organizowanego w dniu 4 czerwca 2019r.


Do pobrania:

- Sprawozdanie merytoryczne

- Sprawozdanie finansowe

- Wniosek o dotacje

- Regulamin konkursu

17.04.2019r.

KONKURS GRANTOWY pn. "Chronimy powietrze - chronimy gatunki zagroone"

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku
oraz Szkoa Podstawowa Nr 14 w Pocku


zapraszaj


przedszkola, szkoy podstawowe i ponadpodstawowe
z terenu miasta Pocka


do udziau w konkursie grantowym "Chronimy powietrze - chronimy gatunki zagroone"

w ramach obchodw Dnia Ziemi oraz wiatowego Dnia Ochrony rodowiska.


Termin skadania wnioskw: 30 kwietnia 2019r.

Do pobrania:
Regulamin konkursu - pobierz...
Wniosek o dotacje - pobierz...

--------------------------------------------------------------------------------------

05.02.2019r.

Zapraszamy do udziau w konkursach

- "Pszczeli wiat" - konkurs plastyczny

Cel konkursu:
- popularyzacja wiedzy na temat ycia pszcz,
- ich znaczenie dla ycia czowieka i przyrody,
- wymiana dowiadcze i poszerzanie wiedzy z zakresu technik plastycznych,
- rozwijanie wraliwoci plastycznej.

Przedmiot konkursu: wykonanie pracy plastycznej dowoln technik w formacie A4 lub A3 zgodn z celami konkursu.

Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli oraz dzieci i modziey szkolnej z przedszkoli, szk podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Pocka.
Uczestnik konkursu musi by take mieszkacem miasta Pocka.

Dostarczenie prac konkursowych: 15 maja 2019r.
(osobicie do godz. 14.30 -
RCEE w Pocku, ul. 1 Maja 7b lub poczt - decyduje data dorczenia)

Regulamin konkursu - pobierz ...

------------------------------------------------------------------------------------
- "Pszczeli wiat" - konkurs artystyczny

Konkurs adresowany jest do przedszkoli oraz szk podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Pocka.

Zadaniem szk/przedszkoli biorcych udzia w konkursie jest przygotowanie program artystycznego (scenka tematyczna, teatrzyk, piosenka, inscenizacja) w zakresie ochrony pszcz o zaprezentowanie ich podczas podsumowania projektu "Pszczeli wiat".

Dostarczenie prac konkursowych: 15 maja 2019r.
(osobicie do godz. 14.30 -
RCEE w Pocku, ul. 1 Maja 7b lub poczt - decyduje data dorczenia)

Regulamin konkursu - pobierz ...


Konkursy realizowane przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku
w ramach projektu
pn. "Pszczeli wiat"

Projekt dofinansowano ze rodkw Fundacji "Fundusz Grantowy dla Pocka"
ZAKOCZONE KONKURSY

03.09.2018r.

22 wrzenia - Dzie bez samochodu
"Dzie bez samochodu" to kampania proekologiczna corocznie obchodzona 22 wrzenia, ktrej celem jest zmniejszenie iloci spalin wytwarzanych przez poruszajce si samochody.
Podczas tego dnia zachca si kierowcw do rezygnacji z samochodw chocia przez dob, a promuje si i motywuje do korzystania z alternatywnych rodkw transportu tj. transportu publicznego, rowerw.
Celem kampanii "Dzie bez samochodu" jest rozpropagowanie informacji o negatywnych skutkach nadmiernego uywania samochodw, przekonanie spoeczestwa do alternatywnych rodkw transportu, promocja transportu publicznego oraz pokazanie, e ycie bez samochodu jest moliwe.
22 wrzenia - Dzie bez samochodu - to kampania koczca Tydzie Zrwnowaonego Transportu.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku zaprasza przedszkola i szkoy podstawowe oraz ponadpodstawowe z terenu miasta Pocka do udziau w konkursach:

1. konkurs plastyczny "Dzie bez samochodu" - rozstrzygnity

- pobierz pdf
- pobierz docx

Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli oraz dzieci i modziey szkolnej ze szk podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Pocka.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dowoln technik w formacie A-4 lub A-3, zgodnej z celami konkursu tzn. praca powinna zachca kierowcw do rezygnacji z uytkowania samochodw, promujc i zachcajc do korzystania z komunikacji miejskiej lub rowerw, spacerw.
Dostarczenie prac konkursowych do 30 wrzenia 2018r.

2. konkurs "Dzie bez samochodu" - akcje edukacyjne -rozstrzygnity

- pobierz pdf
- pobierz docx

Konkurs skierowany jest do przedszkoli oraz szk podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Pocka.
Zadaniem szk/przedszkoli biorcych udzia w konkursie jest przygotowanie dziaa edukacyjnych w zakresie szkodliwoci zanieczyszcze, haasu komunikacyjnego i zbyt duego natenia ruchu wynikajcego z naduywania samochodu jako indywidulanego rodka transportu w miecie, zachcenie do korzystania z innych ni samochd sposobw przemieszczania si oraz popularyzacja kampanii "Dzie bez samochodu".
Przykadowe dziaania: inscenizacje, wystpy artystyczne, wystawy, przemarsze, happeningi.

Najlepsze programy przeprowadzone przez szkoy/przedszkola zostan nagrodzone. Nagrody rzeczowe to OCZYSZCZACZE POWIETRZA.
Dostarczenie prac konkursowych do 30 wrzenia 2018r.

Konkursy realizowane s w ramach projektu edukacyjnego pn. "Powietrze! - miej wpyw na to czym oddychasz - wsplnie o powietrze dbamy".
Projekt dofinansowano ze rodkw Miasta Pock.16.06.2018r.

Konkurs ekologiczny dla dzieci i modzieyz terenu Powiatu Pockiego - II Etap -rozstrzygnity

Konkurs ekologiczny dla dzieci i modziey z terenu Powiatu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 O Priorytetowa V "Gospodarka przyjazna rodowisku" Dziaanie 5.4 "Ochrona biornorodnoci".

W dniu 07 czerwca 2018r. Komisja Konkursowa skadajca si z przedstawicieli Powiatu Pockiego
oraz Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku rozstrzygna konkurs fotograficzny skierowany do dzieci i modziey uczcych si w szkoach podstawowych i rednich
na terenie powiatu pockiego.


Na konkurs wpyno cznie 656 prac fotograficznych

LIST LAUREATW i WYRӯNIONYCH w Konkursie ekologicznym dla dzieci i modziey z terenu Powiatu Pockiego - II etap - pobierz pdf ...

Uroczyste podsumowanie konkursu, odbyo si 15 czerwca 2018r. w Orodku Rehabilitacji Zwierzt Lenych w Leniczwce w Miszewie Murowanym - czytaj wicej ...

O podsumowaniu konkursu pisz na portalplock.pl - czytaj ...


26.04.2018r.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku we wsppracy ze Szko Podstawow Nr 14 im. prof. Wadysawa Szafera w Pocku ogosi konkurs grantowy pn. "Nasze powietrze - nasza wsplna sprawa" w ramach obchodw Dnia Ziemi oraz wiatowego Dnia Ochrony rodowiska

-LISTA DOFINANSOWANYCH PROJEKTW


Realizacja projektw: od 16 kwietnia 2018r. do 08 czerwca 2018r.

Zasig: miasto Pock.
Uczestnicy: przedszkola, szkoy podstawowe i ponadpodstawowe z terenu miasta Pocka.

Przedmiot konkursu:
Projekt dziaa na rzecz ochrony powietrza oraz propozycji podjtych dziaa w tej dziedzinie.

Cele konkursu:
- propagowanie dziaa zwizanych z ochron powietrza,
- angaowanie si w dziaania wspierajce edukacj ekologiczn,
- udzia w podczas happeningu dla ogu spoeczestwa pn. "Nasze powietrze - nasza wsplna sprawa" organizowanego w dniu 5 czerwca 2018r.

Wnioski opisujce projekty naley zoy w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku ul. 1 Maja 7B, 09-402 Pock.

Do pobrania:

- Sprawozdanie merytoryczne

- Sprawozdanie finansowe

- Wniosek konkursu"Nasze powietrze - nasza wsplna sprawa"

- Regulamin konkursu "Nasze powietrze - nasza wsplna sprawa"


Konkurs grantowy "Nasze powietrze - nasza wsplna sprawa" finansowany ze rodkw Szkoy Podstawowej Nr 14 w Pock - Gminy Miasto Pock


11.01.2018r.

Zaproszenie do udziau w konkursie ekologicznym dla dzieci i modziey
z terenu Powiatu Pockiego - II ETAP

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku dziaajc na zlecenie Powiatu Pockiego zaprasza do udziau w konkursie ekologicznym z dziedziny nauki skierowanym do dzieci i modziey z terenu Powiatu Pockiego.


Konkurs realizowany jest w ramach zadania pn.: "Organizacja i przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla dzieci i modziey z terenu Powiatu oraz promocja Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 O Priorytetowa V "Gospodarka przyjazna rodowisku" Dziaanie 5.4 "Ochrona biornorodnoci".

Termin nadsyania prac: do 25 maja 2018r.

Konkurs skierowany jest do dzieci i modziey uczcych si w szkoach podstawowych i rednich na terenie powiatu pockiego.

PRZEDMIOT KONKURSU
1. Prace fotograficzne w trzech kategoriach tematycznych flora, fauna, krajobraz powiatu pockiego - konkurs indywidualny dla uczniw szk podstawowych i rednich z powiatu pockiego.

2. Prace fotograficzne w trzech kategoriach tematycznych flora, fauna i krajobraz - konkurs zespoowy - dla dwch kategorii wiekowych: szkoy podstawowe i rednie powiatu pockiego.

Do pobrania:
Regulamin, karta zgoszeniowa oraz owiadczenie

- pobierz...

- pobierz...11.06.2017r.

Konkurs ekologiczny dla dzieci i modzieyz terenu Powiatu Pockiego -rozstrzygnity

Konkurs ekologiczny dla dzieci i modziey z terenu Powiatu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 O Priorytetowa V "Gospodarka przyjazna rodowisku" Dziaanie 5.4 "Ochrona biornorodnoci".

W dniu 30 maja 2017r. Komisja Konkursowa skadajca si z przedstawicieli Powiatu Pockiego
oraz Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku rozstrzygna konkurs fotograficzny skierowany do dzieci i modziey uczcych si w szkoach podstawowych i rednich
na terenie powiatu pockiego.


Na konkurs wpyno cznie 479 prac fotograficznych - czytaj wicej ...

Uroczyste podsumowanie konkursu, odbyo si w dniu 9 czerwca 2017r.
w Leniczwce Brwilno -
czytaj wicej ...

O podsumowaniu konkursu pisz na portalu eplock.pl - http://eplock.pl/...
29.04.2016r.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku i Gimnazjum Nr 6 w Pocku
ogasza Laureatw konkursu grantowego "Wybierz zrwnowaony styl ycia"
organizowanego w ramach obchodw Dnia Ziemi
oraz wiatowego Dnia Ochrony rodowiska

Lista Laureatw -pobierz ...

Konkurs grantowy "Wybierz zrwnowaony styl ycia"
finansowany ze rodkw Gimnazjum Nr 6 w Pocku - Gminy Miasto Pock


Dokumenty rozliczeniowe

Sprawozdanie merytoryczne - pobierz ...
Sprawozdanie finansowe - pobierz ...


12.04.2016r.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku we wsppracy z Gimnazjum Nr 6 w Pocku zapraszaj do udziau w konkursie grantowym pn.: "Wybierz zrwnowaony styl ycia" organizowanym w ramach obchodw Dnia Ziemi oraz wiatowego Dnia Ochrony rodowiska.

Termin realizacji: od 02 maja 2016r. do 10 czerwca 2016r.

Uczestnicy:
przedszkola, szkoy podstawowe, gimnazjalne i szkoy ponadgimnazjalne
z terenu miasta Pocka.

Przedmiot konkursu:
- Projekt dziaa na rzecz zrwnowaonego stylu ycia oraz propozycji podjtych dziaa w tej dziedzinie.
- W ramach konkursu mona wnioskowa o grant w wysokoci od 500,00 z do 800,00 z na realizacj zada w rodowisku lokalnym - na terenie przedszkola, szkoy, osiedla, angaujc jak najwiksza liczb osb.

Cele konkursu:

- propagowanie zrwnowaonego stylu ycia,
- angaowanie si w dziaania wspierajce edukacj ekologiczn, dbao o ochron rodowiska,
- prezentacja projektw dla ogu spoeczestwa podczas happeningu pn. "Wybierz zrwnowaony styl ycia" na Placu Starego Rynku w Pocku organizowanego w dniu 10 czerwca 2016r.

Wnioski opisujce projekty naley zoy w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku 09-402 Pock, ul. 1 Maja 7B w terminie do 27 kwietnia 2016 roku o godzinie 15.00.

Zapraszamy
Zesp RCEE w Pocku,
Dyrektor Gimnazjum Nr 6 w Pocku

Do pobrania:

-> Regulamin konkursu - pobierz ...

-> Wniosek aplikacyjny -pobierz ...

Konkurs grantowy "Wybierz zrwnowaony styl ycia"

finansowany ze rodkw Gimnazjum Nr 6 w Pocku - Gminy Miasto Pock

ARCHIWUM

W dniu 14 wrzenia 2015r. odbyy si warsztaty dla nauczycieli - szkolnych koordynatorw Kampanii oraz wsporganizatorw Kampanii w Pockim Obszarze Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Do pobrania:

-> Sprawozdanie z Kampanii Sprztanie wiata 2015 - pobierz ...

-> Regulamin konkursu Obszary Natura 2000 wolne od odpadw - pobierz ...

-> Regulamin konkursu Dziecice rady na odpady - pobierz ...

Terminy: do 20 padziernika 2015r.

-> Ankieta dla mieszkacw Pocka - pobierz ...

-> Konkurs plastyczny na plakat promujcy racjonalne zakupy - zobacz ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014.04.28

Wyniki konkursu grantowego
pn. "Z energi zmiemy rda" organizowanym w ramach obchodw Dnia Ziemi
oraz wiatowego Dnia Ochrony rodowiska

-> LISTA DOFINANSOWANYCH PLACWEK - pobierz ...

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku we wsppracy z Gimnazjum Nr 6 w Pocku zaprasza do udziau w konkursie grantowym pn. "Z energi zmiemy rda" organizowanym w ramach obchodw Dnia Ziemi oraz wiatowego Dnia Ochrony rodowiska.

Termin realizacji - od 28 kwietnia 2015r. do 8 czerwca 2015 r.
Uczestnicy: przedszkola, szkoy podstawowe, gimnazjalne i szkoy ponadgimnazjalne
z terenu miasta Pocka.

Przedmiot konkursu:
- Projekt dziaa na rzecz budowania wiadomoci ekologicznej oraz odpowiedzialnoci dzieci, modziey i dorosych za rodowisko przyrodnicze.
- W ramach konkursu mona wnioskowa o grant w wysokoci od 500,00 do 800,00 z na realizacj zada w rodowisku lokalnym - na terenie przedszkola, szkoy, osiedla, angaujc jak najwiksza liczb osb.

Cele konkursu:
- propagowanie wiedzy przyrodniczej, dostrzeganie zalenoci midzy czowiekiem, a otaczajcym go rodowiskiem, a przede wszystkim wychowywanie dzieci, modziey i dorosych w poszanowaniu przyrody i ksztatowanie postaw proekologicznych w zakresie ochrony klimatu,
- uwiadamiania problematyki zmian klimatycznych powodowanych rosncym wykorzystaniem zasobw naturalnych, bdcych efektem zaspokojenia obecnego modelu produkcji i konsumpcji rwnie na poziomie gospodarstw domowych,
- prezentacja projektw dla ogu spoeczestwa podczas happeningu pn. "Z energi zmiemy rda" na Placu Starego Rynku w Pocku organizowanego w dniu 8 czerwca 2015 r.

Konkurs grantowy finansowany ze rodkw Gimnazjum Nr 6 w Pocku - Gminy Miasto Pock.


2014.04.15

Konkursy:

I. Oglnopolski konkurs na opracowanie scenariusza zaj zwizanych z edukacj spoeczestwa na obszarze Natura 2000.

Regulamin i karta zgoszeniowa -pobierz ...

II. Oglnopolski konkurs"Obszar Natura 2000 szans dla rozwoju naszej gminy"

Regulamin i karta zgoszeniowa -pobierz ...

Projekt "Natura 2000 - nasz szans" finansowany ze rodkw Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


2014.09.11

Konkurs pn. "Stranicy Natury" na najlepiej przeprowadzon Kampani Sprztanie wiata 2014 dla przedszkoli oraz szk podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu woj. mazowieckiego. -Regulamin do pobrania

Cele:
1. Wyzwolenie wrd lokalnych spoecznoci aktywnoci do dziaa na rzecz ochrony rodowiska, szczeglnie w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami na obszarach Natura 2000.
2. Promocja aktywnej edukacji ekologicznej oraz dziaa dzieci, modziey i spoecznoci szkolnej na rzecz ochrony rodowiska w ramach Kampanii Sprztanie wiata 2014.

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest reporta z przeprowadzonej kampanii edukacyjnej w zakresie waciwego gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarach Natura 2000 w formie:
- filmu (3-5 min),
- zdj obrazujcych Kampani wraz z opisem przedstawionych w formie kroniki lub prezentacji multimedialnej.

Termin realizacji: zakoczony


Sprawozdanie z Kampanii "Sprztanie wiata 2014" -pobierz ...


2014.04.10

Konkurs grantowy pn. "Zmieniaj nawyki - nie klimat!"

Organizatorzy: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku,
Gimnazjum Nr 6 w Pocku


Termin realizacji: od 21 kwietnia 2014r. do 30 maja 2014r.

Zasig: miasto Pock.

Uczestnicy: przedszkola, szkoy podstawowe, gimnazjalne
i szkoy ponadgimnazjalne z terenu miasta Pocka.

Przedmiot konkursu
Projekt dziaa na rzecz budowania wiadomoci ekologicznej oraz odpowiedzialnoci dzieci, modziey i dorosych za rodowisko przyrodnicze zwaszcza w zakresie powstrzymania
globalnego ocieplenia klimatu, przedstawienie form ochrony klimatu
oraz propozycji podjtych dziaa w tej dziedzinie.

Termin skadania wnioskw: upyn

Do pobrania wzory sprawozda z realizacji konkursu:

Sprawozdanie merytoryczne -pobierz ...

Sprawozdanie finansowe -pobierz ...


Regulamin konkursu - pobierz ...

Wniosek aplikacyjny - pobierz ...


Konkurs grantowy "Zmieniaj nawyki - nie klimat!" finansowany ze rodkw Gimnazjum Nr 6 w Pocku - Gminy Miasto Pock.


Konkurs grantowy "Elektroodpady - proste zasady"

aktywizujcy mieszkacw do dziaa zwizanych
z zuytym sprztem elektrycznym i elektronicznym.

Organizatorzy: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku,
Gimnazjum nr 6 im. prof. Wadysawa Szafera w Pocku.

Uczestnicy: przedszkola, szkoy podstawowe, gimnazjalne i szkoy ponadgimnazjalne
z terenu miasta Pocka.

Termin skadania wnioskw: do 20 maja 2013r. (upyn)

Regulamin konkursu - pobierz ...

Wniosek o dotacj - pobierz ...

Nagrody: dotacje w kwocie od 500,00 do 800,00 z na dofinansowanie projektw.
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest prezentacja projektu podczas warsztatw
pn.
"Elektroodpady - proste zasady" w dniu06czerwca 2013r.

Do rozliczenia dotacji:

Sprawozdanie merytoryczne - pobierz ...

Sprawozdanie finansowe - pobierz ...

Konkurs grantowy "Elektroodpady - proste zasady"finansowany ze rodkw Gimnazjum Nr 6 w Pocku - Gminy Miasto Pock.


Konkurs plastyczny - ekologiczny pn. "Jestem przyjacielem Ziemi - chroni rodowisko".
- regulamin ...

-> Laureaci konkursu - zobacz ...

Termin: upyn

Konkurs finansowany jest ze rodkw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Powiatu Pockiego.


Konkurs pn."Pomagajmy Ziemi codziennie" na najlepiej przeprowadzon kampani Sprztanie wiata 2012 dla przedszkoli oraz szk podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. -regulamin ...

-> Laureaci konkursu - zobacz ...

Termin: upyn

Konkurs finansowany jest ze rodkw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Powiatu Pockiego.Konkurspn."Audyt energetyczny szkoy"

Uczestnikami mog by szkoy z terenu regionu pockiego, wocawskiego i kutnowskiego, ktrych dyrektorzy po zapoznaniu si z Regulaminem potwierdz pisemnie ch uczestnictwa w Konkursie, przesyajc zgoszeniedo dnia 13 kwietnia 2012r. na adres RCEE w Pocku. -pobierz regulamin ...

-> Laureaci konkursu - zobacz ...

Termin: upyn

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt "Czowiek - energia - rodowisko. Zrwnowaona przyszo Mazowsza, Kujaw i Ziemi dzkiej"


Konkurs fotograficzny pn.: "Odnawialne rda energii a przyroda i czowiek na Mazowszu, Kujawach i Ziemi dzkiej" - regulamin

-> Laureaci i wyrnieni w konkursie fotograficznym - zobacz ...

-> Prezentacja zwyciskich prac konkursowych - zobacz ...

Termin: upyn

Uczestnicy: uczniowie szk podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu wojewdztwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i dzkiego (dwie kategorie wiekowe) - region pocki, wocawski, kutnowski.

Przedmiot konkursu: prace fotograficzne przedstawiajce OZE, przyrod i czowieka ziemi pockiej, wocawskiej, kutnowskiej.

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt "Czowiek - energia - rodowisko. Zrwnowaona przyszo Mazowsza, Kujaw i Ziemi dzkiej"


Konkurs grantowy "Dobra energia dla wszystkich" aktywizujcy mieszkacw do dziaa zwizanych z efektywnym, oszczdnym zarzdzaniem energi w codziennym yciu.

Organizatorzy: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku, Gimnazjum nr 6 im. prof. Wadysawa Szafera w Pocku.

Uczestnicy: przedszkola, szkoy podstawowe, gimnazjalne i szkoy ponadgimnazjalne z terenu miasta Pocka.

>>> Wyniki Konkursu grantowego - czytaj ...

Termin: upyn

Regulamin konkursu - pobierz ...

Wniosek o dotacj - pobierz ...

Nagrody: dotacje w kwocie od 500,00 do 800,00 z na dofinansowanie projektw.
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest prezentacja projektu podczas warsztatw pn. "Dobra energia dla wszystkich" w dniu 23 maja 2012r.

Do rozliczenia dotacji:

Sprawozdanie merytoryczne - pobierz ...

Sprawozdanie finansowe - pobierz ...

Konkurs grantowy "Dobra energia dla wszystkich" jest elementem projektu "Aktywna edukacja terenowa na rzecz dzieci i modziey - II etap" wspfinansowanego ze rodkw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Miasta Pocka.

Miasto Pock


Konkurs plastyczny "Jak efektywnie oszczdza energi?"

Realizowany podczas warsztatw pn. "Dobra energia dla wszystkich" w ramach Obchodw Powiatowego Dnia Ziemi 2012 w Subicach.

Skierowany jest do uczniw szk podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalne z terenu powiatu pockiego. -regulamin

>>> Laureaci Konkursu plastycznego - czytaj ...

Prace plastyczne wykonane dowoln technik plastyczn w formacie A3 - plakat wraz z hasem zwizanym z efektywnym gospodarowaniem energi lub oszczdzaniem energii.

Termin: upyn


Konkurs finansowany jest ze rodkw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Powiatu Pockiego.


Konkurs "Opowiedz..." 2011
Konkurs adresowany jest do 9 grantobiorcw Lokalnego Orodka Grantowego - Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku uczestniczcych w Programie "Dziaaj Lokalnie VII - II edycja", realizujcych lokalne konkursy grantowe w 2011 roku.

---> O konkursie - czytaj ...

1. Regulamin konkursu - pobierz ...
2. Karta zgoszeniowa - pobierz ...
3. Owiadczenie o prawach autorskich - pobierz ...

Termin zgaszania prac: upyn

Zapraszamy organizacje i grupy nieformalne chccych wzi udzia w Konkursie "Opowiedz..." 2011 do skorzystania z doradztwa nt. przygotowywania i opracowywania prac konkursowych.

Moecie do nas napisa, zadzwoni bd przyj w kad rod od godz. 12.00 - 15.00.
(tel. 24 268 37 74; ; ul. Stary Rynek 20, 09-400 Pock).

Wszystkie pytania zwizane z merytorycznym opracowaniem prac konkursowych naley kierowa do: Iwony Marczak, Emilii Cybulskiej.

Wszystkie pytania zwizane z graficznym opracowaniem prac konkursowych naley kierowa do: Iwony Marczak, Dariusz Winiarskiego.

"Dziaaj Lokalnie" to program Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowanyprzezAkademi Rozwoju Filantropii w Polsce i Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku


Konkurs fotograficzny pn.: "NATURA 2000 i odnawialne rda energii w obiektywie modziey" - regulamin

ZAKOCZONY

Laureaci konkursu - czytaj ...

Uczestnicy: uczniowie szk podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu wojewdztwa mazowieckiego (dwie kategorie wiekowe).

Przedmiot konkursu:prace fotograficzne przedstawiajce obszary Natura 2000 Ziemi Mazowieckiej, istniejce odnawialne rda energii w pobliu obszarw lub potencjalne miejsca realizacji.

Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt "Obszary Natura 2000 - szans zrwnowaonej turystyki Mazowsza Pockiego".


Konkurs "Wisa - pikno, ktre trzeba chroni" -regulamin ...

ZAKOCZONY

Laureaci konkursu - zobacz ...

Konkurs "Poznaj swoj rzek" - regulamin ... , karta zgoszeniowa ...

ZAKOCZONY

Laureaci konkursu - zobacz ...

Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt: "Wisa - rzeka polska i pocka"


Konkurs plastyczny - ekologiczny pn. "Jestem przyjacielem Ziemi - chroni rodowisko". - regulamin ...

ZAKOCZONY

LaureaciKonkursu - czytaj ...

Konkurs finansowany jest ze rodkw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Konkurs pn."Czyste Mazowsze" na najlepiej przeprowadzon kampani Sprztanie wiata 2011 dla przedszkoli oraz szk podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. -regulamin ...

ZAKOCZONY

Laureaci Konkursu -czytaj ...

Konkurs finansowany jest ze rodkw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Powiatu Pockiego.--->Konkurs artystyczny pn.: "Walory przyrodnicze rzek mojego wojewdztwa" - zakoczony

Wocawskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Wocawku we wsppracy z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku oraz Orodkiem Edukacji Ekologicznej"W Lesie agiewnickim"ogasza konkurs regulamin

Termin:upyn

Konkurs przeznaczony jest dlaszk podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli z terenu wojewdztwa mazowieckiego, kujawsko - pomorskiego i dzkiego.

Jednostk prowadzc konkurs na terenie wojewdztwa mazowieckiego jestRegionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku. Wszelkie informacje o konkursie mona otrzyma pod nr tel. 24 268 37 74 lub wysyajc pytania na e-mail:

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt "Zrbmy to dla Wisy"


-->Konkurs plastyczny pn.: "Nasza planeta - Nasz dom" - roztrzygnity

Z okazji obchodw DNIA ZIEMI Gimnazjum nr 6 w Pocku zaprasza dzieci i modzie do udziau w konkursie regulamin

ZAKOCZONY


Konkurs grantowy pn.: "Szkoa/przedszkole przyjazna klimatowi" - rozstrzygnity

Laureaci konkursu "Szkoa/przedszkole przyjazna klimatowi" - pobierz ...

Do pobrania: REGULAMIN - WNIOSEK
(Grantobiorcy z woj. mazowieckiego - bez Miasta Pocka, kujawsko-pomorskiego, dzkiego)

Do pobrania: REGULAMIN - WNIOSEK
(Grantobiorcy z Miasta Pocka)

Wzory Sprawozda do pobrania: merytoryczny , finansowy

ZAKOCZONY

Zasig: woj. mazowieckie - woj. kujawsko-pomorskie - woj. dzkie.
Uczestnicy: przedszkola, szkoy podstawowe, gimnazjalne i szkoy ponadgimnazjalne.

Projekt dziaa aktywizujcych mieszkacw na rzecz powstrzymania globalnego ocieplenia.

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt "Czowiek - energia - rodowisko. Zrwnowaona przyszo Mazowsza, Kujaw i Ziemi dzkiej"


Konkurs plastyczny pt.:"Z czym kojarzy mi si Wisa"- regulamin - zakoczony

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt "Zrbmy to dla Wisy"


2010r.


Konkurs "Opowiedz..." 2010 - roztrzygnity

"Dziaaj Lokalnie" to program Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowany przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce i Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku. -czytaj ...


"Najciekawsze miejsce przyrodnicze w mojej okolicy" - roztrzygnity

Zapraszamy do obejrzenia prac konkursowychi publikacji - WEJD


Konkurs"Najciekawsze miejsce przyrodnicze w mojej okolicy"jest elementem projektu"Pocka akademia ekologii dla zrwnowaonego rozwoju"finansowanego ze rodkw Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej w ramach Rzdowego Programu FIO.


Nasi partnerzy

NFOSiGW